SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.06.2014 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1621 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana ve Yeni Mahallesi, nazım imar planı F36a.20b ve F36b.16c paftaları, 3782 ada 3 nolu parsel ve 10989 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda karakol alanlarının belediye hizmet alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 30.05.2014 gün ve 27732656-310.99-1082 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
 2. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1622 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Eyüp Sultan Mahallesi, nazım imar planı F37d.23c paftası, 159 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı kararı da dikkate alınarak yeşil alan, resmi kurum ve kültürel tesis alanı ( Gençlik Merkezi ) belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Ayvacık Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2014 gün ve 98594363-310.01.02-384 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
 3. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1623 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Orhangazi Mahallesi, nazım imar planı G37a.03b paftası, 121 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı kararları da dikkate alınarak konut, yeşil alan ve resmi kurum ( Hükümet Konağı ) kullanımlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Ayvacık Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2014 gün ve 98594363-310.01.02-383 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
 4. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1607 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, çevre düzeni planı F36c2 paftası, nazım imar planı F36c.05b paftası ve uygulama imar planı F36c.05b.4c paftalarının bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının bilim merkezi alanına çevrilmesine ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
 5. Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1580 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, çevre düzeni planı F36c2 paftası, nazım imar planı F36c.05a ve F36c.04b paftaları ve uygulama imar planı F36c.04b.2b, F36c.05a.1a, F36c.05a.1b, F36c.05a.1c, F36c.05a.1d, F36c.04b.2c, F36c.04b.3b, F36c.05a.4a,  F36c.05a.4b paftalarının bulunduğu alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.05.2014 gün ve 43862481/305.03/6847 sayılı yazısı doğrultusunda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesine ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
 6. Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Hukuk ,Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1582 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, nazım imar planı F36d.25a ve F36d.25b paftaları, 41 nolu parselin bulunduğu alanda tarımsal amaçlı kullanılmak üzere konut dışı kentsel çalışma alanı düzenlenmesi ve trafik yolu belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve nazım imar planı değişikliği için 27.05.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
 7. Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave ve nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1583 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mahmutbeyli Köyü, nazım imar planı F35c.10d pafta, 141 ada 5  nolu parselin bulunduğu alanda konut ve park alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 26.05.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
 8. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve SağlıkKomisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1584 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mahmutlu Köyü, nazım imar planı F36d.08a pafta, 122 ada 54  nolu parselin bulunduğu alanda Akaryakıt ve Lpg İstasyonu kullanımının bir kısmının turistik tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için 28.04.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
 9. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1587 sayılı; Otopark alanları ile ilgili plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
 10. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Hukuk,Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1588 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırlarında, Çatı kullanımlarıyla ilgili olarak “Konut amaçlı tek bağımsız bölümden oluşan binalar hariç olmak üzere, çatı aralarına bağımsız bölüm ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılamaz. Ancak, bu kısımlara su deposu ve asansör kulesi yapılabilir ve bina ortak alanı olarak kullanılabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2014 tarih ve 10/153 sayılı kararı ile kabul 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 21.05.2014 günlü, 22.05.2014 günlü, 23.05.2014 günlü, 26.05.2014 günlü, 27.05.2014 günlü, 28.05.2014 günlü, 29.05.2014 günlü,  dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.
 11. Söz konusu itirazlar İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1589 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F36c.04b paftası, 378 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda spor alanı kullanımının  bir kısmının kaçak akaryakıt depolama  alanı olarak belirlenmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 08.05.2014 gün ve 3978 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
 12. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1590 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.14c paftası, 8076 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda üniversite alanı kullanımının park ve belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 26.05.2014 gün ve 27732656-310.99-1022 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
 13. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1591 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, nazım imar planı F36a.20a paftası, 1439 nolu parselin bulunduğu alanda 2. Asliye Hukuk mahkemesi kararı doğrultusunda orman alanı dışına çıkartılan parselin konut alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 26.05.2014 gün ve 27732656-310.99-1021 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
 14. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1592 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15d pafta, 5308 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının özel eğitim tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 02.05.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
 15. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1593 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c paftası, 6737 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi ve park alanında yeniden düzenlemeye gidilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 08.04.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
 16. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1594 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Düvecik Mahallesi, nazım imar planı F36c.02b paftası, 342 nolu parselin bulunduğu alanda dini tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için Canik Belediye Başkanlığı’nın 15.11.2013 gün ve 22510021-310.01-12254 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
 17. Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1595 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Derecik Mahallesi, nazım imar planı F36b.21a pafta, 6880 ada 2 nolu parsel ve 6881 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda imar yolunun kaldırılarak adaların birleştirilmesi yanında kaldırılan yolun adanın doğu kısmında yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.04.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
 19. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1597 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Tikenli Mahallesi, uygulama imar planı 30L.IVc paftası, 437 ada 71 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 47 sayılı kararıyla; öğrenci yurdu kullanımının sosyal kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında bina yüksekliğinin h:18.50 m olarak belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Vezirköprü Belediye Başkanlığının 21.05.2014 gün ve 36687901-754.99-1858 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
 21. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1598 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Kumcağız Mahallesi, uygulama imar planı E36d.23d.4c paftası, 46 ada 23 nolu parselin bulunduğu alanda, Ondokuzmayıs Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 2 sayılı kararıyla; spor alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ondokuzmayıs Belediye Başkanlığının 09.05.2014 gün ve 49935936-301-1-5/281   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
 23. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1599 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2c pafta, 3526 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 9/41 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ve “imar planı değişikliğinden önce alınan ruhsattaki inşaat alanı aynen korunacaktır.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2014 gün ve 94651478/301.05.03/161   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
 25. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1600 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.2a ve F36b.21a.2d  paftaları, 8344 ada 2  nolu parselin bulunduğu alanda, sağlık koruma bandının kaldırılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine  ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin  07.05.2014 gün ve 9/38 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2014 gün ve 94651478/301.05.03/161   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
 27. Söz konusu meclis kararı İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1601 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Köyü, uygulama imar planı F36a.25c.1c, F36a.25c.4b paftaları, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 220, 221, 222, 223, 224, 228, 366, 1783 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 9/39 sayılı kararıyla;  konut, yol, park ve otopark alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen ilave imar planı İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2014 gün ve 94651478/301.05.03/161 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                                         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1602 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.2d paftası, 6430 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2014 gün ve 9/40 sayılı kararıyla;  konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.05.2014 gün ve 94651478/301.05.03/161 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
 28. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1603 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.4d paftası, 425 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.05.2014 gün ve 10/34 sayılı kararıyla; “cami parseli içerisinde park cephesinde çekme mesafesi aranmaksızın tabi zemin altında kalmak kaydıyla 60m²’yi aşmayacak müştemilat (WC, Abdesthane) yapılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2014 gün ve 84211085-517.03-77 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
 29. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 1612 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 31. 1-)       İlgi (a) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Şabanoğlu Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolların mevcut imar planına göre 1582. Sokak(T.N:63.1) 1583. Sokak(T.N:60.1) 1584. Sokak(T.N:59.2) 1585. Sokak(T.N:82) 1586. Sokak(T.N:83) 1587. Sokak(T.N:57.1) 1588. Sokak(T.N:59.1) olarak isimlendirilmesi,2-)       İlgi (b) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolların mevcut imar planına göre 1589. Sokak(T.N:84) 1590. Sokak(T.N:57.2) 1591. Sokak(T.N:85) olarak isimlendirilmesi,3-)       İlgi (c) yazısında belirtilen; Tekkeköy İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollların, 23 Nisan Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollların, Selyeri Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollların mevcut imar planına göre isimlendirilmesi,4-)       İlgi (d) yazısında belirtilen; Merhum Hacıyunuszade Mehmet GÜNEŞDOĞDU 4. ve 5. Dönemlerde Samsun Milletvekilliği yapmıştır. Torunu Mustafa Kemal GÜNEŞDOĞDU kendi adıyla Çarşamba İlçesinde kurulan Üniversitenin İletişim Fakültesi ve Sosyal bilimler Fakültesi binalarının yapımını üstlenmiştir. Bu doğrultuda bahse konu yerde halen ailesinin yaşamakta olduğu ekli krokide Çubukçuoğlu Caddesi’nin gösterilen Çarşamba İlçesi Çay Mahallesinde Çubukçuoğlu Caddesi’nin 68.Sokak ve Süleyman Paşa Caddesi arasında kalan 300 m lik kısmının “Hacıyunuszade Mehmet GÜNEŞDOĞDU Caddesi” (T.N:61.04) olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21.05.2014 tarih ve 537 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı  Kanunu’nun 21’nci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şeması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21.05.2014 tarih ve 538 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine göre  hazırlanmış bulunan  kadro ihdas cetveli teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.04.2014 tarih ve 559 sayılı; Samsun İli, İlkadım İlçesi, Adalet Mahallesi, Bursa Caddesi’ne cepheli, mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait; tapuya Kılıçdede Mahallesi, 898 ada, 43 no’lu parselde kayıtlı 139,37 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışa sunulması düşünülmektedir. Bu nedenle tapuya Kılıçdede Mahallesi, 898 ada, 43 no’lu parselde kayıtlı 139,37 m² yüzölçümlü, imar planında blok nizam 5 katlı konut alanına isabet eden taşınmazın, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca satışı konusunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca incelenerek satışı teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.                                                                         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.05.2014 tarih ve 950 sayılı; Canik Kaymakamlığı 11.07.2012 tarih, 950/1253 sayılı yazısı ile; 03.07.2012 günü ve 04.07.2012 günü gecesinde şehrimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle ikamet ettiği konutu hasara uğrayan veya eşini ya da birinci dereceden yakınını kaybeden kişilerden bu durumlarını il valiliklerince verilecek belgelerle tevsik edenlerin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla konut tahsis talebinde bulunmuştur.   03.07.2012 günü ve 04.07.2012 günü gecesinde şehrimizde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Belediyemiz afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların, geçici olarak barındırılmalarını ve taşınmaları sağlamak üzere İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 nolu parselde mülkiyeti Belediyemize ait B2-1, B2-2, B2-3 ve B2-4 bloklarda bulunan 150 adet konutun geçici olarak 1 yıl süre ile bedelsiz olarak 29.09.2005/25591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretim, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 7/d maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi uyarınca Canik Kaymakamlığı’na tahsisi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih,14-1-290 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
 32. Ayrıca II. Bulvar yolunun devamı niteliğinde olan Yeşilova Mahallesi kamulaştırma çalışmaları sonucunda yolların acilen açılması talebimize olumlu yanıt veren ve evlerini ivedilikle boşaltan vatandaşların mağdur olmaması düşüncesiyle; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 nolu parselde mülkiyeti Belediyemize ait B2-1, B2-2,B2-3 ve B2-4 bloklarda bulunan konutların tahsisi Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2008 tarih, 2008-276 sayılı kararı ile karara bağlanmıştır.
 33. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2012 tarih,14-1-290 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2008 tarih, 2008-276 sayılı kararı sel afeti ve kamulaştırma çalışmaları nedeni ile tahsis edilen ve tahsis süreleri biten veya bitmek üzere olan konutların, bölgedeki kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmalarına henüz başlanılamadığından; “ Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretim, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 7/d maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi uyarınca bedelsiz tahsis süresinin 1 yıl daha uzatılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23.05.2014 tarih ve 957 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la,  mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, otuz adet büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin İl Özel İdarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır.
 35. Söz konusu Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, valilik makamınca kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile, İl Özel İdaresine ait bazı taşınmaz malların Belediyemize devri yapılmıştır.
 36. Bu kapsamda, mülkiyeti Samsun İl Özel İdaresine ait iken, 6360 Sayılı Kanun gereği söz konusu komisyon kararı ile; İlimiz Ladik İlçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi’nin de Belediyemize devri yapılmıştır.
 37. Samsun Büyükşehir Belediye’sinin  %99.9 oranında hissedarı olduğu, Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 08.04.2014 tarih ve 359 sayılı yazısı ile; İlimiz Ladik İlçesinde bulunan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile Belediyemize devri yapılan,  Akdağ Kayak Merkezindeki sosyal tesis, kafeterya, otoparkın ve müştemilatının işletme hakkının 10 yıllığına belirli bir bedelle sezonluk (Kasım-Aralık-Ocak-Şubat) şirketlerine verilmesini talep etmiş; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 15.05.2014 tarih ve 145 sayılı kararı ile ‘’Akdağ Kayak Merkezi sosyal tesis, kafeterya, otoparkı ve müştemilatının ekli listede gösterilen malzemelerle birlikte işletme hakkını, 10 yıllığına sezonluk (Kasım-Aralık-Ocak-Şubat) olarak KDV hariç 6.000,00 TL bedelle, 5216 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne devredilmesi ‘’ karara bağlamıştır.
 38. Ancak Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Belediyemize verdiği 22/05/2014 tarih ve  2014/735  sayılı yazısı  ile; yaptıkları inceleme ve değerleme sonucunda tesisin 2012-2013 ve 2014 yılları için işletme giderinin yaklaşık 1.219,576,63-TL, 2012-2013 ve 2014 yılları için gelirinin de 69.499,29-TL olması münasebeti ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2014 tarih ve 145 sayılı kararı doğrultusunda işletmeleri halinde zarara uğrayacaklarını, söz konusu kararın;a) Tesisin, eklerinin ve tesise ait makine parkının bakım onarımının çevre düzenlemesinin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması,b) Teslim alınan alanın kayak yapılacak hale getirilmesi için gerekli araç, gereç ve malzemenin ve bunların yapılabilmesi için personelin ve kıyafetlerinin  Belediye tarafından istihdam edilmesini,c) Yakıt ve elektrik giderlerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması,d) İşletme gelirinin % 70 kısmı ile, reklam ve ilan gelirlerinin tamamının Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne yatırılması, şartları dahilinde düzeltilmesini talep etmiştir.
 39. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.05.2014 tarih ve 145 sayılı kararının iptal edilerek; mülkiyeti Belediyemize ait olan, Tapuda  İlimiz, Ladik İlçesi, Saray Mahallesi, Yayla mevkiindeki, Akdağ Kayak Merkezi sosyal tesis, kafeterya, otopark ve müştemilatının ekli listede gösterilen malzemelerle birlikte işletme hakkının; Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’nin talebi dikkate alınarak devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 28.05.2014 tarih ve 316 sayılı; Ulaşım Koordinasyon Merkezinin, 28 Nisan 2014 gün ve 2014/3-11 sayılı kararıyla, Çarşamba Havalimanını kullanan yolcuların toplu taşıma hizmetleri için;
 40. H1 koduyla; Çarşamba Havalimanı – Dikbıyık – Çarşamba Merkez – Terme MerkezH2 koduyla; Çarşamba Havalimanı – Atatürk Bulvarı (Tekkeköy – Kirazlık Belediyeevleri – Cumhuriyet Meydanı – Liman Kavşağı – Güzel Sanatlar Kampüsü – Türkiş Kavşağı – Atakent Kavşağı) – Ondokuzmayıs Üniversitesi (raylı sistem üniversite istasyonu ve Kurupelit Kampüsü içi) H3 koduyla; (H2 güzergahında yolcu almamak ve indirmemek şartıyla) Çarşamba Havalimanı – Atatürk Bulvarı – (Ondokuzmayıs Üniversitesi) kavşağından itibaren Samsun – Sinop devlet karayolu boyunca) – Çatalçam – Taflan – Ondokuz Mayıs – Bafra Merkez – Alaçam Merkez – Yakakent Merkez Güzergahlarında üç adet otobüs hattı açılmasına karar verilmiştir. Söz konusu hatların işletilmesinin, bagajlı yolcu taşıma özelliğine sahip araçlar ile yapılması gereği olduğundan bu tür araç filosuna haiz firmalar arasında ihale edilmesi suretiyle yapılması planlanmaktadır. Öte yandan bu tür araçların yatırım maliyetlerinin de dikkate alınarak ihale süresinin, 10 yıl olmasında yarar mütalaa edilmektedir. Dolayısıyla söz konusu işin (10) yıl süre ile ihale edilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 27.05.2014 tarih ve 130 sayılı; 6360 Sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediyemize devredilen Çarşamba Belediyesi, Bafra Belediyesi ,Alaçam Belediyesi, Havza Belediyesi ve Terme Belediyesi mezarlık hizmetleri ile ilgili olarak Çarşamba Belediye Başkanlığı 27.05.2014 tarih ve 170 sayılı yazı,   Bafra Belediye Başkanlığı 20.05.2014 tarih ve 13 sayılı yazı, Alaçam Belediye Başkanlığı 13.05.2014 tarih ve 91 sayılı yazı, Havza Belediye Başkanlığı 20.05.2014 tarih ve 619 sayılı yazı, Terme Belediye Başkanlığı 20.05.2014 tarih ve 620 sayılı yazı ile mezarlık hizmetlerinin Belediyelerine devredilmesi talep etmişlerdir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, terminal ve otopark , (s) bendinde yer alan mezarlık ve (t) bendinde yer alan hal ve mezbahalara ilişkin görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredilebileceği ve birlikte yapa bileceği hükmü getirilmiştir.İlgili maddeye istinaden, Çarşamba Belediyesi mezarlık hizmetlerinin Çarşamba Belediye Başkanlığına, Bafra Belediyesi mezarlık hizmetlerinin Bafra Belediye Başkanlığına, Alaçam Belediyesi mezarlık hizmetlerinin Alaçam Belediye Başkanlığına, Havza Belediyesi mezarlık hizmetlerinin Havza Belediye Başkanlığına, Terme Belediyesi mezarlık hizmetlerinin Terme Belediye Başkanlığına devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 05.06.2014 tarih ve 165 sayılı; Vezirköprü Belediye Başkanlığının 04.06.2014 tarih, 36687901-754.99-2106 sayılı yazısı ile; 6360 Sayılı  “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 17/2/2/1 sayılı kararlarına istinaden; 31.03.2014 tarihinden itibaren Belediyemize devir olan her çeşit yolcu,  yük terminalleri, toptancı halleri ve mezbaha tesislerinden, İlimiz Vezirköprü İlçesinde bulunan, otobüs terminalinin Vezirköprü’nün şehrimize uzak ilçelerden biri olması ve bir nebze olsun Belediyemizin yükünün azaltılması sebebiyle mevcut personeli ile birlikte Vezirköprü Belediyesine devredilmesini talep etmektedirler. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan, terminal ve otopark, (s) bendinde yer alan mezarlık ve (t) bendinde yer alan hal ve mezbahalara ilişkin görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine  devredilebileceği ve birlikte yapabileceği hükmü getirilmiştir.İlgili maddeye istinaden Otobüs Terminali Hizmetlerinin mevcut personeli ile birlikte 5 yıl süre ile Vezirköprü Belediye Başkanlığı’na devrinin yapılması teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.06.2014 tarih ve 1626 sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, “Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları”  başlıklı 7. maddesinin  ( g ) bendinde “ Büyükşehir Belediyesinin yetki alanlarındaki meydan, bulvar, cadde ve anayolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasındadır.    Yukarıda bahsedilen alanlardan yolları açılmış ve henüz asfaltlanmamış olanlar ile, 2014 yılında açılacak olan  meydan, cadde, bulvar ve ana yolların asfaltlanması için asfalt bitümüne ihtiyacımız vardır. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ( TÜPRAŞ) ile 2014 yılı asfalt protokolü imzalanmış, Tüpraşa bağlı Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü’nden  asfalt alınacak olup, Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü’nün bitüm ihtiyacımızı karşılayamaması halinde diğer rafineri müdürlüklerinden ihtiyacımız olan asfalt bitümü karşılanacaktır. 2014 yılında meydan, bulvar, cadde ve mevcut anayolların ile yeni açılacak anayolların asfaltlanabilmesi için İller Bankası A.Ş.’den ¨ 10.000.000,00’ye 36 ay vadeli kredi kullanmak suretiyle bu yatırımın finanse edilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.06.2014 tarih ve 1635 sayılı; Samsun Anakent İmar İnş. Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ortaklarından Atakum Belediyesi’nin 02.06.2014 tarih ve 1/42 sayılı Meclis Kararı’na istinaden, şirketimizde bulunan 12 paya karşılık ¨  300,00’lık hissesinin Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hisse devrinin alınması ( alınacak hissenin sermaye oranı ¨300,00/ 18.869.925,00= 0,00001589’dur.) teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 1687 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 73.üncü maddesinin; “ Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin , il ve ilçelerde belediye meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir…” hükmü doğrultusunda Havaalanından Liman Kavşağına, Cumhuriyet Meydanı ve  çevresinden Kilise Kavşağına, Bağdat Caddesinden Lise Caddesine kadar  görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin biran önce yapılması gerekmektedir.
 41. Bu nedenle , yukarıda tanımlanan alanlarda bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlemlerinin yapılması, cephe düzenleme işleri masraflarının %75’lik kısmının bina ve işyeri maliklerinden tahsil edilmesi, tabela gibi diğer düzenlemeye ilişkin masrafların ise bina ve işyeri malikleri tarafından karşılanması teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

Belediye Meclisimiz 13 HAZİRAN 2014 Cuma günü saat 14.00’de Samsun Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, NO:2 İlkadım adresinde (Cumhuriyet Meydanı karşısı eski İl Genel Meclis Toplantı Salonunda) toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.