SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

10.12.2010 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 
 

Bağ.Böl. No Arsa Payı Niteliği Büyüklüğü
58 5/760 Dükkân 15.16 m²
59 5/760 Dükkân 13.38 m²
60 5/760 Dükkân 13.38 m²
61 5/760 Dükkân 13.38 m²
62 5/760 Dükkân 13.38 m²
63 5/760 Dükkân 13.38 m²
64 5/760 Dükkân 13.38 m²
65 5/760 Dükkân 15.16 m²
77 25/760 Şark Kahvesi 385.86 m²
83 7/760 Dükkân 22.00 m²

 

Bağımsız Bölüm No Bulunduğu Kat Niteliği Eklentisi Alanı (m²) Hissesi
1 1.kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
2 2. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
3 3. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
5 5. kat Büro Yok 120.00 m² 6945/12400 hisse Büyükşehir Belediyesi
7 7. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
8 8. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
9 8. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
10 7. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
11 6. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
12 5. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
13 4. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
14 3. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
15 2. kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
16 1.kat Büro Yok 120.00 m² Büyükşehir Belediyesi
19 Zemin kat Dükkan Yok 33.72 m² Büyükşehir Belediyesi
20 Zemin kat Dükkan Yok 48.34 m² Büyükşehir Belediyesi
21 Zemin kat Dükkan Yok 48.34 m² Büyükşehir Belediyesi
22 Zemin kat Dükkan Yok 55.91 m² Büyükşehir Belediyesi
23 Zemin kat Dükkan Yok 18.36 m² 11.36 m²'si Büyükşehir Belediyesi
24 Zemin kat Dükkan Yok 60.00 m² Büyükşehir Belediyesi
25 Zemin kat Dükkan Yok 60.00 m² Büyükşehir Belediyesi
 1. (K.NO:395) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1822 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09c paftasında 42 ve 43 nolu adaların bulunduğu alanda park ve pazar yeri kullanımlarının yeniden düzenlenerek belediye hizmet alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 29.11.2010 gün ve M.55.7.ATB.0.13/7653 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.          Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:396) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1812 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22a ve F36b.21b paftalarında imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 gün ve 20/307 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 12.11.2010 gün ve 1762 sayılı,  askı süresi dışında 22.11.2010 gün ve 1768 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.           Söz konusu itiraz, yapılan plan değişikliği, kavşağın oluşturulması sırasında gerekli olan yol genişletilmesi sonucunda ortaya çıkan imar uygulamasına yönelik sorunların çözümünü içerdiğinden, yeni bir kavşak düzenlemesi içermediğinden reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:397) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1763 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Kavacık Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftasında 9907 ve 9903 nolu adaların bulunduğu alanda, park ve dini tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 gün ve 20/304 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaş tarafından 10.11.2010 gün ve 1763 sayılı dilekçeyle itirazda  bulunulmuştur.       Söz konusu itirazın, ilgili kurum görüşünün olmasına rağmen konum olarak değerlendirildiğinde mevcut dini tesis alanı kullanımının daha uygun olduğu dikkate alınarak kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:398) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1809 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22a  paftasında,  jeolojik etüd raporuna göre heyelandan çıkan alanların kullanımlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:399) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1366 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Cedit Mahallesi nazım imar planı F36b.17c paftasında 1238 ada 1 parselin bulunduğu alanda, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünün 05.11.2010 tarih ve 7406 sayılı yazısı doğrultusunda merkezi iş alanı kullanımının turizm alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.     Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:400) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 429 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında MimarSinan Mahallesi nazım imar planı F36b.16a paftasında, 8426 ada 1 parselin bulunduğu alanda Samsun 1. İdare Mahkemesinin 2010/136 kararını yerine getirmek amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.    Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:401) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1295 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Büyükoyumca Mahallesi nazım imar planı F36a.15c paftasında 1821 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, özel sağlık alanı tesisi kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.08.2010 gün ve 1295 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:402) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1811 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında 9969 adanın bulunduğu alanda; arkatlı yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:403) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1805 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.2d ve F36b.22b.3a paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 20/302 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Lunaparkın güney cephesindeki  alanın raylı sistemle lastik tekerlekli araçlar arasında aktarma alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:404) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1804 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.2b, F36b.21c.2c ve F36b.22d.1a  paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 20/301 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 15m en kesitli yolun 25m en kesitli yola çıkartılması yanında yol,park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.         Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:405) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1808 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04b.4b paftasında 1370 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 29/157 sayılı kararıyla; yol, park ve otopark alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 25.11.2010 gün ve M.55.6.TEK.B/4111 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:406) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1806 sayılı;  Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Büyüklü Mahallesi, uygulama imar planı 12P.1d paftasında 315 nolu parselin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 29/155 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/268 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 25.11.2010 gün ve M.55.6.TEK. B/4111 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:407) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1807 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Hürriyet Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05d.1d, F36c.05d.4a ve F36c.05d.4b paftalarının bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 29/156 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/267 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  2.İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 25.11.2010 gün ve M.55.6.TEK.B/4111 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada kenarının binayı dikkate alacak şekilde değiştirilerek kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:408) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1798 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı, uygulama imar planı F36a.20b.2a paftasında, 5032 ada ve 370 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 21/118 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/262 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımının BHA kullanımına çevrilmesi yanında kaldırılan park alanı ve BHA kullanımından elde edilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 11.11.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/246 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:409) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1797 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16c.1c paftasında, 6754 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, TAKS:0.30 ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının E:1.67 H:30.50m yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğini oybirliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 21/116 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 11.11.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/246 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:410) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1799 sayılı;   İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.2a paftasında, 892 ve 895 nolu adaların bulunduğu alanda adalar arasındaki yolun açılarak E:2.50 TAKS:0.30 Hmax:30.50 yapılaşma koşullu konut kullanımının blok nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğini imar haklarında azalmaya sebep olacağı gerekçesiyle oybirliği ile reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 21/110 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 12.11.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/612 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.       Söz konusu meclis kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:411) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1800 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.3c paftasında, 3653 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 21/111 sayılı kararıyla; imar planı ve kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yolun kaydırılmasına ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.11.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/612 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:412) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1801 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Uzgur Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.3d paftasında, 934, 935, 936 ve 937 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 21/112 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/257 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; dini tesis alanı, BHA ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.11.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/612 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:413) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1802 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.3a paftasında, 6434 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller, 6435 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 21/113 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2010 tarih ve 18/258 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına çevrilmesi ilişkin oy birliğiyle ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.11.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/612 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:414) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1803 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ahulu Mevkii, uygulama imar planı F36a.25a.1d paftasında, 766, 767 ve 768 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2010 gün ve 21/114 sayılı kararıyla; 1/5000 ölçekli nazım imar planındaki konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına uygun olarak; E:1.20 yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafeleri ve ada mihveri ile birlikte düzenlenmesi yanında plan notlarının belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle ile  uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.11.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/612  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:415) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 1731 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi uygulama imar planı F36c.03a.1c paftasında 1184, 1185, 1187 ve 1188 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.11.2010 gün ve 20/51 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2010 tarih ve 20/305 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı ve yol kullanımının resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.11.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-313 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:416) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 23/11/2010 tarih ve 3642 sayılı;  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali destek programı kapsamında İlkadım Belediyesi tarafından sunulan “ TEMİZ BİR GELECEK VE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAMBİS” başlıklı projede kurum/kuruluşumuz proje ortağı olarak yer alacaktır. Proje başvuru formunda belirtildiği üzere, kurum/kuruluşumuzca proje kapsamında eş finansman/nakdi katkı sağlanmayacaktır.Bu doğrultuda,  proje kapsamında kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya  Fen İşleri Dairesi Başkan V.Mustafa YURT’un yetkili kılınmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:417) Emlak ve  İstimlak Dairesi Başkanlığının 22/11/2010 tarih ve 2160 sayılı; Belediyemiz yatırımlarına kaynak oluşturabilmek amacıyla, İlimiz İlkadım İlçesi, tapuya Kale Mahallesi, 34 pafta, 1159 ada, 5 nolu parselde kayıtlı, Kale Mahallesi, Osmaniye Caddesi ile Gazi Caddesi kavşağındaki Belediye Merkez Çarşısı’nda yeralan aşağıdaki tabloda belirtili 11 adet bağımsız bölümün satışı oyçokluğu ile red edilen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu Meclisce red edilerek, Dairesinden geldiği şekilde teklif edilen aşağıda bağımsız bölümlerin satışı oy çokluğu ile kabul olundu.

 24. (K.NO:418) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 2244 sayılı; Belediyemiz yatırımlarına kaynak oluşturabilmek amacıyla, mülkiyetleri Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, tapuya Kılıçdede Mahallesi, 18K-IID pafta, 2220 ada, 1 no’lu parselde kayıtlı, Kılıçdede Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Eski Tekel Sigara Fabrikaları karşısı’nda yer alan aşağıdaki tabloda belirtili 21 adet bağımsız bölümün satışı oyçokluğu ile red edilen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu Meclisce red edilerek, Dairesinden geldiği şekilde teklif edilen aşağıda bağımsız bölümlerin satışı oy çokluğu ile kabul olundu.

 25. (K.NO:419) Makine İkmal Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının 29/11/2010 tarih ve 465 sayılı; Samsun’un sorunlu koridorlarında “Trafik Düzenleme Projeleri” kapsamında (PARKOMAT) uygulamasına geçilmesi planlanmış  ve bunun uygulanması amacıyla, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12.11.2010 tarh ve 353 sayılı kararı ile Merkezi Parkomat Sisteminin kurulumunun gerçekleştirilmesi,  bu iş ve işlemlerin yapılması, toplam hasılattan Büyükşehir Belediyesine %15 ‘den az olmamak üzere pay verilmesi  sureti ile yap-işlet-devret modeliyle 10 yıl süreyle işlettirilmesi için ihale yapma yetkisinin Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na ve Encümen’e verilmesini kararlaştırmıştır.     Bu karar doğrultusunda ve UKOME Genel Kurulu’nun belirleyeceği güzergahlarda uygulanmak üzere ‘Parkomatlarla Yol Üstü Otopark İşlettirilmesi’ ihalesine ve işlettirilmesi işine esas araç park tarife ve saatleri:  Pazar günleri park ücreti alınmaması;        Park ücretlerinin 09.00 – 19.00 saatleri arasında alınması;     Park ücretinin bir saate kadar KDV.Dahil 2,00 TL. , 2 saate kadar KDV.Dahil 5,00 TL., 3 saate kadar KDV.Dahil 8,00 TL. alınmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 26. (K.NO:420) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 30/11/2010 tarih ve 2418 sayılı; Belediyemiz kuruluşu  SAMULAŞ A.Ş. Samsun Proje Ulaşım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu, 30.11.2010 tarihinde toplanarak yeni kurulmuş bulunan şirketlerinin 3 yıllığına ihale ile almış olduğu Samsun Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem İşletmesinin gerekli olan yatırımlarının yapılmasına  karar vermiştir. Ayrıca eğitilmesi gereken personel alımı, personel ile ilgili giyim- kuşam, sarf malzemeleri, yedek parça ve atölyeye alet edavat alımları ile işletmeye geçişten sonra ihtiyaç duyulan hizmet araçları ve transferde kullanılacak otobüs ihtiyacı nedeniyle SAMULAŞ. A.Ş. Samsun Proje Ulaşım A.Ş.’nin  bu yatırımları gerçekleştirebilmesi için 2.000.000,00 TL sermayeye  ihtiyacı bulunmaktadır. Şirketin mevcut sermayesinin 3.000.000,00 TL ye çıkartılarak artırılan 2.000.000,00 TL sermayenin tamamının Belediyemiz  tarafından karşılanması ve artırılan bu sermayenin ,şirketin  hesabına aktarılmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 27. (K.NO:421) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/09/2010 tarih ve 106 sayılı; Canik Kaymakamlığı’nın 21/07/2010 tarih ve 2643/2845 sayılı yazıları ekinde gönderilen İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14/07/2010 tarih ve 7937 sayılı yazılarında Gazi köyünde yapılan halk oylaması sonucunda seçmenlerin yarıdan fazlasının mahalle olarak Canik Belediye sınırlarına katılma yönünde olumlu oy kullandıkları belirtilerek, Gazi Köyünün Canik ve Büyükşehir Belediyesi sınırlarına “Atatürk Mahallesi” olarak katılmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:422) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1685 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22a paftasında,  25m enkesitli yol üzerinde kamulaştırmada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:423) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/10/2010 tarih ve 1505 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.17d.2b paftasında, 228, 229 ve 230 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/94 sayılı kararıyla; yol, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:424) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/10/2010 tarih ve 1506 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.22a.3d paftasında, 2186 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/95 sayılı kararıyla; blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının  TAKS:0.40 blok nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yanında “Blok nizam 6 kat kullanım kararı getirilen alanda toplam inşaat alanı brüt (açık çıkmalar hariç) 9314m² yi aşmayacaktır.” Plan notu eklenmesine  ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, kat artışının plan bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması yanında karşılıklı yol cephelerindeki binalar arasında gerekli mesafelerin sağlanamaması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 31. (K.NO:425) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1668 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasında, 1639 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 08.10.2010 gün ve 18/109 sayılı kararıyla; 4 kat yapılaşma koşullu ticaret ve konut alanı kullanımındaki kütlenin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 18.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, kütlenin ön bahçe mesafesinin karayolu yönünde 1 mt. kaydırılacak şekilde ticaret alanı kullanımının oluşturulması şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:426) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1673 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.3d paftasında, 1507 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 18.10.2010 gün ve 19/115 sayılı kararıyla; kütlenin yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.10.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/222 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 33. (K.NO:427) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2010 tarih ve 1677 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, F36a3 paftasında, Batı Çevre Yolunun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 01.06.2010 gün ve B.11.1.TCK.1.07.02.00/160-26517 sayılı yazısı doğrultusunda mevcut planları da dikkate alacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:428) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06/12/2010 tarih ve 3776 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı kapsamında İl Özel İdaresi tarafından sunulan “TR 83Bölgesi Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması-İpekyolu Projesi “ başlıklı projede kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerine imzalamaya yetkili kişi Fen İşleri Dairesi Başkanı V. Mustafa YURT’tur. Proje başvuru formunda belirtiliği üzere, kurum/kuruluşumuzca proje kapsamında ortaklar tarafından taahhüt edilen eş finansman/nakdi katkının %8 (yüzde sekiz)inin kurumumuzca sağlanması taahhüt edilmektedir. Sunulan projede kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Mustafa YURT’un yetkili kılınmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:429) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin BURMA ve Arkadaşlarının 06/12/2010 tarihli önergeleri incelenerek; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Haziran 2010 tarih 202 sayılı kararı ile kabul edilen Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 42/1, 57/1, 57/3, 57/4 maddelerinde yapılan değişikliklerinin yürürlüğe giriş tarihinin 31.12.2010 tarihi olmasına rağmen,yürürlükteki mevzuata göre işlemlerine başlanılmış olan ruhsat talebi ile ilgili projeler ve eklerinin değişik kurum ve kuruluşlarda onaylanması ile ruhsat işlemlerinin internet ortamında yapılması sırasında ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarında yoğunluk yaşanıldığından ruhsat taleplerinin yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 31.12.2010 tarihine kadar tamamlanamayacağı görülmektedir. Talep sıkışıklığından oluşan mağduriyetin önlenmesi amacıyla; İmar Yönetmeliğine göre hazırlanan, meslek odalarınca ve ilgili kurumlarca uygulama projeleri onaylanmış, ruhsat almak üzere ilgili İlçe Belediyesine 31.12.2010 mesai bitimine kadar müracaatını yapıp harçlarını yatıran ancak, ilgili İlçe Belediyelerinden 31.12.2010 günü bitimine kadar ruhsatını alamayanların ilgili belediyesince başvurulan ruhsat talepleri listelerinin 03.01.2011 günü mesai bitimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığına bildirilmesi ve 28.02.2011 tarihine kadar ruhsat alınması koşuluyla 11.06.2010 tarih ve 202 sayılı kararı ile Samsun Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin 42/1, 57/1, 57/3, 57/4 maddeleriyle ilgili değişikliklerinin yürürlük tarihinin (ruhsat alınmasıyla ilgili) 28.02.2011 mesai bitimine kadar uzatılmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.