SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.01.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1969 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırlarında bölge kat nizamı dışında inşaat yapılabilmesine ve inşaat alanının artışına neden olan mevcut plan notlarının kaldırılması ve uygulama imar planlarında var olan plan notlarının ilgili belediyelerince hazırlanacak uygulama imar planı değişiklikleriyle kaldırılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2010 gün ve 22/364 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mevcut durumun imar yönetmeliğinin 42/1 maddesi ile çeliştiği gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 10.12.2010 gün ve 1889 sayılı, 09.12.2010 gün ve 1875 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.        Söz konusu itirazların reddi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1861/6388 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi,  nazım imar planı F36a.25b paftasında 9468 ada 1 ve 2 parsel, 9469 ada 1 parsel, 2109, 2110, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 730, 813, 814, 815, 816 nolu parsellerin bulunduğu alanda, resmi kurum alanı ve 15m enkesitli yol kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 03.12.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.13/1748 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1966 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22c paftasında 3997 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının konut ve ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 09.12.2010 gün ve 1867 ve 1868 sayılı dilekçeler ile Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1572/7324 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22c paftasında 3918 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanının kaldırılarak yapılaşmaya açılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 03.12.2010 gün ve 1572 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1952/9408 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.17d paftasında 2326 ada 7 nolu parsel ve 2370 ada 2 ve 13 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.12.2010 gün ve 1952 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1946/9377 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Asarağaç Köyü nazım imar planı F36a.15c paftasında 2258 adanın bulunduğu alanda, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.12.2010 gün ve 1946 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1984/6831 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.14c. ve F36a.14d. paftalarında,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nün 29.12.2010 gün ve B.30.2.ODM.0.70.00.00/000.99–81–09896 sayılı yazısı dikkate alınarak kadastro yoluna uygun olarak yolun plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1982 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında konut alanı kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1838 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırlarında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 22.12.2010 gün ve M.55.0.SBB.0.15.251.02.01.2290 sayılı yazısı doğrultusunda mikro antenli gsm baz istasyonlarının imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1968 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında,  resmi kurum alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1967 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.4a ve F36b.22a.4b paftalarında,25m enkesitli yol üzerinde kamulaştırmada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1210 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.24c ve F36a.24d paftalarında, 833, 835, 836, 837, 838, 842, 846, 848 nolu parsellerin bulunduğu alanda mezbaha alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1955 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15d.4c paftasında, 6284 ve 6285 nolu adaların bulunduğu alanda orman kadastrosu kesinleşen alanda konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğini oy çokluğu ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 18/111 sayılı kararı,  Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1956 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Köyü, uygulama imar planı F36a.15d.4b paftasında, 5287 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.12.2010 gün ve 23/127 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımına trafo işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.12.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/273 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1962 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4b paftasında, 7836 ada 6,7 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2010 gün ve 23/119 sayılı kararıyla; vatandaş tarafından yapılan itirazı “Mete Sokak cephesine 1.00mt kapalı çıkma yapılabileceği” plan notu eklenmesi şeklinde ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/648 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1963 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftasının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2010 gün ve 23/120 sayılı kararıyla; Danıştay 6. Dairesinin E:2009/5659 K:2009/10393 sayılı kararı gereği imar planında geri dönüşüm sağlanması amacıyla plan notunun kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/648 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1965 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2b paftasında 7209 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2010 gün ve 23/122 sayılı kararıyla; bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının yapı yaklaşma mesafeleri belirlenerek blok nizam 10 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesinin yanında “parselin brüt inşaat alanı 3790m² yi geçemez ve yan bahçe mesafelerine 1.00mt kapalı çıkma yapılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/648 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1964 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2b paftasında 3502 ada 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.12.2010 gün ve 23/121 sayılı kararıyla; konut adasının kadastral durumuna göre yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/648 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1961 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi uygulama imar planı F36c.03a.1c paftasında 1182, 1183, 1184, 1185, 1187 ve 1188 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 03.12.2010 gün ve 22/56 sayılı kararıyla;  konut alanı, yol ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.12.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20–342 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1970 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Şabanoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04b.3c, F36c.04a.4a, F36c.04a.4b ve F36c.04a.3c paftalarında 1078, 397, 418 ve 507 nolu adaların bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2010 gün ve 32/167 sayılı kararıyla; ada miğferlerinin ve parsel sınırlarının kadastroya göre yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.12.2010 gün ve M.55.6.TEK. B/4562 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1972 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05d.1b paftasında 26 ada 4 parsel, 30 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2010 gün ve 32/169 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 20/303 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; resmi kurum alanı kullanımı ve sağlık ocağı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.12.2010 gün ve M.55.6.TEK.B/4562 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1971 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.4b ve F36c.04a.4c paftalarında 393 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2010 gün ve 32/168 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 20/306 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımı ve park kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.12.2010 gün ve M.55.6.TEK. B/4562 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1974 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.3d paftalarında 190 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2010 gün ve 32/172 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.12.2010 gün ve M.55.6.TEK.B/4562 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 1975 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çinik Mahallesi, uygulama imar planı F36c.10b.2a ve F36c.10b.2b paftalarında 1923 ve 2417 nolu parsellerin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2010 gün ve 32/173 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/269 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; mahkeme kararı doğrultusunda park, konut ve resmi kurum alanlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.12.2010 gün ve M.55.6.TEK.B/4562 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. Teftiş Kurulu Başkanlığının 20/12/2010 tarih ve 96 sayılı;  Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 27/12/2010 tarih ve 4803 sayılı; Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmelik teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 01/12/2010 tarih ve 228 sayılı;   Hamamözü Belediyesinin 05/11/2010 tarihli Meclis toplantısında Hamamözü Belediyesince hayata geçirilmesi düşünülen “Kardeş Belediyecilik” projesi kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Kardeş Belediye olarak kabul edilmiştir.                Söz konusu Belediye Başkanlığı 08/11/2010 tarih ve 23 sayılı yazısıyla Kardeş Belediye olmak üzere Başkanlığımıza müracaat etmiştir.                Bu nedenle Amasya İlinin Hamamözü İlçe Belediyesi ile Kardeş Belediye ilişkisi kurulabilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 20/12/2010 tarih ve 1551 sayılı; Ekli listede belirtilen 23 sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 21/12/2010 tarih ve 1550 sayılı;   Belediye ve Bağlı Kuruluşları  ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereince hazırlanmış bulunan 2011 yılı geçici işçi vize cetvelinin onaylanması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03/01/2011 tarih ve 11 sayılı;  Zabıta ve İtfaiye Personelinin fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/12/2010 tarih ve 2571 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;              İlkadım Belediyesi’nin 22.11.2010 tarih 1620 sayılı yazısında belirtildiği üzere;           Samsun İli İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi 3590 Ada ve 3589 Ada arasında bulunan sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1768.SOKAK olarak İsimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. (K.NO:1)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 21/12/2010 tarih ve  4719  sayılı;  teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince kurulacak olan Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması kabul olunmuş ve yapılan gizli oy ile yapılan seçim sonucu Komisyon üyeliklerine: ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN’den Emin Kazım ŞEN, Adem ALAN, Necip ÇİFT, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİN‘den Cemalettin KOLA ve CUMHURİYET HALK PARTİSİN’ den  İbrahim SARAÇ seçilmişlerdir.
 33. (14 OCAK 2011 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.30’da toplantı kapatıldı.)