SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10 Aralık 2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının 2018 Mali Yılı bütçesine 15.000.000,00 TL lik ek ödenek teklifi oybirliği ile Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına havale olundu.
 2. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17762 sayılı; 2018 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu; aşağıdaki listede belirtilen harcama birimlerinde 2018 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, ödenek ihtiyacı olduğu anlaşılan birime aktarılması;

 

KURUMSAL SINIFLANDIRMA

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

HARCAMA BİRİMİ ADI

AZALTILAN TUTAR

ARTIRILAN TUTAR

IV

I

01

 

GENEL SEKRETERLİK

80.000,00

 

05

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI

50.000,00

 

10

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

100.000,00

 

18

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

60.000,00

 

23

1

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

100.000,00

 

33

1

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

110.000,00

 

33

5

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

370.000,00

 

35

 

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

29.000.000,00

 

37

 

ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

760.000,00

 

39

7

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

1.000.000,00

 

39

9

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

1.500.000,00

 

39

10

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

500.000,00

 

43

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2.375.000,00

 

50

10

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

660.000,00

 

53

 

TRAFİK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

620.000,00

 

54

10

ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

150.000,00

 

55

 

ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI

455.000,00

 

39

4

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

31.740.000,00

39

8

FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

6.150.000,00

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

37.890.000,00

37.890.000,00

Bu nedenle, toplam 37.890.000,00 ¨ ödeneğin, 2018 mali yılında ödenek ihtiyacı olan yukarıda belirtilen birimlere aktarılmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülmesi,
Ayrıca, 2018 Mali Yılı içinde yapılacak olan proje çalışmalarında kullanılmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığının bütçesinde 46.55.01.39.04.4.3.00.5.06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik tertibine EK ÖDENEK ilave edilmesi ilgi yazıyla talep edilmektedir.
Bu nedenle, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinin 46.55.01.39.04.4.3.00.5.06.5 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik tertibine 55.000.000,00 ¨ EK ÖDENEK ilave edilmesi, buna karşılık Gelir Bütçesinin, 04 5 2 05 Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları ekonomik tertibinin 4.000.000,00 ¨, 05 2 2 51 Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar ekonomik tertibinin 20.000.000,00 ¨ ve 06 1 5 01 Arsa Satışı ekonomik tertibinin 31.000.000,00 ¨,olmak üzere toplam 55.000.000,00 ¨ artırılmasıböylece Gider bütçemizin  800.000.000,00 ¨’den ,855.000.000,00 ¨’ye , Gelir bütçemizin 720.000.000,00 ¨’den, 775.000.000,00 ¨’ye yükseltilmesi teklifi oybirliği ile Plan ve Bütçe, Hukuk komisyonlarına havale olundu.

 1. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 12.11.2018 tarih ve 14058 sayılı; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırlanan “Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri” isimli proje Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca onaylanmış, 26.12.2017 tarihinde Samsun Valiliğimiz ile Finansman Sözleşmesi yürürlüğe girmiş olup, 01.02.2018 tarihinde proje uygulamaya başlanılmıştır.
  Proje kapsamında; 65 yaş ve üstü olup, yaşlılık sebebiyle ulaşım sorunu bulunan engelli yaşlılarımız için özel donanımlı minibüs (19+1) satın alınması ve  Projede araç için KDV dahil 185.000,00-TL maliyet belirtilmiş olup, söz konusu aracın, bedeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca karşılanmak üzere satın alınması teklifi oybirliği ile Plan ve Bütçe, Hukuk komisyonlarına havale olundu.
 2. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 22.11.2018 tarih ve 15716 sayılı; İlimiz, sağlık altyapısı anlamında sahip olduğu tesislerle bölgenin hatta komşu ülkelerin de sağlık hizmeti aldığı bir konuma gelmiştir.
  Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak son yıllarda şehrimizin turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik önemli çalışmalar yapılmış, özellikle sağlık turizmi, Samsun için önemli bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır.
  Belediyemiz, engellilere yönelik tüm Türkiye’ye örnek olan bir tesisi (Mavi Işıklar Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi) hizmete açılmıştır. Yaz aylarında çok yoğun talep gören tesis, Kasım-Nisan döneminde genellikle boş kalmaktadır.
  Bu dönemde (Kasım-Nisan) özellikle rehabilitasyon amaçlı, şehrimizin kamu ve özel sağlık kuruluşlarında tedavi hizmeti alan, İl dışı ve yurt dışı rehabilitasyon hastalarının Mavi Işıklar tesisine katkı sağlamak amacıyla gecelik 50,00-TL bedelle konaklamalarının sağlanması       teklifi oybirliği ile Plan ve Bütçe, Hukuk komisyonlarına havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17899 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında,  Mimarsinan  Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftası, 8427  ada 18 ve 28 nolu parseller ile 134 ada 24 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı ve sağlık alanı kullanımlarının yeniden belirlenmesi ilişkin;  (PİN:1077-449) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 04.12.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17898 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında,  Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16d paftası, 12067  ada 1 nolu parsel, 12068 ada 4 nolu parsel ve 12069 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda, dini tesis alanı kullanımı ile birlikte konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN: 1077-450 ) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 01.11.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17897 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Gürgenyatak Mahallesi, nazım imar planı F36c.03a paftasının, bulunduğu alanda, üniversite alanı oluşturulmasına ilişkin: (PİN:1077--442) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 27.11.2018 gün ve 22510021-622-E.192769 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17896 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftası, uygulama imar planı F36b.21c.2a  paftasının bulunduğu alanda, yol ve mezarlık alanı kullanımının yeniden belirlenmesine ilişkin: (PİN:1077-443) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 1055-255) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17895 sayılı; 19 Mayıs  İlçesi Belediye sınırlarında İsmet İnönü, Eski Hamam, Cumhuriyet ve Hakim Nurettin Türkmen Caddelerinin bulunduğu alanda, bisiklet yolunun nazım ve uygulama imar planına işlenmesine ilişkin: (PİN:17433-10) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 3845-16) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

10.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17894 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.16b paftasına, yol üstü taksi duraklarının oluşturabilmesi için, büyükşehir  belediyesi sınırlarında mevcut ve yeni açılacak taksi durakları için "UKOME  kararı ile belirlenen yollarda (sokak, cadde ve bulvar) taksi durakları için ayrıca imar değişikliğine gerek olmaksızın yapılabilir" plan notu eklenmesine ilişkin: (PİN:1077-444) 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

11.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17892 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında Kalkanca Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d paftası, uygulama imar planı F36b.17d.3b, F36b.17d.3a ve F36b.17d.3d paftalarının bulunduğu alanda park ve kuran kursu  kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-445) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 1055-256) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

12.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17893 sayılı; İlkadım   İlçesi Belediye sınırlarında,  Kılıçdede  Mahallesi, nazım imar  planı F36b.22c paftası, uygulama imar planı F36b.22c.1b paftasının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, konut+ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin: (PİN:1055-257) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 1077-446) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                         Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

13.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17891 sayılı; İlkadım   İlçesi Belediye sınırlarında,  Cedit  Mahallesi, nazım imar  planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F36b.17c.4b ve F36b.17c.4c paftaları  9449 ada 12 nolu parselin   bulunduğu alanda, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün 19.11.2018 ve 85763208-176.02-E.940010 sayılı yazısı doğrultusunda, belediye hizmet alanı kullanımının arkeolojik müze alanı ve kültürel tesis alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin: (PİN:1077-447) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN: 1055-258) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

14.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17890 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Kuzalan Mahallesi, nazım imar  planı F35c.20d  paftası, 124 ada 25 ve 26    nolu parsellerin  bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN: 4940-37) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 28.11.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

15.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17889 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Sakarlı Mahallesi, nazım imar  planı 17P  paftası, 1894  nolu parselin  bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN: 4897-36) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 28.11.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

16.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17888 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Gökçeağaç Mahallesi, nazım imar  planı 17P  paftası, 120 ada 12 nolu parselin  bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN: 4897-37) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 28.11.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

17.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17887 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Gündoğdu Mahallesi, nazım imar  planı F37c.04c  paftası, 112 ada 45 nolu parselin  bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN: 4897-38) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 28.11.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

18.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17886 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İncesu Mahallesi, nazım imar  planı F36a.15a paftası, 193 ada 6 nolu parselin  bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, ticaret T1 (otel) alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin:  (PİN: 1077-448) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 26.11.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                 Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

19.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17884 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, Kozköy Mahallesi, nazım imar  planı E35d.12a paftası, 542 ada 3,4,5,6,9 ve 15 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, trafo merkezi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin:  (PİN: 4941-9) 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 02.11.2018 gün ve 46445079-754-E.450246 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

20.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17883 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Fenk Mahallesi, nazım imar planı F37c.05d paftası, 223 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda,  sağlık tesis alanı kullanımının, sosyal tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:4897-39) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Terme Belediye Başkanlığının 19.09.2018 gün ve 62441972-115.01.02-E.7091 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

21.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17882 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Çanaklı Mahallesi, nazım imar planı 30.31KLM paftası, 85 ada 3,6,14,19,20 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu alanda, küçük sanayi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:4911-33) 1/5000 ölçekli nazım imar planı,  Vezirköprü Belediye Başkanlığının 14.11.2018 gün ve 76384922-755.02.99-E.6989 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

22.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17881 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, Karşıyaka Mahallesi, nazım imar planı E35d.12c paftasının, bulunduğu alanda, hastane alanı kullanımına ulaşımı sağlayacak taşıt yolu kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN: 20704-4) 1/5000 ölçekli nazım imar planı,  Alaçam Belediye Başkanlığının 12.11.2018 gün ve 75722043-310.99/1384 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

23.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17880 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Orta Mahallesi, nazım imar planı G37a.03b  paftası, 126 ada 14 ve 22 nolu parsellerin bulunduğu alanda, turizm tesisi(otel) ve park kullanımlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:29089-3) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için,  30.10.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

24.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17879 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kale Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftası 576 ada 1,2,3 nolu parsel ve 584 ada 1,2,3,4,5  nolu parsellerin bulunduğu alandaİlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve (PİN: 1055-247) 17/54 sayılı kararıyla; ada kenarı ve kadastro parsel uyuşmazlığını gidermek amaçlı kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;oybirliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 05.11.2018 tarih ve 946651478-301.05.03-456/E.14302 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu,İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

25.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17878 sayılı; İlkadım Belediyesi sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.2b ve F36b.21a.2c paftaları, 9593 ada 1 ve 6 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve (PİN: 1055-248) 17/55 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/391 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, jeolojik etüt gerektiren alan kararı kaldırılarak konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; oy çokluğu ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 05.11.2018 tarih ve 946651478-301.05.03-456/E.14302 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

26.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17877 sayılı; İlkadım Belediyesi sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1b ve F36b.22d.2a paftalarının, bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve (PİN: 1055-249) 17/56 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 gün ve 13/281 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, park ve cami kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 05.11.2018 tarih ve 946651478-301.05.03-456/E.14302 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

27.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17876 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Pazar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1b paftası 175 ada 7,21 ve 23 nolu parsellerin bulunduğu alandaSamsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 25.10.2018 tarih ve 234 sayılı kararı doğrultusunda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2018 tarih ve (PİN: 1055-237) 17/53 sayılı kararıyla; kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin; oybirliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 05.11.2018 tarih ve 946651478-301.05.03-456/E.14302 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

28.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17875sayılı; Vezirköprü Belediyesi sınırlarında, Taşkale Mahallesi, uygulama imar planı 29L-IIa paftası, 395 ada 172,430,439 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve (PİN: 4730-37) 69 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/395 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığının 12.11.2018 tarih ve 76384922-755.07.99-E.6930 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

29.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17874 sayılı; Atakum Belediyesi sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.4b paftası, 12701 ada 1 nolu parsel ve 315 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.11.2018 tarih ve (PİN: 28802-23) 21/95 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2018 gün ve 17/397 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, eğitim alanına ilave yapılmasına ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Atakum Belediye Başkanlığının 19.11.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.253 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

30.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17857 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi,  uygulama imar planı F36a.20b.2d paftası, 392 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, ticaret+konut alanı kullanımına dönüştürülmesine yapılan itirazı oy çokluğu ile reddeden, Atakum Belediye Meclisinin 07.11..2018 gün ve 21/92 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 19.11.2018 tarih ve 84211085-517.03-E.253 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazı reddeden Atakum Belediye Meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

31.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17856 sayılı; Bafra Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı E35c.19c.3a, E35c.19c.4c ve E35c.19c.4b paftalarının, bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih ve (PİN: 912-52) 108 sayılı kararıyla; orman sınırlarına göre planın yeniden düzeltilmesine ilişkin;oy birliği ile uygun görülen, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Bafra Belediye Başkanlığının 22.11.2018 tarih ve 87527914-301.05/1197  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

32.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17855 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, İğdir Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 09.11.2017 gün ve 110 sayılı kararıyla; İğdir Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 20.11.2018 gün ve 87527914-301.05/1192 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                                                                    Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

33.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17854 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Taşköprü Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 09.11.2017 gün ve 111 sayılı kararıyla; Taşköprü Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 20.11.2018 gün ve 87527914-301.05/1192 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

34.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17853 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Boğazkaya Mahallesinin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 09.11.2017 gün ve 109 sayılı kararıyla; Boğazkaya Mahallesine ait köy yerleşik alan tespitine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı, Bafra Belediye Başkanlığının 20.11.2018 gün ve 87527914-301.05/1192 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

35.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17833 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-)Salıpazarı İlçesinde Bereket Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘100. Yıl Bulvarı (T.N.=10)’ olan yolun adının  ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet TOKUR  Bulvarı (T.N.=10)’ ile Yavaşbey Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen ‘100. Yıl Bulvarı (T.N.=10)’ olan yolun adının  ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet TOKUR  Bulvarı (T.N.=11)’ olarak değiştirilmesi 13.04.2018 tarih ve 8/225 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi ve 16.05.2018 tarih 9349 sayılı Olur ile kabul edilmiş olup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  2016/29 sayılı genelge kapsamında 04.07.2018 tarih ve 2018/9 sayılı komisyon kararı ile başka bir yere teklif edilmesine karar verilmiştir. Bu sebeple Bereket Mahallesini Yavaşbey Mahallesine bağlayan karayolları köprüne ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet TOKUR Köprüsü’ adı verilmesini
2-)19Mayıs İlçesi Karagöl Mahallesinde mevcutta ‘Sönmezler Sokak’ olarak gözüken yolun, grup yoluna isabet eden bölümünün isminin değiştirilmesi ve İlçe merkezinden başlayıp devam eden bu grup yoluna devam eden ‘Yunus Emre Caddesi’ adı verilmesi ve ekli listedeki yolun tanıtım numaralarının düzenlenmesi,
3-)19 Mayıs İlçesi ilçe merkezinden başlayıp devam eden grup yolunun tek isim olarak ‘FatihCaddesi’ olarak düzenlenmesi ve Ormancık Mahallesi ekli krokide işaretli kısımda bulunan sokakların ‘Gazi İsmet Abacı Sokak (T.N:11)’ ve  ‘Caymazlar Sokak (T.N:12)’ olarak düzenlenmesi,
4-)İlkadım İlçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun ‘1796. Sokak(T.N.=18.01)’ olan adının mükerrer olduğundan sokak ismi 14.06.2013 tarih ve 12/223 sayılı Büyükşehir Meclis kararı ile 1803.Sokak(T.N.=1.01) olarak değiştirildiğinden, söz konusu yolun 1803.Sokak(T.N.=1.01) olarak yeniden düzenlenmesi,
5-) Bafra İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun mükererer olan ‘Okyanus Sokak (T.N:69 )’ın bir kısmının adının ‘706.Sokak(T.N:110)’ olarak değiştirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

36.  (K.NO: 526) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.12.2018 tarih ve 17551 sayılı;
1-Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı emrinde görev yapmakta olan Memur İsmail MUTLU’nun, Daire Başkanı (Başkanlık Koordinatörü) kadrosuna 17.09.2018 tarihinde ataması yapılmıştır.
2- İlkadım Belediyesi emrinde Ulaşım Hizmetleri Müdürü kadrosunda görev yapmakta iken, 22.11.2018 tarihinde Belediyemize naklen tayin olan Ayhan ERGÜN'ün Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı kadrosuna ataması yapılmıştır.
Yapılan atamalar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesi gereğince,    Meclisin bilgisine sunulmuştur.

37.  Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.12.2018 tarih ve 18145 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Ondokuzmayıs (Samsun) Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için   İller Bankası A. Ş.'den 400.000,00 TL (dörtyüzbin)  ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmesinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paralarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü  iş ve işlemlerin  yürütülmesi için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınması teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

38.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10.12.2018 tarih ve 18443 sayılı; Kullanım ve tasarruf hakkı 19 Mayıs Belediyesine ait olan Yörükler Mahallesi 151 ada 1 parsel, 152 ada 2 parsel ve 156 ada 1 parseller, imar planında park, oyun alanı ve araç park alanı olarak görünen alanların kullanım haklarının 10 (on) yıllığına Belediyemize tahsis edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi uyarınca, 19 Mayıs Belediyesi’nin 01.06.2016 tarihli, 7-1-42 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmıştır.
Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi, 06.12.2018 tarihli ve 2611 sayılı talebi ile, 19 Mayıs İlçesi, Yörükler Mahallesi, 151 ada 1 parsel üzerinde bulunan büfe ve müştemilatının işletmesinin, belirlenecek süre ve bedel karşılığında taraflarına devredilmesini talep etmektedir.
19 Mayıs İlçesi, Yörükler Mahallesi, 151 ada 1 parsel, 152 ada 2 parsel ve 156 ada 1 parsellerin, imar planında park, oyun alanı ve araç park alanı olarak görülen alanların, 19 Mayıs Belediyesi’nin 01.06.2016 tarihli, 7-1-42 sayılı meclis kararı doğrultusunda kullanım haklarının alınması ve söz konusu 151 ada 1 parsel üzerinde yer alan büfe ve müştemilatın işletme hakkının Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ne devredilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

39.  Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10.12.2018 tarih ve 18444 sayılı; Samsun Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Belediyemize gönderilen 07.11.2018 tarihli ve 351 sayılı yazıda; Rektörlük binası olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Belediyemize ait Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:33 İlkadım/SAMSUN adresinde bulunan ve halen Samsun Barosu Lokali olarak kullanılan tarihi binanın Kurumlarına tahsis edilmesi talep edilmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 7. maddesinin (n) fıkrasında; “Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.” hükmü, (v) fıkrasında; “Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.” hükmü ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenleyen 75. maddesinin (c) fıkrasında; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmü bulunmaktadır.
Samsun Üniversitesi ile Ortak Hizmet Projesi gerçekleştirilmesi, bu kapsamda mülkiyeti Belediyemize ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 70 ada 3 parselde kayıtlı, imar planında belediye hizmet alanı (sosyal ve kültürel tesis) içerisindeki taşınmazın, Samsun Üniversitesi kullanımına verilmesi ile ilgili olarak hazırlanan ekli Ortak Hizmet Projesi Protokolünün kabulü ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

40.  Ulaşım Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarih ve 17761 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarında otobüs firması işletmecilerinin şehiriçi servislerini kaldırmalarından dolayı vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi için Ukome'nin 09.11.2018 tarih ve 2018/7-32 sayılı kararı ile güzergahları ve taşıma tarifeleri belirlenen T1, T2, T3 ve T4 hatlarının işletmeciliğini aylık 10 tam bilet karşılığında  10 yıl sureyle Samulaş A.Ş.’ ye kiralanması teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

41.  Ulaşım Dairesi Başkanlığının 06.12.2018 tarih ve 18090 sayılı; Kent İçi Toplu Taşıma  hizmeti veren (ayakta yolcu taşıyan) gerçek ve tüzel kişilerin16.05.2018 Kabul Tarihli ve 7144 Kanun Nolu  K.H.K.’nın 14.maddesi doğrultusunda ücretsiz ve indirimli taşıdıkları yolculardan kaynaklanan gelir kaybının % 50’sinin Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden karşılanması; her ayın sonunda akıllı bilet yönetim sisteminden gerçek ve tüzel kişilerin araçlarında taşıdıkları ücretsiz ve indirimli yolculuk sayıları tespit edilerek; ücretsiz taşınan yolcular için tam bilet ücretinin % 50’si oranında, indirimli yolculuk için (öğrenci, öğretmen)(tam bilet ve indirimli bilet fiyat arasındaki farkın yarısı) oranında  gelir kaybı desteği belediye bütçesinden karşılanır.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin  23.09.2016 tarih 365 sayılı kararı ile Akıllı Bilet Ücret Toplama Sistemi Samulaş A.Ş.’ ye verilmiş olup, Samulaş A.Ş.’ den iki ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan  seçilen iki yetkilisinden oluşan komisyon tarafından hazırlanan hak edişler doğrultusunda ödeme gerçekleşmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

42.  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.12.2018 tarih ve 18454 sayılı; Canik  İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahallesi, nazım imar planı F36b.23a paftası, 1138 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 10.12.2018 gün ve 2018/574 sayılı yazısına istinaden, kamulaştırma sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ve mevcut durum göz önünde bulundurularak, sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin: (PİN:1077-451) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 

(14 ARALIK 2018 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’de toplantı kapatıldı.)