SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.10.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1602 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 2826 numaralı parselin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 29.09.2011 gün ve 1602 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                 Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1615 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.1b, F36b.22a.1c, F36a.22a.2a ve F36a.22a.2d paftalarının bulunduğu alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  hazırlanmıştır.                   Sözkonusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ile  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1343 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Dereler Köyü,  idare mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.         Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1617 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.17c.2d, F36b.17c.1c ve F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu alanda; mevcut yol güzergahına göre kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.              Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1618 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04c.3a, F36c.04c.3b, F36c.04c.3c, F36c.04c.3d, F36c.09b.2a, F36c.09b.2b, F36c.05d.4d, F36c.10a.1a ve F36c.05d.4a   paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin  14.06.2011 tarih ve 12/180 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  mezarlık alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  hazırlanmıştır.            Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı   ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1475 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi,  idare mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacıyla raylı sistem güzergahının etrafında bulunan ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.              Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1524 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21a.2c paftasının bulunduğu alanda, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 15.09.2011 gün ve M.55.O.SBB.O.11/310.01/3246 sayılı yazısı doğrultusunda konut dışı kentsel çalışma alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.               Sözkonusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1619 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22d paftasının bulunduğu alanda, mülkiyet durumuna göre kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                   Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1620 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.4a  paftasının bulunduğu alanda; konut ve yol alanı kullanımının mülkiyete göre yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                  Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1625 sayılı; Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy İlçeleri Belediyesi ve Çınarlık Belediyesi  sınırlarında, raylı sistem güzergahının Taflandan Havaalanına kadar uzatılmasına ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.                  Sözkonusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1130 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün ve 16/288 sayılı kararında 713 ada numarası  olarak yazılan adanın 7113 ada olarak düzeltilmesi gerekmektedir.            Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1539 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, 561 ada 121 ve 122 nolu parsellerin bulunduğu alandaki plan değişikliğine yapılan itirazı, hastane giriş-çıkış ile yollarda düzeltmeler yapılarak onaylandığından ve Samsun Sağlık İl Müdürlüğü’nün talebi aynen kabul edildiği gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/70 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Sözkonusu meclis kararı,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1540 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında 4972  ve 4975 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/71 sayılı kararıyla; trafo alanının taşınmasına  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1538 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.3c paftasında, 3602 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan  plan değişikliğini yol daraltılması şeklinde olduğundan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 29/1 maddesi gereğince oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/72 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1541 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftasında 4097 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/73 sayılı kararıyla; serbest nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının, sayısallaştırma sırasında sehven serbest nizam 9 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesi nedeniyle hatanın düzeltilmesi için blok nizam 5 kat yapılaşma koşullu olarak belirlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1542 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2b paftasında 319, 7177 ve 7208 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/74 sayılı kararıyla; konut adasının aralarından yollar geçirilerek yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1543 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3b paftasında, 7905 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda yapılan  plan değişikliğini Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 28. maddesine göre yoğunluk artırıcı özellikte ve kaçak yapılaşmanın yasallaştırılmasına yönelik olması  gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/75 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Sözkonusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1544 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Köyü, uygulama imar planı F36b.22d.4a paftasında 10106 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 10108 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 09.09.2011 gün ve 17/76 sayılı kararıyla; dere yatağının korunması nedeniyle yağmur suyu boxının geçtiği kısımda 10mlik yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/20.420  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1621 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Çinekoğlu Köyü, uygulama imar planı F36b.23d.2b paftasında 8479 ada 1 nolu parselin ve 490 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  08.09.2011 gün ve 16/53 sayılı kararıyla; konut alanı ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.09.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-267 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1623 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3a ve F36b.23d.3b paftalarında 11640 adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  08.09.2011 gün ve 16/56 sayılı kararıyla; revizyon imar planında sehven unutulan trafonun işlenmesi ve 10mt’lik yolun genişletilmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.09.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-267 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1672 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.3d ve F36c.03b.2a paftalarında 212 ada 16, 17, 20, 21, 22, 29 ve 30 nolu adaların bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.09.2011 tarih ve 19/90 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 14/217 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının ‘T’ rumuzlu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.09.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/3139 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1557 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında, 8400 ve 8401 nolu adaların bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.09.2011 gün ve 16/82 sayılı kararıyla; Samsun 2. İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi için plan değişikliği öncesi haline dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/180 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1558 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.2d paftasında, 5747 ada 15 numaralı parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.09.2011 gün ve 16/83 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2011 tarih ve 14/224 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “ticaret alanı önerilen alanda otel, lokanta, işyeri olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu işlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/180 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1559 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.2d paftasında, 8231 ada 14 ve 15 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  09.09.2011 gün ve 16/84 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 10/173 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “ticaret alanı önerilen alanda otel, lokanta, işyeri olarak kullanılabilir.” Şeklinde plan notu işlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 20.09.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/180 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/10/2011 tarih ve 1624 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Belediye Meclisinin  07.07.2011 gün ve 14/73 sayılı kararıyla;   Ankara yolu ile 19 Mayıs Üniversitesi arasında kalan Atatürk Bulvarına cepheli parsellere 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak ticaret taraması  yapılması, Kurupelit Mendirek Alanının mevcut duruma uygun olarak işlenmesi, kavşak ve yol düzenlemeleri yapılması, servis yolları ve kıyıdaki uygulanan projelerin imar planında gösterilmesi ve “Atatürk Bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak teşhir amaçlı, pazarlama, büro, otel, motel, pansiyon yapılabilir, imalat amaçlı kullanılamaz.” Plan notu eklenmesine   ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.07.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/150 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/09/2011 tarih ve 2353 sayılı; Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen;                      a) Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması,           b) Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması,                c) Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görev İlçe ve İlk kademe Belediyelere aittir, hükmünce                          1- Canik Belediyesi’nin 22.07.2011 tarih 2076 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 414. SOKAK (TN:  121.1) olarak isimlendirilmesi,                2- Canik Belediyesi’nin 06.07.2011 tarih 1916 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 413. SOKAK (TN:  4.1) olarak isimlendirilmesi,                  3- İlkadım Belediyesi’nin 08.08.2011 tarih 895 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1771. SOKAK (TN:  5.1) olarak isimlendirilmesi,                  4- İlkadım Belediyesi’nin 18.08.2011 tarih 808 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Selahiye Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1770. SOKAK (TN:  21.1) olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 23/09/2011 tarih ve 392 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin revize edilen ekli “Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. I.Hukuk Müşavirliğinin 30/09/2011 tarih ve 1509 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi I.Hukuk Müşavirliği’nin ekli “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 30/09/2011 tarih ve 1 sayılı;     Samsun Büyükşehir Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün ekli “Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği” teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün 29/09/2011 tarih ve 295 sayılı; Bosna Hersek’in Brecko şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında; karşılıklı işbirliği yapılmasına, ticari, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine, Samsun’lu iş adamlarımızın tanıştırılıp karşılıklı ticari alanların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, kardeş şehir ilişkisi kurulması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 29/09/2011 tarih ve 968 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Yunanistan’ın Kavala şehri belediyesi arasında imzalanan ekli protokol teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 30/09/2011 tarih ve 972 sayılı; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 14/09/2011 tarih ve 23153/50000 sayılı yazısı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile İran’ın Gülistan Eyaleti arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. (K.NO:307)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30/09/2011 tarih ve 3843 sayılı; Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ;               25-28 Eylül 2011 tarihleri arasında, Yunanistan’ın Kavala Belediyesi ile yapılacak olan işbirliği protokolü imza törenine ve Kavala EXPO 2011 Fuarına katılmak üzere 25 Eylül 2011 tarihinde bu ülkeye gitmiş bulunmaktadır.                İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/62 sayılı Genelgesinde değişiklik yapılan, Bakanlığın 25/10/2007 tarih ve 25597/50000 sayılı yazısına istinaden;  Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yukarıdaki görevlendirilmesi Meclisin bilgisine sunuldu.
 34. (K.NO:308)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 05/10/2011 tarih ve 3914 sayılı; Samsun Belediyeler Birliğinin 05/09/2011 Tarih ve 69 Sayılı davet yazıları ve Başkanlık makamının 19/09/2011 tarih ve 3643 Sayılı olurlarına istinaden, Belediyecilik konusunda araştırma yapmak,gidilecek ülkede mümkün olduğu takdirde Belediyeler ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak için ;  19-23 Ekim 2011 Tarihleri arasında  İspanya’nın Barselona kentine gitmek üzere görevlendirilmeleri uygun görülen  Büyükşehir Belediye Meclis  üyelerinin bu ülkeye  gitmek üzere görevlendirilmeleri ve harcırahlarının ödenmesi gündeme alınarak, oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:309)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06/10/2011 tarih ve 3543 sayılı; Samsun İli, Tekkeköy İlçesinde 20/08/2010 tarihinde Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol hususları çerçevesinde ihale edilen ve yapımına devam edilen 7.500 seyirci kapasiteli spor salonu adının, “SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR TOTO SPOR SALONU” olarak değiştirilmesi teklifi gündeme alınarak, oybirliği ile kabul olundu.
 36. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa ERBAY’IN 10/10/2011 tarihli; Canik İlçesi Karşıyaka Mahallesinde ikamet etmekte iken, Tramvay kazasında hayatını kaybeden Saadet TÖNGEL’in adının oturduğu yakın bir sokağa verilmesi teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. (14 EKİM 2011 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’da toplantı kapatıldı.)