Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı BSBEEP Projesi

İletişim | |

Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı BSBEEP Projesi
 1. ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2007-2013)
  Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mali işbirliğine yönelik olarak geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı - IPA'nın (Instrument for Pre Accession) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni kapsamında Karadeniz Havzasında yer alan ülkelerde daha güçlü ve sürdürülebilir kalkınma sağlanmasına yönelik güçlü bölgesel işbirlikleri ve ortaklıklar kurulması amacıyla Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği programı geliştirilmiştir.

  Karadeniz Havzasında uygulanan çok taraflı işbirliği programında Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 7 katılımcı ülke daha yer almaktadır.

  Programın Uluslararası Yönetim Makamı, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı olup; programın Türkiye ayağında Ulusal Otorite olarak Avrupa Birliği Bakanlığı, Sözleşme Makamı olaraksa Merkez Finans ve İhale Birimi yer almaktadır.

  Söz konusu Programa Avrupa Birliği bütçesinden sağlanan yardım Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı - IPA (Instrument for Pre Accession) fonlarıyla temin edilirken, diğer 7 ülke içinse Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı - ENPI (European Neighborhood and Partnership Instrument) tahsisatı aracılığıyla aktarılmaktadır.

 2. BSBEEP Projesi Yönetici Özeti
  • Ortak Faaliyetin Yapılacağı Ülke ve Şehirler:
   1. Türkiye, Samsun ve Tekirdağ
   2. Yunanistan, Kavala
   3. Romanya, Galati
   4. Moldova, Cahul
   5. Ukrayna, Mykolayiv
   6. Ermenistan, Erivan
  • Proje Başvuru Sahibi ve Ortaklar:
   1. Başvuran Kurumun adı ve ülkesi: Kavala Belediyesi, Yunanistan
   2. IPA Finansal Faydalanıcısının adı: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
   3. IPA ortağı 1: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
   4. ENPI ortağı 2: Galati Belediyesi, Romanya
   5. ENPI ortağı 3: Cahul Belediyesi, Cahul, Moldova
   6. ENPI ortağı 4: Mykolayiv Belediyesi, Ukrayna
   7. ENPI ortağı 5: Thrace Democritus Üniversitesi, Yunanistan
   8. ENPI ortağı 6: Dunarea Galati Üniversitesi, Romanya
   9. ENPI ortağı 7: Ermenistan Amerikan Üniversitesi, Erivan, Ermenistan
   10. ENPI ortağı 8: Yenilenebilir Kaynaklar ve Enerji Verimliliği Vakfı, Erivan, Ermenistan
  • Ortak Faaliyetin toplam süresi:
   30 ay
  • Proje Genel Hedefleri:
   Karadeniz Havzası'nda yer alan yerel yönetim, idare ve sivil toplum kuruluşlarının idari kapasitelerinin artırılmasına yönelik verilecek destekle Karadeniz Havzası'nda daha güçlü bölgesel ortaklıklar kurulması ve işbirlikleri geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Proje Özel Hedefleri:
   Karadeniz Havzası'nda yer alan yerel yönetim, idare ve sivil toplum kuruluşlarının idari kapasitelerine binalarda enerji verimliliği gibi oldukça önemli bir konuda yerel ve bölgesel boyutta çevresel ve ekonomik açılardan katkıda bulunularak binalarda enerji verimliliği alanında kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına yardımcı olmak.
  • Hedef Gruplar:
   • Yerel Yönetim ve idareler (Teknik ve Mali Hizmetler Daire Başkanlıkları),
   • Üniversiteler ( İlgili Okul ve Laboratuvarlar),
   • Belediye Çalışanları (İdari ve Teknik Personel),
   • Müteahhitler ve Yapı denetim Firmaları,
   • Gazeteciler ve halk.
  • Son Faydalanıcılar:
   • Müşterek kurumlar (ticaret odaları, mühendis odaları, sendikalar, finansal ve mali kuruluşlar)
   • Belirli Meslek grupları (inşaatçılar, yapı denetim firmaları, uzman gazeteciler)
   • Enerji verimliliğiyle ilgili kurum ve kuruluşlar (kamu ve özel elektrik şirketleri, ESCOlar-enerji tasarrufu şirketleri), inşaat şirketleri, inşaat malzemesi üreticileri, finansal kuruluşlar.
   • Halk (hem potansiyel yatırımcılar hem de duyarlı ve aktif enerji tüketicileri)
  • Tahmini Sonuçlar:
   • S1- Enerji verimliliğiyle alakalı binalar için düzenlenmiş bilgi ve haberlerin karşılıklı olarak paylaşılması ve bu bilgilerin Karadeniz Bölgesinde sistematik olarak yayılması.
   • S2- Belediye binaları ve belediye düzeyinde enerji tüketimleri hakkında gücel verilerin toplanması ve bu iki alanda temel analizlerin üretilmesi.
   • S3- Binalarda enerji verimliliği konusunda kısa ve orta dönem planlamalar için sağlam verilere dayalı çalışmalar üretilmesi.
   • S4- Enerji verimliliği konularında hedef gruplarının uygulamalı olarak eğitilmesi ve daha geniş bir kitleyi duyarlılaştırmak.
   • S5- Daha geniş yerel katılımcılarla iletişim kurmak ve ortak faaliyetin bilgi tabanını, sürecini ve sonuçlarını yaymak ve bunlardan karşılıklı olarak yararlanmak. Bölgesel işbirliği ortaklıklarını somutlaştırmak ve projenin sürdürülebilirliğini güçlendirmek.
   • S6- AB projeleri yönetim süreçleri hakkında henüz AB'ye üye olmayan proje ortaklarına bilgi ve deneyim aktarımı.
  • BSBEEP Projesi Ana Faaliyet Grupları:
   1. Mevcut Dış Durumun Analizi: Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması
   2. Mevcut İç Durumun Analizi: Pilot Uygulama Projeleri Plan ve Hazırlıkları
   3. Pilot Proje Uygulaması
   4. Kamuoyu Aydınlatma Süreçleri ve Proje Tanıtım, Görünürlük Faaliyetleri
   5. Faaliyetin Yönetimi ve Koordinasyonu

Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumludur. Bu içerik, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.
Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı BSBEEP Projesi

Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. www.samsun.bel.tr

Kayrasoft Yazılım