SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.03.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEM İLANI


İlan
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından

    Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 09 MART 2020 Pazartesi Günü Saat 14:00’de, Gündemi Aşağıda Yazılı Maddelerin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) Toplanılmak Üzere Toplantıya  Çağrılmıştır.    
             Duyurulur.                                                       05.03.2020

1.    Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 27.02.2020 Tarih Ve 11492 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait Çarşamba Sebze Ve Meyve Halinde Bulunan 40 Adet Deponun Kiraya Verilmesi Ve 4 Adet Deponun İse Çarşamba Belediyesine Ücretsiz Tahsisi Teklifi.
2.    Tarımsal Hizmetler Ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığının 26.02.2020 Tarih Ve 11127 Sayılı; Görev Ve Çalışma Yönetmeliği Teklifi.
3.    İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 26.02.2020 Tarih Ve 11129 Sayılı; Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Emrinde 5.İnci Derece Veteriner Hekim Kadrosunda Tam Zamanlı İstihdam Edilecek Olan Sözleşmeli Personelin Ücretinin Belirlenmesi Teklifi.
4.    Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 27.02.2020 Tarih Ve 11483 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi İle Türkiye Petrol Rafineri A.Ş. Arasında İmzalanacak Olan Asfalt Alımı-Satımı İle İlgili Protokolü Belediyemiz Adına İmzalamaya Genel Sekreter İlhan Bayram’ın Yetkili Kılınması Teklifi.
5.    Teftiş Kurulu Başkanlığının 02.03.2020 Tarihli Ve 11843 Sayılı; Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Görüşü Doğrultusunda  Gerekli Düzeltmelerin Yapılarak Bakanlığa Sunulmak Üzere Yeniden Düzenlenen  Samsun Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği Teklifi.
6.    Ulaşım Dairesi Başkanlığının 02.03.2020 Tarih Ve 12000 Sayılı: Kent İçi Toplu Taşıma Hizmeti Veren Ayakta Yolcu Taşıyan Araçlara Büyükşehir Belediyesi Tarafından Verilen Gelir Desteğinin Revize Edilmesi Teklifi.
7.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.03.2020 Tarih Ve 12419 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Bulunan İki Adet Mesken Nitelikli Taşınmazların Satışı Teklifi.
8.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.03.2020 Tarih Ve 12420 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait Bafra İlçe Belediye Sınırlarında Bulunan Taşınmazın 2.Katındaki Bağımsız Bölümün Bafra Belediyesine Tahsisi Teklifi.
9.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.03.2020 Tarih Ve 12421 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait Ladik İlçe Sınırlarında Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmazın Güneş Enerji Santralı (GES) Kurulumu Amacıyla SASKİ Genel Müdürlüğüne Hizmet Süresi Boyunca Tahsis Edilmesi Teklifi.
10.    Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.03.2020 Tarih Ve 12423 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi Kullanımında Bulunan İlkadım İlçe Sınırlarında Medrese Nitelikli Taşınmazdaki Büfe Ve Çay Bahçesinin İşletme Hakkının Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine Devredilmesi Ve Yapılacak Protokolü İmzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Ali Seyfi KÜÇÜKGÖNCÜ’nün Yetkili Kılınması Teklifi.
11.    Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 28.02.2020 Tarih Ve 12427 Sayılı; Türkiye Belediyeler Birliğince Kabul Edilen “Kamu Hizmetlerinde Yapay Zeka İle Erişim “ Adlı Projemiz  İle İlgili Düzenlenecek Protokolü  Belediyemiz Adına İmzalamaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMİR’in Yetkili Kılınması Teklifi.
12.    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.03.2020 Tarih Ve 12424 Sayılı; Saski Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş' Den "Merkez İlçeler Atık Su Ve Yağmur Suyu Yapım İşi İle Batı Grubu İlçeleri İçme Suyu Yapım İşinde Kullanacağı Kredi  Talebi İçin Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı Ve/Veya Banka Tarafından Dağıtılan Yasal Paylarının Garanti Olarak Gösterilmesine Ve Konuya İlişkin Her Türlü İş Ve İşlemlerinin Yürütülmesi İçin Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa DEMİR' e Yetki Verilmesi Teklifi.
13.    1.Hukuk Müşavirliğinin  05.03.2020 Tarih Ve 12954 Sayılı; Saathane Meydanında Vaziyet Planı Ve Uygulama Projesine Göre Yapılacak Yerin Düzenleme Ve İnşaat Çalışmaları İçin İmar Planı Ve Proje Alanı İçinde Yer Alan Taşınmazların Maliki İle İnşaat Yapım Sözleşmesi İmzalanması Ve Sözleşmeyi İmzalamak Üzere Genel Sekreter Yardımcılarının Münferiden Yetkili Kılınması Teklifi.
14.    Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12952 Sayılı; Reklam, İlan Ve Tanıtım Yönetmeliği Teklifi.                                                                                                    
15.    Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20.02.2020 Tarih Ve 10075 Sayılı; Belediyemizin Projeleri İle İlgili Kamulaştırılacak Taşınmazların Maliyetlerini Karşılamak Üzere İller Bankasından Kredi Kullanılması Teklifinin Ekindeki Listede, Ayrılan İlk Otopark Alanında Araç Sayısının Daha Fazla Olması Ve Kamulaştırma Maliyetinin Daha Az Olması Nedeniyle Kamu Yararı Açısından  İlk Belirlenen Parsellerin Daha Uygun Olduğunun Dikkate Alınarak, 5216 Sayılı Yasanın 14.Maddesi Gereğince” Yeniden Görüşülmek Üzere Büyükşehir Belediye Başkanınca İade Edilen 14.02.2020 Tarih Ve 4/41 Sayılı Meclis Kararı.
16.    Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20.02.2020 Tarih Ve 10075 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Otopark Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı İle İlgili  Ayrılan İlk Otopark  Alanında Araç Sayısının Daha Fazla Olması Ve Kamulaştırma Maliyetinin Daha Az Olması Nedeniyle Kamu Yararı Açısından  İlk Belirlenen Parsellerin Daha Uygun Olduğunun  Dikkate Alınarak, 5216 Sayılı Yasanın 14.Maddesi Gereğince” Yeniden Görüşülmek Üzere Büyükşehir Belediye Başkanınca İade Edilen 14.02.2020 Tarih Ve 4/67 Sayılı Meclis Kararı.
17.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12998 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.  
18.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12993 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Akaryakıt Ve Servis İstasyonu Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliğine İtirazın Değerlendirilmesi Tekilfi.
19.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 13025 Sayılı; Atakum Ve İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Plan Notu Eklenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
20.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 13022 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanı Kararları Oluşturulmasına İlişkin Koruma Amaçlı Nazım Ve Uygulama İmar Planı Teklifi.
21.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12994 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Özel Eğitim Alanı Kullanımı (Otizm Öğrencileri İçin Özel Eğitim Uygulama Okulu) Ve 10 M’lik Taşıt Yolu Oluşturulması Yanında Özel Eğitim Alanı Kullanımının Plansız Alana Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
22.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12995 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımının Spor Alanı Kullanımına Dönüştürülmesi İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
23.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12992 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Sınırlarında Resmi Kurum Alanı Kullanımının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.    
24.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12991 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Ve Park Alanı Kullanımının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
25.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12988 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının Karayolları Kamulaştırma Planına Uygun Olarak Kullanım Alanlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
26.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12989 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Mevcutta Bulunan 4 Adet Trafo Binasının ‘’Trafo Alanı’’ Kullanımının İmar Planına İşlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikli Teklifi.
27.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12990 Sayılı;  Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Kullanımının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımı Oluşturulması İle Birlikte Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
28.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12984 Sayılı;  İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Özel Eğitim Alanı Kullanımının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesi İle Birlikte Plan Notu Eklenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
29.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12985 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Doğalgaz Olmayan Sokaklarda Doğalgaz Temin Edilmesi Amacıyla Mevcut Yolların Plana İşlenmesi İlişkin İlkadım Belediye Meclis Kararı İle Red Edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
30.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12986 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanlarında Zemin Katta Ticaret (İşyeri) Yapılmasına İlişkin İlkadım Belediye Meclisince Kısmi Kabul Edilen Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
31.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12987 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Konut Park Ve Yol Kullanımlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
32.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12996 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
33.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih  Ve 12997 Sayılı Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Kentsel Dönüşüm Gelişim Proje Alanı Belirlenmesine İlişkin Yetki Verilmesi Teklifi.
34.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12982 Sayılı; Terme  İlçesi Muratlı  Mahallesinin İdari Yönden Buradan Ayrılarak Çarşamba  İlçesine Bağlanması Konusunun Görüşülmesi Teklifi.     
35.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12983 Sayılı; Bafra  İlçesi Asmaçam  Mahallesinin İdari Yönden Buradan Ayrılarak Atakum İlçesine Bağlanması Konusunun Görüşülmesi Teklifi. 
36.    İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.03.2020 Tarih Ve 12953 Sayılı; Sokak İsim Değişikliği Teklifi.