SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.01.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Geçen toplantıya ait 11 Aralık 2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2183 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi nazım imar planı F36b.22b paftasında, tapuda 7233 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2159 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b paftalarında , 648 ada 1 parsel, 647 ada 1 parsel ve 655 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda  sanayi alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 1946 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, nazım imar planı F36b.21b paftasında 9884 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası amaçlı kullanılmak üzere Resmi Kurum Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 18.11.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2148 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi nazım imar planı F36b.16d ve F36b.21a paftalarında, plansız alanda konut dışı kentsel çalışma alanı, sosyal donatı ve yol akslarının oluşturulmasına ilişkin 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2004 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar ve Beypınar Mahallelerinde nazım imar planı F36b.16c, F36b.16d ve F36b.21b paftalarında; konut, sosyal donatı, yol ve park kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2009 gün ve 21/292 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaş tarafından, 26.11.2009 gün ve 9943 sayılı dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2141 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi nazım imar planı F36b.17c paftasında karayolu, raylı sistem güzergahı ve bağlantı yolu arasında kalan alanda kullanım kararlarının yeniden değerlendirilmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2146 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4b paftasında 1238 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2009 gün ve 21/290 sayılı kararıyla Devlet Malzeme Ofisinin merkezi iş alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2149 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kökçüoğlu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.2b paftasında 5069 ada 16 parsel ve 7209 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2009 gün ve 23/324 sayılı kararıyla Belediye Hizmet Alanı ve camii kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2147 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi uygulama imar planı F36b.22c.2b paftasında 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380 ve 1381 nolu adaların bulunduğu alanda İlkadım Belediye Meclisinin  05.11.2009 gün ve 21/68 sayılı kararıyla; Islah İmar Planı ve uygulaması yapılan ancak yapılaşma koşulları revizyon imar planında belirlenmeyen alanda yeniden düzenlemeye gidilerek bulvara cepheli blok nizam 8 katlı konut altı ticaret kullanımı, demiryoluna cepheli blok nizam 5 katlı konut alanı kullanımlarının oluşturulması ve yol akslarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.11.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2144 sayılı;  Canik İlçesi Belediye sınırlarında, tapuda Çinekoğlu Köyü uygulama imar planı F36b.23d.1c paftasında 2664 nolu adanın bulunduğu alandaki; ticaret alanı kullanımına ilişkin plan değişikliğine yapılan itirazın reddini oy çokluğuyla kabul eden, Canik Belediye Meclisinin 03.12.2009 gün ve 21/72 sayılı kararı Canik Belediye Başkanlığının 04.12.2009 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.00-09-20-311 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2142 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.2b ve F36b.22c.2c paftalarında tapuda Hacıismail Köyü 11026 ada 1 parsel, 11036 ada 2 parsel ve 11040 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  03.12.2009 gün ve 21/70 sayılı kararıyla; TOKİ başkanlığı tarafından yaptırılan toplu konut alanının enerji gereksiniminin karşılanması amacıyla konut adalarından 3 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.12.2009 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.00-09-20-311 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2143 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23c.1d paftasında tapuda Devgeriş Köyü 9635 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  03.12.2009 gün ve 21/71 sayılı kararıyla; Akaryakıt ve LPG kullanımındaki alanın arazi koşullarından dolayı bir miktar Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımına doğru kaydırılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.12.2009 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.00-09-20-311 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2145 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.1d paftasında tapuda Teknepınar Köyü 6403 ada ve 6404 ada 37 nolu parselin bulunduğu alanda  Canik Belediye Meclisinin  03.12.2009 gün ve 21/74 sayılı kararıyla park alanı içerisindeki trafo alanı kullanımının eğitim tesisleri alanının köşesine taşınmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 04.12.2009 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.00-09-20-311 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2136 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.1c paftasında tapuda Büyükoyumca Köyü 1754 ada 19 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  04.12.2009 gün ve 24/110 sayılı kararıyla; ayrık nizam 5 kat  TAKS=0.30, KAKS=1.50 yapılaşma hakkına sahip konut kullanımının aradaki bahçe mesafeleri kaldırılarak blok nizam 5 kat  TAKS=0.30, KAKS=1.50 olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.12.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/337 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2137 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.2d paftasında tapuda Alanlı Köyü 6226 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  04.12.2009 gün ve 24/111 sayılı kararıyla; ticaret alanı kullanımında bulunan alanın h=15.50m. yüksekliğinin kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.12.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/337 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2138 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.2d paftasında tapuda Alanlı 2476 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2009 gün ve 18/263 sayılı kararıyla konut kullanımının yurt kullanımına dönüştürülmesine ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak, Atakum Belediye Meclisinin  04.12.2009 gün ve 24/113 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.12.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/337 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2140 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.2d paftasında tapuda Samsun Merkez Küçükkolpınar Mahallesi 8021 ada 1 parsel, 8022 ada 1, 2, ve 3 parsel ile 8539 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda Atakum Belediye Meclisinin  04.12.2009 gün ve 24/117 sayılı kararıyla; konut alanı, park alanı, yol ve otopark kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.12.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/337 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 2101 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.24d.4d paftasında; Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2009 gün ve 32/169 sayılı kararıyla uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla T, F, TF ve E rumuzuna ilişkin plan notlarında değişiklik yapılmasına yönelik oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.12.2009 gün ve 4232 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/01/2010 tarih ve 3 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Köyü, uygulama imar planı F36a.25c.4b ve F36a.25c.1c paftalarında 1787 nolu parselin bulunduğu alanda, cezaevi olarak planlanan alanda uygulama imar planının aplikasyonu sırasında sehven yapılan hata sonucunda imar planı ile yerleşim planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin Canik Belediye Başkanlığının 30.12.2009 gün ve M.55.6.CAN.0.13.01.00.09-01-2843 sayılı talebi doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 12/10/2009 tarih ve 468 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 07/12/2009 tarih ve 581 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevinde kalan yaşlıların ücretlerinin:        1 yataklı oda (aylık kişi başına)………..600,00 TL       2 yataklı oda (aylık kişi başına)………..300,00 TL      Özel bakım farkı (aylık kişi başına)……100,00 TL olarak belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25/12/2009 tarih 1173 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm  Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Geçici 2’nci maddesine göre  hazırlanmış bulunan  kadro değişiklik cetveli teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24/12/2009 tarih ve 2025 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.ncu maddesi çerçevesinde 2010 yılında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek personelin ücretlerinin belirlenmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 23/12/2009 tarih ve 2026 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2010 yılı geçici işçi vize  cetveli teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. Zabıta Dairesi Başkanlığının 17/12/2009 tarih ve 2959 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. maddesinin 1. bendi; “Öğrenci servisi olarak çalıştırılan Özel Servis Araçlarının yaşı oniki yaş dahil oniki yaşından büyük, Personel taşımacılığı yapan araçların yaşı ondokuz yaş dahil ondokuz yaşından büyük olamaz. Taşıtların yaşları imal edildiği tarihten sonra gelen takvim yılı esas alınarak hesaplanır.” denilmekte olup, maddenin; Servis Aracı olarak çalıştırılacak servis araçlarının yaşları; “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği  ile, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen yaş hükümleri uygulanır.” olarak, Aynı yönetmeliğin 10.  maddesinin Başvurularda istenecek belgeler başlıklı 8. bendinin (b) fıkrasında “Cumhuriyet Savcılığından iyi hal belgesi” fıkrasının; “Adli Sicil Beyanı” olarak,  Yine aynı yönetmeliğin 16. maddesinin b) bendi olan; “Okul Servis Araçlarında çalışacak Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve enaz lise mezunu olması” gereklidir maddesinin; “Rehber personel için 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim Okulu mezunu olmak” olarak değiştirilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının 28/12/2009 tarih ve 306 sayılı; T.C Dış İşleri Bakanlığı İkili Kültürel İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nın ilgi yazısında Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel Şehri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında; karşılıklı işbirliği yapılmasına, ticari, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesine, Samsun’lu iş adamlarımızın tanıştırılıp karşılıklı ticari alanların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, kardeş şehir ilişkisi kurulmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. Yapılan araştırmada  Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel Şehri ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasında özellikle deniz ticareti konusunda faydalanılabileceği tespit edilmiştir. Bu nedenle Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti olan Kiel Şehri ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/12/2009 tarih ve 2298 sayılı; Tapuya İlimiz, Tekkeköy İlçesi’nde imar planında Belediye Hizmet alanı kullanımında bulunan 647 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 34.844.90 m²’lik taşınmaz ile yine tapuya Tekkeköy İlçesi, 648 ada, 1 nolu parselde kayıtlı imar planında tır parkı ve kamyon garajı kullanımına ayrılmış bulunan 55.252.54 m²’lik taşınmazların mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait bulunmaktadır. Söz konusu parsellerin, imar planındaki kullanım amaçlarının sanayi alanına dönüştürülmesi için İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderdiği 29.12.2009 tarih, 2159 sayılı teklifi üzerine Belediye Meclisi’nin 1 nolu gündemine alınmıştır. Bu nedenle parsellerin imar planındaki kullanım amaçlarının Belediye Meclisi’nce sanayi alanına çevrilmesine karar verilmesinin ardından, Belediyemiz yatırımlarına yeni kaynak oluşturabilmek amacı ile söz konusu parsellerin 2886 DİK hükümleri uyarınca satışa sunulması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30/12/2009 tarih ve 2307 sayılı;  Samsun Büyükşehir Belediyesi Batıpark Rekreasyon alanında ekli haritada gösterilen yerlerde 2 adet prefabrik olarak yapılacak balık lokantasının Belediyemizce hazırlattırılacak avan projesine uygun olarak Yap-İşlet-Devret modeli ile 10 yıllığına yaptırılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30/12/2009 tarih ve 2308 sayılı; Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen konut üretimi projelerinde değerlendirilmek üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan yazışma ve görüşmeler sonucunda Büyükşehir İlkadım İlçe Belediye sınırlarında; F36b.21b.3a, F36b.21b.3b, F36b.21b.3c, F36b.22a.4a ve F36b.22a.4b paftalarında; bölge içerisinde yer alan mera alanları ve yapılaşmalar dikkate alınarak, “775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri” uyarınca işlem yapılmak üzere, Gecekondu Önleme Bölgesi olarak ilan edilmesi yanında, bu bölgede yapılacak her türlü çalışmalarda,  Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili diğer kurumlar arasında gerekli anlaşma ve protokolleri yapmaya ve imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınması teklifi, İmar ve  Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 06/01/2010 tarih ve 32 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç)  Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre;Zabıta Personeline   : 257 TL, İtfaiye Personeline :298 TL’yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödeneceği, 31 Aralık 2009  tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayınlanmıştır. Zabıta ve İtfaiye personeline 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi: Aylık fazla çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz, Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık çalışma ücretleri:Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,bir yılda toplamı otuz günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödemeye devam olunması, diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücreti fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:Zabıta Personeline aylık maktuen 257 TL.,İtfaiye Personeline aylık maktuen 298 TL ödenmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08/01/2010 tarih ve 55 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Hançerli Mahallesi, Sahil Yolu üzerinde yeralan Yalova Gemisi uzun yıllardır restorant olarak halkımıza hizmet vermekte olduğundan, geminin önemli ölçüde tadilat ve yenileme ihtiyacı bulunmaktadır.        Bu nedenle sözkonusu geminin daha modern – konforlu, çağa yaraşır bir şekilde hizmet sunabilmesi için gerekli tamir, bakım ve restorasyonunun yapılması karşılığında 10 yıl müddetle işletmesinin kiralanması teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/01/2010 tarih ve 2131 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, sosyal, kültürel ve teknik altyapının yeniden düzenlenerek revizyon planı yapılmasına ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilave nazım imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve ilave nazım imar planı teklifinin  ve plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 11/01/2010 tarih ve 50 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03b.2b ve F36b.23c.3c paftalarında Tekkeköy Belediye Meclisinin  08.01.2010 gün ve 2/20 sayılı kararıyla; park alanı kullanımının bir kısmının trafo alanı kullanımına dönüştürülmesi, kaldırılan yeşil alanın karşılığı  olarak yol kullanımından  bir miktar park alanına ilave edilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 08.01.2010 gün ve M.55.6.TEK.B./108 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. (K.NO:1)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 23/12/2009 tarih ve  1799  sayılı;  teklifi üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi gereğince kurulacak olan Denetim Komisyonunun 5 üyeden oluşması kabul olunmuş ve yapılan gizli oy ile yapılan seçim sonucu Komisyon üyeliklerine: ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN’den Turan ÇAKIR, Hasan SERDAŞ, Tahsin CANİKLİ, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİN‘den Cemalettin KOLA ve CUMHURİYET HALK PARTİSİN’ den  İbrahim SARAÇ seçilmişlerdir.

(15 OCAK 2010 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)