SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.05.2013 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR     

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1062 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, F36a3 paftasının bulunduğu alanda sanayi ve sanayi depolama kullanımlarının bir kısmının sanayi sitesi kullanımına çevrilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 gün ve 6/100 sayılı kararıyla kabul edilen  1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 15.04.2013 gün ve B.07.4.DEF.0.55.06/55180107475-2313 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.          Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1056 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Adalet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2a, F36b.22c.1b paftaları, 1221 ada ile Atakum İlçesi Belediye sınırlarında uygulama imar planı F36b.17d.1b paftası ile 4035 ada 12 nolu parselin bulunduğu alanda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muharebe Bürosu’nun 22.04.2013 gün ve B.M.2013/1931 sayılı yazısı ile 16.04.2013 gün ve B.M.2013/1838 sayılı yazıları ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1168 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.21a paftasının bulunduğu alanda arazinin yapısı dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1169 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçeleri Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16d paftası ve uygulama imar planı F36b.16d.1d, F36b.16d.4a ve F36b.16d.4b paftalarının bulunduğu alanda Belediye sınırları ve kadastro dikkate alınarak kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1170 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.16d.2b ve F36b.16d.2a paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 6/97 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun, dere yatağı güzergahı ile ilgili  imar planı değişikliği dikkate alınarak park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1171 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.4a ve F36b.16d.4b paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 6/102 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; SASKİ tarafından kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 201 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.03a paftasında 6685 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda park alanı kullanımının imar uygulaması dikkate alınarak konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.01.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1172 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21a.2b paftasında imar planı ile kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1173 sayılı;    Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05c, F36c.10b paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2013 tarih ve 2/5 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak; lojistik köy ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1174 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b, F36b.22a paftaları ile uygulama imar planı F36b.21b.3b, F36b.22a.4a, F36b.22a.4d ve F36b.21b.4c paftalarının bulunduğu alanda kentsel dönüşüm alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 806 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Çatalarmut Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftasında 4662 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 25.02.2013 gün ve M.55.6.İLK.0.13-01-110190-556 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 842 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22d, uygulama imar planı F36b.22d.3d ve F36b.22d.4c paftalarının bulunduğu alanda, park, belediye hizmet alanı,  yol ve akaryakıt LPG istasyonu kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 gün ve 8/135 sayılı kararıyla kabul edilen itiraz doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Canik Belediye Başkanlığı tarafından 26.04.2013 gün ve 174 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 810 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Büyükoyumca Mahallesi nazım imar planı F36a.15c paftasında 1821 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, ticaret alanı kullanımının özel sağlık  tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.03.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1100 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Köyü, uygulama imar planı F36b.16a.1a, F36b.16b.3c, F36b.16b.3d ve F36b.16c.2b paftalarında 11478 ada 10 nolu parsel, 11479 ada 9 nolu parsel ile 2225 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2013 tarih ve 6/96 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; raylı sistem, okul ve spor alanı kullanımlarına bedelsiz terkin karşılığında park alanı kullanımının yapılaşma olmaması koşuluyla konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için  18.04.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1189 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Cedit Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c paftası, 7528 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda yola bedelsiz terkin karşılığında konut, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 30.04.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1190 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22a paftası, 746, 747, 748 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 747 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında; Samsun-Çarşamba havaalanı ile kent merkezi arasında kalan ana yol kenarlarında trafo alanlarının plana işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için YEDAŞ’ın 19.04.2013 gün ve 7193 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1029 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36a.15c.1d paftası,  2890 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.04.2013 gün ve 8/37 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih ve 4/50 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının TAKS:0.30 E:1.50 h:15.50m yapılaşma koşullu özel yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.04.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-55 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1028 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36a.15d.3a ve F36a.15d.4b paftaları,  5286 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.04.2013 gün ve 8/38 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih ve 4/49 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının TAKS:0.30 E:1.50 h:15.50m yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.04.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-55 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1027 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Sarıışık Köyü, uygulama imar planı  F36a.24b.4c ve F36a.24b.3d paftaları,  11679 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.04.2013 gün ve 8/39 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih ve 4/85 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mevcut akaryakıt ve LPG istasyonunun bulunduğu alanda Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenme yapılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.04.2013 gün ve M.55.3.ALT.0.10-55 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 949 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3a  paftası 4780 ada 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 nolu parseller, 4788 ada 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28 nolu parseller, 11644 ada 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 11645 ada 7 ve 8 nolu parseller, 11646 ada 1, 2, 3, 4 nolu parsellerin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı oybirliği ile kabul eden  Canik Belediye Meclisinin 04.04.2013 gün ve 8/27 sayılı kararı, Canik Belediye Başkanlığının 04.04.2013 gün ve 11547413-301.05-74 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararının ve plan değişikliği, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1006 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.2c paftası, 11584 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda E:1.60 TAKS:0.40 yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının 10’ar metre olan çekme mesafelerinin 5’er metreye indirilmesine ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 04.04.2013 gün ve 9/45 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2013 gün ve 94651478/301.05.03/111  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1005 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftasında 529 ada 11 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.04.2013 gün ve 9/46 sayılı kararıyla; sayısallaştırma sırasında, sehven plana işlenmeyen 9 katlı kütlenin, imar planına işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2013 gün ve 94651478/301.05.03/111  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1008 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.4c paftası, 8278 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.04.2013 gün ve 9/47 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih ve 4/48 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sayısallaştırma sırasında sehven plana işlenmeyen konut kullanımının yeniden plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2013 gün ve 94651478/301.05.03/111  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1007 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2a paftası, 428 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.04.2013 gün ve 9/48 sayılı kararıyla; idari tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2013 gün ve 94651478/301.05.03/111 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1004 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4d paftası, 7493 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.04.2013 gün ve 9/49 sayılı kararıyla; sayısallaştırma sırasında, sehven plana işlenmeyen bitişik nizam 6 katlı kütlenin, imar planına işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.04.2013 gün ve 94651478/301.05.03/111  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1194 sayılı; Büyükşehir Belediyesi sınırlarında, Bulvar, Cadde, Sokak ve Meydanlara cepheli parsellerin kullanım şekillerinin estetik açıdan düzenlenmesine ilişkin Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına gereksinim duyulmuştur. Söz konusu yönetmelik değişiklikleri, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.04.2013 tarih ve 1183 sayılı;
 29. İlgi :     (a) Tekkeköy Belediyesinin 18.03.2013 tarih 971 sayılı yazısı
 30. (b) İlkadım Belediyesinin 02.04.2013 tarih 914 sayılı yazısı
 31. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;

 32. 1-)      İlgi (a) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Yavuzlar, Kurtuluş ve Çay Mahallelerinde bulunan mevcut imar planına göre isimlendirilmeyen cadde ve sokaklara isimlerin verilmesi, 
  2-)      İlgi (b) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Kıran Mahallesinde 9807 ile 9831 adalar önünde bulunan yolun 30 Ağustos Caddesi olarak,  Derecik Mahallesi 7022 ile 7021 arasındaki yolun isminin 1802. Sokak (T.N: 26.1) olarak isimlendirilmesi, 
  3-)      İlkadım İlçesi, Ataköy Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 1128.Sokak, 1059.Sokak, 1075.Sokak ve 1056.Sokak isimlerinin İlyas Kılıç Sokak olarak değiştirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.04.2013 tarih ve 741 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.01.2013 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları ve ek ödeme oranı tavanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 03.01.2013  tarih ve B.07.0.BMK.0.22.115913/33   sayılı genelgesinde belirtilmiştir.           Belediyemizde boş bulunan 5. derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Makine Mühendisi Levent KIRBAŞ ‘a  söz konusu genelgede belirtilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25.04.2013 tarih ve 880 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2012 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 24.04.2013 tarih ve 897 sayılı;  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun7. Maddesinin (g) bendinde “Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlemlerini gerçekleştirmek” Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında belirtilmiştir. Samsun Ordu Karayolu üzerinde Tekkeköy Mevkiinde bulunan Karayollarına ait Organize Sanayi üst geçit köprüsü öncelikli olmak üzere, şehir içinde muhtelif yerlerde bulunan diğer üst geçit köprüleri ile Belediye Evleri Mevkiinde inşaatı devam eden katlı yol (Viyadük) köprüsünde de dekoratif led aydınlatma yapılması hususunda, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden gerekli müsaade alınarak, imzalanacak protokol kapsamında işin belediyemizce yapılması düşünülmektedir. 

 33. Yukarıda açıklanan ve Büyükşehir Belediyesi görevleri arasında bulunan “Kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlerde cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak” ifadesine dayanılarak, söz konusu viyadük ve köprülerde dekoratif led aydınlatması yapılması hususunu karara bağlamak ve bu konuda düzenlenecek protokolü imzalamaya Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.04.2013 tarih ve 673 sayılı; Samsun Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Derneği, İdaremize yazmış olduğu 16.04.2013 tarih, 2013/4 sayılı yazısında, İlimiz İlkadım İlçesi, Batıpark Spor alanı içerisinde yeralan ekli krokisinde işaretli halı sahanın;
 35. Kulüplerinin sportif faaliyetlerinde kullanılmak üzere taraflarına tahsis edilmesini talep etmektedir.
 36. Bu nedenle söz konusu halı sahanın;
 37. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7-m maddesindeki, ‘Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek’,
 38. Ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun;
 39. 14.b. maddesindeki ‘Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir’,
 40. 15.h maddesindeki, ‘ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek’,
 41. 18.e maddesindeki, ‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek’,
 42. 75.c maddesindeki, ‘Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.’
 43. 75.d maddesindeki, ‘Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.’  maddelerine istinaden,
 44. Spor kulübünün amacı dışında kullanılmaması, tüm masrafların ( elektrik, su vs ) kulüp tarafından karşılanması, 3. kişilere kira da dâhil devredilmemesi koşullarıyla Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Derneği’ne, 5 yıl müddetle tahsisi ve talep edilecek tahsis bedelinin de tespiti teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 45. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 772 sayılı; Çağımızda etkileşimde görselliğin etkisi çok büyük olmakta; bütün dünyada görüntü kullanılabilen geçerli, etkili ve ortak bir dil olmaktadır.
 46. Belediyemiz, kitleye ulaşmada etkili ve kritik bir faktör olan görsel unsurları kullanarak, şehrimizin kültürel, sanatsal ve sosyal tanıtımının yapılmasını, aynı anda reklam aracı olarak da kullanılarak gelir teminini amaçlamaktadır.
 47. Açıklanan bu temel amaçlara dönük olmak üzere; şehrimizin en merkezi ve işlek yaya bölgesi olan Cumhuriyet Meydanında, tespit edilecek uygun bir yerde, raket üzerinde 6 m x 9 m ebatlarında açık hava dijital led ekran ile tanıtım, reklam ve görsel yayın yapılması; bunun yap-işlet-devret finansman modeli ile temini ve işlettirilmesi düşünülmektedir.
 48. Bu nedenle; özellikleri ve işletme şartları düzenlenecek şartnamesinde tanımlanmak üzere, bir adet raket üzerinde, 6 m x 9 m ebatlarında açık hava dijital led ekranlı reklam panosunun temini karşılığında, 10 yıl süre ile Belediyemize kira da vererek işletilmesi, 10 yıl süre sonunda söz konusu tesisin Belediyemize devredilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 49. Özel Kalem Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 155 sayılı; Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 94.Yılı Kutlamaları çerçevesinde yer alan ve her yıl  yapılmakta olan 19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonasında dereceye giren 2013 yılı için Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Bayanlarda ve Erkeklerde ilk 10 ‘ar sporcuya ;

 50. FERDİ ERKEK SPORCULAR 
  1.ve  2. ye Tam altın 
  3.,4. ve 5. ye Yarım altın 
  6. , 7.,8. ,9. ve 10. ya Çeyrek altın, 
  FERDİ BAYAN SPORCULAR 
  1. ve  2. ye Tam altın 
  3.,4. ve 5. ye Yarım altın 
  6. , 7.,8. ,9. ve 10. ya Çeyrek altın ile ödüllendirilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu Zabıta Dairesi Başkanlığının 02.05.2013 tarih ve 1372 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Şubat 2012 Tarih ve 77 Nolu Kararı ile, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Kent Merkezindeki Cadde, Bulvar ve Sokaklar Üzerinde Parkomat Makinaları İle Otopark İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğin Otopark Ücretleri ve Cezalar Başlıklı 7. Maddesinin 2.  ve 3. Fıkrasında "Büyükşehir Belediye Encümenince Ücretli park alanına park ederek süresini geçiren araçlara tarifedeki en uzun süreli parklanmadan alınan ücretin 6 katı oranında ceza yazılır. Ancak yazılan cezanın 1/6 sının % 75'i park bedeli olarak işletmecinin hesabına aktarılır.
 51. Hiçbir şekilde ücret ödemeyen ve ikazlara aldırış etmeyen araç sahiplerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve Kabahatler Kanunu 38/1. maddesinde belirtilen cezai işlem uygulanır." Denilmekte olup, yönetmeliğin 7. Maddesinin 2.  ve 3. Fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi,
 52. Araç sahipleri ücretli otopark alanına girdiği andan itibaren ücret ödemek zorundadır. Ücretini ödemeyen veya aldığı fişin süresini geçiren araç sahipleri aracını park etmesinden sonraki 2 saatlik süre içerisinde park bölgesindeki fiyat tarifesinin en üst park ücretinin bedelini peşin olarak veya SAMKART' la parkomat cihazına yatırır. Hiç bir ücretin ödenmemesi durumunda mevzuat hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanır."Şeklinde değiştirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 29.04.2013 tarih ve 1999 sayılı; 17.04.2013-18.04.2013 tarihleri arasında İSVEÇ’in Stockholm Kentinde yapılan Uluslar arası Avrupa AVM Ödülleri törenine gitmiş bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın görevlendirmesi Meclisin bilgisine sunuldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 04.04.2013 tarih ve 415 sayılı teklifi üzerine; 5 üyeden oluşan ve 1 yıl müddetle görev yapmak üzere Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurularak, Komisyon Üyeliklerine; AKP’den Adem ALAN, Tahsin CANİKLİ, Kerami GÜRBÜZ, CHP’den Feride Günay TOSUN, MHP’den İsmail SEVİNDİK oybirliği ile seçilmişlerdir.
 53. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.05.2013 tarih ve 1231 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  raylı sistem güzergahı üzerindeki güvenlik koruma bandı ve Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımlarının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 54. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.05.2013 tarih ve 940 sayılı; 2013 Mali Yılı Bütçesinde Emlak İstimlak Dairesi  Başkanlığı tarafından gerekli kamulaştırmaların yapılabilmesi için yetersiz olduğu görüldüğünden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18 b Maddesi gereği, 06.04 (06.04.02.90-06.04.03.90) Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması Giderleri ekonomik tertibine ¨ 19.700.000,00, EK ÖDENEK ilave edilmesi,
 55. Buna karşılık Gelir Bütçesinin  06.01 ( 06.01.05.01- 06.01.01.99) Taşınmaz Satış Gelirleri  ekonomik tertibinin   ¨ 19.700.000,00 artırılması, ider bütçemizin ¨ 235.000.000,00’den ¨ 254.700.000,00’ye ve Gelir Bütçemizin                                  ¨ 205.000.000,00 ’den ¨ 224.700.000,00’ye yükseltilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.05.2013 tarih ve 1269 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1d paftasında 6308 ada 1 parselin bulunduğu alanda dere yatağı güzergahına rastlayan konut alanı kullanımının kamuya bedelsiz terkini karşılığında, mevcut yapılaşma haklarının korunacak şekilde konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.


(15 MAYIS 2013 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)