SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.04.2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

 1. (K.NO:176)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 20.03.2018 tarih ve 993 sayılı teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden hazırlanan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2017 yılına ait “Faaliyet Raporu” oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:177)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 279 sayılı teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonunun hazırlanmış olduğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi 2017 yılına ait, “Denetim Komisyonu Raporu” Meclisin bilgisine sunuldu.
 3. (K.NO:178) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 278 sayılı teklifi üzerine; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden Büyükşehir Belediye Encümeninde 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1- Mustafa KESKİNOĞLU 
   2- İlknur GÜMÜŞ
  3- Kazım YILDIZ 
  4- Celal TUZCU
  5- Hamit KILIÇ         Büyükşehir Encümen Üyeliklerine seçilmişlerdir.
 4. (K.NO:179) Gündemimizin 5. maddesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği işaretle oylama ile;
  a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  b) Çevre ve Sağlık Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  c) Plan ve Bütçe Komisyonu kurularak üyeden oluşması,
  d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  e) Ulaşım Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  f) Hukuk Komisyonu kurularak 9 üyeden oluşması,
  g) Tarım  ve Hayvancılık Komisyonu Kurularak Üyeden oluşması,
  h)  Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşleri Komisyonu Kurularak Üyeden oluşması ve bu Komisyonların yıl müddetle görev yapmaları kabul olunmuş ve:
  a) İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine; 1-Turan ÇAKIR (Atakum), 2-Tahsin CANİKLİ, 3- Mustafa NUMANOĞLU, 4- Anıl Seyfi ARSLAN, 5- Kemal ŞENOCAK, 6-Ayşe SOYCAN 7-Yılmaz ERSOY 8-Abdullah FİNCAN, 9-Erkan AKYÜZ,
  b) Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliklerine; 1-Aydın KARMİL, 2- Sebahattin ŞEN, 3-Mahmut ÇAKMAK, 4- Mustafa ERBAY, 5- Salim ÖZAL, 6-Mustafa KESKİNOĞLU, 7-Süleyman SEMİZ 8-İbrahim SEZGİN, 9- Hatice Sönmez GÜNEŞ,
  c) Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine; 1- Fikret OY, 2- Dursun UZ, 3- İnci VARIŞ,  4- Şerif KORKMAZ, 5- Hayrettin AKKUŞ, 6-Recep ÖZTEL, 7-Erol KÖROĞLU, 8- Fevzi ER, 9- Mustafa TÜFEK,
  d) Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine; 1- Mehmet Hulusi EKİNCİ,  2- İsmail KURT, 3- Aydın ÇİFT, 4- Kazım YILDIZ , 5- Fahri DALGIÇ, 6-İlknur GÜMÜŞ, 7-Ali İLTEKİN, 8- Özhan TOP, 9- Tansu ÇIKIŞ,
  e) Ulaşım Komisyonu üyeliklerine; 1- Sebahattin TURAL, 2- Aydın YILMAZ, 3- Ali YİĞİT, 4- Sedat KARAKOÇ, 5- Recep ERTAN, 6- Nazif AKIN, 7- Kaşif KURTOĞLU, 8-Ali ŞENER, 9-Mücahit UYDU,
  f) Hukuk Komisyonu Üyeliklerine; 1- Salih SEFACI, 2- Osman AZİRET, 3- Hamit KILIÇ, 4-Sabri ARSLAN,  5-Süleyman EROĞLU, 6-Esra TÜRKOĞLU, 7-Hacı Bilal ARSLAN, 8-Recep GÜLEROĞLU, 9-Ali KAPLAN,
  g)Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeliklerine; 1-Nihat SOĞUK, 2-Sadık SAĞLAM, 3-Hayrettin ŞAHİN, 4-Murat SARP, 5-Yasemin TASALI, 6-Kemal EPİK, 7-Kurtça YALÇINKAYA,
  h )Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler  Komisyonu Üyeliklerine; 1-Yavuz YILMAZ, 2-Celal TUZCU, 3-Mehmet KOCA, 4-Turan ÇAKIR(Yakakent), 5-Mehmet Ali ELBİR, 6-Hüseyin BENZER, 7-Cumhur KAYA, oybirliği ile seçilmişlerdir.
 5. (K.NO:180) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak 1 yıl müddetle görev yapmak üzere işaretle  oylama ile  1- İnci VARIŞ,  2- İlknur GÜMÜŞ, 3- Yasemin TASALI,  4-Ali İLTEKİN, 5-Hüseyin BENZER  oybirliği ile seçilmişlerdir.
 6. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26.03.2018 tarih ve 842 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun İlan ve Reklam Vergisi konusunu düzenleyen 12’inci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisi’ne tabidir” denilmektedir. Yine aynı Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci paragrafında da ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenlerin, başkaları adına da ilan ve reklam yapabilecekleri, yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmakla sorumlu oldukları ifade edilmektedir.
  Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda, ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmak, etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklam araçlarının kent bütününde kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi ve belediyemize mali destek amacıyla Belediyemiz Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçeleri sınırları dâhilinde ışıklı kent mobilyaları kurularak bu yerlerde oluşturulan reklam alanları 05.04.2015 tarihinde ihale edilmiş olup ihale süresi 08.04.2018 tarihinde sona erecektir.
  Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde ışıklı olarak hâlihazırda kurulu kent mobilyaları ile aynı ilçelerde Kent Estetik Kurulumuzun uygun göreceği yeni yerlere ilaveler ve 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Beledisine bağlanan diğer ilçelerde de yine aynı kurulca uygun görülecek alanlara konulacak ışıklı kent mobilyalarının birlikte kiralanması düşünülmektedir.
  Mevcut dört ilçedeki kurulu ışıklı kent mobilyaları alanlarına konulacak ilaveler ile diğer ilçelerde kurulacak ışıklı kent mobilyaları yeni bir yatırım maliyeti getirecektir. Bu itibarla yatırım maliyetlerini de dikkate alarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64’üncü maddesine uygun olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Kent Estetik Kurulu uygun görüşü de alınarak belirlenecek alanlara mevcutlar dahil ilavelerle birlikte oluşturulacak kent mobilyalarına [Raket (CLP), Megalight, Billboard] reklam asma hakkı ve kiralama süresinin 10 yıl olarak belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.03.2018 tarih ve 1114 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün İller Bankası A. Ş.’ den kullanacağı Vezirköprü Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı  işi için  1.250.000,00 TL (birmilyonikiyüzellibinliraek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınması teklifi Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 868 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun İlan ve Reklam Vergisi konusunu düzenleyen 12’inci maddesinde, “Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisi’ne tabidir” denilmektedir. Yine aynı Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci paragrafında da ilan ve reklam işlerini mutat meslek olarak ifa edenlerin, başkaları adına da ilan ve reklam yapabilecekleri, yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmakla sorumlu oldukları ifade edilmektedir.
  Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda, ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmak, etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklam araçlarının kent bütününde kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemeyi ve belediyemize mali destek amacıyla Belediyemiz Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçeleri sınırları dâhilinde ışıklı kent mobilyaları kurularak bu yerlerde oluşturulan reklam alanları 05.04.2015 tarihinde ihale edilmiş olup ihale süresi 08.04.2018 tarihinde sona erecektir.
  22.03.2018 tarihinde yapılan Işıklı Kent Mobilyalarının Kiralanması ve Bu Alanlara Reklam Asma Hakkı İhalesi’ ne gerek sürenin 3 yıl olması gerekse yeni reklam alanları ile 6360 sayılı kanun ile Büyükşehir Belediyesine bağlanan diğer ilçelerin eklenmemiş olması nedeniyle istenen talep oluşmamıştır.
  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64’üncü maddesine uygun olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Kent Estetik Kurulu uygun görüşü de alınarak belirlenecek alanlara mevcutlar dahil ilavelerle birlikte oluşturulacak kent mobilyalarına [Raket (CLP), Megalight, Billboard] reklam asma hakkı ve kiralama süresinin 10 yıl olarak belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne 26.03.2018 tarihinde havale edilmiştir.
  İhale bitim tarihi olan 08.04.2018 tarihinden yeni yapılacak ihale tarihine kadar Belediyemizin gelir kaybına uğramaması adına ekteki yer tahsis ücreti birim metrekare fiyatları (KDV Hariç) ve yer tahsis ücreti ile ilan ve reklam vergisi dahil edilmiş paket fiyat listelerinin (KDV Dahil) belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.03.2018 tarih ve 398 sayılı; 3 Temmuz 2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesinde;
  “Arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.”, ifadesi yer almaktadır.
  Belediyemize bağlı benzer hizmetlerin daha sağlıklı aksamadan yapılabilmesi amacıyla Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının İşletilmesi ve Atık Azaltımına yönelik Hizmet Alımı işinin 450 gün olarak ihale edilmesi teklifi, Hukuk Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 13.03.2018 tarih ve 209 sayılı; 14 Mart 2017 Tarih ve 93 Sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına başlayan Bilgi ve Kültür Evlerine ilişkin hazırlanan ekli Yönetmelik teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.x

11.  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 14.03.2018 tarih ve 171 sayılı;                                 İlgi           :Avusturya Samsunlular Derneğinin 20.02.2018 tarihli davetiye yazısı.                             İlgi yazıda; Avusturya Samsunlular Derneği, 13 Mayıs 2018 tarihinde düzenleyeceği “9. Geleneksel 19 Mayıs Samsunlular Şölen Günü” için Büyükşehir Belediyemiz Konservatuarı’na bağlı müzisyen ve solistlerden oluşan bir grubu (uçuş ve konaklama masrafları dernek tarafından karşılanmak üzere) davet etmektedir.                                                                                                                                                                                                                  Ek ’te isimleri ve kimlik numaraları belirtilen, Daire Başkanlığınca görevlendirilmiş konservatuar ekibinde yer alan ancak hizmet damgalı(gri) pasaportu bulunmayan personellerin yurtdışı çıkış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için hizmet damgalı(gri) pasaport almaları teklifi, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 23.03.2018 tarih ve 39 sayılı; 27.10.2017 tarihli 53926525928 T.C. kimlik numaralı Emine KOÇ’un dilekçesinde; Belediyemize bağlı huzurevinde kalmakta olduğunu ve tapuda İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 5077 ada, 3 parsel, S2 blok, 2. kat, 8 bağımsız bölüm numarasında kayıtlı mesken nitelikli, şahsına ait taşınmazı ölünceye kadar huzur evinde kalmak ve meskenin intifa hakkı şahsı üzerinde olması şartı ile bağışlamak istediğini bildirmiştir.                                                                  04.01.2018 tarih ve 87043702.3201401.1701753-5 sayılı yazı ile huzurevi sakinimiz Emine KOÇ’un şartlı bağış talebi Başkanlık Makamınıza iletilmiş ve bu maksatla Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 17.02.2018 tarihindeki 4. Birleşim, 1. Oturum, 67 no’lu karar ile şartlı bağış talebi kabul edilmiştir. Ancak Atakum Tapu Müdürlüğü’nün karardaki bağış şartı ifadesinin “…ölünceye kadar huzurevinde kalmak ve meskenin intifa hakkı kendinde kalmak şartıyla …” şeklinde olması yönündeki isteği nedeniyle şartlı bağış talebi yeniden meclis kararı alınmak ve aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmak üzere makamınıza arz edilmiştir.                                                                                                                                     Bu nedenle Belediyemiz huzurevinde kalmakta olan 53926525928 T.C. kimlik numaralı Emine Koç’a ait, İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 5077 ada, 3 parsel, S2 blok, 2. kat, 8 bağımsız bölüm numarasında kayıtlı mesken nitelikli taşınmazını, ölünceye kadar huzurevinde kalmak ve meskenin intifa hakkı kendinde kalmak şartı ile bağışı teklifi, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  Ulaşım Dairesi Başkanlığının 21.02.2018 tarih ve 90 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 16 Kasım 2017 tarih  ve 21/500 sayılı  kararı ile kabul edilen Kent İçi Toplu Ulaşım Yönetmeliği ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ilgili yönetmeliklerde düzeltilecek olan  EK:1’ deki maddelerin değiştirilmesine dair yönetmelik değişiklikleri teklifi, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  Ulaşım Dairesi Başkanlığının 01.03.2018 tarih ve 129 sayılı;                                                                    1)-Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluk bölgesinde bulunan Havza ve Asarcık İlçelerin’ de okul ve personel taşımacılığı hizmetlerinde kullanılmak üzere; UKOME’ nin, 10.08.2017 gün ve 2017/4-35 sayılı kararı ile Havza İlçesine, 50 adet ve UKOME’ nin, 26.01.2018 gün ve 2018/1-42 sayılı kararı ile 40 adet Asarcık İlçesine C plaka verilmesine ilişkin kararı alınmıştır. Havzada 50 adet ve Asarcık’ ta 40 adet C plaka verilmesi,                               2)-Havza – Asarcık İlçelerinde ilan yoluyla duyurulmasından sonra müracaatların tespit edilerek ihdas edilen C plaka sayısı müracaat sayısı ihtiyaçtan fazla olması halinde dağıtımının noter huzurunda kura usulü ile belirlenmesi teklifi, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 21.03.2018 tarih ve 1855 sayılı; AKSA ORDU GİRESUN DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. tarafından yapılacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı içerisindeki Çarşamba ve Terme İlçelerinde Belediyemize ait (genişliği 14,50 metre ve üzeri) güzergahlarda yapılacak doğalgaz altyapı çalışmalarını ve çalışmalar sonrasında yüzey kaplamalarının yapılmasını düzenleyen işin uygulama esasları için Belediyemiz ile Aksa Ordu Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. arasında yapılan ekli protokolün kabulü ve Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’in yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.03.2018 tarih ve 1893 sayılı; Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda olan Samsun İl Sınırları içerisindeki muhtelif yaya alt geçitleri ve yaya üst geçit köprülerine, Büyükşehir Belediyemizce dekoratif aydınlatma yapılması ile ilgili hazırlanan ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ile imzalanacak olan ekli protokolün kabulü, söz konusu protokolü imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’ in yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 30.03.2018 tarih ve 2048 sayılı; TCDD Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü’nün 08/12/2017 tarih ve 29455352-755.01.E.470569 sayılı yazısı ile talep edilen, Samsun-Gelemen Demiryolu Hattı Km: 3+750 de bulunan ve Büyükşehir Belediyemizce yaptırılan yaya üst geçit köprüsünün yapım, bakım ve onarımları konularını kapsayan ve TCDD 4. Bölge Müdürlüğü ile imzalanacak olan ekli protokolün kabulü ile söz konusu protokolü imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’ in yetkili kılınması teklifi, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

S.

NO.

CİNSİ

TAPU BİLGİLERİ

ADRESİ

ALAN

(m²)

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

B.B.NO.

1

AsmaKatlı Depolu Dükkan

İlkadım

Kılıçdede

7936

1

4

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi No:5 İlkadım / SAMSUN

321,00 m²

2

Dükkan

İlkadım

Kale

9745

1

6

Kale Mahallesi Gazi Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı Kesişimi Konak Alt Geçit  İlkadım / SAMSUN

20,75 m²

3

Arsa

İlkadım

Kılıçdede

7916

10

---

---

1.017,04 m²

18.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.03.2018 tarih ve 776 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı, imar planında blok nizam 7 katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 1.017,04 m² yüzölçümlü, “arsa” nitelikli taşınmazın, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “Dükkan” nitelikli 6 no.lu bağımsız bölümün ve İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7936 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, “Asma Katlı Depolu Dükkan” nitelikli, 4 no.lu bağımsız bölümün, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.                                                                             Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7916 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı, imar planında blok nizam 7 katlı ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 1.017,04 m² yüzölçümlü, “arsa” nitelikli taşınmazın, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “Dükkan” nitelikli 6 no.lu bağımsız bölümün ve İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7936 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, “Asma Katlı Depolu Dükkan” nitelikli, 4 no.lu bağımsız bölümün, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale  olundu.

19.   Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.03.2018 tarih ve 794 sayılı; Belediyemizin 14.08.2017 tarih ve 1665988-1630 sayılı yazısı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz 19 Mayıs İlçesi, Dereköy Mahallesi, 428 ada 1 nolu parselde kayıtlı, 2102.67 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan Dereköy Şehit Ümit Semerci eski okul binası “Buzağı ve Can Sütü” projesi kapsamında kullanılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19.06.2017 tarih ve 9386221 sayılı yazısı ile tahsisin kaldırılmasına ilişkin muvafakat izni alınmış olup, Dereköy Mahallesi 428 ada 1 nolu parsele “Buzağı ve Can Sütü” projesi olarak kullanmak üzere Belediyemize tahsisi talep edilmiştir.                                                                                                         Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 01.02.2018 tarih ve 3840 sayılı yazıları ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görev Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13.’üncü maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun’nun 47.’inci maddesi gereğince “Buzağı ve Can Sütü” projesi kapsamında hayvancılığı destekleme amaçlı kullanılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına kesin tahsisi uygun görülmüştür.                                                                                                                                      Söz konusu taşınmazın tahsis alınması Hukuk,  Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.03.2018 tarih ve 801 sayılı; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Çelikalan Mahallesi, 173 ada, 23 parsel numaralı 9.760,00 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu alanda, Mustafa Kemal Atatürk’ün kahve içtiği ve yöre halkıyla sohbet ettiği tespit edilmiş olup, bahse konu taşınmazın “Kurtuluş Yolu” çalışmaları kapsamında kullanılabilmesi için tahsis işlemlerinin Belediyemizce yapılması istenmiş ve 30.05.2017 tarih ve 1645267-890 sayılı yazımız ile Samsun Defterdarlığı’ndan taşınmazın tahsisi talep edilmiştir.                                                                                                                 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 07.03.2018 tarih ve 7872 sayılı yazısı ile “Kurtuluş Yolu güzergahı üzerindeki kültürel eserleri gelecek kuşaklara aktarmak ve bu rotayı turizm öğesi haline getirmek amacıyla” Belediyemize 2 (iki) yıl ön tahsisi uygun görülmüştür.   Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Çelikalan Mahallesi, 173 ada, 23 parsel numaralı 9.760,00 m² yüzölçümlü taşınmazın tahsis alınması teklifi Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.03.2018 tarih ve 837 sayılı;   Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda ilimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 ada 2 nolu parselde kayıtlı, imar planında “Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 4.196,41m² yüzölçümlü taşınmazımız; Yeni Arkeoloji Müzesinin inşa edileceği alanda bulunan İlkadım İlçesi, Cedit Mahallesi, 9449 ada, 3 nolu parseldeki taşınmazlara karşılık, Belediye Meclisinin 14.10.2015 tarih ve 21-1-394 sayılı kararıyla, bedelsiz olarak, 25 yıllığına Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na tahsis edilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı  22.12.2015 tarih ve 713 sayılı yazısında; kurumlarının mevzuatı gereğince ancak Maliye Hazinesine ait taşınmazların tahsis alınabileceğini bildirerek, söz konusu taşınmazın kurumlarına tahsis edilmek üzere Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü) adına tescil edilmesini talep etmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na sadece Milli Emlak Müdürlüğü taşınmaz tahsisi yapabileceği gerekçesi ile Belediye Meclisinin 13.05.2016 tarih ve 10-1-214 sayılı kararı ile taşınmazın Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’na olan tahsisi kaldırılmıştır.                                                                                                                                                  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın talebi de dikkate alınarak; mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, imar planında “Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 4.196,41 m² yüzölçümlü taşınmaz, Belediye Meclisinin 24.11.2017 tarih ve 22-1-513 sayılı kararı ile “Resmi Kurum Alanı” kullanımına dönüştürülmüştür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda ilimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 ada 2 nolu parselde kayıtlı, imar planında “Resmi Kurum Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 4.196,41m² yüzölçümlü taşınmazımızın; Belediyemizin Vergi Dairelerine olan borçlarına karşılık, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılması düşünülmektedir.                                                                                                                                      Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve tapuda ilimiz İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6469 ada 2 nolu parselde kayıtlı, imar planında “Resmi Kurum Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 4.196,41m² yüzölçümlü taşınmazın,  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2017 tarih ve 22-1-513 sayılı kararının plan açıklama raporunda da belirtildiği gibi, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın kullanımına verilmek üzere;6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi (Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 859 sayılı; Tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11867 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı olup, imar planında "Adli Tıp Alanı" kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 10.000,00 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazdaki Belediyemize ait 500000/1000000 hissenin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılması düşünülmektedir.                                                                                               Bu nedenle Tapuda, İlimiz İlkadım İlçesi, Kuşculu Mahallesi, 11867 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı olup, imar planında "Adli Tıp Alanı" kullanımına ayrılmış alana isabet eden, 10.000,00 m² yüzölçümlü, “Arsa” nitelikli taşınmazdaki Belediyemize ait 500000/1000000 hissenin, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un Geçici 8. maddesi kapsamında Belediyemizin Samsun Vergi Dairelerine olan borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi(Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü)’ne satılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 860 sayılı; Ergun Kitaplı, Belediyemize verdiği 30.03.2018 tarihli dilekçesinde Mesude Gülay, Tunç Utkan, İbrahim Kalafatoğlu, Ayşe Ülkü Kitaplı, Çiğdem Burcu Kitaplı, Gülru Canan Baran, Mehmet Kerim Kitaplı, Ülkü Kitaplı, Fevziye Gül Kitaplı, İbrahim Kalafatoğlu ve Berrin Saçıklara vekâleten kendisine asaleten İlimiz Alaçam İlçesi, Çeşme Mahallesinde, üzerinde Korunması Gerekli Kültür Varlığı şerhi olup Kitaplı Konağı olarak bilinen ve bahçeli 3 katlı kâgir ev vasıflı tapuya 164 ada 1 parsel olarak kayıtlı taşınmaz da ki;                                                                             Mesude Gülay’a Türkan Utkan ve Zehra Erbil Müezzinoğlu’ndan,                                                          Tunç Utkan’a Türkan Utkan ve Zehra Erbil Müezzinoğlu’ndan,                                       Ergun Kitaplı ’ya Nejat Faruk Kitaplı ve Zehra Erbil Müezzinoğlu’ndan,                          Ayşe Ülkü Kitaplı ‘ya Baran Kitaplı ve Orhan Kitaplı’dan,                                                    Çiğdem Burcu Kitaplı ‘ya Baran Kitaplı’dan,                                                                            Gülru Canan Baran’a Orhan Kitaplı ve Baran Kitaplı’dan,                                                      Mehmet Kerim Kitaplı ‘ya Doğan Kitaplı ve Orhan Kitaplı’dan,                           Ülkü Kitaplı ‘ya Doğan Kitaplı’dan,                                                                                  Fevziye Gül Kitaplı ‘ya Doğan Kitaplı ve Orhan Kitaplı’dan ,                                                          İbrahim Kalafatoğlu’nun kendisine ait Hasan Fehmi Kalafatoğlu, Zehra Erbil Müezzinoğlu ve Nermin Kalafatoğlu’ndan ve                                                                                             Berrin Saçık’ın kendisine ait ve Hasan Fehmi Kalafatoğlu’ndan verasetten intikal edecek hak ve hisselerini;                                                                                                                          “ Sadece kültürel faaliyetlerde kullanılması amacı İle Kültür Ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu tarafından onaylanacak restorasyon projesine göre restore edilmesi, 3. şahıslara satılmaması devredilememesi ve hibe edilememesi Büyükşehir Belediyesinin %50’sinden fazla pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere 3. kişilere kiralanmaması bina hizmete açıldıktan sonraki yıllarda periyodik bakım ve onarımı yapılarak korunmasının sağlanmasını aynı zamanda binada yapılacak restorasyon çalışmaları sonucunda hizmette açılması üzerine binanın görülebilir bir yerine Kitaplı Konağı’nın tarihine dair açıklamalar ile bağışta bulunanların isimlerinin yazılacağı bir plaketin asılması ve bu bilgilendirmenin devamının sağlanması Kitaplı Konağı olarak tanımlanan binaya ek bir ad veya lakap eklenmemesi” şartları ile Samsun Büyükşehir Belediyesine bağış yapmak istediklerini talep etmektedir.                      Yapılan incelemede söz konusu bina ahşap 3 kattan oluşan yapı kullanılamayacak durumdadır. Taşınmazın toplam yüzölçümü 3.846,35 m2.dir. Bağış talebinde bulunan maliklerin hisselerinin toplam yüzölçümü yaklaşık 1350,00 m2 civarındadır. Kalan hisselerin edinimi ise imar uygulaması sonucu binanın parselin tamamı üzerindeki diğer binalardan ayrı bir parsel haline getirilerek müstakil parsel oluşturulması sonucunda söz konusu işte önemli bir süreç tamamlanmış olacaktır.                                                                                                                   Buna rağmen Kitaplı Konağının bulunduğu yeni oluşacak parselde diğer mülkiyet sahiplerine de ulaşılarak projenin anlatıldığında tamamına yakınının aynı şartlarda şartlı bağış yolu ile Belediyemiz adına tescil edilerek mülkiyet sorununun çözülebileceği düşünülmektedir.         Söz konusu taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi uyarınca şartlı bağışı teklifi, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.04.2018 tarih ve 869 sayılı;   Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 12.03.2018 tarih ve 1717757-1577 sayılı yazılarında; İlimiz Kavak İlçesi, Yaşardoğu Mahallesi, 340 ada 1 nolu parsel üzerindeki Bölge Parkı, Tirit Evi ile Müştemilatları, Değirmen ve Mescidinin, Kavak Belediyesi’nin kullanımına ve işletilmesine yönelik tahsisi talep edilmektedir.                                                                                                              Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Kavak İlçesi, Yaşardoğu Mahallesi, 340 Ada 1 nolu parsel üzerindeki Bölge Parkı, Tirit Evi ile Müştemilatları, Değirmen ve Mescidinin;  temizliği, bakımı, korunması, kollanması, güvenliği,  onarımı vb.  her türlü tedbir ve masrafların Kavak Belediyesi’nce sağlanması karşılığında, kullanımına ve işletilmesine yönelik protokolde belirtilen hususlar dahilinde, Kavak Belediyesi’ne tahsis edilmesi ve protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı adına imzalamaya Genel Sekreter Coşkun ÖNCEL’in yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  Özel Kalem Müdürlüğünün 02.04.2018 tarih ve 64 sayılı; Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99.yılı Kutlamaları çerçevesinde yer alan ve her yıl yapılmakta olan “19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonası’nda” Bayanlar ve Erkekler kategorisinde ilk 10’a giren sporculara 6 adet tam altın, 6 adet yarım altın, 8 adet çeyrek altın verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.   İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 1128 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Balaç Mahallesi, F36b-4 paftasının, bulunduğu alanda, hastane olarak kullanılmak üzere kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin,(PİN:1076-32) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, hazırlanmıştır.                                Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 1129 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d paftası, 792 nolu parselin bulunduğu alanda, hastane alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:1077-396) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2018 gün ve 32441223-310.01.04.01-E.526 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                              Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 1130 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d  paftası uygulama imar planı F36b.22d.4d paftası, 9611 ada 1 nolu parselin, bulunduğu alanda Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 21.02.2018 gün ve 61602339-754-4560 sayılı yazısı ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı doğrultusunda  kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-397) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-232)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                       Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 1131 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Nalbant Mahallesi, nazım imar planı F34c.14b ve F34c.15a paftaları, 636,637,638,639,640,643ve 644  nolu adaların bulunduğu alanda, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ait kullanım kararlarının belirlenmesine (PİN:4911-25) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığı’nın 27.03.2018 gün ve 76384922-755.99-E.2050 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                           Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.04.2018 tarih ve 1132 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çınarlık Mahallesi, nazım imar planı F37d.02a  paftası uygulama imar planı F37d.02a.1a ve F37d.02a.1d paftaları, 432 ada 1 nolu parselin, bulunduğu alanda  belediye hizmet alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:4928-33) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1299-34)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                        Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile