SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

08/11/2018 Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği Meclis Kararları


KARAR ÖZETLERİ

  1. (K:NO:6) Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin 2019 mali yılı Bütçesi Gelir ve Gider denk olmak üzere 800.000,00 TL olarak ve 14 Maddeden ibaret ekli Bütçe Kararnamesi kabul olundu
  2. (K:NO:7) Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme (SAMKUŞ) Birliğince Deltada ve Ziyaretçi merkezinde gelen ziyaretçilere verilen hizmetlerin, Birlik tüzüğünün 9/e maddesine istinaden belirlenen hükümler doğrultusunda uygulanacak olan ücret tarifesi kabul olundu.