SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08.07.2013 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1746 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.21c.4a, F36b.21c.4b F36b.21c.4c, F36b.21c.4d, F36b.21c.3a, F36b.21c.3d, F36b.21d.2c, F36b.21c.1d paftalarında,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/195 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; eğitim tesisi (ilköğretim ortaöğretim alanları) oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1630 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Cedit Mahallesi nazım imar planı F36b.17c  paftasında 1238 ada 1 parselin bulunduğu alanda, Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 06.06.2013 tarih ve 489 sayılı yazısı doğrultusunda turizm tesis alanı kullanımının  Vergi Dairesi Başkanlığı hizmet binası olarak kullanılmak üzere resmi kurum alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1747 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.20b.3b, F36a.20b.1a, F36a.20b.1b, F36a.20b.1c, F36a.20b.1d ve F36a.20a.2c  paftalarının bulunduğu alanda, eğimin dikkate alınarak arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1748 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.21a.2b ve F36b.21a.2a paftalarında,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 tarih ve 10/154 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; arazi yapısı dikkate alınarak konut dışı kentsel çalışma alanı ve otopark kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.,
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1749 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36B.22a.3d paftası, 746, 747, 748 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 tarih ve 10/167 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, park ve otopark kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1750 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, F36a3 paftasında, arazi kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1751 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36a.20b.3b, F36a.20b.3c, F36a.20b.3d ve F36b.16a.4a paftalarında,  planlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine   ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1629 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama  imar planı F36a.20c.4c ve F36a.25b.1b paftaları 11705 ada 4 numaralı parselin bulunduğu alanda sanayi alanı kullanımının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ( Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) tarafından Hizmet Binası ve Eşya Ambarı yapılmak üzere Resmi Kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 07.06.2012 gün ve 3587 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1655 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b, F36b.22a paftaları ile uygulama imar planı F36b.21b.3b, F36b.22a.4a, F36b.22a.4d ve F36b.21b.4c paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 gün ve 10/161 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliğine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 12.06.2013 gün ve 2558 sayılı yazısı  ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1648 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.16c.4d ve F36b.16d.3c paftalarında,  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 12.06.2013 gün ve 680 sayılı yazısı doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine   ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1752 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı  F36b.17c.4a ve F36b.17c.4b paftaları, 528 ada 3 ve 24 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 25m’lik yola bedelsiz terkin karşılığında  konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine   ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 26.06.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1687 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36b.16a.1a, F36b.16b.3c, F36b.16b.3d, F36b.16c.2b paftası 11478 ada 10 nolu ve 11479 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda; raylı sistem, okul ve spor alanı kullanımlarına bedelsiz terkin karşılığında park kullanımının yapılaşma olmaması koşulu ile konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 gün ve 10/153 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliğine vatandaş tarafından 17.06.2013  günlü dilekçe  ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1664-1686-1666 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2a, F36b.22c.1b paftaları, 1221 ada 28, 29, 30, 31 parseller ile Atakum İlçesi Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36b.17d.1b paftası ile 4035 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda; yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2013 gün ve 10/153 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliğine vatandaşlar tarafından 13.06.2013 günlü, 17.06.2013 günlü dilekçelerle  ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1499 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  Sanayi Mahallesi, nazım imar planı F36c.05b ve F36c.05c paftalarının bulunduğu alanda enerji üreten tesislerde üretilen elektrik enerjisinin ulusal sisteme aktarılmasına olanak tanıyacak enerji iletim hattının tesis edilmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli  nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün  28.05.2013 gün ve 723 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1640 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1b paftası, 10286 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.06.2013 gün ve 14/65 sayılı kararıyla; lise alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin 10’ar metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.06.2013 gün ve 94651478/301.05.03/190-6738  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1641 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2b paftası, 228, 229, 230 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.06.2013 gün ve 14/64 sayılı kararıyla; yol, park, konut alanı kullanımlarının trafo alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.06.2013 gün ve 94651478/301.05.03/190-6738  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1642 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2b paftası, 3474 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.06.2013 gün ve 14/63 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımının parsel sınırının kaydırılarak konut yapı yaklaşma mesafesinin 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.06.2013 gün ve 94651478/301.05.03/190-6738  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1638 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hacıismail Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.3d  paftası 658 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  07.06.2013 gün ve 12/41 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının yapılaşma kat ve nizamının çevresi ile uyumlu olacak şekilde ayrık nizam 3 kat olarak belirlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 10.06.2013 gün ve 11547413-301.05-126 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1660 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04b.3d paftası, 103 ada 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 12/79 sayılı kararıyla; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının ada mihveri kaldırılarak yeniden düzenlenmesi ve “yeni düzenlemeye uygun olarak oluşturulacak olan imar parselinin taban alanı kullanımı düzenleme öncesindeki mevcut parsellerin taban alanı kullanımının toplamından fazla olamaz” plan notunun işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2013 gün ve  33477558/2366 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1661 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.04b.1a paftasının bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2013 tarih ve 12/77 sayılı kararıyla; boru hattı ve şamandıra sistemine ilişkin uygulama imar planına uygun görüşü içeren oybirliği ile kabul edilen meclis kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.06.2013 gün ve  33477558/2366 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu karar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1342 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalçam, uygulama imar planı F36a.09d.1a ve F36a.09d.1b paftaları, 2016 ada 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 18 nolu parseller, 2017 ada 4 nolu parsel, 2019 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  08.05.2013 gün ve 10/48 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih ve 4/54 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının sanayi depolama alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında otopark alanında belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.05.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-67 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1681 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı, uygulama imar planı F36a.20c.1b paftası, 8528 ada 15 nolu parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2013 gün ve 12/53 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 8/136 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının  Kuran Kursu olarak kullanılmak üzere sosyal, kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.06.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-80 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1675 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanlı, uygulama imar planı F36a.20b.3a ve F36a.20b.3b paftaları, 152 nolu parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2013 gün ve 12/54 sayılı kararıyla; TAKS:0.15 E:0.40 yapılaşma koşullu emniyet hizmet alanı kullanımının  TAKS:0.20 E:0.50 yapılaşma koşullu olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.06.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-80 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1677 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20a.2c paftasının bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2013 gün ve 12/56 sayılı kararıyla; Atakum Belediye Meclisinin  04.11.2011 gün ve 21/104 sayılı kararıyla adaların büyütülmesi ve yeşil alanların artırılmasına yönelik yapılan plan değişikliğinde planlama alanında olmasına rağmen plan onama sınırı dışında bırakılan adaların birleştirilerek yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.06.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-80 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.07.2013 tarih ve 1757 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.21c.2d ve F36b.21c.2c  paftalarının bulunduğu alanda, yolun sürekliliğinin sağlanması amacı ile konut, park, yol ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.06.2013 tarih ve 1776 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.15a ve F36a.15d paftaları, 8874 ada 1 ve 2 nolu parseller, 6820 ada 7 nolu parsel ile 6835 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında park ve ağaçlandırılacak alan oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 28.06.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.06.2013 tarih ve 1790 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.17a  ve F36b.17d paftalarının bulunduğu alanda okul alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için Samsun Valiliği İl Müftülüğü ‘nün 28.06.2013 gün ve 2700 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.06.2013 tarih ve 1744 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen“Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; İlkadım Belediyesinin 28.05.2013 tarih 1496 sayılı yazısında belirtilen İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesinde ekli krokide gösterilen yola mevcut imar planına göre 1805.Cadde (T.N: 241) isminin verilmesi ve Atakum Belediyesinin 27.06.2013 tarih 1643 sayılı yazısında belirtilen Atakum İlçesi Büyükkolpınar ve Beypınar Mahallelerinde mevcut imar planına göre isimlendirilmeyen cadde ve sokaklara ekli krokide ve listede bulunan isimlerin verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.06.2013 tarih ve 989 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  11’nci maddesine göre  hazırlanmış bulunan  kadro değişiklik cetveli teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 18.06.2013 tarih ve 990 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı  Kanunu’nun 21’nci maddesi gereğince yeniden oluşturulan ekli teşkilat şeması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 17.06.2013 tarih ve 48 sayılı; Kırgızistan ve Türkiye arasında son yıllarda gelişen işbirliği çalışmaları nedeniyle, Kırgızistan ile Samsun halkları arasında ekonomik, kültürel ve ticari alışverişi arttırmak gerekliliği oluşmuştur.
 32. Her iki ülke iş adamlarını bir araya getirmek, iki halkın yakınlaşmasını sağlamak, kültürel ve sosyal olarak paylaşımlarda bulunmak üzere Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kardeş Şehir ilişkisi kurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 33. Bu nedenle Kırgızistan’ın Bişkek şehri ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 34. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 18.06.2013 tarih ve 239 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı  hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV.DAHİL 700.000,00 TL. yaklaşık bedelli, YERÜSTÜ PALETLİ HİDROLİK DELİCİ MAKİNA’yı 36  ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde  ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması  koşulu ile kredi kullanarak  satın alınacağından, söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLER BANKASI A.Ş’ nin belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir.
 35. İhtiyacımız bulunan YERÜSTÜ PALETLİ HİDROLİK DELİCİ MAKİNA’nın  satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV.dahil 700.000,00 TL. tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de  tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 36 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI A.Ş.’ den temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası A.Ş.ne genel yetki verilmesine ayrıca kredi ile ilgili devam edecek işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 26.06.2013 tarih ve 242 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı  hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV.ve Ötv.DAHİL 700.000,00 TL. yaklaşık bedelli, 6 x 4 KAMYON ÜZERİNE MONTELİ, DÖNERLİ TİP, VİBRASYONLU AĞAÇ SÖKME – DİKME MAKİNASI’nı 36  ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde  ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması  koşulu ile kredi kullanarak  satın almayı düşünmekteyiz.Söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLER BANKASI A.Ş’ nin belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir. İhtiyacımız bulunan 6 x 4 KAMYON ÜZERİNE MONTELİ, DÖNERLİ TİP, VİBRASYONLU AĞAÇ SÖKME – DİKME MAKİNASI’’nın  satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV.dahil 700.000,00 TL. tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de  tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 36 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI A.Ş.’ den temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası A.Ş.ne genel yetki verilmesine ayrıca kredi ile ilgili devam edecek işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. 34. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 26.06.2013 tarih ve 243 sayılı; Fen İşleri  Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet  6 x 4 KAMYON ÜZERİNE MONTELİ, DÖNERLİ TİP, VİBRASYONLU AĞAÇ SÖKME – DİKME MAKİNASI’na  ihtiyacımız bulunmaktadır.
 38. Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.
 39. Bu hükme göre ;  6 x 4 KAMYON ÜZERİNE MONTELİ, DÖNERLİ TİP, VİBRASYONLU AĞAÇ SÖKME – DİKME MAKİNASI’ nın satın alınmasına izin verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.06.2013 tarih ve 1123 sayılı; Milli Mücadele döneminde önemli toplantıların yapıldığı “Sadi Tekkesi” olarak anılan tescilli yapıların ve çevresinin, kültürel değerlerimize katkısı nedeniyle, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, restore edilerek amacına uygun olarak kamunun kullanımına sunulması kapsamında Ali ÇEPNİLER, Ahmet ÇEPNİLER, Sevim ÇEBİ, Hasan Fehmi ÇEPNİLER ve Cengiz ÇEPNİLER inde hissedar olduğu tapuya İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 798 ada 30 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki unsurlarıyla birlikte Encümeni’nin 07.05.2010 gün ve 241 sayılı kararı ile kamulaştırmasına karar verilmiştir.
 41. Söz konusu parsel ve üzerindeki yapılar için malikleriyle anlaşmaya varılamaması üzere Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davaları açılmış olup bunlardan Ali ÇEPNİLER ve hissedarlarına ait taşınmaz için Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/63 Esas 2011/529 sayılı kararına istinaden bedeli ödenerek söz konusu maliklerin hisseleri belediyemiz adına tescil edilmiştir.
 42. Ancak kamulaştırma işleminin iptali için maliklerden Ahmet ÇEPNİLER’in Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 2011/331 Esas sayılı dosyasında açmış olduğu davada 1. İdare Mahkemesi 2011/1504 Karar sayılı 24.11.2011 tarihli kararı ile kamulaştırma işleminin iptaline karar vermiştir. Bu dosya ile birlikte samsun Asliye Hukuk Mahkemesince verilen karar da Danıştay Altıncı Daire’sinin 2012/392 Esas 2012/455 sayılı kararıyla Belediyemiz aleyhine onanmıştır.  Ayrıca Cengiz ÇEPNİLER tarafından parsele ait imar planı ve imar uygulamasının iptali için Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2011/1737 esas sayılı dosyasında açılan davada da mahkemenin 2013/87 karar sayılı 31.01.2013 günlü kararı ile imar uygulamasının iptaline karar verilmiştir.
 43. Gelinen aşamada gerek idaremiz ve gerekse de parsel malikleri süre giden hukuksal süreç ve çözümsüzlük nedeni ile mağdur olmaktadır.
 44. Parsel malikleri zaten 1. İdare Mahkemesinin 2011/331 esas sayılı dosyasında verilen karar ile iptal edilmiş olan kamulaştırma işleminden vazgeçilmesi halinde, 1. İdare Mahkemesinin 2011/1937 Esas sayılı dosyasında hissedarlardan davayı açan Cengiz ÇEPNİLER’de açmış olduğu davadan vazgeçeceğini ekli dilekçede beyan etmiştir.
 45. Ayrıca, Sadi Tekkesi olarak anılan tescilli binanın da bulunduğu alanla ilgili koruma amaçlı imar planı değişikliği kesinleştiğinden imar uygulamasının; daha önce adlarına kayıtlı bulunan ve 798 ada 24 no’lu parsel 434,06 metrekarelik taşınmaz imar uygulaması sonucu kurumumuzca kamulaştırılan 798 ada 30 no’lu 1610,35 metrekarelik imar parseline verilmişti. Ekli krokide C ile gösterilen 344,60 metrekarelik kısmın ve adımıza kayıtlı 798 ada 22 no’lu parselde (A) 172,12 metrekare, 21 no’lu parselde (B) 217,80 metrekareile birleştirilmesi şeklinde imar uygulaması yapılması halinde geriye kalan 89,46 metrekarelik alanda kendilerine ait olan 54 m2’lik kısmını ve üzerindeki binayı bedelsiz olarak
 46. 1-       İdaremizce mahkemelere açılmış veya devam eden davalarla temyiz edilmiş yüksek mahkemelerdeki bütün davalardan vazgeçilmesi.
 47. 2-       Projeye katkılarından dolayı aile büyükleri Arslan, Ruyigül ve Zinnet ÇEPNİLER’in isimlerinin proje alanında şilt üzerine görülebilecek bir yere yazılması
 48. 3-       Bağışlanan yerin bu proje dışında kullanılmaması ve bitişiğinde bulunan özel mülkiyetlerine ait taşınmazları için gelecek yıllarda plan tadilatı yapılarak kamulaştırma yapılmaması şartları ile belediyemize bağışlamayı ekli dilekçelerinde talep etmektedirler.               Büyükşehir belediye meclisince söz konusu parsel üzerindeki yapılaşma haklarının kaldırılarak, tescilli binaların düzenlenmesinin yapılmasına ilişkin koruma amaçlı imar planı değişikliği Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 25.4.2013 tarih, 961 sayılı kararıyla uygun bulunarak onaylanmıştır.
 49. Kurul tarafından onaylanan koruma amaçlı imar planı ve eki plan açıklama raporu parsel maliklerinin talepleriyle bire bir örtüştüğünden hissedarların taleplerinin uygun görülmesi durumunda ödenen toplam ¨ 253.752,47 kamulaştırma bedellerinin tamamının geri alınacağı ve kendilerinden proje alanına isabet eden alanında bedelsiz olarak mülkiyetimize geçeceği düşünülerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin görev ve yetkileri ile ilgili 18. maddesinin g bendi uyarınca şartlı bağışların kabulü Belediye Meclisinin görevleri arasında olduğundan yukarıda maddeler halinde yazılı talepler idaremizce uygun görülmektedir. Bu nedenle söz konusu taşınmazın 5393 Sayılı Kanunu’nun 18/g maddesi uyarınca şartlı bağışının yukarıda yazılı şartlarla kabulünün karara bağlanması teklifi,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 50. 36. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 24.06.2013 tarih ve 2406 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2013 gün ve 12/231 sayılı kararı doğrultusunda kabul edilen “Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine” ilişkin yönetmelik gereğince Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi, ,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 51. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.06.2013 tarih ve 1387 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun, “Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları”  başlıklı 7. maddesinin  ( g ) bendinde “ Büyükşehir Belediyesinin yetki alanlarındaki meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasındadır.
 52. Yukarıda bahsedilen alanlardan yolları açılmış ve henüz asfaltlanmamış olanlar ile, 2013 yılında açılacak olan  meydan, cadde, bulvar ve ana yolların asfaltlanması için asfalt bitümüne ihtiyacımız vardır.
 53. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ( TÜPRAŞ) ile 2013 yılı asfalt protokolu imzalanmış, Tüpraşa bağlı Kırıkkale rafineri müdürlüğünden  asfalt alınacak olup, Kırıkkale rafineri müdürlüğünün bitüm ihtiyacımızı karşılayamaması halinde diğer rafineri müdürlüklerinden ihtiyacımız olan asfalt bitümü karşılanacaktır.
 54. 2013 yılında yukarıda belirtmiş olduğumuz meydan, bulvar, cadde ve anayolların asfaltlanabilmesi için İller Bankasından ¨ 3.000.000,00.-TL 36 ay vadeli kredi kullanılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 55. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 20.06.2013 tarih ve 811 sayılı; İlgi: Taliha Zekeriya DURMUŞ’un 19.06.2013 tarihli dilekçesi.
 56. İlgi yazıda belirtildiği üzere Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından 2013 yılında düzenlenen 44. Ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri final yarışmasında bilgisayar dalında birincilik ödülü alan Taliha Zekeriya DURMUŞ’a ödül olarak 3.000,00.-TL verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 57. (K.NO:233) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.06.2013 tarih ve 3230 sayılı;  5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” dendiğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2013 ayında izin kullanması teklifi oybirliği ile kabul olundu.
 58. (K.NO:234) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.06.2013 tarih ve 3231 sayılı; Tunus ile Kardeş Kent protokolünün imzalanması ve bu çerçevede 27 Belediye Başkanlığının beldelerini tanıtıcı stant açmalarından dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın 03-07 Haziran 2013 tarihleri arasında bu ülkeye gitmesi ile ilgili görevlendirmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
 59. (K.NO:235) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 17.06.2013 tarih ve 980 sayılı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı emrinde Müdür Yardımcısı  olarak görev yapmakta iken, 657 SDMK’ nun 71 ve 74 ncü maddeleri gereğince naklen tayinle Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanı kadrosuna ataması yapılan Jeoloji Mühendisi Rıza ZENGİN’in;
 60. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun  22 nci maddesi gereğince ataması, Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
 61. (K.NO:236) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25.06.2013 tarih ve 1731 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/231 sayılı kararı doğrultusunda, Samsun Büyükşehir Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin Estetik Kurulu oluşturulması gerektiğinden, bu kurulda Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere ASİL ÜYELİĞE: Adem ALAN, YEDEK ÜYELİĞE: Kerami GÜRBÜZ oy çokluğu ile seçilmiştir.
 62. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin BURMA ve Suat Hayri ERDÖNMEZ’in 08.07.2013 tarihli;
 63. “01.06.2013 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Samsun Büyükşehir Belediye Sınırları içerisinde geçerli olan Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği kaldırılmıştır. Eski yönetmelikle birlikte Samsun’da inşaat sektörünü ve site şeklindeki yapılaşmayı özendiren 42/1 maddesi de yürürlükten kalkmıştır. Kalkan bu madde ile çağdaş şehirciliğin örneklerinden olan site şeklindeki yapılaşmaya sekte vurulmuş ve imar durumu alamamış ancak sözleşmelerini yapmış birçok arsa sahibi ve müteahhitler mağdur duruma düşmüşlerdir. Bununla birlikte, şehrimizde bazı ilçelerde imar planlarında 42/1 maddesinin değişik uygulaması olan K nizamı ve formülü uygulanmaktadır. Bu ise Samsun İli planlarında bütüncüllük ve adaletlilik açısından problem teşkil etmektedir. Bu türlü farklı uygulamaların önüne geçmek ve yapılaşmayı teşvik etmek amacıyla tüm Samsun 1/1000 Ölçekli İmar Planlarına aşağıdaki plan notunun eklenmesine yönelik önergemizin Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gündeme alınması hususunda gereğini arz ederim.
 64. PLAN NOTU:
 65. Samsun kent bütünündeki yeşil (park, çocuk bahçeleri, gezinti alanları, spor ve oyun alanları) otopark vb. kullanımların parsellerin kendi içinde karşılanması için yapılaşmayı tabanda daraltıp dikine yükseltmeyi özendirmek amacıyla; sahiplerinin toplu müracaatları ve muvafakatleri halinde bir imar adasının tamamı üzerinde o adanın parsellerinin inşaat alanlarının toplanmasına veya bir yapı adasının (5000 m²) den az olmamak, parsellerin mevcut inşaat alanları toplamını aşmamak, TAKS:0.20 den fazla olmamak koşuluyla değişik yüksekliklerde yapılaşmaya izin verilebilir.
 66. Ancak;
 67. a) Uygulama adanın tamamında yapıldığında5000 m² koşulu aranmaz,
 68. b) Adada daha önce eski yönetmeliğin 42/1 maddesine göre yapılmış bina varsa, adanın geriye kalan kısmındaki birbirine bitişik parsellerin tamamının birleştirilmesi koşuluyla, asgari parsel alanı dikkate alınmadan yukarıdaki açıklandığı şekli ile yapılaşmasına izin verilir.
 69. c) Toplam inşaat alanı katsayısı (KAKS belirlenmemiş alanlarda mevcut inşaat alanının parsel alanına bölünmesiyle bulunacak katsayı) 1 ve 1’in altında olan yerlerde ve imar planında "E" ile belirlenmiş parsellerde uygulanmaz,
 70. d) Bu maddenin uygulanmasıyla parselde birden fazla bina yapılması halinde, binalar arasında mevcut yönetmelikte belirlenen en az yan bahçe mesafelerine uyulacaktır.
 71. e) Yeni oluşacak imar parselinin cephe aldığı yollardan yapı çekme mesafesi en az 5.00m olacak, bununla birlikte bina yüksekliği ve kat adetinin gereği olan çekme mesafeleri yürürlükteki yönetmelik koşulları dikkate alınarak belirlenecektir.
 72. f) Birleştirilecek imar parsellerinin ayrı ayrı mevcut yapılaşma hakları yürürlükteki yönetmelik koşullarına göre hesaplanır.
 73. g) Ayrıca, eski 42/1 maddesi uyarınca ruhsat almış parsellerin yeniden komşu parsellerle birleştirilerek bu uygulamadan faydalanması durumunda mevcut inşaat hakları korunacak, eklenen parselden gelen inşaat hakları da ilave edilerek yeniden belirlenecektir.” Önergeleri gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 74. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin BURMA’nın 08.07.2013 tarihli; Atakum Belediye Sınırları içerisinde F36 B 16 B nolu imar planı paftasında Tapuda Atakum, 7031 adanın bulunduğu alanda bölgenin enerji ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Samsun İl Özel İdaresi ve Yedaş Genel Müdürlüğünün yazıları doğrultusunda trafo yeri ayrılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili önergesi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.


(12 TEMMUZ 2013 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)