SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.02.2012 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 238 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1c paftasında 5 ada 14 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut ve ticaret alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 222 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kadıköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında, 279 ada, 13 nolu parselin bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişiklikleri ile  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 218 sayılı; Canik İlçesi Belediye  sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.22c.3b  paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 gün ve 2/10 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 31.01.2012 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.                Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 63/65 sayılı; Atakum İlçesi Belediye  sınırlarında, nazım imar planı F36b.16a, F36b.16b, F36b.17a, F36a.20a, F36a15c paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 gün ve 24/383 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 09.01.2012 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.                         Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 88/92 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında,  Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c  paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 gün ve 24/395 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planına vatandaşlar tarafından 11.01.2012 günlü ve 12.01.2012 günlü dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.                         Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 141 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.22a.2d  paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 gün ve 2/4 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 19.01.2012 günlü  dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.                 Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 226 sayılı; İlkadım ve Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.22b, F36b.23a, F36b.22c ve F36b.22d paftalarının bulunduğu alanda, yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 227 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15a.1d paftasının bulunduğu alanda kavşak düzenlemesi yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 230 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Derebahçe Mahallesi, nazım imar planı F36a.22c paftasında 5672 ada 8 numaralı parselin bulunduğu alanda resmi kurum alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 30.01.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 1328 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.20a paftasının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla konut dışı kentsel çalışma alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 204 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09c paftasında 23 ada 15 numaralı parselin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı kullanımının merkezi iş alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.01.2012 gün ve 237 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 202 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b paftasında 180 ada 4 numaralı parselin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı kullanımının merkezi iş alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.01.2012 gün ve 236 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 203 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.19b, F36a.14c, F36a.15d ve F36a.20a paftalarının bulunduğu alanda farklı kullanımda bulunan alanların orman alanına dönüştürülmesine ilişkin  1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 27.01.2012 gün ve 238 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 225 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.20c ve F36a.25b paftalarının bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımının keresteciler sitesi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 2362 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Alanlı Köyü, nazım imar planı F36a.15c paftasında 400 ada 5 numaralı parsel ile 399, 401, 402 ve 403 nolu adaların Atatürk Bulvarına cepheli kısımdaki konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 29.12.2011 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 119 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.08c ve F36a.09d paftalarında 505 ve 509 numaralı parsellerin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı, otopark ve park kullanımlarının belirlenmesine ilişkin  1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 16.01.2012 gün ve 118 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 2359 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Anadolu Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftasında 595 ada 33 numaralı parselin bulunduğu alanda BHA kullanımının genişletilerek 25m en kesitli yolun yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 28.12.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.13-01-1462 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                         Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 135 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a  paftasında, konut alanı kullanımının otopark alanı olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 16.01.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/12/197 sayılı yazısı ile  Belediyemize başvurulmuştur.                       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 2289 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Köyü, nazım imar planı F36c.04a  paftasında 187 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, “187 ada 2 nolu parselin demiryolu cephesinde, 25m çekme mesafesi içerisinde elektrik trafosu, jeneratör ve prefabrik yapı tarzında idari bina yapılabilir.” şeklinde plan notu işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.12.2011 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 195 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d  paftasının bulunduğu alanda park alanı kullanımlarının orman alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 26.01.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-229 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 196 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Devgeriş Köyü, nazım imar planı F36b.23c  paftasının bulunduğu alanda sosyal konut alanı kullanımının bir kısmının park ve spor alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında park kullanımının konut alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 26.01.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-243 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 193 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d  paftasının bulunduğu alanda kent parkı kullanımının bir kısmının spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 26.01.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-242 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 105 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3d paftasında  7677 ada 1 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.01.2012 gün ve 2/7 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/287 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.01.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/3  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 106 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1c paftasında  3344 ada 4 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.01.2012 gün ve 2/8 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.01.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/3  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 108 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.2a, F36b.22a.3d, F36b.21b.1b ve F36b.22d.1c paftalarında  İlkadım Belediye Meclisinin 06.01.2012 gün ve 2/12 sayılı kararıyla; park alanlarında trafo alanı düzenlemelerine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.01.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/3  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 2029 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.2d paftasının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.11.2011 gün ve 21/100 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.11.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/224 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 2209 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17a.4a, F36b.17a.4c, F36b.17a.4b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.12.2011 gün ve 23/114 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/274 sayılı kararıyla uygun görülen 1/5000 ölçekli dolgu nazım imar planı dikkate alınarak; ada oluşturulmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı  Atakum Belediye Başkanlığının 09.12.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/241 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli dolgu uygulama imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 130 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1a paftasında 471 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.01.2012 gün ve 2/9 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2011 tarih ve 21/358 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;    “1-Ticaret Alanı önerilen alan otel, lokanta, işyeri olarak kullanılabilir. 2-Adnan Menderes Bulvarına araçların park edilmemesi ve kendi parseli içinde yada parseli dışındaki yakın bir alanda otopark alanı gereksinimi karşılanmadan ruhsat alınamaz” şeklinde plan notu eklenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/8 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 129 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan, uygulama imar planı F36a.08b.3b ve F36a.09a.4a paftasında, 6504 adanın bulunduğu alanda, blok nizam 5 kat yapılaşma  koşullu ticaret ve konut alanı kullanımının  bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu ticaret ve konut kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  06.01.2012 gün ve 2/10 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/8 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                        Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 128 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4d paftasının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.01.2012 gün ve 2/11 sayılı kararıyla; Belediye Hizmet Alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/8 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                          Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 127 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.4a ve F36a.15c.4b paftasında 1810 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.01.2012 gün ve 2/12 sayılı kararıyla; imar uygulaması ile ilgili sorunların çözülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/8 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 126 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.3d, F36a.14b.2a ve F36a.14b.2b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.01.2012 gün ve 2/13 sayılı kararıyla; Çakırlar Ormanı alanı ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/8 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 125 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi ve Yeni Mahalle, uygulama imar planı F36a.15d.3c, F36a.15c.4d, F36a.20b.1a ve F36a.20b.1b paftasında 9787 ada 5 parsel ve 9632 ada 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.01.2012 gün ve 2/14 sayılı kararıyla; E:1.90 ve E:1.20 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının birleştirilerek E:1.37 yapılaşma koşullu konut kullanımına çevrilmesi yanında konut alanından park alanı ayrılmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/8 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 137 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04b.4a, F36c.04b.4b, F36c.04b.4c ve F36c.04b.4d paftalarında 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 nolu adaların bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.01.2012 tarih ve 2/14 sayılı kararıyla; uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.01.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 1838 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3c, F36b.22c.3d, F36c.02b.2a, F36c.02b.2b, F36c.02b.2d ve F36c.02b.1c paftalarında, Canik Belediye Meclisinin  03.11.2011 gün ve 20/70 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/282 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park, yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen revizyon ve ilave uygulama imar planın Canik Belediye Başkanlığının 04.11.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-329 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                     Söz konusu 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planının ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09/01/2012 tarih ve 57 sayılı; Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen; Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması, Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması, Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görev İlçe ve İlk kademe Belediyelere aittir, hükmünce                        İlkadım Belediyesi’nin 26.12.2011 tarih 1432 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Yenidoğan Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 17. SOKAK isminin iptal edilerek sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca Şehit Uz.J.Çvş. Yahya TOPKAYA  SOKAK (TN:  17) olarak değiştirilmesi,               Samsun İli Atakum İlçesi Yeşildere Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 505. SOKAK isminin iptal edilerek sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca Şehit Özgür  SOKAK (TN:  10) olarak değiştirilmesi,                       İlkadım Belediyesi’nin 06.12.2011 tarih 1349 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokakların isimlerinin numarataj yönetmeliği uyarınca 1776. SOKAK, 1777. SOKAK, 1778. SOKAK  olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18/01/2012 tarih ve 127 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;  Samsun İli Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs mahallesinin mevcut imar planlarına göre cadde ve sokakları isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/01/2012 tarih ve 3010 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, İstasyon Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki Gar Park içerisinde geçmiş yıllarda da kafe ve çay bahçesi olarak hizmet vermiş bulunan Vagon Kafe,                      Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2012 tarih, 32 sayılı kararına istinaden SAMULAŞ A.Ş.’ye ‘personeli ve makinistler tarafından mesai saatleri dâhilinde, istirahat amaçlı sosyal tesis olarak kullanılması, 3. kişilere kira da dâhil devredilmemesi kaydı ile aylık 150,00.-TL kira bedeli karşılığında’ tahsis edilmiştir.                      Ancak anılan kararda tahsis süresinin ne kadar olacağı belirtilmemiştir.                  Bu nedenle, Vagon Kafe’nin Samulaş A.Ş.’ye ne kadar süre ile tahsis edileceği teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 39. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30/01/2012 tarih ve 862 sayılı; Zabıta Dairesi Başkanlığı, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Zabıta Dairesi Başkanlığının ücret tarifesinin not kısmında yer alan “Aracın pert olması halinde güzergâhında çalışmadığı süre içinde hat durak ücreti alınmayacaktır (Bu Süreyi Resmi Belgelerle İspatlamak Şarttır)” ibaresinin “Aracın pert olması durumunda ve güzergahında çalışmadığı süre içinde, ayrıca aracın durakta fiili olarak çalışmadığını belirten Trafik Ruhsat Tescil Belgesini ibraz etmesi halinde hattına yeni araç koyuncaya kadar geçen süre içerisinde hat durak ücreti alınmaz (Bu Süreyi Resmi Belgelerle İspatlamak Şarttır.” olarak değiştirilmesini talep etmektedirler.                  Ücret tarifesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 31/01/2012 tarih ve 54 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde kent merkezinde bulunan cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde parkomat makinaları ile otopark işletilmesi hakkında hazırlanan yönetmelik teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2012 tarih ve 251 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16b pafta, 2861 nolu parselin bulunduğu alanı da içeren kısımda, belediye hizmet alanı kullanımının gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi ve 12m enkesitli yolun 20m enkesitli olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 42. (14 ŞUBAT 2012 Salı günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)