SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

07.03.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 282/1496 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçesi Belediye sınırlarında sanayi alanının yollarla birlikte kadastral durumunuda dikkate alarak yeniden düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2011 gün ve  4/38 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Akaryakıt ve LPG istasyonunun LPG Rumuzunun sehven işlenmemesi gerekçesiyle  vatandaş tarafından 22.02.2011 gün ve 282 sayılı dilekçeyle  itirazda bulunulmuştur.             Sözkonusu itirazın reddi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 225/1105 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a  paftasının bulunduğu alanda jeolojik etüd raporuna göre heyelandan çıkan alanların kullanımlarının belirlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2010 gün ve 24/398 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle  vatandaş tarafından  askı süresi dışında 10.02.2011 gün ve 225 sayılı dilekçeyle  itirazda bulunulmuştur.          Sözkonusu itirazın reddi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 314 sayılı; Uygulamada sorunlarla karşılaşıldığı belirtilerek, Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin Yüksek Katlı Yapılar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına gereksinim duyulmuştur.            Sözkonusu yönetmelik değişiklikleri ve eklemeleri, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 227/1098 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a  paftasında 746, 747, 748 nolu parsellerin bulunduğu alanda, askeri alanı kullanımının konut alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 10.02.2011 gün ve 227 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                 Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 132/631 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftasının bulunduğu alanda, konut, yol ve donatı alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave  nazım imar planı  hazırlanmıştır.                  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli  ilave nazım  imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 307 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17d paftasında bulunduğu alanda, konut, yol ve park alanı kullanımlarının arazi yapısı ve ulaşım dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.             Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 284/1228 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Teknepınar Köyü, nazım imar planı F36b.23d pafta, 1401 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda Dini Tesis Alanı kullanımının Resmi Kurum (Müftülük Hizmet Binası) kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik  Belediye Başkanlığının 18.02.2011 gün ve M.55.7.CAN.0.13.02.00-01-474 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.              Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 69/485 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Köyü, uygulama imar planı F36a.15c paftasında, 1651 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 14.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.13/228 sayılı yazısının ekindeki dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 157/784 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Ulugazi Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c  paftasında 561 ada  121 ve 122 nolu parsellerin bulunduğu alanda, sağlık tesisi alanı kullanımının genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 28.01.2011 gün ve B.10.4.ISM.55.00.11-00418 sayılı yazısı ile  Belediyemize başvurulmuştur.         Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 275/1459 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c  paftasında 9723 ada 4 parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 21.02.2011 gün ve 275 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                 Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 285/1514 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04b  paftasında 509 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt ve LPG istasyonu  kullanımının turizm tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.02.2011 gün ve  285 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.             Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 261/1421 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a  paftasında 499 ada 29 nolu parselin bulunduğu alanda, sağlık tesisi alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 18.02.2011 gün ve 261 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                 Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 262/1419 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.15a  paftasında 10991 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 18.02.2011 gün ve 262 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.            Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 315 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a paftasında, 8426 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, PTT alanı kullanımının bir kısmının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2011 gün ve M.55.7.ATB.0.13/577 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.           Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 316 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09d paftasında, 2139 ada 1 nolu ve 2069 ada 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanı ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2011 gün ve M.55.7.ATB.0.13/577 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 237/1243 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.4a ve F36b.22a.4b paftalarının bulunduğu alanda 35 metre en kesitli yol üzerinde kamulaştırmada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi için kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 gün ve 2/12 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle  vatandaşlar tarafından 14.02.2011 gün ve 237 sayılı ve  09.02.2011 gün ve 215 sayılı dilekçelerle  itirazda bulunulmuştur.                  Sözkonusu itirazların reddi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 309 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.24c ve F36a.24d paftalarında, 833, 835, 836, 837, 838, 842, 846, 848 nolu parsellerin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2011 tarih ve 2/13  sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mezbaha alanı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                 Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 310 sayılı;   İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.2c, F36b.22a.2d ve F36b.22a.1c  paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2010 tarih ve 24/442 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 25 metre en kesitli yol üzerinde kamulaştırma da karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                  Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 308 sayılı;  Atakum ve İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2011  tarih ve 4/38 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sanayi alanının yollarla birlikte kadastral durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.            Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 192/11 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkanca Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2b pafta 228, 229 ve 230 nolu parsellerin bulunduğu alanda İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/90 sayılı kararıyla uygun görülüp, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2010 tarih ve 24/423 sayılı kararıyla da kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından yapılan itirazı oy birliğiyle uygun gören İlkadım Belediye Meclisinin 03.02.2011 gün ve 4/13 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 04.02.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/68  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 193/10 sayılı;  Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2b  ve F36b.23d.2c paftalarında 8476 ve 8478 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.02.2011 gün ve 4/12 sayılı kararıyla; eğitim tesisleri alanı ile konut alanı kullanımlarını ayıran ada mihveri çizgisinin kadastro parseli sınırlarına çekilerek  yapı yaklaşma sınırlarının  yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.02.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-52 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 313 sayılı;    Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.3d ve F36b.23d.4c paftalarında 4275 ve 4289 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  05.01.2011 gün ve 2/4 sayılı kararıyla; konut alanı ve 30m enkesitli yolun yeniden düzenlenerek yapılaşma koşullarının ada mihveri, kat artışı ve TAKS:0.30 un kaldırılması ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.01.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-0001 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 312 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş ve Hasköy Mahalleleri uygulama imar planı F36b.23c.1d paftasında 9636, 11097, 11098, 11099 ve 11100 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  05.01.2011 gün ve 2/5 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2010 tarih ve 22/368 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı ve park alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına  çevrilmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yanında kaldırılan park alanının konut alanından karşılanmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.01.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-0001 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.              Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 311 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.2c paftasında 4720 adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.12.2010 gün ve 22/54 sayılı kararıyla; TAKS: 0.30 ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının yapı yaklaşma mesafeleri yeniden belirlenerek E:1.80 yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.12.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-342 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 305 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.31a ve F36a.20b.2b paftalarında, 259 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.12.2010 gün ve 23/129 sayılı kararıyla; TAKS:0.30 E:2.30 ve E:1.90 yapılaşma koşullu konut kullanımlarının TAKS:0.40 E:2.10 Hmax:30.50m yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/273 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 304 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.3c paftasında, 8439 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.12.2010 gün ve 23/128 sayılı kararıyla; blok nizam 7 kat yapılaşma koşullu konut, oyun alanı ve otopark kullanımının yeniden düzenlenerek TAKS:0.40 Hmax:30.50m yapılaşma koşullu konut kullanımı ve oyun alanına dönüştürülmesi yanında “TAKS:0.40 Hmax:30.50m ve toplam inşaat alanı 6321m² yi geçmeyecektir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/273 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 301 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.3d ve F36a.09c.4c paftalarında, 42 ve 43 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.02.2011 gün ve 4/13 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2010 tarih ve 24/395 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve pazar yeri kullanımlarının yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.02.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/41 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 302 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.2d ve F36b.16a.3a paftalarında, Atakum Belediye Meclisinin  04.02.2011 gün ve 4/15 sayılı kararıyla; bölgedeki otopark, pazaryeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “Zemin üstünde park olmak koşuluyla uygun mimari çözümler üretilerek yer altında kamu kullanımlarına yönelik, otopark, pazaryeri yapılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.02.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/41 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 303 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cağaloğlu Caddesi, uygulama imar planı F36b.16a.4a ve F36b.16a.4b, F36b.16a.3a, F36b.16a.3c ve F36b.16a.3d paftalarında, Atakum Belediye Meclisinin  04.02.2011 gün ve 4/17 sayılı kararıyla; 30m en kesitli Cağaloğlu Caddesinin 20 m en kesitli olan kısımlarının genişletilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.02.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/41 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28/02/2011 tarih ve 306 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05a.1b, F36c.05a.1c, F36c.05a.2a, F36c.05a.2b, F36c.05a.2c, F36c.05a.2d, F36c.05a.3a F36c.05a.3b, F36c.05a.3c, F36c.05a.3d, F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36c.05a.4c, F36c.05a.4d, F36c.05b.1a,  F36c.05b.1c, F36c.05b.1d ve F36c.05b.4a  paftalarında  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2010 gün ve 32/171 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 tarih ve 10/167 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; bakır fabrikası alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.12.2010 gün ve M.55.6.TEK.B/4562 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21/02/2011 tarih ve 222 sayılı;   5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele 01/01/2011 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07/01/2011 tarih ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184-273 sayılı genelgesinde belirtilmiştir.                  Belediyemizde boş bulunan 1.derece mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Elektrik-Elektronik Mühendisi Mehmet ÇAMAŞ’a söz konusu genelgede belirtilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretinin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. Zabıta Dairesi Başkanlığının 22/02/2011 tarih ve 251 sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Zabıta Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere ( 4 ) Dört Adet Motosiklet satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/02/2011 tarih ve 650 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;               1. Tekkeköy Belediyesi’nin 07.02.2011 tarih 260/969 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokak isimlerinin isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 602. SOKAK (TN:  28.1) , 603. SOKAK (TN: 2.1) , 604. SOKAK (TN: 2.2) , 605. SOKAK (TN: 2.3) ve 606. SOKAK (TN: 28.2) olarak isimlendirilmesi,                   2. 03.02.2011 tarih 227/830 sayılı dilekçede belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesinde 2. Bulvarın açılmasından dolayı iptal olan Şehit Murat KORKMAZ SOKAK (TN: 55) isminin Kökçüoğlu Mahallesi 174. Sokağa verilmesi ve 174. SOKAK isminin iptal edilmesi,                     3. 09.02.2011 tarih 421/980 sayılı dilekçede belirtildiği üzere; Samsun İli Canik İlçesi Yeşilova Mahallesi 11027 Ada ve 11046 Ada arasında kalan Cevdet Paşa SOKAK imar planı değişikliği nedeniyle iptal olmuştur. Sokak isminin kaldırılması, yeni açılan caddenin 412. CADDE (TN: 25.1) olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 23/02/2011 tarih ve 103 sayılı; Şehrimizdeki cadde, bulvar ve sokaklardaki trafik tabelası, tanıtım tabelaları, otobüs durağı, kenar korkulukları, bordür taşları ve kent mobilyalarının pülverize basınçlı su ile yıkanmasında  kullanılacak olan su tankı ve basınçlı su ekipmanı üst yapısının  monteji için    1 adet 6500 kg. istiap hadli çıplak şasi kamyon alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/03/2011 tarih ve 355 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2b paftasında 7209 ada 5 nolu parselin bulunduğu alandaki dini tesis alanı kullanımına “tabi zemin kotu altında  sosyal ve kültürel nitelikli çok amaçlı salon yapılabilir.” Plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.              Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/03/2011 tarih ve 354/1459 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4c paftasında 7031 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  04.03.2011 gün ve 6/25 sayılı kararıyla; Kaymakamlık olarak kullanılmak üzere resmi kurum  ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 04.03.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10-63 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu  gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Necattin DEMİRTAŞ’ın 07/03/2011 tarihli; mülkiyeti İlkadım Belediyenize ait Kılıçdede Mahallesi, 4137 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda “Büyükşehir Belediyesi Ticaret ve Kültürel Tesis” olan kullanımının Ticaret Merkezi ve Kültürel Tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.          (11 MART 2011 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)