SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.02.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

  1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 350 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c paftası, uygulama imar planı F36b.21c.4a, F36b.21c.4b, F36b.21c.4c ve F36b.21c.4d paftalarının bulunduğu alandaimar uygulamasına yapılan itirazları da dikkate alacak şekilde eğitim alanı kullanımından konut, park ve spor alanı kullanımı ayrılmasına ilişkin(PİN:1077-79)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-51) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 351 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Tekkeköy Belediye Başkanlığı'nın 02.02.2015 gün ve 30673830/94/609 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 352 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçeleri Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c ve F36b.17d paftaları, uygulama imar planı F36b.21c.2a, F36b.21d.2d, F36b.21d.2c, F36b.21d.3b, F36b.21c.4a veF36b.17d.1bpaftalarının bulunduğu alanda park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti de dikkate alınarak Büyükşehir Belediyesince kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanına çevrilmesi, kaldırılan park alanının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımında olan alandan aynı oranda karşılanması ve aynı yerden Adalet Bakanlığınca kullanılmak üzere Resmi Kurum Alanı ayrılmasına, Atakum F36b.17d.1b pafta, 4035 ada, 12 parseldeki Resmi Kurum ( Adliye İstinaf Mahkemesi ) kullanımı da Büyükşehir Belediyesince kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin(PİN:1077-81)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-52) (PİN:580-40 ) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 354 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.3a, F36b.22b.3b, F36b.22b.1b ve F36b.22b.1c paftalarının bulunduğu alandaticaret, konut alanı ve trafo alanı kullanımlarının yeniden düzenlenerek ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesinin yanında park alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-91) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-53) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 355 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.1c ve F36b.22b.1b paftalarının bulunduğu alanda resmi kurum alanı kullanımının mülkiyet durumu dikkate alınarak, ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesinin yanında park alanı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-92) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-54) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 353 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b pafta ve uygulama imar planı F36b.22b.1b ve F36b.22b.1c paftalarının bulunduğu alanda park alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülerek, kaldırılan park alanı kadar park alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:1077-82) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile (PİN:1055-55) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 349 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b pafta ve uygulama imar planı F36b.22b.3a ve F36b.22b.3b paftalarının bulunduğu alanda, pazar yeri ve katlı otopark alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-83) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile (PİN:1055-56) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 356 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d paftası ve uygulama imar planı F36b.22d.3d ve F36b.22d.4c paftalarının bulunduğu alanda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ile yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin(PİN:1077-84)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-18)1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 357 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a ve F36b.17d paftaları, uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftalarının bulunduğu alanda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ile dini tesis alanı kullanımının okul alanı kullanımına dönüştürülmesineilişkin(PİN:1077-85)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-37) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 358 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasının bulunduğu alanda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ile ticaret ve katlı otopark alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin(PİN:1055-57)1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 359 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.16c paftası ve uygulama imar planı F36b.16c.4b, F36b.16c.1c, F36b.16c.4b paftalarının bulunduğu alanda,Harita Şube Müdürlüğü'nün 28.11.2014 gün ve 1407458 sayılı yazısı doğrultusunda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla ilköğretim ve ortaöğretim tesisi alanından konut alanı ayrılması yanında konut alanı kullanımlarının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 gün ve 23/422 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 23.01.2015 gün ve 164 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 360 sayılı; Atakum ve İlkadım İlçeleri Belediye sınırlarında, Fen İşleri Şube Müdürlüğü'nün 20.01.2015 gün ve 290 sayılı yazısı doğrultusunda kavşakların plana işlenmesineilişkin (PİN:1077-86) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-58) (PİN:580-38) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 361 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Eğercili Köyü, nazım imar planı F37d.02b paftası, 610 nolu parselin bulunduğu alanda, konut ve park alanı kullanımlarının konut dışı kentsel çalışma alanı, belediye hizmet alanı ve park alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4928-4)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 22.08.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 362 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi, nazım imar planı F36a.19c ve F36a.20d paftalarının bulunduğu alanda, Resmi Kurum-Emniyet Hizmet Alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1077-87) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için İl Emniyet Müdürlüğü'nün 26.01.2015 gün ve 77 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 368 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası, 10089 ada 4,5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kullanılmak üzere Özel Sosyal Altyapı Merkezi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-88)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 21.11.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 371 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanözü Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d paftası, 11904 ada 2 no'lu parselin bulunduğu alanda, konut ve park alanı kullanımlarının yer değiştirilmesine ilişkin (PİN:1077-90) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.12.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 372 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Esenevler Mahallesi, nazım imar planı F36b.16b paftası ve uygulama imar planı F36b.16b.3c paftası, 344 ada 5 no'lu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından kullanılmak üzere ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-89) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-39) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için SAMGAZ Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'nin 16.01.2015 gün ve 87 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 373 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşar Doğu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2c paftası, 3313 ada 9 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve (PİN:1055-45) 2/3 sayılı kararıyla; Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş'den alınan 27.10.2014 gün ve 18428 sayılı görüş doğrultusunda parsel üzerinden geçen enerji nakil hattının mevcut imar planındaki orta ekseninden 5 metre çekme mesafesi düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2015 gün ve 94651478/301.05.03/10/284 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 374 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.3d paftası, 6475 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve (PİN:1055-42) 2/4 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 23/421 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; parsellerin konut alanı kullanımındaki yapılaşma koşulları aynen korunarak (E:1.80 TAKS:0.20) yurt yapılmak üzere kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında 4 nolu parselde bulunan trafo alanının, 10 metrelik yol cephesinde yoldan 5 metre çekme mesafesi korunarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2015 gün ve 94651478/301.05.03/10/284 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 375 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1b paftası, 3694 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve (PİN:1055-46) 2/5 sayılı kararıyla; parselde yapılacak olan konutların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılması yanında "imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır." Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2015 gün ve 94651478/301.05.03/10/284 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 376 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftası, 316 ada 19 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.10.2014 gün ve 17/88 sayılı kararıyla; Ebusuud Efendi Caddesine paralel olan mevcut arkatın kaldırılmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.10.2014 gün ve 94651478/301.05.03/360/11967 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 377 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 2/11 sayılı kararıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planına verilen uygun görüş doğrultusunda; Yeşilyurt Liman Sahasına ilave dolgu alanı eklenmesi ve imar planı değişikliğine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki uygun görüşü içeren Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.01.2015 gün ve 2/23 sayılı meclis kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.01.2015 gün ve 86276027-301.05.03-203 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu Meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 379 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında, 1722 ada 1 ve 2 nolu parseller ile 1723 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda; İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda hazırlanan imar uygulama çalışmaları tamamlanmadığından Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih ve 20/365 sayılı kararıyla uygun görülmeyen 1/5000 ölçekli nazım imar planı görüşüne uygun olarak Toros Tarım San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması düşünülen deniz dibi boru hattına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki uygun olmayan görüşünü içeren Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.01.2015 gün ve 2/22 sayılı meclis kararı, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.01.2015 gün ve 86276027-301.05.03-203 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu Meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 380 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.01.2015 tarih ve 2/21 sayılı kararıyla; Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 26.11.2014 gün ve 2166 sayılı yazısı ile uygun görülen, 3. Derece Arkeolojik Sit alanının planlanmasına ilişkinoy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.01.2015 gün ve 86276027-301.05.03-203 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 381 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının birlikte hazırlanmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen Atakum Belediye Meclisinin 08.01.2015 gün ve 2/9 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığı'nın 14.01.2015 gün ve 84211085-517.03-15 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu Meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 382 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Çinekoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4b paftası, 117 ada 5 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 03.12.2014 gün ve 22/69 (PİN:4848-11) sayılı kararıyla; sehven yapılaşma haklarının belirtilmediği konut alanı kullanımına, çevresine ve daha önceki hakkına uygun olacak şekilde blok nizam 3 kat yapılaşma hakkı belirlenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 10.12.2014 gün ve 11547413-301.01-54251 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 384 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.4a pafta, 216 ada, 100 no'lu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve (PİN:607-9) 74 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının yapılaşma koşullarının yol ve park alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 12.11.2014 gün ve 99795546-301.02/881 gün sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 386 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.4a, F36c.03b.1a ve F36c.03b.1b paftaları, 822, 827, 828, 829, 837, 838, 844, 906, 823, 826, 830, 836, 839, 843, 907, 918, 919, 920, 921, 922, 119, 125, 128, 129, 130, 131, 133, 385 nolu parselleri ile 10789 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 2/7 (PİN:4848-16) sayılı kararıyla; park ve spor alanı kullanımının bir kısmının Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 11.06.2014 gün ve 6028 sayılı yazısı doğrultusunda konut alanı kullanımına bir kısmının park alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında kaldırılan park alanı karşılığında 10789 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 119, 125, 128, 129, 130, 131, 133 ve 385 nolu parsellerin bulunduğu resmi kurum kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.01.2015 gün ve 11547413-301.01-57861 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 387 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.4c paftası, 4292 ada 12, 21, 24 ve 25 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 2/8 (PİN:4848-15) sayılı kararıyla; konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.01.2015 gün ve 11547413-301.01-57861 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 28.01.2015 tarih ve 302 sayılı; İlgi : (a) Canik Belediyesinin 16.12.2014 tarih 54769 sayılı yazısı. (b) Terme Belediyesinin 21.01.2015 tarih 174 sayılı yazısı. (c) Tekkeköy Belediyesinin 23.01.2015 tarih 363 sayılı yazısı. (d) Tekkeköy Belediyesinin 23.01.2015 tarih 362 sayılı yazısı. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu'nun 7/g maddesi uyarınca; 1-)İlgi (a) yazısında belirtilen; Canik İlçesi Hacıismail Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 651.Sokak (T.N:28) olarak isimlendirilmesi, 2-)İlgi (b) yazısında belirtilen; Terme İlçesi Fenk, Çay, Yeni, Yenidoğan, Yunus Emre, Bahçelievler, Elmalık, Cumhuriyet ve Yalı Mahallelerinde bulunan ekli krokide gösterilen cadde ve sokakların mevcut imar planına göre isimlendirilmesi, Geçit, Çıkmaz Sokak ve Mükerrer Cadde ve Sokak isimlerinin güncellenmesi, Şehit Sokak İsmi verilmesi, Sokak ismi değişikliği, 3-)İlgi (c) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1620.Sokak (T.N:17) olarak isimlendirilmesi, 4-)İlgi (d) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 1621.Sokak (T.N:74) olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30.01.2015 tarih ve 298 sayılı; Samsun İli, Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında; F36c05a4a, F36c05a4b, F36c05a4c ve F36c05a4d paftalarının bulunduğu alanda İtfaiye kullanımının belirlenmesi orman sınırına göre düzeltilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 13.12.2013 tarih ve 23/426 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Bahse konu plan değişikliğine uygun olarak; tapuda Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, F36C05A4C pafta 608 ada 8 no'lu parselde Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye Alanı) ve Kent Parkı kullanımındaki alanların ayrılması için ekteki ifraz durum krokisi ve beyannamesinde görüldüğü gibi (A) ve (B) no'lu parseller olmak üzere 2 (iki) kısma ifrazı gerekmektedir. İfrazen oluşan (A) ile gösterilen 14,182.02 m2'lik kısmın tamamının Samsun Büyükşehir Belediyesi adına, (B) ile gösterilen 117,767.76 m2'lik yüzölçümlü alanın ise 10026776/11776776 hisse oranında Samsun Büyükşehir Belediyesi adına, 1500000/11776776 hisse oranında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası adına ve 250000/11776776 hisse oranında Samsun Ticaret Borsası adına taksim yapılması hususunda Büyükşehir Belediye Encümeni tarafından 21.11.2014 tarih ve 565 sayılı ile karar alınmıştır. Söz konusu ifraz dosyası Kadastro Müdürlüğü'nde kontrolleri yapıldıktan sonra tescil işlemleri için Tekkeköy Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Tekkeköy Tapu Müdürlüğü 27.01.2015 tarih ve 29940 sayılı yazı ile talep edilen işlemin yapılması için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının alınması gerektiğini bildirmiştir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18/e maddesinde "Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek." denilmektedir. Bu nedenle İlimiz Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, F36C05A4C pafta 608 ada 8 no'lu parselin 2 (iki) kısma ifrazı sonucu oluşan 608 ada (A) no'lu 14,182.02 m2 yüzölçümlü parselin tamamının Samsun Büyükşehir Belediyesi adına, 608 ada (B) no'lu 117,767.76 m2'lik yüzölçümlü parselin ise 10026776/11776776 hisse oranında Samsun Büyükşehir Belediyesi adına, 1500000/11776776 hisse oranında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası adına ve 250000/11776776 hisse oranında Samsun Ticaret Borsası adına taksim yapılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  32. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21.01.2015 tarih ve 94 sayılı; Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49'uncu maddesi çerçevesinde 1. derece Ekonomist kadrosunda tam zamanlı istihdam edilecek Alperen VAROL' un Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tesbit edilen tavanı aşmamak ürere 01.01.2015 tarihinden itibaren ödenecek aylık net ücretinin tesbiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  33. Protokol ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 05 sayılı; Şanlı Urfa'nın Karaköprü Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının arttırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği yaparak hizmet üretilmesi amacıyla Karaköprü Belediye Meclisi, 06.01.2015 tarih ve 006 sayılı Meclis kararı ile Belediyemize "Kardeş Belediye" olma önerisinde bulunulmuştur. Bu nedenle Kardeş Şehir ilişkisi kurulması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  34. Protokol ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 06 sayılı; Siirt İli Kurtalan Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında, Belediye yetki ve sorumluluk alanına giren konularda toplumsal hizmetler, halkın sağlığı, eğitim ve kültürel varlıkların korunması, kamu duyarlılığının arttırılması konularında Belediyelerin imkanları ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde iş birliği yaparak hizmet üretilmesi amacıyla Kurtalan Belediyesi Belediyemize "Kardeş Belediye" olma önerisinde bulunulmuştur. Bu nedenle Kardeş Belediye İlişkisi kurulması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  35. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.01.2015 tarih ve 93 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesinde F36b22b1d, F36b22a2d, F36b22a2c uygulama imar planı paftalarında Unkapanı Caddesi ile 30 Ağustos Caddeleri arasında kalan Fatin Rüştü Zorlu Caddesinin II. Bulvarın devamı olarak açılması için, yolda kalan bina, bina müştemilatları ve ağaçların 2942 (D:4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca kamulaştırılmaları ,Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 26.08.2011 tarih ve 412 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve çalışmalar sonuçlandırılmıştır. Şehrimizin sosyal yaşamının düzenlenmesinde insanı merkeze koyan, katılımcı, demokratik, emeğe ve sosyal adalete saygılı olmayı kılavuz edinen dayanışmayı öncelikleri olarak gören, hizmetlerde eşitliği ilke edinen, her düşünce ve eyleminde, halkımızın çıkarlarını gözeten bir anlayış içerisinde olan Samsun Büyükşehir Belediyemiz, emeğiyle geçinen bu yoksul kesimlerin, kamulaştırmalarımız sonucu oluşan konut ihtiyaç ve taleplerini karşılamak amacı ile; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyemize sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında yüklenen görev ve sorumluluklar dahilinde, konut tahsisi yapılarak daha fazla mağduriyete uğramaları engellenmeye çalışılmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/v, 18/m ; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13 - 15/a – 38. ve 77. maddeleri ile, Belediyemize sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında yüklediği görev ve sorumluluklar yanında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 69. maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan , 29.09.2005 tarih 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, Belediyemiz tarafından ilgili kurumlardan alınan belgelerle gelir durumlarının yetersiz olduğu, kendi şartları dışında gelişen maddî, manevî ve sosyal yoksunlukları olduğu kanıtlanan, 31283358250 TC Nolu Ali Kemal ERTÜRK'e, mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Belediyemiz arasında imzalanan Gecekondu Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Protokolü kapsamında, nakli yapılacak hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış olan ; Tapuda Kazım Karabekir Mahallesi, 9749 ada 15 parsel üzerinde, (zemin+10) katlı B2/1-B2/2-B2/3-B2/4 bloklarda ,(2+1) konut tipindeki brüt82.00 m² yüzölçümlü sosyal konutlardan b2-2 Blok 2. Kat 11 nolu meskenin Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliği uyarınca Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenecek kira bedeli ve süresince tahsis edilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  36. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 271 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesine göre hazırlanan ekli Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait ücret tarifesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  37. (K.NO:44) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27.01.2015 tarih ve 101 sayılı; Samsun Belediyeler Birliğinin 05.12.2014 Tarih ve 77 Sayılı davet yazıları ve Başkanlık makamının 10.12.2014 tarih ve 769 Sayılı olurlarına istinaden, Belediyecilik konusunda araştırma yapmak, gidilecek ülkede mümkün olduğu takdirde Belediyeler ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak için 22-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İSPANYA'nın Endülüs Bölgesine (Sevila,Granada, Cordoba ve Malaga) gitmek üzere,ekli listede isimleri yazılı Büyükşehir Belediye Meclis üyelerinin görevlendirilmeleri Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  38. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 274 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü 06.02.2015 tarih, 2015-171 sayılı yazısı ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Bağdat Caddesi No:5 adresindeki Subaşı Yer Altı Çarşısı dükkanlarından 7-8-9 ve 10 nolu dükkanlarını Samulaş irtibat ve Samkart dolum merkezi olarak kullanılmak üzere kiralanmasını talep etmektedir. Kurulduğu günden bu yana, kuruluş amacı doğrultusunda hızlı, güvenli, ve ekonomik olma özellikleri ile toplu taşımacılıkta büyük mesafe alan %99.9 oranında Büyükşehir Belediyemizin de hissedarı olduğu Samulaş A.Ş.'ye, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 26. maddesindeki " Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir." hükmüne istinaden, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Bağdat Caddesi No:5 adresindeki Subaşı Yer Altı Çarşısı dükkanlarından 7, 8, 9 ve 10 nolu dükkanlarını, Samulaş irtibat ve Samkart dolum merkezi olarak toplu ulaşım hizmetlerinde kullanılmak üzere; SAMULAŞ A.Ş.'ye 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesi uyarınca; işletmesinin devredilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  39. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 275 sayılı; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi, 9449 ada, 11 no'lu parsel T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) tahsisli olup; tahsisten Belediyemiz lehine vazgeçerek, parselin Belediyemize tahsisi için (TAGEM) ile 24.07.2014 tarihinde protokol imzalanarak " Arkeoloji ve Kültürel Tesis Alanı " olarak kullanılmak üzere 2 yıl süre ile Belediyemize ön tahsisi uygun görülmüştür. Yine mülkiyeti Maliye Hazinesine ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi, 9449 ada, 12 no'lu parsel ile üzerindeki lojman nitelikli binalar, mülkiyeti Samsun İl Özel İdaresine ait iken, 6360 Sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, Valilik makamınca kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun, 28.03.2014 tarih ve 168 sayılıkararı ile; mülkiyeti Maliye Hazinesi ait olupBelediyemize tahsis edilmiştir. Binalar tahliye edilmiş olup; yıkılmaları için hazırlık yapılmaktadır. Gelinen noktada; Milli Emlak Genel Müdürlüğü 26.01.2015 tarih, 1754 sayılı yazısı ile; Belediyemize ön tahsisi yapılan İlimiz İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi, 9449 ada, 11 no'lu parsel ile6360 sayılı Yasa ile mülkiyeti Maliye Hazinesi ait olup Belediyemiz tahsis edilen; İlimiz İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi, 9449 ada, 12 nolu taşınmazların " Arkeoloji ve Etnografya Müzesi " olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına olan tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) lehine kaldırılmasına muvafakati istenen taşınmazların, "Arkeoloji ve Etnografya Müzesi " olarak kullanılmak üzere Belediyemiz adına olan tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına(Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) lehine kaldırılmasına muvafakat verilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  40. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 40 sayılı; Belediyemizce 2000'li yıllarda özelleştirilen otobüs işletmeciliği, Rotasyonlu hat kullanılmak üzere 2886 sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesine gore Belediye Meclisinin 09 MART 2000 tarih ve 2 sayılı kararına gore Belediye Encümenince ihale edilmiştir. Samsun 1.İdare Mahkemesinin 18.06.2014 tarih ve 2013/53 Esas, 2014/881 Karar sayılı; 10 yıllık süreyi dolduran Özel Halk Otobüsleri rotasyonlu hat kiralanmasına dair sözleşmelerin sonlandırılmasına yönelik kararı üzerine 10 yıllık sözleşme süresini dolduran otobüslerin kiralama sözleşmelerinin iptaline, Belediye Encümeni'nin 22.08.2014 tarih ve 383 sayı ile karar verilmiştir. Bu nedenle 50 adet otobüs rotasyonlu hat kullanımının 2886 sayılı D.İ.K.'nu hükümlerine gore 10 yıl süreyle kiralanması ihalesi için Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  41. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 487 Sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, Koğa Mahallesi, nazım imar planı G35b.08c paftası ve uygulama imar planı G35b.08c.2d ve G35b.08c.3b paftaları, 81 ada 17, 18 nolu parselleri ile 242 ada, 3 nolu parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanı ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yer değiştirilmesine ilişkin (PİN:6588-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:8479-4) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı'nın 05.02.2015 gün ve 66 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

Belediye Meclisimiz, 13 ŞUBAT 2015 Cuma günü saat 14.00'de, Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) toplanmak üzere, saat 14.30'da toplantı kapatıldı.