SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.03.2012 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 382 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kadıköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında, 279 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 gün ve 4/39 sayılı kararı ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge  Kurulu Müdürlüğünün 18.02.2012 gün ve  265 sayılı kararı doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.               Söz konusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişiklikleri ile  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 383 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye ve Cedit Mahalleleri, nazım imar planı F36b.17c paftasında 2219 adanın bulunduğu alanda sağlık tesisi alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 29.02.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.          Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 384 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4a ve F36b.16a.4b  paftalarının bulunduğu alanda, raylı sistem güzergahına bedelsiz terkin karşılığında yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.             Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 236 sayılı; Atakum İlçesi Belediye  sınırlarında, nazım imar planı F36a.20d paftasında, kamyon ve tır parkı oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 gün ve 2/8 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Samsun Doğayı Koruma Derneği Başkanlığı tarafından 27.01.2012 gün ve 4 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.               Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 46 sayılı; Atakum İlçesi Belediye  sınırlarında, nazım imar planı F36a.20b paftasında, orman alanı kullanımının emniyet hizmet alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 gün ve 24/386 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 21.02.2012 gün ve 973 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.           Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 279 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1c ve F36b.16a.1d paftalarında, spor alanı oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2011 gün ve 22/380 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 13.01.2012 gün ve 2/13 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Atakum Belediyesi tarafından 09.02.2012 gün ve 356 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.             Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 1928 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Yeşildere Mahallesi, nazım imar planı F36b.16c ve F36b.17d paftalarında 8403 ve 9247 numaralı adaların bulunduğu alanda dini tesis alanı kullanımı ile park alanı kullanımının yer değiştirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Samsun Valiliği İl Müftülüğü’nün 01.11.2011 gün ve B.02.1.DİB.4.55.04.00-215/6338 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 350 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09c ve F36a.14b paftalarının bulunduğu alanda otopark, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 23.02.2012 gün ve 475 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 359 sayılı; Atakum, İlkadım, Tekkeköy ve Canik İlçeleri Belediye sınırlarında,  raylı sistem güzergahının Taflandan havaalanına kadar uzatılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.            Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 360 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 471 ada 2 numaralı parselin bulunduğu alanda plan notunun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/65 sayılı kararı doğrultusunda; “Adnan Menderes Bulvarına araçların park edilmemesi ve kendi parseli içinde otopark alanı gereksinimi karşılanmadan ruhsat alınamaz” şeklinde değiştirilmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.          Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 361 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftasının bulunduğu alanda mevcut yol güzergahının dikkate alınarak yolun açılması yanında park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının düzenlenmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.                                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 353 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Hastane ve Kökçüoğlu Mahalleleri, nazım imar planı F36b.22a paftasında 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7418, 7419, 7420, 7421, 7422, 7423, 7424, 7425, 7426, 7427, 7437, 7438, 7631, 7387 ve 6174 nolu adaların bulunduğu alanda “kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanabilmesi” konusunda tüm yetkilerin İlkadım Belediyesine verilmesine ilişkin  İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 22.02.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.40.01-02/02 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                  Söz konusu yetki, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 362 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, mülkiyet durumuna göre düzeltme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                 Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 345 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Esenevler Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.2b  paftasında 243 adanın bulunduğu alanda, raylı sistem güzergahına bedelsiz terkin karşılığında “yapılaşma haklarında herhangi bir değişiklik yapılmadan, subasman kotu adanın güneyindeki 12m enkesitli geniş yoldan verilecektir.” plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 22.02.2012 günlü dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.            Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 363 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.1c ve F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu  alanda resmi kurum alanı ve yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 364 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.3c ve F36b.16c.4d paftalarının bulunduğu  alanda teknik altyapı alanı olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediyte Hizmet Alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 365 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20d.3a, F36a.20d.3b,  F36a.20d.3c ve F36a.20d.3d paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 gün ve 2/8 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak; kamyon ve tır parkı oluşturulmasına  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.            Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 366 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.4b paftasında 9449 ada 11 ve 12 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 gün ve 2/2 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; müze alanı ile kültürel kullanım alanı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 367 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.         Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve  değişikliği  ile plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 368 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21b.1a paftasının bulunduğu  alanda 25mlik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 51 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Köyü, uygulama imar planı F36b.23c.4b pafta, 10817 ada1 parsel ile 1040 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  04.01.2012 gün ve 2/7 sayılı kararıyla;  imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla park, konut alanı  ve konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.01.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-2 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 312 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında, 26 pafta 375 ada 9 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2012 gün ve 4/20 sayılı kararıyla; Kızılay Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere 3 katlı kütlenin plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 17.02.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/6-34  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 310 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.1b paftasında 6928 ile 6931 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2012 gün ve 4/18 sayılı kararıyla; sehven 12 m olarak yazılan yol genişliğinin 15 m olarak düzeltilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 17.02.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/6-34  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 311 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kışla Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.2a paftasında, 3549 adanın bulunduğu alanda, trafo işlenmesine  ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/19 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 17.02.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/6-34  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 309 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.20c.3c paftasının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.02.2012 gün ve 4/17 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.07.2010 tarih ve 15/217 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sağlık tesisi kullanımının ilköğretim alanı kullanımına eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 17.02.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/6-34  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 306 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal ve Şabanoğlu Mahalleleri, uygulama imar planı F36c.04a.2c ve F36c.04a.2d  paftalarında 287, 288, 289, 290 ve 224 nolu adaların bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih ve 4/36 sayılı kararıyla; park, yol, küçük sanayi sitesi ve ticaret alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/535 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir,                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 304 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyüklü Mahallesi, uygulama imar planı  11O-Ia paftasında 1434 nolu adaların bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.02.2012 tarih ve 4/35 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 tarih ve 24/392 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımının konut alanı kullanımına çevrilmesi yanında, aynı parselin plansız alanda kalan kısmının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı ve değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/535 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 2208 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Altınkum Bölgesinde, Atakum Belediye Meclisinin  06.12.2011 gün ve 23/113 sayılı kararıyla; uygulama ve imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.12.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/241 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 332 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı F36b.16c.1b paftasında 8490 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/19 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma sınırlarını ihlal etmeyecek şekilde trafo yeri ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 331 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1a paftasında 472 ada 19 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/20 sayılı kararıyla; kütlelerin birleştirilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 327 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4d, F36a.20b.1a, F36a.20b.1b ve F36a.20b.1d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/24 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 tarih ve 24/390 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımının ilköğretim alanı kullanımına çevrilmesi yanında, kaldırılan park alanı karşılığı F36a.20b.1a pafta 2681 nolu parselde park alanı ayrılmasına ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 326 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.14b.2c, F36a.14b.3d ve F36a.15a.4b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/25 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/287 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda orman alanı olan yerlerin imar planında orman kullanımda gösterilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2012 tarih ve 324 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.3a ve F36a.20b.3b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/28 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 tarih ve 24/386 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; orman alanı kullanımının TAKS:0.15 E:0.40 yapılaşma koşullu, emniyet hizmet alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27/02/2012 tarih ve 291 sayılı; 13 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesi “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” şeklindedir.           Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı aksamadan yapılabilmesi amacıyla “Tıbbi Atıkların Ayrı Toplanması, Taşınması ve Sterilize Edildikten Sonra Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı” ihalenin 28 ay olarak ihale edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 35. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24/02/2012 tarih ve 711 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilinde Saski, Samgaz, Yedaş, Telekom ve Superonline tarafından eş zamanlı olarak yürütülmekte olan alt yapı çalışmaları, yol, sokak, cadde, bulvar ve peyzaj alanlarında önemli ölçüde tahribat yapmış ancak bakım ve onarımlarını zamanında yapmadıklarından, taşıt ve yayalar açısından büyük ölçüde tehlikeli şartlar oluşmuş, taşıt ve yaya trafiği tehlikeye düşmüştür.          Söz konusu alt yapı kurumlarının taahhütlerini yerine getirmeleri için, kent genelinde onlarca taşeron ile giriştikleri alt yapı çalışmaları kontrolden çıkmış, tamir, bakım ve onarım çalışmalarını işin hemen ardından gerçekleştiremediklerinden ötürü, tüm yol, sokak, cadde ve bulvarların asfalt kaplamaları ile yaya tretuvarları taşıt ve yaya güvenliği açısından çok riskli hale gelmiştir.          Bu durum zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik kazalarının oluşmasına neden olmakta, gerek kazaya maruz kalanlar ve gerekse sigorta şirketleri tarafından belediyemiz ve dolayısıyla daire başkanlığımız aleyhinde dava açmak suretiyle, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun belediyenin görev yetki ve sorumluluklarını kanıt göstererek, hukuki açıdan haklarını arama yoluna gitmektedirler. Bugüne kadar neticelenen tüm davalar Belediyemiz ve daire başkanlığımız aleyhine sonuçlanmıştır. Ölümlü bir kaza durumunda ise ilgili kanunlar gereğince görev yetki ve sorumlulukları nedeniyle daire başkanlığımız yetkili personelinin hapis cezası ile cezalandırılacağı hususu çok açık ve tabiidir.             Bilindiği gibi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 8. maddesi, altyapı hizmetlerinin koordinasyonunu, 9. maddesi ise ulaşım hizmetlerinin koordinasyonunu düzenlemektedir.          Alt yapı kurumlarınca yürütülmekte olan kazı çalışmalarının trafik düzen ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde koordinasyonu için, yol güzergâhının taşıt trafiğine kapatılması, alternatif trafik güzergâhlarının tespiti, alt yapı çalışma alanlarının kısıtlanması gibi hususlar UKOME nin görev yetki ve sorumluluk alanına, kazı ve çalışma izinlerinin düzenlenmesi bu kurumların çalışmalarının koordinasyon içinde yürütülmesi ise, AYKOME nin görev yetki ve sorumluluk alanına girmektedir.                 Gerek UKOME nin ve gerekse AYKOME nin tek bir elden yürütülmesi koordinasyon açısından büyük bir kolaylık ve koordinasyonda bütünlüğü sağlayacaktır. Oysa UKOME, belediyemiz teşkilat şemasında Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bünyesinde, AYKOME ise Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmaktadır.             Netice itibariyle, Saski, Samgaz, Yedaş, Telekom, Superonline v.b alt yapı kurum ve kuruluşları tarafından büyükşehir belediyesi sorumluluk sahası içerisinde yürütülmekte olan, alt yapı çalışmalarındaki koordinasyonun sağlanması, bu çalışmaların yaya ve taşıt güvenliğine olumsuz tüm etkilerini ortadan kaldırmak veya kaldırtmak için kazıların planlanması, gerekli trafik işaretlemesinin yaptırılması, geri dolgu ve kaplamalarının usulüne ve teknik kaidelere göre zamanında yaptırılması, gerekirse çalışma yapılan yolu taşıt ve yaya güvenliği sağlanana kadar kapatılması, alternatif yeni yol güzergâhlarının tespiti, Aykome yönetmeliği esaslarına uymayan kurum ve kuruluşlara gerekli cezai müeyyideleri uygulamak üzere koordinasyonun tek birim çatısı altında toplanması gerekmektedir.                 UKOME ve AYKOME Şube Müdürlüklerinin Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapması ve altyapı kurumlarınca yapılmakta olan tranşe kazılarının izinlerinin düzenlenmesi, gerekli trafik işaretlemelerinin yaptırılması, geri dolgu ve kaplamalarının zamanında tamamlatılması, gerekirse kazı güzergâhının taşıt ve yaya trafiğine kapatılması, yeni alternatif güzergâhların tespiti 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 5216 sayılı yasada belirtildiği şekilde altyapı kurumlarının yapmış oldukları kazı neticesinde meydana gelecek kazaların hukuki sonuçlarından sorumlu tutulması ve diğer kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilmiş asli görevleri yerine getirmek kaydıyla Aykome Şube Müdürlüğünün,  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığına bağlanması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 36. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 24/02/2012 tarih ve 118 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı  hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV.hariç 800.000,00 TL. yaklaşık bedelli, 1 AD. PALETLİ EKSKAVATÖR ( KIRICI HATLI, SÖK TAK VE ÇABUK ATAŞMANLI ) , 1 AD. LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ’yi  36  ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde  ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması  koşulu ile kredi kullanarak  satın almayı düşünmekteyiz.             Söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLER BANKASI A.Ş’ nin belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir. İhtiyacımız bulunan 1 AD. PALETLİ EKSKAVATÖR ( KIRICI HATLI, SÖK TAK VE ÇABUK ATAŞMANLI ) , 1 AD. LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ’nin  satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV.hariç. 800.000,00 TL. tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de  tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 36 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI A.Ş.’ den temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası A.Ş.ne genel yetki verilmesine ayrıca kredi ile ilgili devam edecek işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasına teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/02/2012 tarih ve 384 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2007 tarih, 116/6 sayılı kararı ile; “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen; Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması, Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması, Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görevi İlçe ve İlk kademe Belediyelerine bırakılmıştır.”                     Buna göre; 28.02.2012 tarih 385/1380 sayılı dilekçede belirtildiği üzere; Samsun İli Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 415. SOKAK olarak değiştirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 38. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 08/03/2012 tarih ve 176 sayılı;  Tekkeköy Belediyesinin 10.07.2044 tarih ve 5216 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Büyükşehir Belediyesine devredilmesi gerekirken devredilmeyip işletilmesinin kararlaştırıldığı Tekkeköy Belediye Mezbahası eskimiş ve mevzuata aykırı bir şekilde şehir içinde kalması nedeniyle yenilenmesi gerekmektedir.         Büyükşehir Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi arasında yapılan görüşmeler neticesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/280 sayılı kararı ile kabul edilerek kesinleşen, nazım plana göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Tekkeköy Belediye Meclisince kabul edilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunularak 13.12.2011 tarih ve 24/407 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.         Tekkeköy ilçesi Büyüklü mahallesinde tapunun F36C 15B 2C paftasında 1521 ada 36 Nolu parselde yer alan 5.400,90 m2 alan üzerinde, yeni mezbahanın 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7inci maddesinin (t) bendi gereğince Tekkeköy Belediyesince yapılarak işletilmesi teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. (14 MART 2012 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’de toplantı kapatıldı.)