SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08 Şubat 2016 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 20.01.2016 tarih ve 55 sayılı; Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1 inci derece Mühendis (Elektrik ve Elektronik Mühendisi) kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek olan Zafer Emre ALBAYRAK’ın, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tespit edilen tavanı aşmamak üzere 15.02.2016 tarihinden itibaren ödenecek aylık net ücretinin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
2. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21.01.2016 tarih ve 71 sayılı; Başkanlık Makamı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüse ihtiyaç duyulmaktadır. 
Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirildiğinden yukarıda cinsi ve miktarı yazılı taşıtın Meclis kararımız  ile satın alınması mümkün bulunmaktadır.
Bu hükme göre ;   1 adet  minibüs  satın alınmasına izin verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
3. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 08.01.2016 tarih ve 08 sayılı; UKOME’nin, 17 Aralık 2015 gün ve 2015/7-3 sayılı kararına istinaden; Cumhuriyet Meydanı ile Kalkancı Mahallesi arasında güzergahı UKOME kararı ile belirlenen ( Yafeya Oteli-19 Mayıs Bulvarı-100 Yıl Bulvarı-Barış Bulvarı-Şehit Korhan Ekiz Bulvarı-30 Ağustos Caddesi-Sipahi Ocağı Sokak-Adalı Halil Caddesi-Mehmet Akif Ersoy Caddesi-Mehtap Caddesi-Canan Sokak-Kalkancı Yatılı Kuran Kursu-103.Sokak-Köksal Ersayın Anadolu Lisesi) 8 otobüs ile 10 yıllık yolcu taşımacılığı hat kiralama işinin, Belediyemiz Encümeninde açık artırma ile ihale edilmesi için, gerekli iznin verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
4. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 27.01.2016 tarih ve 12 sayılı; ekli “Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi ( UKOME ) Yönetmeliği” teklifi, Ulaşım, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
5. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18.01.2016 tarih ve 151 sayılı; 6360 sayılı yasa gereği mülkiyetleri Belediyemize geçen İlimiz Ayvacık,Çarşamba, Terme ve Salıpazarı İlçelerinde bulunan, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışları düşünülmektedir.
Bu nedenle aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi uyarınca satışı konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca incelenerek satışı teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

Sıra No

İlçe

Mahallesi

Mevkii

Pafta

Ada

No

Parsel No

Alanı (m²)

Niteliği

1

TERME

DEREYOL

DEREYOL

F37-C-13-B-3

141

1

874,34 m²

TEK KATLI EV VE ARSASI

2

TERME

DEREYOL

HEDİK AVLUSU

F37-C-13-B-2

144

26

16064,84 m²

TARLA

3

TERME

ELMALIK

-

3030İ

10

23

28832,48 m²

TARLA VE AHŞAP EV

4

TERME

EMİRYUSUF

KÖYİÇİ

F37-B-17-C-4

102

90

59279,73 m²

KAVAKLIK

5

TERME

KARACAKÖY

KARACAKÖY

F37-B-22-A-4

105

125

18379,28 m²

TARLA

6

TERME

UZUNGAZİ

MEŞEPINARI

F37-C-09-C-2

101

36

1420,32 m²

TARLA

7

TERME

YÜKSEKYAYLA

YAZI KİRAZLIK

F38-D-11-D-1-C

124

2

1152,69 m²

BAHÇE

8

SALIPAZARI

BİÇME

AŞAĞI MAHALLE

F37-C-11-D-3

119

1

13451,93 m²

TARLA

9

SALIPAZARI

KALFALI

ÇOBANÖZÜ

F37-C-18-A-2-A

110

1

54395,89 m²

FINDIK BAHÇESİ

10

ÇARŞAMBA

ÇAYVAR

ORDULAR

F37-D-09-D-3

141

2

15239,62 m²

TARLA

11

ÇARŞAMBA

KOCAKAVAK

SIRTMAC

F37-A-25-B-1

102

18

28349,62 m²

TARLA

 

12

ÇARŞAMBA

KOCAKAVAK

SIRTMAC

F37-A-25-B-1

102

19

11223,23 m²

TARLA

13

ÇARŞAMBA

ŞEYHHABİL

YAZI

F37-C-07-A

0

274

12300,00 m²

TARLA

14

ÇARŞAMBA

ULUKÖY

KÖYİÇİ

F37-A-25-D-2

104

2

17799,17 m²

TARLA

15

ÇARŞAMBA

VAKIFKÖPRÜ

AKMAZ

F37-A-20-D-4

101

190

126747,99 m²

TARLA

16

AYVACIK

EYNEL

DERELİK

G37-A-03-B-2-D

107

5

1088.99 m²

ARSA

 

6. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.01.2016 tarih ve 203 sayılı; Şükrü ÖZDEMİR 21/07/2015 tarihli dilekçesinde; mülkiyeti Belediyemize ait Samsun İli, Alaçam İlçesi, Etyemez Mahallesi, Yusufoğlu mevkiinde bulunan “Mezarlık” nitelikli 742 nolu parsele komşu bulunan mülkiyeti kendisine ait olan 7300,00 m² yüzölçümlü 743 nolu “Tarla” nitelikli parselin, kendisine 15 kişilik mezar yeri verilmesi şartı ile parselin tamamını Belediyemize mezarlık yeri olarak bağışlamak istediğini bildirmiştir. Yapılan incelemelerde söz konusu parselin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 19/11/2015 tarih ve 1498484 sayılı yazısında Alaçam Kaymakamlığı ile yapılan yazışmalar sonucu hazırlanan raporlarda mezarlık olması konusunda bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesinde “şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında gösterilmektedir.
Bu nedenle söz konusu taşınmazın 5393 sayılı Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince şartlı bağış teklifi, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
7. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.01.2016 tarih ve 220 sayılı; Yeşil Küre Organik Ürünler Tarım Hayvancılık Pazarlama ve San. Tic. A.Ş nin TİGEM’den 30 yıllığına kiralamış olduğu Samsun İli Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi 1/5000 ölçekli E36-D–17-A Paftasında toplam yüzölçümü 8.532.015,68 m² ve cinsi “sazlık” olan 107 Ada 86 No’lu Parselden 129.588,87 m² lik kısmının Samsun Büyükşehir Belediyesince “Doğa Eğitim Merkezi” yapılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesine 5 yıllığına kiralanmasını düşünülmektedir.
Kiralanacak alan 1/25.000 ölçekli Kızılırmak Deltası Çevre Düzeni Planında “Mutlak Koruma Bölgesi” sınırlarında kalmakta olup içerisinde eğitim, bilimsel ve koruma amaçlı faaliyetler yapılabilecektir. Söz konusu alan meri mevzuat hükümleri uyarınca tasarruf edilecektir. Alan mevcut halinde bazı üçüncü şahıslar tarafından kaçak kullanımlar ve çevre kirliliğine sebep olan faaliyetlere açıktır.
Bu nedenle, söz konusu alanın “Doğa Eğitim Merkezi” yapılması amacıyla Yeşil Küre Organik Ürünler Tarım Hayvancılık Pazarlama ve San. Tic. A.Ş’den kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına imzalamaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
8. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.01.2016 tarih ve 221 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/m maddesi (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) “ Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek” hükmünde olup; Belediyemize bu konularda görev, yetki ve sorumluluk vermektedir.      6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır.
Bu kapsamda, Tapuda İlimiz, Ayvacık İlçesi, 101 ada, 486 no’lu parselde kayıtlı,108723,65 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alan;  coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, alternatif turizme uygunluğu ve ayrıca ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkımızın hizmetine sunmak amacıyla, günübirlik kullanıma imkân sağlayan “Samsun Büyükşehir Belediyesi Piknik ve Mesire Alanı ” olarak düşünülmektedir.
Bu nedenle; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, Tapuda Samsun İli, Ayvacık İlçesi, 101 ada, 486 no’lu parselde kayıtlı, cinsi Orman olan 108723,65 m²  yüzölçümlü taşınmazın kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
9. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.01.2016 tarih ve 225 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/m maddesi (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) “ Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek” hükmünde olup; Belediyemize bu konularda görev, yetki ve sorumluluk vermektedir.      360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır.                                                                Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait cinsleri “orman” olan tapuda İlimiz, Terme İlçesi, Sakarlı Mahallesi, 1433 no’lu parselde kayıtlı 1272614,00 m² yüzölçümlü, 1887 no’lu parselde kayıtlı 81730,00 m² yüzölçümlü, 1075 no’lu parselde kayıtlı 142669,00 m² yüzölçümlü, 1033 no’lu parselde kayıtlı 70420,00 m² yüzölçümlü ve 1800 no’lu parselde kayıtlı 58010,00 m² yüzölçümlü taşınmazların bulunduğu alan;  coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, alternatif turizme uygunluğu ve ayrıca ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkımızın hizmetine sunmak amacıyla, günübirlik kullanıma imkân sağlayan “Samsun Büyükşehir Belediyesi (A tipi) Piknik ve Mesire Alanı ” olarak düşünülmektedir.
Bu nedenle; mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, tapuda İlimiz, Terme İlçesi, Sakarlı Mahallesi, 1433-1887-1075-1033-1800 no’lu parsellerde kayıtlı, cinsi “orman” olan toplam alanları 1625443,00 m²  yüzölçümlü taşınmazların kiralanması ve kiralama işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22.01.2016 tarih ve 226 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/m maddesi (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) “ Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek” hükmünde olup; Belediyemize bu konularda görev, yetki ve sorumluluk vermektedir.      6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, Samsun Büyükşehir Belediyemizin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, görev, yetki ve sorumluluk alanımız artmıştır.
Bu kapsamda, tapuda İlimiz, Bafra İlçesi, Kapıkaya Köyü Yurtyeri mevkiinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Sayılan “orman” nitelikli arazinin içinden 18173,328 m² yüzölçümlü kısmının; coğrafi konumu, iklimi, bozulmamış doğası, yerel yaşam tarzı ve gelenekleri, alternatif turizme uygunluğu ve ayrıca ormanların sosyal, kültürel ve estetik fonksiyonlarını halkımızın hizmetine sunmak, yamaç paraşütü sporu da yapılabilmesi amacıyla günübirlik kullanıma imkân sağlayan “Samsun Büyükşehir Belediyesi (A tipi) Piknik ve Mesire Alanı” olarak düşünülmektedir. 
Bu nedenle; tapuda İlimiz, Bafra İlçesi, Kapıkaya Köyü Yurtyeri mevkiinde Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Sayılan “orman” nitelikli arazinin içerisinden 18173,328 m² yüzölçümlü kısmının tahsisini almaya ve tahsis işlemleri ile ilgili tüm evrakları Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.01.2016 tarih ve 254 sayılı; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Belediyemize gönderilen 18.12.2015 tarihli ve 9884 sayılı yazıda; “TÜRK VOLEYBOL EKOLÜ” yaratılarak, ülkemizi olimpiyatlarda tüm voleybol branşlarında temsil edecek ekipler oluşturma misyonuyla hareket edildiği, 2016 yılında Brezilya’nın Rio De Jenario kentinde yapılacak olan olimpiyatlarda, A Milli Kadın Voleybol Takımı tarafından ülkemizin temsil edileceği, son yıllarda ülke olarak voleybol branşında gösterilen başarıların devamlılığını sağlamak amacıyla ülkemizde voleybol sporunun kitlelere yayılması konusunda Federasyon olarak çalışmalar yapıldığı ve bu kapsamda voleybol için uygun spor ortamları yaratmak amacıyla tesisler inşa edildiği bildirilerek, yapılan çalışmaları tüm ülke geneline yayma hedefi doğrultusunda Belediyemiz ile işbirliği içerisinde Samsun’da uygun görülecek bir alana, plaj voleybolu sahaları yapmak için Türkiye Voleybol Federasyonuna yer tahsis edilmesi talep edilmiştir.
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu’nun talebi incelenmiş ve Türkiye Voleybol Federasyonu’na gönderilen 23.12.2015 tarihli ve 1506691-262 sayılı cevabi yazıda; İlimiz İlkadım İlçesi Batıpark Rekreasyon Alanı içerisinde, Dağıstanlı Spor Salonu karşısında bulunan ve ekli imar planında gösterilen alanda Plaj Voleybolu Sahası ve Tesisinin yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
Bu nedenle İlimiz İlkadım İlçesi Batıpark Rekreasyon Alanı içerisinde, Dağıstanlı Spor Salonu karşısında bulunan ve ekli krokilerde gösterilen alanın, Plaj Voleybolu Sahası ve Tesisi yapılması amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu’na tahsis edilmesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ile Belediyemiz arasında yapılacak protokolü imzalamak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’a yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.02.2016 tarih ve 292 sayılı; Türkiye Gençlik Vakfı Samsun İl Temsilciliği tarafından Belediyemize gönderilen 03.02.2016 tarihli yazıda; Vakfın; yurtlarında ve okullarında verdiği bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerle; gelişen Türkiye’ye ayak uydurabilecek; yeni Türkiye’nin inşasına katkıda bulunacak, dengelerin değiştiği global dünyada uluslararası platformlarda söz sahibi olabilecek, özgüveni tam, köklerinin farkında olan, bilinçli; tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen, üreten, girişimci gençler yetiştirmeyi kendilerine ilke edindiklerini, bu hedeflere ulaşmak için ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam ettiklerini, Yerel Yönetimlerle ortak hizmet projeleri gerçekleştirerek hizmetlerini daha büyük kitlelere ulaştırma gayesinde olduklarını, bu itibarla Samsun İli Atakum İlçesinde yeni öğrenci yurdu açmak için bina ihtiyaçlarının olduğunu bildirerek, Belediyemiz ile Vakıfları arasında gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında Atakum İlçe merkezinde yurt binası olarak kullanılabilecek bir binanın kiralanmak suretiyle Vakıflarına tahsis edilmesi talep edilmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14. maddesinin (a) fıkrasında; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; .... gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları …. hizmetlerini yapar veya yaptırır.” hükmü, Belediyenin yetkileri ve imtiyazlarını düzenleyen 15. maddesinin (h) fıkrasında; Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. hükmü, aynı maddenin (s) fıkrasının (1) no.lu bendinde “.... büyükşehir belediyeleri, .... sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.” hükmü, diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75. maddesinin (c) fıkrasında; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde, Türkiye Gençlik Vakfı ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirmek amacıyla; İlimiz Atakum İlçesi sınırları içerisinde, yurt olarak kullanılmaya uygun bir adet binanın 10 (On) yıl süreyle kiralanması, kira sözleşmesini ve Türkiye Gençlik Vakfı ile yapılacak olan Ortak Hizmet Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı adına Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’a yetki verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih  ve 43 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Ayvacık Terice Yaşam Parkı” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı “Mehmet Akif ÖZDEMİR” in yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih  ve 44 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Bafra Tütün Müzesi Tefriş, Tanzim, Donanım ve Dekorasyon Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı “Necmi ÇAMAŞ”ın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih  ve 45 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Kelkaya Kilisesi Restorasyon Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı “Ömer ULUBAY”ın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih  ve 46 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Kızılırmak Rekreasyon Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı “Figen AKIN”ın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih  ve 47 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Ladik Ambarköy Butik Oteli Projesi ” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı “Necmi ÇAMAŞ”ın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih  ve 48 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Salıpazarı Runik Kaya Mezarları Ziyaretçi Üniteleri Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı “Cüneyt YALÇINKAYA” nın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih  ve 49 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Tekkeköy Antyeri Kilisesi Restorasyon Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı “Ömer ULUBAY”ın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih  ve 50 sayılı; Ajansınız tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Dinlenme Tesisi Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı “Cüneyt YALÇINKAYA”nın yetkili kılınması teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21. Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 29.01.2016 tarih ve 51 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Mayıs 2014 tarih ve 10/149 Sayılı Kararı ile Terme mezbaha  hizmetlerinin Terme Belediyesi’ne devrine karar verilmiştir.
Terme Belediye Başkanlığı’nın 05.01.2016 tarih ve 5 sayılı yazısı ile Terme mezbaha hizmetlerini tekrar 6360 sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediyesi’ne devretmek istediklerinden; Terme mezbaha hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi’ne devri teklifi, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 749 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04c ve F36c.04d paftaları ve uygulama imar planı F36c.04d.2b ve F36c.04c.1a paftalarının bulunduğu alanda, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 14.10.2015 gün ve 1478731 sayılı yazısı doğrultusunda “Samsun-Hıdırellez Deresi Sel Kapanı Projesi” kapsamında yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/528 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 18.01.2016 gün, 19.01.2016 gün, 21.01.2016 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 750 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36.a3 paftasının bulunduğu alanda, revizyon imar planına ait kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/522 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği vatandaşlar tarafından 18.01.2016 gün, 19.01.2016 gün, 21.01.2016 gün ve 26.01.2016 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. 
Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 751 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasının bulunduğu alanda, küçük sanayi kullanımının, dini tesis alanı, kültürel tesis alanı ve rekreasyon alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/516 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 12.01.2016 günlü, 14.01.2016 günlü, 15.01.2016 günlü, 18.01.2016 günlü, 19.01.2016 günlü, 20.01.2016 günlü, 21.01.2016 günlü, 22.01.2016 günlü, 25.01.2016 günlü, 25.01.2016 günlü, 27.01.2016 günlü, 28.01.2016 günlü, 29.01.2016 günlü dilekçeler ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın 122-123-124-125-126-178-230 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu yukarıdaki itirazlar ve Canik Belediye Başkanlığı’nın 13.01.2016 gün ve 22510021-622-E.98332 sayılı itiraz dilekçesi, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 752 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c paftasının bulunduğu alanda, 15m. lik yolun karayolları görüşü doğrultusunda 20mt’ye çıkartılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 gün ve 26/527 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 14.01.2016 gün ve 93642556-754-E.467935 sayılı dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. 
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 753 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, nazım imar planı F37c.17a pafta 226 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 gün ve 2/31 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 25.01.2016 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 802 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, nazım imar planı 19K paftası ve uygulama imar planı 19K-IIIc paftası, 743 nolu adanın bulunduğu alanda,  kültürel tesis alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-17) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 803 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.08c pafta, 82 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, dere güzergahının üzeri kapatılarak elde edilen ticari kullanımlarının yıkılarak derenin üzerinin açılması yanında 1 nolu parselin park alanı olarak düzenlenmesine ilişkin (PİN:6588-10) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 04.01.2016 gün ve 94488807.310.99/08 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 804 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36d.16c paftası, 23 ada 61 nolu parsel ile 562 ve 563 nolu adaların bulunduğu alanda, park ve hastane alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-15) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 28.01.2016 gün ve 176 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 777 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Sefalı Mahallesi, nazım imar planı 18J ve 18K pafta ve uygulama imar planı 18J-IIIb, 18J-IIIc ve 18K-IIId paftalarının bulunduğu alanda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 29.01.2016 gün ve 151778 sayılı yazısı doğrultusunda Katı Atık Depolama Tesisinin bulunduğu alanın Çöp İstasyonu, Biyokütle (Çöp Gazı) Enerji Üretim Santrali ve Ön Ayıklama Tesisi olarak kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4928-13) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:1299-18) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 771 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3a paftası, 7892 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 18.01.2016 gün ve 36173590-192 sayılı yazısı doğrultusunda kadastro sınırına göre düzeltme yapılmasına ilişkin  (PİN:1055-132) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 754 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, İshaklı Mahallesi, nazım imar planı 20L pafta ve uygulama imar planı 20L-2 pafta, 91 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda, hastane alanı kullanımının Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:8473-6) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:912-19) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 755 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.02b, F36a.03a, F36a.03d, F36a.03c, F36a.08a ve F36a.08b paftalarının bulunduğu alanda, nazım imar planı yapılmasına ilişkin (PİN: 17433-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Ondokuzmayıs Belediye Başkanlığı’nın 20.01.2016 gün ve 186 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 756 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkanca Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d pafta ve uygulama imar planı F36b.17d.2d pafta, 12049 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, tescilli mezarın korunabilmesi amacı ile dini tesis alanının yapı yaklaşma mesafeleri ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-191) 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-133) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 22.01.2016 gün ve 36173590 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 758 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Şabanoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.3d pafta, 488 ada 13 ve 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.01.2016 gün ve (PİN:905-29) 2/20 sayılı kararıyla; Sosyal Kültürel Tesis Alanı kullanımı ile konut alanı kullanımının sınırının düzeltilerek konut alanının yaklaşık 93 m² büyültülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.01.2016 gün ve 33477558-301.05-E.10/460 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 762 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.4a ve F36b.16c.4d paftaları, 7009 ada 19 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 08.01.2016 gün ve (PİN:1055-129) 2/5 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih ve 26/534 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; terk öncesi parselin toplam inşaat alanı hesaplanarak, yeni parselin toplam inşaat alanı E:1.34 olarak belirlenmesi, ayrıca yapı yaklaşma mesafeleri yeniden düzenlenerek Taks:0.30 5 kat yapılaşma koşullu özel eğitim alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “+0.00 kotu altında kapalı spor salonu, yüzme havuzu, konferans salonu vb. kullanımlar projelendirilecektir. Bu alanlar TAKS ve EMSAL alanına dahil edilmeyecektir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.01.2016 gün ve 94651478/301.05.03/25/739 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 763 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c ve F36b.22b.2d paftaları, 7769 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 08.01.2016 gün ve (PİN:1055-128) 2/6 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2015 tarih ve 21/403 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; zemin kat ve asma kat ticaret alanı, son kat sosyal tesis ve ticaret alanı, diğer ara katlar ile bodrum katlar katlı otopark alanı olarak yeniden düzenlenip, bina yüksekliği bitişik nizam 7 kat korunarak ticaret ve katlı otopark alanına dönüştürülmesinin yanında çevredeki yapılaşmalar dikkate alınarak bina gabarilerinin uyum içinde olması amacıyla H:21.50m yüksekliğinin de ilave edilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.01.2016 gün ve 94651478/301.05.03/25/739 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 764 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalçam Mahallesi, uygulama imar planı F36a.08c.3b, F36a.09d.1b ve F36a.09d.2a paftaları, 505 nolu parsel ve 2061 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.01.2016 gün ve (PİN:580-70) 2/7 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2015 tarih ve 26/529 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Belediye Hizmet Alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2016 gün ve 84211085-517.03-11 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 765 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Güzelyalı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.3c pafta, 1515 ada 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.01.2016 gün ve (PİN:580-71) 2/6 sayılı kararıyla; 3 katlı konut alanı kullanımına isabet eden iki adet kütlenin inşaat alanında artış olmadan birleştirilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 84211085-517.03-11 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 766 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana Mahallesi, uygulama imar planı 21L-III ve 21M-IV paftaları, 996 ada 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 no’lu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 02.12.2015 gün ve (PİN:912-15) 1/103 sayılı kararıyla; ayrık ikiz nizam 4 kat yapılaşma koşullu ve ayrık ikiz nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının birleştirilerek alanın toplam inşaat alanı değişmeden KAKS:2.03 TAKS:0.40 Yençok:12.50m yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi ve kademe hattı ile ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 14.12.2015 gün ve 87527914-301.05/1096 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 767 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlıkçay Mahallesi, uygulama imar planı 19K-IIIc ve 19K-IIId paftaları, 660 ada 11 parselin bulunduğu alanda, Çarşamba Belediye Meclisinin 07.01.2016 gün ve (PİN:1299-15) 12 sayılı kararıyla; blok nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Çarşamba Belediye Başkanlığının 14.01.2016 gün ve 94272565-310.99/261 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun,İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 768 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, uygulama imar planı F36d.16c.1a pafta, 152 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 06.01.2016 gün ve (PİN:17071) 1/10 sayılı kararıyla; uygulamada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacı ile ada mihverinin kaldırılmasına ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 18.01.2016 gün ve 29388358.750.99.11/98 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

43.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.02.2016 tarih ve 808 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1) Alaçam İlçesi, Yakacık Mahallesinde bulunan ekli krokide yollara mevcut imar planına göre 503.Sokak (TN:5) ve 504.Sokak (T.N:6) olarak isim verilmesi, 
2) 19 Mayıs İlçesi, Dereköy Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 4.Sokak (T.N:89) olarak isimlendirilmesi, 
3) Bafra İlçesi, Hacınabi Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Yaman Sokak (T.N:60) isminin mevcut imar planına göre Şehit Polis Oktay UÇAR Sokak (T.N:60) olarak isimlendirilmesi,
4) İlkadım İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Meriç Sokak (T.N:23) isminin mevcut imar planına göre Şehit Uzman Çvş.Nuh ÖZDEMİR Sokak (T.N:23) olarak isimlendirilmesi İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.02.2016 tarih ve 892 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c10b pafta ve uygulama imar planı F36c10b1b paftasının bulunduğu alanda, park alanı kullanımından ticaret alanı kullanımı ayrılması yanında konut alanı kullanımından park alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:1077-192) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-31) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

 

 

(12 ŞUBAT 2016 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)