SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

07.06.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 852 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Körfez Mahallesi nazım imar planı F36a.15c paftasında, 1821 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının bir kısmının özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 31.05.2010 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 659 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36c.04a  paftasında 187 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, depolama alanı kullanımının akaryakıt depolama  ve dolum tesisi alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.04.2010 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 275 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi nazım imar planı F36b.16a paftasında, 2223 ada 1 ve 6 parseller, 2224 ada 4 parsel, 2225 ada 1 ve 6 parseller ile 2048 parselin bulunduğu alanda resmi alan ve konut alanı kullanımının ticaret alanı ve merkezi iş alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında artan inşaat alanı karşılığında yeşil alan ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.02.2010 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 841 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b ve F36a.15c paftalarında 335 ada 1 parsel ile 333 ada 1 parselin bulunduğu alanda lise alanının ilköğretim alanı kullanımına çevrilmesi yanında kaldırılan lise alanının yerine resmi alan kullanımının lise alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 835 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36a.15c ve F36a.15c.4b  paftalarında; koruma amaçlı imar planı  düzenlenmesine ilişkin imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli  koruma amaçlı uygulama imar planı  ile  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 836 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Kale Mahallesi uygulama imar planı ve F36 b.22b ve F36b.22b.1c  paftalarında 205, 374, 376 ada 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 8, 10 ve 5 parsellerin bulunduğu alanda; koruma amaçlı imar planı  düzenlenmesine ilişkin imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli  koruma amaçlı uygulama imar planı  ile  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 787 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Derecik Köyü nazım imar planı F36b.16c  paftasında 6927 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının özel sağlık tesisi  alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 21.05.2010 gün  ve 787 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 833 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, Zeytinlik ve Anadolu Mahalleleri nazım imar planı F36b.22b ve F36b.22a  paftalarında, jeolojik etüt çalışmaları sonucunda heyelan alanından çıkan bölgeye yönelik çalışmaların yapılmasına ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2010 gün ve 8/116 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle  vatandaş tarafından  10.05.2010 gün  ve 741 sayılı dilekçeyle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 832 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi uygulama imar planı F36b.22b.3a  paftasında 70 ada da bulunan; resmi kurum alanı kullanımının konut altı ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Ulaştırma Bakanlığı  Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün 20.05.2010 tarih ve B.11.2.DDY.1.04.00.18.02.769.026/19896 sayılı yazısı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 824 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi uygulama imar planı F36b.15d.2c  paftasında 1719 ada 1 parselin bulunduğu alanda; lise alanı kullanımının eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde düzenlenmesine  ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.03.2010 tarih ve B.08.4MEM.4.55.24.715 sayılı yazısı doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 829 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.4c, F36b.22b1b ve  F36b.22b.2a   paftalarında; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2010 gün ve 8/115 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  belediye hizmet alanı, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 834 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.2d ve F36b.22b.3a paftalarında; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2010 gün ve 8/109 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  kent müzesi alanı  düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 842 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik, Toybelen, Kıran ve Ahulu Mahalleleri  uygulama imar planı F36b.20c.3b, F36b.20c.3c, F36b.25b.2a, F36b.25b.2b, F36b.25b.2c, F36b.25b.2d, F36b.16c.3c, F36b.16c.3d, F36b.16c.4a, F36b.16c.4c, F36b.16c.4d,  F36b.16d.3a, F36b.16d.3d,  F36b.16d.4a, F36b.16d.4b, F36b.16d.4c, F36b.16d.4d, F36b.21a.1a,  F36b.21a.1b,     F36b.21a.1c,      F36b.21a.1d,  F36b.21a.2a,   F36b.21a.2b, F36b.21a.2c, F36b.21a.2d,  F36b.21b.1a, F36b.21b.1b, F36b.21b.1c, F36b.21b.1d,  F36b.21b.2a, F36b.21b.2b,  F36b.21b.2c, F36b.21b.2d, F36b.21b.3a, F36b.21b.3b,  F36b.21b.3d,  F36b.21b.4b, F36b.21b.4c, F36b.21c.1b,  F36b.21c.1c, F36b.21c.2a  ve F36b.21c.2d paftalarında İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2010 gün ve 8/44 sayılı kararıyla; revizyon imar planı hazırlanmasına ilişkin oy çokluğu ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/227 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 825 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi  uygulama imar planı F36b.22d.2b ve F36b.22c.1a paftalarında, 3411 ada 9, 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2010 gün ve 8/50 sayılı kararıyla; blok nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının 5m yapı yaklaşma mesafesi eklenerek TAKS:0,35   E:2.17 ve H:15.50 yapılaşma koşullu olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/227 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 828 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi uygulama  imar planı F36b.22b.1c paftasında 54 ada 13 parselin bulunduğu alanda artan inşaat yoğunluğu gerekçesiyle bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımını bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanıma dönüştürülmesini ,oy birliği ile reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 06.05.2010 gün ve 10/60 sayılı kararı,  İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/292 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 827 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3d paftasında, 7924 ada 8 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.05.2010 gün ve 10/57 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün ve 6/83 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak; konut alanı kullanımının resmi alan  kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/292 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 826 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi  uygulama imar planı F36b.22d.4a paftasında, 7455 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.05.2010 gün ve 10/56 sayılı kararıyla; sehven trafo alanı olarak ayrılan alanın bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/292 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 818 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Köyü, Atakum Mahallesi ve Balaç Köyü, uygulama imar planı F36a.20b.2c, F36b.16b.3c ve F36b.16d.2a paftalarında 3776 ada 17 parsel, 1442 ada 5 nolu parsel ve 9323 ada 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.05.2010 gün ve 10/66 sayılı kararıyla imar planında trafo yerleri ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 816 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Körfez Mahallesi uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasında 1642 ada 1 nolu parsel ve  1821 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  05.03.2010 gün ve 6/40 sayılı kararıyla;  E=2.00 yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımı revizyon imar planı ile E:1.50 yapılaşma koşullu ticaret alanına dönüştürülmüş olup yeniden E=2.00 yapılaşma koşullu ticaret alanı olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan plan değişikliğini oy birliğiyle reddeden Atakum Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/40 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 817 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar ve Beypınar Mahallesi uygulama imar planı F36b.16c.1c, F36b.16c.1d, F36b.16c.2c, F36b.16c.2d, F36b.16c.3a, F36b.16c.3b,   F36b.16c.3c, F36b.16c.3d, F36b.16c.4a, F36b.16c.4b, F36b.16c.4c, F36b.16c.4d ve   F36b.16d.3b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  05.03.2010 gün ve 6/44 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2009 tarih ve 21/292 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ilave imar planı ve değişikliğine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 815 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasında 241 ada 1 parsel ve 249 ada 1,7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  05.03.2010 gün ve 6/39 sayılı kararıyla; ayrık nizam 3, 4 ve 5 kat yapılaşma koşullu konut kullanımlarının 7mlik yollarla ayrılarak E:1.42 ve E:1.53 yapılaşma koşullu konut kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 819 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Esenevler, İstiklal, Mevlana, Küçükkolpınar, Yeşilyurt ve Yalı Mahalleri, uygulama imar planı F36a.17d.1b, F36b.17d.1a, F36b.16b.3c, F36b.16d.2a, F36b.16a.3c, F36b.16a.3d, F36b.16c.1a, F36b.16c.1b, F36a.09d.1a ve F36a.09d.1b paftalarında, Atakum Belediye Meclisinin  07.05.2010 gün ve 10/67 sayılı kararıyla imar planında trafo yerleri ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 820 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.3c paftasında, Atakum Belediye Meclisinin  07.05.2010 gün ve 10/68 sayılı kararıyla  konut alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 823 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında 6736 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.05.2010 gün ve 10/71 sayılı kararıyla 5m yapı yaklaşma mesafesine cephe işareti eklenerek ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının TAKS:0.35 h:24.50m. olarak düzenlenmesi ve “1-6736 numaralı imar adasında parsel birleştirilmesi yapılırken 5 ve 6 numaralı parsellerden geçen 7 metre en kesitli yol tapudan yol olarak (bedelsiz) terk edilecektir. 2-Mevcut imar planındaki 3950m2 olan toplam inşaat alanı, oluşacak yeni parselde de aynen kullanılacaktır.” plan notu işlenmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 821 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi uygulama  imar planı F36b.16a.3a paftasında 243 ada 1 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda TAKS:0.30 KAKS:0.90 ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı ve TAKS:0.30 KAKS:1.50 ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının E:1.20 TAKS:0.25 h:15.50m yapılaşma koşullu konut kullanımına  dönüştürülmesini ada içerisindeki yapılaşma düzenin bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle oy birliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 07.05.2010 gün ve 10/69 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 822 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında 349 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.05.2010 gün ve 10/70 sayılı kararıyla E=1.90  yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının olduğu alanda kat adedi unutulan kütleye 4 kat yapılaşma koşulu düzenlenmesi ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 830 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi uygulama imar planı F36c.04c.2b paftasında; 1054 ve 1055 nolu adaların bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.05.2010 gün ve 11/76 sayılı kararıyla; Samsun 1. İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.05.2010 gün ve M.55.6.TEK.B./1997 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 831 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi uygulama imar planı F36c.05d.1c paftasında; 397 ada  16 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.05.2010 gün ve 11/78 sayılı kararıyla; Samsun 1. İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla bitişik nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının bitişik nizam 9 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.05.2010 gün ve M.55.6.TEK.B./1997 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/05/2010 tarih ve 901 sayılı; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde Numaralama işlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasından, yetkili idareler sorumludur denilmektedir. Yönetmelik yetkili idareyi “Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediyeyi, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Büyükşehir belediyesini, bu alanlar dışında il özel idaresi” olarak belirlemiştir. Yine Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi “ Sabit tanıtım numaralarının levhalara işlenmesi yönetmeliğin yayımından itibaren en geç üç yıl içerisinde tamamlanır.”hükmü gereğince, söz konusu işlemin 31 Temmuz 2010 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yeni oluşan İlçe Belediyelerin sınırları dikkate alınarak Numarataj Sisteminin yenilenmesi gerekmektedir. Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen;Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması,Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulmasıDeğişikliklerin U.A.V.T ‘ye işlenmesi görevi İlçe ve İlk kademe Belediyelere aittir, Hükmünce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde ekteki listede belirtildiği şekilde mükerrer sokakların isim değişikliklerinin yapılması ve yeni açılan cadde ve sokakların isimlerinin verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/06/2010 tarih ve 862 Sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22a paftasında  park alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 02/06/2010 tarih ve 1687 sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilindeki tüm sokak, cadde ve bulvar güzergahlarını kullanarak, Telekomünikasyon alt yapı tesisleri kurmak ve bu tesisleri diğer Telekomünikasyon kurumlarıyla birlikte ortak kullanmak için Belediyemize müracaat eden firmalara, Aykome Yönetmeliği esasları dahilinde kazı ve çalışma izinlerini vermek, zemin tahrip bedellerini tespit etmek üzere hazırlanacak protokol ve sözleşmeleri Büyükşehir Belediyemiz adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/06/2010 tarih ve 893 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.02a.2b, F36b.22d.3c, F36b.23c.4c, F36b.23c3d, F36b.03a.4a, F36b.23d.1b, F36b.23d.2c, F36b.23d.4a, F36b.23d.4c, F36b.23d.4b, F36c.03a.1d, F36c.02b.0c paftalarında, revizyon imar planı yapılmasına ilişkin Canik Belediye Meclisinin  03.02.2010 gün ve 4/6  sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2010  gün ve 8/130 sayılı kararı ile kabul edilen revizyon imar  planı değişikliğine vatandaşlar tarafından yapılan itirazları değerlendiren Canik Belediye Meclisinin 03.06.2010 gün ve 11/22 sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 04.06.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.00-20-135 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.