SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.03.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

 1. Geçen toplantıya ait 12 Şubat 2010 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 284 Sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b paftalarında, Selyeri Mevkii Samsun- Ordu Karayolu Üzerinde bakır tesislerinin olduğu alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği teklifi için 24.02.2010 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 295 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b ve F36b.22a paftalarında, Çatalarmut Mahallesi 10900 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 349, 470, 471 ve 473 nolu parsellerin bulunduğu alanda Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.09.2007 tarihinde onaylanan jeolojik etüd raporlarına göre, önlemli alan olarak tespit edilen alanda,- konut, yol, cami ve yeşil alan kullanımlarının oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için 26.02.2010 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 311 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 9212 ada 1 parsel ve 9213 ada 1 parselin bulunduğu alanda Ulaştırma Bakanlığının 28.04.2009 gün ve B.11.0.DLH.0.31.00.00/(14–7)/681–6431 sayılı uygun görüşü doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 gün 6/77 sayılı kararı ve İl Genel Meclisinin 06.01.2010 gün 8 sayılı kararı ile Resmi Alan Kullanımının Turizm Tesis Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin kabul edilen 1/50 000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 312 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 608 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Milli Emlak genel Müdürlüğünün 16.10.2009 gün ve B.07.0.MEG.0.06.00.00/3121–97704 sayılı uygun görüşü doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2009 gün 16/224 sayılı kararı ve İl Genel Meclisinin 06.01.2010 gün 9 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50 000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak kent parkı içerisinde fuar alanı kullanımına da imkan verecek şekilde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 319 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Fuar Mahallesi F36b.17c paftasında, 9453 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2009 gün ve 12/169 sayılı kararı ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 03.09.2009 gün ve 108/2210 sayılı kararına uygun olarak İlkadım Anıtının bulunduğu alanda park alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 318 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b paftalarında, 648 ada 1 parsel, 647 ada 1 parsel ve 655 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda sanayi alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2010 gün ve 2/3 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 08.02.2010 gün ve 208 sayılı, 209 sayılı, 210 sayılı dilekçelerle mağdur oldukları gerekçesiyle itirazda bulunulmuştur. Sözkonusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 317 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, sosyal, kültürel ve teknik altyapının yeniden düzenlenerek revizyon planı yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2010 gün ve 2/33 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 10.02.2010 gün ve 207 sayılı dilekçeyle Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 2008/145 E:2009/762K. Sayılı kararı gerekçelerine aykırı olduğu için,  15.02.2010 gün ve 228 sayılı dilekçeyle mağdur oldukları gerekçesiyle itirazda bulunulmuştur. Sözkonusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 2122 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, tapuda Çobanözü Mahallesi nazım imar planı F36b.16d paftasında, 30m. en kesitli yolda düzeltme yapılmasına ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 307 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi nazım imar planı F36b.16d paftasında, , 30 m. enkesitli yolun çevresine ilişkin 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifinin ve plan açıklama raporunun İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 301 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.1c ve F36b.16a.3b paftalarında tapuda Atakum Mahallesi 8426 ada 1 parsel ve 8428 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2010 gün ve 4/24 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2009 gün ve 23/320 sayılı mevcut imar planı ile kadastral durumu uygun hale getirmek amacı ile Resmi Kurum(PTT), BHA, ticaret ve otopark kullanımları ile ilgili yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 223-263 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında İstasyon Mahallesi nazım imar planı F36b.22b paftasında 7893 ada 9 parselin bulunduğu alanda, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 16.02.2010 tarih ve B.08.4MEM.4.55.24.715 sayılı yazısı ve Samsun İl Özel İdaresi İmar İnşaat Daire Başkanlığı’nın 10.02.2010 tarih ve M.55.0.İÖİ.0.14.03.00/770/1861 sayılı yazısı doğrultusunda ticaret alan kullanımının İlköğretim alanı kullanımına eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 10.02.2010 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 177 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Ulugazi Mahallesi nazım imar planı F36b.22d ve F36b.21c paftalarında 861 ada 4 parselin bulunduğu alanda, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 01.02.2010 tarih ve 707 sayılı yazısı doğrultusunda askeri alan kullanımının resmi kurum alanına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 01.02.2010 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 264 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında İstasyon Mahallesi nazım imar planı F36b.22b paftasında 7924 ada 8 parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.02.2010 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 196 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırında,  Sel Yeri Mevkii, 3756 parselin bulunduğu alanda Cengiz Enerji A.Ş. tarafından yapılması düşünülen doğalgaz çevrim santrali için derin deniz deşarj boru hattına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planına esas görüş verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 308 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi uygulama imar planı F36b.17c.1a, F36b.17c.1b ve F36b.17c.1c paftalarında; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2010 gün ve 2/7 sayılı, yeşil alan kullanımının bulunduğu alanda kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 310 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi uygulama imar planı F36b.21a.2b, F36b.21a.2c, F36b.16d.3c ve F36b.16d.3d paftalarında,; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2010 gün ve 2/5 sayılı plansız alanda konut dışı kentsel çalışma alanı, sosyal donatı ve yol akslarının oluşturulmasına ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 320 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05a.4c, F36c.05a3b, F36c.05a.3c, F36c.05a.3d, F36c.05b.4a paftalarında, Sanayi Mahallesi, 648 ada 1 parsel, 647 ada 1 parsel ve 655 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2010 gün ve 2/3 sayılı sanayi alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 322 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında, Ulugazi Mahallesi, 7233 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2010 gün ve 2/2 sayılı konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 313 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.4b paftasında, Ulugazi Mahallesi 543 ada, 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.02.2010 gün ve 4/19 sayılı kararıyla; bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.02.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/74 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 314 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.4d paftasında, Cedit Mahallesi 136 ada, 128 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.02.2010 gün ve 4/20 sayılı kararıyla; sayısallaştırma sırasında sehven yol olarak işlenmiş alanın belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.02.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/74 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 315 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi uygulama imar planı F36b.22c.2d ve F36b.22c.4a paftalarında,   2828 ada 1 parsel ve 3922 ada 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda yapılan plan değişikliğini oy çokluğu ile reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 04.02.2010 gün ve 4/21 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 09.02.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/74 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 316 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.3b paftasında, Derebahçe Mahallesi 10697 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.02.2010 gün ve 4/22 sayılı kararıyla; blok nizam 15 kat yapılaşma koşullu iki adet kütlenin blok nizam 14 kat yapılaşma koşullu iki adet kütleye dönüştürülmesine ve bloklar arası mesafelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 09.02.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/74 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 300 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4c paftasında Atakum Mahallesi 431 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.01.2010 gün ve 2/7 sayılı kararıyla; blok nizam 6 kat ve h=18.50 yapılaşma hakkına sahip konut alanı kullanımının toplam inşaat hakkında artış olmadan çekme mesafeleri yeniden düzenlenerek h=27.50 blok nizam 9 kat yapılaşma hakkına sahip konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 302 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.3b, F36b.16a.3c ve F36b.16b.4d paftalarında tapuda Atakum ve Balaç Mahalleleri 8431,8432 nolu adalar ile 372, 373, 374, 375, 693 ve 1223 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2010 gün ve 4/25 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2009 gün ve 23/331 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak, okul alanı, BHA, Spor Alanı, Pazaryeri, park ve otopark kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 303 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında tapuda Büyükoyumca 1633 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2010 gün ve 4/26 sayılı kararıyla; TAKS:0.30 hmax=16.50m. Yapılaşma koşuluna sahip özel sağlık tesisi alanı kullanımına “Tabi zemin altında kalmak koşulu ile alanın yoldan çekme mesafeleri dışında kalan kısımları ameliyathane ve bağlı birimler olarak düzenlenecektir. Bu alanlar TAKS ve KAKS’a dahil edilmeyecektir” plan notunun eklenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 304 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.3c paftasında tapuda Alanlı 1517 ada 1, 2, 5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2010 gün ve 4/32 sayılı kararıyla; 5 ve 7 katlı dört adet yapı kütlesinin birleştirilerek mevcut inşaat hakları aşılmadan 5 ve 7 katlı iki adet ölçüleri belirlenmiş yapı kütlesi olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 305 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.4b ve F36a.09c.3d paftalarında tapuda Altınkum çakırlar mevkiinde 395 ada 13 nolu parsel, 469 ada 1 nolu parsel ve 413 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2010 gün ve 4/33 sayılı kararıyla; Samsun İdare Mahkemesi tarafından 20.03.2007 tarih ve 2007/0349 sayısı ile iptal edilen imar uygulaması kararının yerine getirilmesi için park alanı kullanımının B.H.A. kullanımına dönüştürülmesi ve kaldırılan park alanlarının karşılığı olarak konut alanlarından park alanları ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10/02/2010 tarih ve 193 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.07.2009 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.07.2009 tarih ve B.07.0.BMK.0.19-115708-184-9054  sayılı genelgesinde belirtilmiştir. Belediyemizde boş bulunan 1. derece Mühendis  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Elektrik-Elektronik Mühendisi Evrim DÜŞÜNSEL’e söz konusu genelgede belirtilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretinin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 12/02/2010 tarih ve 19 sayılı; Canik Belediyesinin 05.02.2010 tarih 20/41 sayılı yazısı ile belediyemize gönderilen;      Canik Kaymakamlığının 20.01.2010 tarih ve 264/170 sayılı yazısı ekinde İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 12.01.2010 tarih ve 400 sayılı yazısında Düvecik Köyünde yapılan halk oylamasında seçmenlerin yarısından fazlasının mahalle olarak Canik Belediye sınırına katılma yönünde olumlu oy kullandıkları bildirilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu 8. Maddesi uyarınca Düvecik Köyünün Canik ve Büyükşehir Belediyesi sınırlarına aynı isim ile mahalle olarak katılması yönündeki Canik Belediye Meclisinin 06.05.2009 tarih, 33 sayılı kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. (K.NO:70) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23/02/2010 tarih ve 264 sayılı; Belediyemiz Harita Şube Müdürü Lütfü COŞKUN’un Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı kadrosuna, 19.02.2010 tarihinde yapılan ataması, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22.inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
 32. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02/03/2010 tarih ve 556 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin m bendi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 j ve 75. maddesinin a bendi gereğince kentimize   ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yarar sağlaması düşünülerek  İhtisas Fuarı ve Kongre Merkezi yapılacaktır. Anılan tesis, Samsun İl Özel İdaresi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliği ile hayata geçirilecektir. Bahse konu İhtisas Fuarı ve Kongre Merkezi ile ilgili olara, Samsun İl Özel İdaresi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında,  bu proje için düzenlenecek   olan protokolleri  Belediyemiz adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf  Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 03/03/2010 tarih ve 643 sayılı; Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne ait 1970’li yıllarda yapılan Kemer Tipi Kapalı Spor Salonu’nun yıkılarak, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde 8500 Kişilik Yeni Kapalı Spor Salonu’nun yapılması ve hazırlanacak olan protokole Samsun Büyükşehir Belediyesi adına imza atmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.


(12 MART 2010 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)