SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.09.2019 / MECLİS KARARLARI


MECLİS KARARLARI:

 

 1.  (K.NO:267)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 09.09.2019 tarih ve 35021 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyemizin ortağı olduğu, Samsun Proje Ulaşım İmar, İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (% 99,996 hisse) yönetim kurulu   ve genel kurulunda Belediyemizi ve Belediyemizin ortağı olduğu şirketleri temsilen  aşağıda belirtilen şekilde yapılan yetkilendirmeler gündeme alınarak oybirliği ile kabul olundu.    

  ORTAĞIN UNVANI

   

   

  ADI-SOYADI

   

   

  YÖNETİM KURULU

   

   

  GENEL KURUL ÜYELİK MEVCUT DURUMU

   

   

  GENEL KURUL

   

   

  Samsun Büyükşehir Belediyesi

   

   

  Mustafa DEMİR

   

  Büyükşehir Belediye Başkanı

   

   

  Yönetim Kurulu Başkanı

   

   

  Devam Ediyor

   

   

  Genel Kurul Temsilcisi

   

   

  Samsun Anakent Turizm Ticaret Ltd. Şti.

   

   

  İlhan BAYRAM

   

  Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

   

   

  Yönetim Kurulu Başkan V.

   

   

  Devam Ediyor

   

   

  Genel Kurul Temsilcisi

   

   

  Samsun Kültür Turizm Ticaret A.Ş.

   

   

  Enver Sedat TAMGACI

   

   

  Yönetim Kurulu Üyesi

   

   

  Devam Ediyor

   

   

  Genel Kurul Temsilcisi

   

   

  Samsun Bölgesel Ekonomik Kalkınma A.Ş.

   

   

  Hasan UZUNLAR

   

   

  Yönetim Kurulu Üyesi

   

   

  Devam Ediyor

   

   

  Genel Kurul Temsilcisi

   

   

                                                                                                       
 2. (K.NO:268)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34474 sayılı; Kardeş şehrimiz olan  Novorossiysk’ şehrinde (Rusya) 12 Eylül -16 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olan “Şehir Günü “ kutlamalarına katılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesini ve büyükşehir belediye başkanını temsilen Belediye Meclis Üyesi Meclis 1. Başkanvekili Nihat SOĞUK’un  görevlendirilmesi, harcırah, ulaşım, konaklama ve diğer giderlerinin  Samsun Büyükşehir Belediyesinin ilgili tertibinden karşılanması ve adı geçene hizmet damgalı pasaport verilmesini uygun gören Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.08.2019 tarih ve 33342 sayılı; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 28.06.2019 tarih ve 87043702-105.04-E.24880 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 9454 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki (Eski Yaşar Doğu Spor Salonu) Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 tarih ve 297 sayılı kararı ile 1 (bir) yıllığına tahsis edildiği, 14.09.2018 tarih ve 379 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında yapılan protokol ile 1 (bir) yıl daha uzatıldığı, 11.09.2019 tarihinde tahsis süresinin sona erdiği, 11.09.2018 tarihinde imzalanan protokolün 2. maddesi hükmü gereğince bu sürenin uzatılabileceği, yapılan bu hizmetin kesintiye uğramaması adına Dijital Gösterim Merkezi’nin 5 (Beş) yıllığına tahsis süresinin uzatılması talep edilmektedir.                                                                                          Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 9454 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki (Eski Yaşar Doğu Spor Salonu) Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi'nin düzenlenecek protokolde belirtilen hususlar dahilinde tahsis süresinin uzatılması ile ilgili tüm evrakları, Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter İlhan BAYRAM'ın yetkili kılınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.       
 4. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34497 sayılı; Mülkiyeti ve Kullanım tasarruf hakkı Belediyemize ait, İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 9053 ada 4 nolu parselde kayıtlı 200 araçlık otopark, İlimiz Atakum  İlçesi, Atakum Mahallesi, 2907 parselde kayıtlı 90 araç kapasiteli otopark alanı ve İlimiz Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Kültür ve Sanat Merkezi yanı açık çay bahçesi müştemilatının, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine 5 yıl süre ile işletme hakkının devredilmesi Büyükşehir Belediye  Meclisimizin 12.09.2014 tarih, 2014-16-1-303 sayılı kararıyla karara bağlanmıştır. Taşınmazların işletme hakkı 30.09.2019 tarihi itibariyle sona ereceğinden, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin 27.08.2019 tarih, 2019/1705 sayılı yazıları ile; İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi,9053 ada 4 nolu parselde kayıtlı 200 araçlık otopark alanının, İlimiz Atakum  İlçesi, Atakum Mahallesi, 2907 parselde kayıtlı 90 araç kapasiteli otopark alanının ve İlimiz Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Kültür ve Sanat Merkezi yanı açık çay bahçesi,  işletme hakkının  tekrar şirketlerine verilmesini talep etmektedir.                                                       Mülkiyeti ve kullanım tasarruf hakkı Belediyemize ait olan; İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 9053 ada 4 nolu parselde kayıtlı 200 araçlık otopark, İlimiz Atakum  İlçesi, Atakum Mahallesi, 2907 parselde kayıtlı 90 araç kapasiteli otopark alanı ve İlimiz Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Kültür ve Sanat Merkezi yanı açık çay bahçesinin  işletme hakkının, Samsun Kültür Turizm Ticaret  Anonim Şirketi’ne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34419 sayılı; Mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar mahallesi, 10845 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı Kültür Park içinde bulunan Ihlamur Büfe, işletme Hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 tarih, 2018-4-1-120 sayılı kararına istinaden 10 yıl süre ile sezonluk (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) ve İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı, Adnan Kahveci Parkı içerisinde bulunan Meyve Pınarı çay bahçesi ve müştemilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih, 2016-18-1-421 sayılı kararına istinaden 5 yıl süre ile, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre işletme hakkı devredilmiştir. Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi İdaremize vermiş olduğu 10.07.2019 tarih, 2019-26418 sayılı yazısında,  İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı Kültür Park içinde bulunan Ihlamur Büfe ve Müştemilatının 14.02.2018 tarih ve 120 no.lu karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 10 yıl süre ile devir almış olduklarını ve İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı, Adnan Kahveci Parkı içerisinde bulunan Meyve Pınarı çay bahçesi ve müştemilatının 14.10.2016 tarih, 2016-18-1-421 sayılı karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 5 yıl süre ile devir almış olduklarını,   bu işletmelerin 30.06.2019 tarihine kadar olan dönemler içinde mevcut konumları, tadilat ve bakım masraflarının fazla olması, çevresel şartların uygun olmaması nedeniyle, şirketlerinin ekonomik zarar etmesinden dolayı işletmeleri Belediyemize teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir. Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketinin kullanımında bulunan İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı Kültür Park içinde bulunan Ihlamur Büfe ve İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı, Adnan Kahveci Parkı içerisinde bulunan Meyve Pınarı çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının iptali ve taşınmazın teslim alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34475 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Balaç Mahallesi,  nazım imar planı F36b.16d paftası, 12067 ada 1 nolu parsel , 12068 ada 4 nolu parsel ve 12069 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı ve yol kullanımı ile birlikte arazi  kullanım kararlarının yeniden  düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-508) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 29.08.2019 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34476 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında,  Saitbey  Mahallesi,  nazım imar planı F36b.22b paftası, 9968 ada 3 nolu parsel ve 9969 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediyesinin 27.08.2019 tarih ve 36173590-115.01.06-E.10009 sayılı yazısı ile mahkeme kararı doğrultusunda ticaret ve katlı otopark kullanımının  yeniden  düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-509) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34477 sayılı; Bafra İlçesinde, Derbent Mahallesinin  bulunduğu alanda, Duru regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Santraline kullanım alanı oluşturulmasına 1/5000 ölçekli  nazım imar planı ile ilgili Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 22.07.2019 gün ve 48362481-305.03.15-E.169643 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır. Söz konusu görüş, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34478 sayılı; Atakum İlçesi, sınırlarında Atakum Belediyesi Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 15/83 sayılı kararı ile imar planının imar uygulaması görmemiş kısımlarının DOP oranının yüzde kırk beş olacak şekilde revize edilmesi ve Atakum İlçesinin güney batısından geçen, Samsun Batı Çevre Yolunun hizmete açılabilmesi için,     ilave + revizyon  nazım ve uygulama imar planının beraber yürütülmesi gerektiğinden Samsun Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan 1/5000 ölçekli ilave + revizyon nazım imar planı hazırlıklarının Atakum Belediyesince yürütülmesi kapsamında yetki talebine ilişkin oybirliği ile kabul eden  Atakum Belediyesi Başkanlığının 08.08.2019 gün ve 84211085-517.03-E.185 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu yetki talebi,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34479 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi,  83 adanın (622 ada 3 nolu parsel) bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:4911-35) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34480 sayılı; Terme İlçesi sınırlarında, Yalı Mahallesi,  nazım imar planı F38d.06a paftası, 33 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda,  konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:4897-46) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, Terme Belediye Başkanlığının 19.08.2019 tarih ve 37035960-310-E.1670/4683 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34481 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Kayagüney Mahallesi,  nazım imar planı F36a.07c paftası, 146 ada 12 nolu parselin  bulunduğu alanda,  konut, park ve yol kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:1077-510) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 28.08.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34482 sayılı; Atakum İlçesinde  sınırlarında, mahkeme kararı doğrultusunda , kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-511) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediyesi Başkanlığının 31.07.2019 tarih ve 32441223-310.01.02-681 sayılı yazsı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34484 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, uygulama imar planı 29L-IIb paftası, 135 ada 1 nolu parselin, bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve (PİN: 378-86) 32 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2019 gün ve 06/94 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, belediye hizmet alanı kullanımının; konut ve  park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 23.07.2019 gün ve 33834439-310.01.03-E.953 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34485 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.3d paftası 213 ada  2 nolu parselin, bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve (PİN: 905-122) 12/67 sayılı kararıyla, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine  ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 27.06.2019 gün ve 33477558-301.05-E.3603 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34486 sayılı; 19 Mayıs  İlçesi Belediye sınırlarında,, 19 Mayıs  Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve  49 sayılı kararıyla, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.maddesi uyarınca yol boyu ticaret teşekkül etmiş konut alanlarının belirlenmesine  ilişkin; oy birliği ile uygun görülen meclis kararı, 19 Mayıs  Belediye Başkanlığının 08.08.2019 gün ve 4993536-301.05.03-E.2007 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu yol boyu ticaret alanların belirlenmesine ilişkin meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34487 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, uygulama imar planı F36d.25a.3a ve F36d25a.3b paftaları, 144 ada  89, 90 ve 93  nolu parselin, bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve (PİN: 4932-11) 30 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2019 gün ve 15/229 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, küçük sanayi sitesi alanı, jandarma  alanı, belediye hizmet alanı ve taşıt yolu  kullanımının, düzenlenmesi ile birlikte otopark kullanımı oluşturulmasına  ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Asarcık Belediye Başkanlığının 16.08.2019 gün ve 72424659-754-E.642 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34473 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; İlimiz sınırlarında ekli krokide ve listede belirtilen yolların isimlendirilmesi    İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.                                                                                                                                                                                   
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.09.2019 tarih ve 35068 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d.paftası, uygulama imar planı F36b.22d.4c paftası, 6093 ada ve 1345 parselin bulunduğu alanda park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden belirlenerek, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-512) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-69 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için, Canik Belediye Başkanlığının 03.09.2019 tarih ve 22510021-622-E.214313 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

     (13 EYLÜL 2019 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.53’de toplantı kapatıldı.