SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.01.2012 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2403 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.17c paftasında 9449 ada 11 ve 12 numaralı parsellerin bulunduğu alanın arkeoloji müzesi ve kültürel kullanım alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.                      Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2382 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasında 252 adanın bulunduğu alanda Atakum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.12.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.13/3844 sayılı yazısı doğrultusunda park ve spor alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                     Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2383 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.22a.2d paftasının bulunduğu alanın konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                          Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2392 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b ve uygulama imar planı F36b.22b.1b  paftalarında,  Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2011 gün ve 22/381 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planına  mağdur oldukları gerekçesiyle  vatandaşlar tarafından  14.12.2011 gün ve 2190 sayılı, 26.12.2011 gün ve 2258 sayılı, 28.12.2011 gün ve 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2355, 2356, 2357, 2372, 2373  sayılı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Samsun Bölge Müdürlüğü’nün 27.12.2011 gün ve B.02.1.VGM.1.18.00.01.3592 sayılı yazısı, 29.12.2011 gün ve 2361, 2368, 2369, 2370, 2371, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381 sayılı, 30.12.2011 gün ve 2407 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.                     Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2260 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye  sınırlarında,  Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c  paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 gün ve 24/395 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından 26.12.2011 gün ve 299 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.                         Söz konusu itirazlar, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2385 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında  1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı  ve nazım imar planı  değişikliği  hazırlanmıştır.                         Söz konusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım  imar planı ve nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2386 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.20d paftasında kamyon ve tır parkı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.                      Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 1418 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c paftası, 621 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2388 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.3b paftasının bulunduğu alanda, kavşak, konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                         Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2270 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kurtuluş Mahallesi, nazım imar planı F36c.04c ve F36c.05d  paftalarında resmi kurum alanı (kaymakam lojmanı) oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 27.12.2011 gün ve  M.55.6.TEK.B/1757-4123 sayılı yazısı ile  Belediyemize başvurulmuştur.                      Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2269 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, nazım imar planı F36c.05d  paftasında 30 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının sağlık tesisi (112 acil sağlık hizmetleri) alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 27.12.2011 gün ve  M.55.6.TEK.B/1758-4124 sayılı yazısı ile  Belediyemize başvurulmuştur.                                                  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2389 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1c ve F36b.16a.1d  paftalarında 202 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2011 tarih ve 22/380 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Çocuk Yetiştirme Yurdu Yaşlılar Huzurevi ve Felçliler Rehabilitasyon Merkezi kullanımının bir kısmında  spor alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                         Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2066 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.1d paftasında 6767 ada  1 parsel, 8511 ada 5, 6 nolu parsellerin ve 8510 ada 5 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda; raylı sistem güzergahındaki parsellerin bedelsiz kamuya terkini yanında, park alanı kullanımının konut alanı kullanımıyla yer değiştirilerek yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için  23.11.2011 gün 2066 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                       Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2390 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, yolun arazi yapısına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                       Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2391 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.25b.1b ve F36a.25b.1c paftalarının bulunduğu alanın pafta bağlantılarındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                        Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2201 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kavacık Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.1b paftasında 10224 ada 6 parsel ve 10235 ada 1 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2011 gün ve 23/100 sayılı kararıyla; parsellerin bir araya toplanması amacıyla yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.12.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/42.517  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2207 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1c paftasında 2826 parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.12.2011 gün ve 23/112 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 tarih ve 18/310 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut ve ticaret alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 09.12.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/241 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 1660 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3a pafta, 11645 ve 11646 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.10.2011 gün ve 18/62 sayılı kararıyla;  park, yol ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.10.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-294 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2221 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1b ve F36c.04a.2a paftalarında 118, 119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 163, 164, 179, 180 ve 209 nolu parsellerin, İstiklal Mahallesi  F36c.04a.2d paftasında 641 nolu adanın, Şabanoğlu Mahallesi F36c.04b.4a paftasında 229 nolu adanın bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.12.2011 tarih ve 28/119 sayılı kararıyla; kadastro ve imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 19.12.2011 gün ve  M.55.6.TEK.B/4027 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve 2220 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 23 Nisan Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05d.4b paftasında 1286 nolu parselin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.12.2011 tarih ve 28/120 sayılı kararıyla; konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 19.12.2011 gün ve  M.55.6.TEK.B/4027 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 27/12/2011 tarih ve 20 sayılı; Ukrayna’nın Odessa Kenti ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında; Ticari, Ekonomik, Sosyal, Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve Samsunlu iş adamlarımızın tanıştırılıp karşılıklı ticari alanların oluşturulması için bir İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ oluşturulması ve imzalanması gerekmektedir.                  Bu nedenle İşbirliği Protokolü imzalanabilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 12/12/2011 tarih ve 1490 sayılı; 27.11. 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince Belediyemizin Norm Kadro Standartları değişmiş bulunmaktadır.                Bu itibarla, ilgili  Yönetmelik  Hükümlerine göre  hazırlanan kadro cetvellerinin onayı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 07/12/2011 tarih ve 1488 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine göre  hazırlanmış bulunan  kadro değişiklik cetvelinin onayı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının  07/12/2011 tarih ve 1489 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi çerçevesinde 2012 yılında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen personelin ücretlerinin belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30/12/2011 tarih ve 1548 sayılı; Zabıta ve İtfaiye Personeline 2012 yılında ödenecek fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30/12/2011 tarih ve 1550 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları  ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2012 yılı geçici işçi vize cetveli, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 19/12/2011 tarih ve 619 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz  hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam     3 adet Paletli Ekskavatör ve 3 adet Hidrolik Kırıcı satın alınması için Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 16 Eylül 2011 tarihli ve 298 sayılı kararları ile İller Bankası Anonim Şirketi’nden KDV.dahil 1.800.000,00 TL. kredi talep etmiş ve bu talebimiz İller Bankası Anonim Şirketi’nin 20.10.2011 tarih ve 46903 sayılı onayları ile kabul edilmişti.Gerek yapmış olduğumuz ekonomik iş makinası alımlarından ve gerekse Yatırım Teşvik Belgesi  kapsamı dahilinde  sağlanan KDV.avantajı ile söz konusu kredi limiti dahilinde  halen kullanıma hazır kredimiz bulunmaktadır.                    Bu itibarla; ihtiyacımız olan 2 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ile 2 adet Lastik Tekerlekli Mini  Yükleyici’nin İller Bankası Anonim Şirketi’nin 20.10.2011 tarihli ve 46903 sayı ile  onaylı Kredisi kapsamında satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21/12/2011 tarih ve 628 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.                Bu Kanun hükmüne istinaden ihtiyaç bulunan sahil yolunda denetim ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere motosiklet sınıfında 4 adet elektrikle çalışan araç satın alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/12/2011 tarih ve 3013 sayılı; Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen; Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması, Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması, Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görev İlçe ve İlk kademe Belediyelere aittir, hükmünce                         1-İlkadım Belediyesi’nin 21.11.2011 tarih 1282 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Yaşardoğu Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1772. SOKAK (TN:  21.1) olarak isimlendirilmesi,                   2-İlkadım Belediyesi’nin 21.11.2011 tarih 1281 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1773. SOKAK (TN:  44) olarak isimlendirilmesi,                  3-İlkadım Belediyesi’nin 21.11.2011 tarih 1283 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Karasamsun Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1774. SOKAK  olarak isimlendirilmesi,                    4-25.11.2011 tarih 2866/9554 sayılı dilekçe ile belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi    Derebahçe Mahallesinde Ünye Sokak isminin mükerrer olması nedeniyle 3344 Ada ile 9622 Ada arasında kalan sokağın isminin 1775. SOKAK olarak değiştirilmesi,                    5-İlkadım Belediyesi’nin 06.10.2011 tarih 1100 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi içerisinden geçen Bafra Caddesinin  Kalkancı Mahallesinde devam eden kısmına  Bafra Caddesi isminin işlenmesi,                      6-Canik Belediyesi’nin 06.10.2011 tarih 2684 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli Canik İlçesi Belediye Evleri Mahallesi, Toptepe ve Hasköy mahallesi arasında kalan Piyade Er Erdoğan Bulvarının devam ettirilerek ekli krokide gösterildiği gibi Cengiz Topel Caddesinin kesişimine kadar devam ettirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/12/2011 tarih ve 2844 sayılı; İmar planında Kamyon Garajı, Ambarlar ve Otoparkı kullanımında bulunan halen aynı amaçta kullanılan; İlimiz İlkadım İlçesi, Derecik mevkiinde yeralan Tapuya Toybelen Mahallesi, 9590 ada, 7 nolu parselde kayıtlı 10.541.31 m²’lik taşınmazda 10087/10541 ( 10.087.30 m² ) hisse, 9590 ada 9 nolu parselde 8.556.30 m²’lik taşınmazda 201/800 hisse (2.149,77 m2) ve 9590 ada 10 nolu parselde 1.900,00 m²’lik 341/480 (1.349,79 m2) hisseler Belediyemize aittir.                     3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesinde “ Belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde belediye veya valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir. Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.” denilmektedir.                Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun meclisin görev ve yetkileri kısmının 18/e bendinde; “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Denildiğinden;                          Bu nedenle yukarıda bahsi geçen parsellerdeki Belediyemize ait hisselerin 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 17. Maddesi ve 2942/4650 Sayılı Kanunu hükümleri uyarınca bedellerinin belirlenerek satışları teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/12/2011 tarih ve 3010 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, İstasyon Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki Gar Park içerisinde geçmiş yıllarda da kafe ve çay bahçesi olarak hizmet vermiş bulunan Vagon Kafe’nin;                     Samsun hafif raylı sistem ve bakım işleri yüklenicisi SAMULAŞ A.Ş.’nin 20.12.2011 tarih, 1087 sayılı yazısından da anlaşılacağı üzere, ‘ makinistlerin istirahat saatlerinde kullanabilecekleri bir bina tesis etmektense, işletme ile de ismi, görüntüsü ve bulunduğu nokta itibarı ile bütünlük arz etmesi bakımlarından ’ tahsisi talep edilmektedir.                      Bu nedenle vagon kafenin; Kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacı doğrultusunda hızlı, güvenli ve ekonomik olma özellikleri ile toplu taşımacılıkta büyük mesafe alan ve %99 oranında Büyükşehir Belediyemizin de hissedarı olarak bulunduğu SAMULAŞ A.Ş.’ye, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi’ndeki ‘Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyet ve tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye ve bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.’ hükmüne               istinaden,  SAMULAŞ A.Ş. personeli ve makinistler tarafından mesai saatleri dâhilinde, istirahat amaçlı sosyal tesis olarak kullanılması, 3. kişilere kira da dâhil devredilmemesi kaydı ile tahsisi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 32. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29/12/2011 tarih ve 10703 sayılı; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 29/12/2011 tarih ve 542 sayılı yazısında, 01/01/2012 tarihinden itibaren Sebze ve Meyve Hali Belediyemiz tarafından işletileceğinden uygulanacak olan ücret tarifesinin çıkarılmasını talep etmektedir.                           2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan tarife, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. (K.NO:1)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 02/01/2012 tarih ve  40  sayılı;  teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince kurulacak olan Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması kabul olunmuş ve yapılan gizli oy ile yapılan seçim sonucu Komisyon üyeliklerine: ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN Emin Kazım ŞEN, Adem ALAN, Necip ÇİFT, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİN‘den Cemalettin KOLA ve CUMHURİYET HALK PARTİSİN’ den  İbrahim SARAÇ seçilmişlerdir.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05/01/2012 tarih ve 43 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.3c paftasında Büyükşehir Belediye Meclisinin  15.07.2011 tarih ve 14/225 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının bir kısmının İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere Resmi Kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.               Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail SEVİNDİK’in 09/01/2012 tarihli; Günümüz toplum şartları otomobil edinmeyi ve kullanmayı yaygın ve gerekli hale getirmiştir. Kentimizin otopark ihtiyacı her hangi bir ilmi tespite gerek kalmaksızın gözle görülür haldedir. İlgili yönetmeliklerimiz parselinde otopark ihtiyacının karşılanmasını önermektedir. Ancak otopark yönetmeliğinin 7. maddesi sebep olmaksızın bedel ödeyerek parsel dışında otopark ihtiyacının karşılanmasına imkan tanımaktadır. Otopark yönetmeliğimizin 7. maddesinin 3. cümlesinin başına otopark yapılması mümkün olmayan haller şartını içeren ‘4f1 maddesindeki şartlara göre’ ifadesinin ilave edilmesi otopark bedeli ödeyerek ticari mekan elde etmenin önüne geçerek, parselinde otopark ihtiyacının çözümünü mecburi kılacaktır.                         Gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili önergesi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 36. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin BURMA’nın 09/01/2012 tarihli; Atakum uygulama imar planı Kurupelit kesiminde F36A15C1a paftasında “Hacı Deresi” F36A15C1d paftasında “Sazak Deresi” F36A15C4b paftasında “Oyumca Deresi” boyunca “taşkın alanları” işaretlenmiş ve dere ıslahı yapılmadan inşaat yapım ve kullanım izinleri kısıtlanmıştır.                  Planda “Taşkın alanı” işaretli kesimlerde geçmişte yapılmış halen kullanılan bir çok konut ve işyeri bulunduğu gibi, günümüzde Atakum’da yaşanan hızlı kentleşme nedeniyle bu alanlarda birçok imar durumu ve inşaat ruhsatı başvuruları yapılmakta fakat sonuçlandırılamamaktadır.                 İmar planındaki “taşkın alanı” kısıtlanmasının uygulamada karşılaşılan sorunları açısından:                1- Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nce yürütülmekte olan “kıyı düzenlenmesi” kapsamında söz konusu derelerin ağzı baks yapılarak kapatıldığına göre, Taşkın sakıncasının ortadan kalkıp kalkmadığı, kalktı ise planlarda da gerekli düzeltmenin yapılması,                  2- Şayet kısıtlılık devam edecek ve SASKİ yakın zamanda dere ıslahı yapamayacaksa, vatandaşlardan “noterden onaylı, taşkın durumunda her türlü mal ve can kaybını üstlendikleri taahhüdü alınıp, tapuya da kayıt düşülmesi” yoluyla, Belediyemiz ile hak sahibi vatandaşlar arasındaki darboğazın aşılmasının sağlanması ile ilgili önergesi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. (13 OCAK 2012 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)