SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

05.04.2012 Belediyeler Birliği Toplantısı


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:1) Hürriyet Belediyesinin Samsun Belediyeler Birliğine üye olunması kabul olundu.
  2. (K:NO:2) Söğütlü Belediyesinin Samsun Belediyeler Birliğine üye olunması kabul olundu
  3. (K:NO:3)    Samsun Belediyeler Birliği Tüzüğünün Madde:4 de değişiklik yapılması teklifi kabul olundu.
  4. (K:NO:4)    Samsun Belediyeler Birliğinin 29.03.2012 tarih ve 37 sayılı, Birlik üyesi Belde Belediyelerimiz AĞCAGÜNEY, AMBARTEPE, BAZLAMAÇ, BEKDİĞİN, ÇETİNKAYA, ÇINARLIK, DEREKÖY, DİKBIYIK, DOĞANCA, EVCİ, GÖL, GÖLYAZI, HÜRRİYET, HÜSEYİNMESCİT, ILICA, İKİZPINAR, KOCAMAN, KOLAY, KOZLUK, NARLISARAY, SAKARLI, SÖĞÜTLÜ,YÖRÜKLER Belediyeleri  olmak üzere 23 adet olup gelir kesin hesaplarının incelenmesinde ekonomik durumlarının çok yetersiz olduğu görülmektedir.    Birlik tüzüğünün 5. maddesinde  Birlik çalışma alanı içinde üye belediyelerin bölgesel ve alt bölgesel ölçekte kendi güç ve imkanlarını aşan işlerin belediyeler birliği aracılığıyla yapılabileceği  birliğin görevleri arasındadır.           Ayrıca ;   5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun  “Birliğin hak ve yetkileri Başlıklı 6. maddesi”    “Mahallî idare birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahallî müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahallî idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir” denilmektedir.

Bu nedenle Birliğimizce hazırlanan örnek bir park ve peyzaj projesinin,           
a)   Yukarıda isimleri yazılı 23 adet üye Belde Belediyemizin gösterecekleri bir alanda uygulanması, 
b) İhale  sorumluluğunun süreçlerinin başlangıcından kabulüne kadar bir protokol ile Büyükşehir belediyesine verilmesi,                           
c)   Ekli protokolü imzalamak  üzere Birlik Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi,   
d)  Projelerin her biri için en fazla  Kdv. dahil 47.200,00 TL. olmak üzere 23 Belde Belediyesi için toplam  1.085.600,00 Tl. ödeneğin bu projelere ödenmesi,  
e) Bütçenin 900.07.01 Yurt içi Sermaye Transferleri tertibine toplam 1.085.600,00 Tl. Ek ödenek ilave yapılması kabul olundu.
(Olağanüstü bir toplantı olmadığı takdirde Mayıs 2012 Devre Toplantısında toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)