SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

07.07.2009 Meclis Kararları


 1. Geçen toplantıya ait 12 HAZİRAN  2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1075 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Kamalı Mah. Nazım imar planı F36a.20b ve F36a.20c paftalarında, 8528 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1067 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Büyükoyumca Köyü nazım imar planı F36a.15c paftasında 1682 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.06.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1069 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Derecik Köyü nazım imar planı F36b.21b paftasında 6523 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İl Sağlık Müdürlüğü’nün 24.06.2009 gün ve B.10.4.ISM.55.00.11-21834 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.                               İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1052 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Çakırlar Yalı Mah. nazım imar planı F36a.09c paftasında 128 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına akaryakıt ikmal istasyonu kullanımı ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.06.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1076 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında F36c.05d paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2006 tarih ve 18/347 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımına gereksinim olmaması nedeniyle Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının eski plan haklarına dönüşümüne ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1084 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırında, nazım imar planı F36b.17d paftasında raylı sistem depolama işlik alanında raylı sistem için gerekli olan yeni düzenlemelerin yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 245 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36c.04a ve F36c.04d paftalarında 617 ada 3, 4, ve 5 parsel, 337 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda park alanının konut alanına, konut alanının park alanına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 13.01.2009 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1077 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Çatkaya Köyü nazım imar planı F36a.25c paftasında 1723 nolu parselin bulunduğu alanda Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26.06.2009 tarih ve 2009/72 sayılı yazısı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Hizmet alanı kullanımının bir kısmının cezaevi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1083 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.23d paftasında 100.Yıl Bulvarı, Alirızabey Bulvarı ve İlkadım Bulvarı’nın bulunduğu alanda kentsel dönüşüm alanında belediye hizmet alanı kullanımının kaldırılarak, park ve ticaret alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi yanında 1284 nolu adanın da kentsel dönüşüm alanına ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediyesi 26.06.2009 tarih ve M.55.CAN.0.13.01.00.09-01-1907 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1082 sayılı; Atakum İlçesi ve İlkadım İlçesi Belediye sınırında, Raylı Sistem için gereken trafo alanlarının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.          İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1074 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.3a, F36b.22a.4b, F36b.22a.4a ve F36b.21b.3b paftalarında, Barış Bulvarı ve 2. bulvarda ulaşıma çözüm getirilmesi amacıyla 25m en kesitli yol güzergahının genişletilmesine ve kavşağın düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2009 gün ve 10/151 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 02.06.2009 gün ve 973 sayılı,  03.06.2009 gün ve 985 sayılı, 05.06.2009 gün ve 994, 995, 996, 999 sayılı, 09.06.2009 gün ve 1008 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1071 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Köyü uygulama imar planı F36c.02a.1a paftasında.  931 ve 932 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 06.05.2009 gün ve 10/35 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2009 tarih ve 10/150 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Belediye Hizmet Alanı kullanımının “Samsun Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” yapılması amacıyla resmi alan kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.05.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-118 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1072 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Köyü uygulama imar planı F36b.22c.3b paftasında.  10829 ada, 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 03.06.2009 gün ve 12/37 sayılı kararıyla;  park ve cami alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.06.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-153 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1013 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, Kılıçdede Mah. uygulama imar planı F36b.22b.3a paftasında 7893 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.06.2009 gün ve 12/36 sayılı kararıyla ilköğretim alanının bir kısmının ada miğferiyle kreş alanı olarak ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.06.2009 gün ve M.55.7.İLK.0.10-550 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/06/2009 tarih ve 1037 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimarsinan Mah uygulama imar planı F36b.16b.4d paftasında.  174 ada 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ve 34 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.06.2009 gün ve 11/39 sayılı kararıyla; blok nizam 3 kat ve ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımları birleştirilerek ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.06.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/160 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 08/06/2009 tarih ve 796 sayılı; 1 adet minibüs satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/06/2009 tarih ve 1224 sayılı; Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 12.05.2009/23035 sayılı oluru ile, bölge parkı yapılmak üzere, iki yıl süre ile Belediyemize ön tahsisi yapılan; Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesinde bulunan, Tapuda Atakum  8 pafta 1521 ve 1522 parsellerin birleştirilmesi sonucu oluşan, imar planında “Bölge Parkı” olarak ayrılan 11.362,70 m² yüzölçümlü taşınmaz içerisinde, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ekteki krokide gösterilen 31,20 m² yüzölçümlü  Büfe ve Çay Bahçesinin müştemilatları ile birlikte işletme hakkının sezonluk olarak (Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül) şirketlerine verilmesi; Anakent İmar İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 17.06.2009/3408 yazıları ile talep edilmektedir. Yapılan incelmede 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe otopark ve çay bahçelerini işletebilir yada bu yerlerin Belediye ve bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisi tarafından belirlenecek süre ve bedeller ile işletilmesini devredebilir” denilmektedir.       Sözkonusu Şirkete işletme hakkının devri teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. (K.NO: 189) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/06/2009 tarih ve 936 sayılı; 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” dendiğinden, Büyükşehir Belediye Meclisimizin Ağustos 2009 ayında izin kullanması oybirliği ile kabul olundu.
 18. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/06/2009 tarih ve 1692 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96/B  maddesine göre hazırlanan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı  Gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden  ve bunların vizelerinden alınacak harçla ilgili tarife teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cemalettin KOLA ve Arkadaşlarının 06/07/2009 tarihli; Merhum Muhsin YACIZIOĞLU isminin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve sorumluluğunda bulunan herhangi bir Mahalle, Salon, Meydan, Park, Bahçe, Cadde ve benzeri yerlerden birine verilmesi ile ilgili önergeleri gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. (10 TEMMUZ 2009 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’ toplantı kapatıldı.)