SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

09.11.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

  1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 16.10.2015 tarih ve 3849 sayılı; Belediyemizin 2016 Yılı Performans Programı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
  2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 15.10.2015 tarih ve 3827 sayılı; 2016 Mali Yılı Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Yılı Bütçesi teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
  3. İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 16.10.2015 tarih ve 12320 sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
  4. Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 23.10.2015 tarih ve 263 Sayılı; Atakum  İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
  5. Bafra İlçe Belediye Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 194 Sayılı; Bafra İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
  6. Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının 22.10.2015 tarih ve 1162 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
  7. Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının 21.10.2015 tarih ve 236 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
  8. Canik İlçe Belediye Başkanlığının 12.10.2015 tarih ve 88979 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
  9. Terme İlçe Belediye Başkanlığının 28.10.2015 tarih ve 230 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

10.  Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 5839 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

11.  Havza İlçe Belediye Başkanlığının 02.11.2015 tarih ve 100 Sayılı; Havza İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

12.  Alaçam İlçe Belediye Başkanlığının 20.10.2015 tarih ve 533 Sayılı; Alaçam İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

13.  19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığının 13.10.2015 tarih ve 548 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

14.  Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığının 20.10.2015 tarih ve 912 Sayılı; Ayvacık İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

15.  Kavak İlçe Belediye Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 1968 Sayılı; Kavak İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

16.  Salıpazarı İlçe Belediye Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 1239 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

17.  Asarcık İlçe Belediye Meclisinin 07.10.2015 tarih ve 48 Sayılı; Asarcık İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

18.  Ladik İlçe Belediye Başkanlığının 15.10.2015 tarih ve 476 Sayılı; Ladik İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

19.  Yakakent İlçe Belediye Başkanlığının 22.10.2015 tarih ve 307 Sayılı; Yakakent İlçe Belediye Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.

20.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  12.10.2015 tarih ve 72 Sayılı;Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanlığı 17.09.2015 tarihli, TİESFED/1152 sayılı yazısı ile; Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ve 200.000’i aşkın seyirci ve 6.000 sporcunun katılımı ile 21 spor branşında, 2017 yılında Samsunda yapılacak olan 23.İşitme Engeliler Olimpiyatları için eğitim salonu olarak kullanılmak üzere Anakent İş Merkezinde yer alan 4. kattaki 77-78-79 no.lu bağımsız bölümlerin tahsisini talep etmektedir. 
Mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 nolu parselde kayıtlı, 2.652,12 m2 yüzölçümlü Anakent İş Merkezi 4. katındaki 55,29 m2’lik 77 no.lu, 35,46 m² lik 78 no.lu ve 35,46 m² lik 79 no.lu toplam 126,21 m2’lik 3 adet taşınmazın Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanlığına belirlenecek bedel ve süre ile tahsisi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.

21.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  14.10.2015 tarih ve 78 Sayılı; İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, 01.10.2015 tarih ve 62441972.310.01-1485243-4096 sayılı yazısında; Samsun İli, Bafra İlçesi Türbe Mahallesinde bulunan tapunun 104 ada 156 parsel numarasında kayıtlı 2954.56 m² yüzölçümlü taşınmazımız üzerindeki mezarlık alanının yanında Bafra Beyi Emir Mirza ve ailesi için, kitabesine göre 1381 yılında yapılmış olan, 2317 sayı ve 24/11/1995 tarihli kurul kararı ile tescilli türbe bulunmaktadır. Tarihi öneme sahip 634 yıllık türbe yıllar içinde yıpranarak günümüzde atıl duruma gelmiştir. 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 20.08.2015 tarih ve 1894 sayılı yazısında, envanter kayıtlarında şahsiyet kayıt defterinin 201/570 esas numarasında 1251 tarihli Mirza Bey Medrese ve cami vakfından şahsiyet bulunan 48 ada 7 parsel numarası ile Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca taşınmazın tapu mülkiyet raporunda “Taşınmazın tamamında Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 1. grup olarak tescil ve ilan edilen kültür varlığı bulunmaktadır.” ibaresi yer almaktadır. 
Kültür varlığı olduğu anlaşılan türbenin, restore edilerek yaşatılmasını sağlamak amacı ile, mülkiyet üzerindeki mevcut mezarlıkların bakımı, onarımı, korunması ve kollanması Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere, devredilmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.

22.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  07.10.2015 tarih ve 1839 Sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup, tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı bulunan Anakent İş Merkezinin 5., 6., 7., 8. ve 9. Katlarının tamamı trampa yöntemiyle hizmetin devamı süresince Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis edilmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü; Anakent İş Merkezinin 5. katında bulunan ve ekli krokide sınırları gösterilen 87, 88, 89, 90, 91, 92 ve 93 no.lu bağımsız bölümler ile bu bağımsız bölümlerin ön kısmında bulunan bay / bayan tuvaletlerini içine alan toplam 643 m²lik bölümün kendilerine tahsis edilmesini Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından talep etmiştir. 
Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tahsise yetkili olmadığından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yazmış olduğu 01.07.2015 tarihli ve E.7944 sayılı yazıda; kendilerine tahsis edilen Anakent İş Merkezinin 5. katındaki 87, 88, 89, 90, 91, 92 ve 93 no.lu bağımsız bölümler(90 no.lu bağımsız bölüm hali hazırda ikiye bölünerek iki bağımsız bölüm oluşturulmuştur) ile bu bağımsız bölümlerin ön kısmında bulunan hali hazırda sonradan yapılan arşiv nitelikli bağımsız bölümün Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Hizmet Binası olarak tahsis edilmesinde, Başkanlıkları adına sakınca bulunmadığı bildirilmiştir. 
Bu nedenle; Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca, Belediye Meclisi’nin 13.03.2015 tarih ve 7-1-135 sayılı kararı ile taraflarına tahsis edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne yapılacak olan tahsise aynı kurum lehine muvafakat edildiğinin bildirilmesi üzerine, tapuda İlimiz, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada,    2 no.lu parselde kayıtlı, Anakent İş Merkezinin 5. katında bulunan ve ekli krokide sınırları gösterilen 87, 88, 89, 90, 91, 92 ve 93 no.lu bağımsız bölümler(90 no.lu bağımsız bölüm hali hazırda ikiye bölünerek iki bağımsız bölüm oluşturulmuştur) ile bu bağımsız bölümlerin ön kısmında bulunan bay/bayan tuvaletlerini de(hali hazırda sonradan yapılan arşiv nitelikli bağımsız bölüm dahil) içine alan toplam 643 m²lik bölümün, hizmet binası olarak kullanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne tahsisi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.

23.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının  09.10.2015 tarih ve 1840 Sayılı; Samsun Valiliği 09.09.2015 tarihli, 3426607.813.01.02.02-E-10897 sayılı yazısı ile, mülkiyeti Belediyemize ait Belediyemiz lojmanlarından, İlimiz İlkadım,  Kılıçdede Mahallesi, 1281 ada, 17 nolu parselde kayıtlı 2. kat 4 nolu taşınmazın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 tarihli, 16-349 sayılı kararı ile 3 yıllığına kurumlarına tahsisinin uygun görüldüğünü ve tahsis süresi dolan taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir.
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 100. Yıl Bulvarı adresindeki tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 1281 ada, 17 nolu parselde kayıtlı 2. kat 4 nolu taşınmazın Samsun Valiliğine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e Maddeleri uyarınca, tahsisi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oy birliği ile havale olundu.

24.  Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 23.10.2015 tarih ve 2349 sayılı; 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sınırlarının genişlemesi ve mevcut teşkilat şemamızda yapılan değişikler sonucunda “Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin” revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
Bu bağlamda Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin Tanımlar ve Esasları içeren İkinci Kısım Üçüncü Bölümünde Uygulamalar başlığı altında yer alan Bina Sağır Duvarları ve Bina Sağır Yüzeyleri ile ilgili madde 9 ve Bina Son Kat Alın Yüzeyi ve Çatılarını içeren Madde 10’un ve aynı yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Birinci Bölümünde Görevli Mercii ve İzin başlığı altında yer alan Yönetmeliğin Uygulanması ve Görevli Mercii ile ilgili madde 29’un 2.fıkrasının ayrıca Başvuruda İstenecek Belgeler ile ilgili madde 30’un yazımız ekindeki şekilde yeniden düzenlenmesi teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 23.10.2015 tarih ve 27 sayılı; Bafra Ticaret ve Sanayi Odasının 15.10.2015 tarih 2015/1306 sayılı yazısı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 03.09.2015 tarih ve 50835840-246.01-533 sayılı yazılarında özetle Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 12. Maddesi hükümlerine göre istenen belgelerin tamamlandığı ve Doğankaya Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1.194.278 m2 büyüklüğündeki alanın kesinlik kazandığı belirtilmektedir. Yine aynı yönetmeliğin 13. maddesi 1. fıkrasında  “(1) TDİOSB; kurulması öngörülen yerde varsa Sanayi Odası, yoksa Ticaret ve Sanayi Odası, o da yoksa Ticaret Odasından en az biri ile talepleri halinde ihtisas konusuna göre mesleki kuruluş ve teşekküller ile İl Özel İdaresi veya TDİOSB’nin içinde bulunacağı il, ilçe veya belde belediyesinin, büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyesinin temsilcilerince imzalı ve Valinin olumlu görüşünü içeren kuruluş protokolünün STB’ce onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.” denilmektedir. 
Bu nedenle kurulacak olan Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesine % 20 oranında hissedar olunması; bu hisse oranında Samsun Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (SERA) Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılacak giderlerin (arazi kamulaştırması, resmi evrak, proje yapımı, arazi ölçümü gibi) Bakanlık tarafından kredilendirileceği zamana kadar yapılacak harcamaları karşılamak üzere ödenmesi; kuruluş protokolünün kabulü ve müteşebbis heyette 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 asil ve 3 yedek üye seçilmesi teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Plan ve Bütçe Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının 19.10.2015 tarih ve 57 sayılı; İçişleri  Bakanlığı  Mahalli İdareler  Genel Müdürlüğü’nün 20/02/2015 tarihli ve 2015/8 nolu  Genelgesi  gereği  5216  sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanununun 21. Maddesi gereğince belirlenen teşkilat şemasına  göre  Büyükşehir  Belediye Meclisi’nin 14.04.2015 tarih ve 9/194 sayılı Kararı ile Onaylanan “Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı” ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği hazırlanmıştır. 
Yeni kurulan  Daire Başkanlığı  ve  bağlı Şube Müdürlüğü “Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği” teklifi, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu..

27.  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 03.11.2015 tarih ve 1004 sayılı; OKA’nın 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği kapsamında kurumumuz adına Bafra Tütün Müzesi teşhir, tanzim ve tasarım başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi ÇAMAŞ’ın yetkili kılınması teklifi, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28. (K.NO:441) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.11.2015 tarih ve 1933 sayılı; Bilindiği üzere 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun ile değişik 73.Maddesinin 1. Fıkrasında “ Belediye, belediye meclisi kararı ile konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya birkaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.” 15/12/2013 tarih 28852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5629 sayılı Bakanlar Kurulu Kararınca “Samsun ili, Tekkeköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan alanın Lojistik Köy Projesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 31/10/2013 tarih 6858 sayılı yazısı üzerine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine göre, 04/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.” Ayrıca 03/07/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73. Maddesinin 6. Fıkrası gereğince; “kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan hazine taşınmazlarının (eğitim ve sağlık alanları hariç) büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri için talep edilmesi halinde; büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyesinin talebinin bulunmaması durumunda ilgili belediyelere; 02/07/1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesinde yer alan harca esas değer üzerinden doğrudan satılabilecektir. Hükmü bulunmaktadır. Bu nedenle; 1-Mülkiyeti Hazineye ait,  tapuda İlimiz, Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi, 1816 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 8.250.00 m2 yüzölçümlü ve 1817 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 9.928,81 m2 yüzölçümlü taşınmazların 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e Maddeleri, Belediye Kanununun 5998 Sayılı Kanun’la değişik 73.Maddesi, 75.Maddesi ve 02/07/1964 tarihli, 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 63. Maddesi hükümlerine göre harca esas değer üzerinden satın alınması,  satın alınan değerin ortaklık protokolünü imzalayan yürütme kurulunu oluşturan kurumlar tarafından hisseleri oranında Belediyemize ödenmesi ve ortaklık paylarına göre tapu devirlerinin yapılması, 2- Samsun Lojistik Köyü Kurulması İşbirliği Protokolü Yürütme Kurulunun yetkilendirildiği Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile  Samsun Ticaret Borsası tarafından kurulan şirket tarafından sermaye artırımı yapılması gerektiği takdirde, Tapuya İlimiz Tekkeköy İlçesi, Aşağıçinik Mahallesi, 1739 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 , 1740 ada, 1, 2 ve 3 nolu,, 1741 ada, 1 ve 2 nolu 1742 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu, 1743 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu, 1744 ada, 1,2,3,4,5 ve 6, 1745 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5, 1746 ada, 1, 2, 3 ve 4 , 1747 ada, 1, 1748 ada, 1 ve 1749 ada 1 nolu parsellerdeki hisselerimiz ile harca esas değer üzerinden satın alacağımız 1816 ada, 1 nolu parsel, 1817 ada, 1 nolu parseldeki hisselerimizinayni sermaye olarak emlak vergisine esas beyan değeri üzerinden şirkete devrine ve bu tapuların devri ile şirkette sermaye artırımı ve diğer işlerle ilgili olarak Samsun Lojistik Köyü kurulması İşbirliği Protokolü kapsamında Belediyemizi temsile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması oybirliği ile kabul olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 4500 sayılı; 6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk sınırlarının genişlemesi ve mevcut teşkilat şemamızda yapılan değişiklikler sonucunda “Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği”nin revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bu nedenle Samsun Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin Estetik Kurulun Oluşumu başlıklı 5.maddesinin yazımız ekindeki şekilde yeniden düzenlenmesi teklifi, İmar ve Şehircilik, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4597 sayılı; Atakum İlçesi Belediye  sınırlarında, F36.a3 paftasının bulunduğu alanda, sanayi alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1076-10) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4549 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye  sınırlarında, F37a4 paftasının bulunduğu alanda, turizm tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:1076-11) 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4550 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21c paftası ve uygulama imar planı F36b.21c.1c, F36b.21c.2d ve F36b.21c.4a ve F36b.21c.4a paftalarının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-165) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-117) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4551 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17d paftası ve uygulama imar planı F36b.17d.3a paftasının bulunduğu alanda, zabıta alanı kullanımının konut alanı kullanımına çevrilmesi yanında konut alanından gelen yoğunluğun karşılığı sosyal ve teknik altyapı alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:1077-166) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-118) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4554 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasının bulunduğu alanda, ada kenarında düzenleme yapılmasına ilişkin (PİN:580-66) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4555 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17a paftası ve uygulama imar planı F36b.17a.4c ve F36b.17d.1b paftalarının bulunduğu alanda, resmi kurum alanlarının faaliyete geçmesiyle trafik güvenliği açısından servis yolu oluşturulması ve 15 metrelik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-167) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-67) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4556 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftası, 4720 ada 26  nolu parselin bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-168) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. 
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

37.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4557 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda sağlık alanı, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-169) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4560 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Samsun-Ankara karayolu güzergahı üzerinde, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 28.08.2015 gün ve 171368 sayılı yazısı doğrultusunda, kamulaştırma planına uygun olarak yol güzergahının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-119) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4561 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b paftası ve F36b.21b.1b paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda meydan kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-170) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-120) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4562 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Toptepe Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d paftasının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesi Kararının yerine getirilmesi amacıyla konut, yol ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-171) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 12.08.2015 gün ve 22510021-622-E.82680 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4564 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.09d paftası, 18 ada 53 ve 54 nolu parsellerin bulunduğu alanda, spor alanı kullanımının büyültülerek yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:6588-9) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği için Ladik Belediye Başkanlığı’nın 03.08.2015 gün ve 94488807.310.99 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4565 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Teknepınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.23d ve F36b.22c paftaları, 11597 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-172) nazım  imar planı değişikliği için Canik Belediyesi’nin 08.10.2015 gün ve 22510021-622-E.88676 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

43.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4569 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftası, 641 ada 10 parselin bulunduğu alanda, büfe  ve park alanı kullanımının  yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-173) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 26.08.2015 gün ve 30673830-754.E.1461-4798 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. 
Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

44.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4570 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.4c paftası,  1320 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 03.09.2015 gün ve 13/42 (PİN:4848-29) sayılı kararıyla; ağaçlandırılacak alan kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.09.2015 gün ve 11547413-301.03-E85759 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

45.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4572 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Göçkün Mahallesi, uygulama imar planı  E35d.13a.4c ve E35d.13a.4b paftalarının bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve 31 (PİN:905-18) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2008 tarih ve 17/342 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve rekreasyon alanı kullanımının yol ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Alaçam Belediye Başkanlığının 08.10.2015 gün ve  58155419-310.99/723 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

46.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4573 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesinin; “Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin İl ve İlçelerde Belediye Meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı Belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir…” hükmü doğrultusunda Ayhan Şahenk Meydanı sahil parkı karşısı ve Çatak Deresinin her iki tarafında bulunan binaların,   bulunduğu alanda bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması gerekmektedir.
Ayvacık Belediye Meclisinin 01.10.2015 gün ve 25 sayılı kararıyla, cephe düzenleme çalışmaları yapılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen  meclis kararı Ayvacık Belediye Başkanlığının 09.10.2015 gün ve 25807368-250-867 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Bu nedenle yukarıda tanımlanan alanlarda bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlemlerinin yapılması, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

47.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4574 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Yenimahalle Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.3d paftası, 81 ada 85 nolu parselin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve (PİN:607-18) 40 sayılı kararıyla; parsel sınırına göre konut alanı ve 10m enkesitli yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 15.10.2015 gün ve 37035960-4092  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

48.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4575 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, Fenk Mahallesi ve Yalı Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.3b, F37c.05d.3a, F37c.05d.3b ve F36c.05c.4a paftalarının bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 23.10.2015 gün ve (PİN:607-19) 46 sayılı kararıyla; trafo yerlerinin belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 27.10.2015 gün ve 37035960-4151  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

49.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4576 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.3c paftası, 54 ada 29 ve 43 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve (PİN:607-20) 55 sayılı kararıyla; park ve konut alanı kullanımının belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 04.11.2015 gün ve 37035960-4185 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

50.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4577 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Fenk Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05d.3b paftası, 90 ada 6, 7 ve 28 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Terme Belediye Meclisinin 04.11.2015 gün ve (PİN:607-21) 54 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımının resmi kurum alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Terme Belediye Başkanlığının 04.11.2015 gün ve 37035960-4186  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

51.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4578 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1c paftası, 3336 ada 2 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.10.2015 gün ve (PİN:1055-111) 18/70 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 17/340 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; TAKS:0.30 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına eklenerek TAKS : 0. 35 yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımı şeklinde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun  görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 16.10.2015 gün ve 94651478 / 301.05.03/ 444/ 12320 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

52.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4579 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.3a ve F36a.20b.3d paftaları, 10866 ada 3 no’lu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2015 gün ve (PİN:580-64) 20/68 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 17/328 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; TAKS:0.25 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının TAKS:0.30 yapılaşma koşullu özel eğitim-bakım ve rehabilitasyon merkezi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 84211085-517.03-262 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

53.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4580 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.2b, F36b.16c.2c ve F36b.16c.3b paftaları, 9284 ve 9247 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2015 gün ve (PİN:580-63) 20/67 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2015 tarih ve 17/336 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve cami alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 84211085-517.03-262  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

54.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4582 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36c.04a.1b paftası,  165 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 19.10.2015 tarih ve 19/129 (PİN:905-22) sayılı kararıyla; Bayraktar Caddesinin imar parselini bölerek devam etmesini sağlayan düzenlemenin bedelsiz terkini ve çekme mesafelerinin mevcut yapılaşmaya uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve  33477558-301.05-E.118/5728 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

55.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4583 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Müstecep Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve 76 sayılı kararıyla;  Müstecep  Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 87527914-301.05/954 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

56.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4584 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Şeyhören Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve 77 sayılı kararıyla;  Şeyhören  Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 87527914-301.05/954 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

57.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2015 tarih ve 4585 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Mevlana Mahallesi, uygulama imar planı 21L-III paftası, 979 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 07.10.2015 gün ve (PİN:912-14) 75 sayılı kararıyla; ikiz nizam 5 kat ve ikiz nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının mevcut trafo alanı yeniden düzenlenerek KAKS:2.18 TAKS:0.40 bir kısmının Yençok:15.50 yükseklikte bir kısmının Yençok:12.50 yükseklikte yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 21.10.2015 gün ve 87527914-301.05/954 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

58.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 26.10.2015 tarih ve 4476 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi 
uyarınca; 
1-) İlkadım İlçesi Toybelen Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yollun mevcut imar planına göre 1809.Cadde (T.N:242) olarak isimlendirilmesi, 
2-) Çarşamba İlçesi Yeşilırmak Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 274. Sokak (T.N:7) isminin mevcut imar planına göre Şehit Piyade Er Yılmaz Baş Sokak (T.N:7) olarak isimlendirilmesi, 
3-) Tekkeköy İlçesi 19 Mayıs Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi, 
4-) Tekkeköy İlçesi Selyeri, Pınar, Çay, Çinik, Çayleyik  ve Yavuzlar Mahallelerinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

59.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27.10.2015 tarih ve 4482 sayılı; 
İlgi      : (a) İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 20/10/2015 tarih 12526 sayılı yazısı 
(b) İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 20/10/2015 tarih 12527 sayılı yazısı 
5393 sayılı belediye kanunun birleşme ve katılma ile ilgili   8. Maddesinde “…Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır….” denilmektedir. İlgi (a) yazıda belirtildiği üzere Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kerimoğlu ve Dere Kümelerinin(Mevkilerinin) idari yönden buradan ayrılarak İlimiz Tekkeköy İlçesi Çayırçökek Mahallesine bağlanması Tekkkeköy Belediye Meclisinin 07/10/2015 tarih 18/126 sayılı kararı ile kabul edilmiş; 
İlgi (b) yazıda belirtildiği üzere Asarcık İlçesi Arıcak Mahallesi Kışladeresi ve Yayla Mahallesi Kırancak Kümelerinin(Mevkiilerinin) idari yönden buradan ayrılarak İlimizTekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesine bağlanması Tekkkeköy Belediye Meclisinin 07/10/2015 tarih 18/125 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, idari bağlılık değişikliği teklifi, İmar ve Bayındırlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

60.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.11.2015 tarih ve 4589 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; 
Tekkeköy İlçesi Çinik Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi teklifi;  İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

61. (K.NO:440) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.11.2015 tarih ve 1921 sayılı; Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 28.10.2015 tarihli, 13294 sayılı yazısında, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenen Samsun’a yaklaşık 45 milyon Euroluk bir hibe ile kazandırılacak olan, Samsun Lojistik Köy Projesi çerçevesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Mali Programları Daire Başkanlığı’nın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına göndermiş olduğu 12.10.2015 tarih, 24302121-1658 sayılı yazı da istenen ve Samsun Lojistik Köyü Kurulması İşbirliği Protokolü Yürütme Kurulu’nun 19.10.2015 tarih 1-17 sayılı yazısı gereği şirket kurma işlemleri konusunda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Ticaret Borsasına verildiğini ve bu yetki doğrultusunda Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketi kuruluş işlemlerinin 28.10.2015 tarihi itibariyle tamamlandığı ” belirtilmektedir.
Samsun Lojistik Köyü Kurulması İşbirliği Protokolü doğrultusunda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulunun 21.10.2015 tarih, 133/2475 sayılı kararı ile; Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının Meclisinin 21.10.2015 tarih ve 204 sayılı kararı ile almış olduğu yetkiye istinaden, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketindeki 2000 payda 50.000 TL’lik hissesinden 800 payda 20.000-TL’lik hissesinin Belediyemize hibe edilmesine karar verilmiştir. 
Buna göre; 
1- Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketinin toplam 2000 hissesinden, Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına ait 1700 hissesinden, 800 adet hissenin Belediyemize hibesinin kabulü ile, Samsun Ulusal ve Uluslararası Lojistik Merkezi İşletmeciliği Anonim Şirketine bu yolla ortak olunmasına, 
2- Şirket tarafından sermaye artırımı yapılması gerektiği takdirde, Tapuya İlimiz Tekkeköy İlçesi, Aşağıçinik Mahallesi,  1739 ada, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 , 1740 ada, 1, 2 ve 3 nolu,, 1741 ada, 1 ve 2 nolu 1742 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu, 1743 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu, 1744 ada, 1,2,3,4,5 ve 6, 1745 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5, 1746 ada, 1, 2, 3 ve 4 , 1747 ada, 1, 1748 ada, 1 ve 1749 ada 1 nolu parsellerdeki hisselerimizinayni sermaye olarak emlak vergisine esas beyan değeri üzerinden şirkete devrine ve bu tapuların devri ile şirkette sermaye artırımı ve diğer işlerle ilgili olarak Samsun Lojistik Köyü kurulması İşbirliği Protokolü kapsamında Belediyemizi temsile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi oybirliği ile kabul olundu.

 

(13 Kasım 2015 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)