SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

Yaşlı Hizmetleri


Muhtaç, sakat ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç sakatların toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakımlarının yapılması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır.

Hizmet kalitesini daha da geliştirerek personelin şevk ve heyecanını yitirmeden iyi niyet ve üstün verimle çalışmasının sağlanması, hizmet verilen grubun etkinliklere azami katılımı sağlanmaya çalışılarak personel-yaşlı-idare diyalog ve etkileşimini ideale ulaştırmaktır Kanun, tüzük ve yönetmeliklere harfiyen uyarak aksaklığa meydan verilmeden örnek bir kuruluş olmak en önemli ilkemizi oluşturmaktadır.


Merkezlerimizin sağlamış olduğu, tamamen ücretsiz olan hizmetler şöyle:

Psikolojik Destek Hizmetleri :
Temel yaşam olayları (emeklilik, iş kaybı, yakınların kaybı, doğal afetler vb.) sonrası uyum problemleri, aile problemleri, uyku problemi, kronik rahatsızlıklardan kaynaklı problemlerde yaşlılara psikolojik destek sağlanıyor.

Genel Sağlık Hizmetleri : Doktor ve hemşireler, üyeyi evinde ziyaret ederek, genel sağlık kontrollerini yapıyorlar. Ayrıca, şikayetleri dinlenen yaşlı, gerekli görüldüğünde, hastanelerin ilgili bölümlerine yönlendiriliyor. İhtiyacı olan üyelere enjeksiyon yapılıyor, serum ve sonda takılıyor, pansuman yapılıp tansiyon ve şeker düzeyi  ölçülüyor.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri : Psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanları yaşlıların psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının belirlenip tanımlanması, ilgili konularda yaşlının bilgilendirilmesi, problemin çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması, merkezin imkanları ölçüsünde çözümlenmesi ya da ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesi alanında hizmet veriyor.

Temizlik Hizmetleri : Merkezde  oluşturulan 3-5 kişilik ekiplerle, evdeki günlük rutin işlerini yapmakta zorlanan yaşlılara destek olarak temizlik hizmetleri veriliyor. Bakım Hizmetleri : Kimsesi olamayan bakıma muhtaç üyelere, talep etmeleri halinde, malzemeleri kendilerine ait olmak üzere yemek yapılıyor ve bulaşıkları yıkanıyor. Ciddi sağlıkları sorunları olan, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç üyelerin beden temizliği, sakal-tırnak kesimi ve bakımlarını da merkez üstleniyor.

 • Samsun Büyükşehir Huzurevi

  Samsun’da “Güçsüzler Yurdu” kurulması için, 1965 yılında ”Düşkünler Yurdu Yaptırma ve Yaşatma Derneği “ kurulmuş ve dernek Samsun Belediye Meclisi tarafından tahsis edilen 5720 m² arsa üzerinde 15 Aralık 1965 tarihinde “Güçsüzler Yurdu” inşaatına başlamıştır.

  Güçsüzler Yurdu” 1 Temmuz 1973 günü hizmete girmiştir. “Güçsüzler Yurdu” adı altında faaliyetlerini sürdüren kurumumuzun adı, barınmakta olan insanlarımız üzerinde psikolojik bir olumsuzluk yarattığı düşünülerek “Huzurevi” olarak değiştirilmiştir.

  Huzurevi 1580 sayılı Belediyeler Yasasının 15. Maddesinin 34–35 ve 48 sayılı fıkralarına göre kurulmuştur. Ekonomik ve psiko-sosyal yönden yeterli düzeyde olmayan ve bu konuda desteğe ihtiyaç duyan, yaşamsal gereklerinin (yeme, içme, barınma vb.) yeterince yerine getiremeyen ya da getirmekte zorlanan yaşlılara hizmet vermektedir. Kurumumuzun toplam kapasitesi 50 erkek, 10 bayan olarak düzenlenmiştir.

  İlkeler
  Muhtaç, sakat ve yaşlıların hayatlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, muhtaç sakatların toplum içinde kendi kendilerini idare edebilecek ve üretken hale gelebilecek şekilde bakımlarının yapılması amacıyla gerekli her türlü tertip ve tedbir alınır.

  Hizmet kalitesini daha da geliştirerek personelin şevk ve heyecanını yitirmeden iyi niyet ve üstün verimle çalışmasının sağlanması, hizmet verilen grubun etkinliklere azami katılımı sağlanmaya çalışılarak personel-yaşlı-idare diyalog ve etkileşimini ideale ulaştırmaktır Kanun, tüzük ve yönetmeliklere harfiyen uyarak aksaklığa meydan verilmeden örnek bir kuruluş olmak en önemli ilkemizi oluşturmaktadır.

  Hedefler
  60 yaş ve üzerindeki muhtaç yaşlıları korumak, bakmak, sosyal, psikolojik ve fiziksel gereksinimlerini karşılamak.

  Geçmiş yıllarda yapılan çalışmaları her yıl daha da artırarak en üst seviyelere taşıyabilmek. Yerel basın-yayın yoluyla kuruluşun olumlu bir şekilde gündemde kalmasını sağlamak ve tanıtımını gerçekleştirmek.
  Uygun mevsim şartlarında yaşlı ve personelle müşterek sosyal etkinlikler düzenlemek.
  Elimizdeki kaynakları verimli bir şekilde kullanarak en üst düzeyde verim alınmasını sağlamak,


  Huzurevi Şube Müdürlüğü'nün Görevleri
  Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde olan yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak.
  Huzur evinin yıllık çalışma programını hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek.
  Huzur evi hizmetlerinin daha verimli olması, yaşlılara daha iyi hizmet verilmesi için çalışmalar yürütmek.
  Yaşlıların ihtiyaç ve sorunlarını incelemek, hizmet kalitesin i yükseltmek için, gönüllü kuruluşlar, kamu kurumları ve üniversitelerle işbirliği yapmak.
  Huzurevine yapılan müracaatları kabul edip gerekli incelemeleri yapmak, yaşlı kabulü vaya çıkışı ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek.
  Yönetmelik gereği olması gereken kurulları oluşturmak.
  Bağış ve yardımları kabul etmek, satın alınması gereken diğer malzemeleri temin etmek ve gerekli defterlerini tutmak

  İletişim Bilgileri;

  +90 (362) 465 59 42 (Fax) Hafta içi mesai saatleri içinde
  +90 (362) 465 59 43 Sekreter (Mesai saatleri dışında nöbetçi amiri)
  +90 (362) 465 59 44 Sekreter (Mesai saatleri dışında nöbetçi amiri)