SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.02.2011 Meclis Kararları


 1. MECLİS KARARLAR
 2. (K.NO:34)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 131/653 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Esenevler Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.3c paftasında 1445 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, raylı sistem güzergahı üzerinde mülkiyetlerin bedelsiz terkini karşılığında E:1.20 TAKS:0.20 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının,  E:1.80 TAKS:0.40  yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 27.01.2011 gün 131 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeni ile reddinin uygun görülen,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:35)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 1614/5677 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Dereler Mahallesi nazım imar planı F36c.02a  paftasının bulunduğu alanda, mezarlık alanı kullanımının bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2010 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-2882 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:36)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 133 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a  paftasının bulunduğu alanda jeolojik etüd raporuna göre heyelandan çıkan alanların kullanımlarının belirlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2010 gün ve 24/398 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle  vatandaş tarafından 06.01.2011 gün ve 2014, 2022, 2023, 2024, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 sayılı, 07.01.2011 gün  ve  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2036 sayılı, 10.01.2011 gün ve 18, 19, 24 sayılı, 12.01.2011 gün ve 35, 36, 37,  38 sayılı,  askı süresi dışında 20.01.2011 gün ve 83 sayılı dilekçeyle  itirazda bulunulmuştur.                                                        Söz konusu itirazların Reşadiye Mahallesi, Fatih Mahallesi ve İlyasköy Mahallesinde yapılacak imar planları ile birlikte değerlendirilmek üzere kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:37)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 25/180 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a  paftasının bulunduğu alanda 25 metre en kesitli yol üzerinde kamulaştırma da karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2010 gün ve 24/442 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle  vatandaş tarafından 10.01.2011 gün ve 25 sayılı dilekçeyle  itirazda bulunulmuştur.                 Söz konusu itirazın plan değişikliği kamu yararı taşıması yanında ulaşımın düzenlenmesine yönelik olması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:38)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 135 sayılı;  Atakum ve İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında sanayi alanının yollarla birlikte kadastral durum dikkate alınarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:39)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 1953/9409 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.21c  paftasında 9723 ada  4 nolu parsel ve 9725 nolu adanın bulunduğu alanda, park ve  konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 27.12.2010 gün ve 1953 sayılı dilekçe ile  Belediyemize başvurulmuştur.                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmaması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:40)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 137 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İncesu Köyü, nazım imar planı F36a.14b paftasının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:41)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 127/719 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı F36b.16b ve F36b.16d paftalarının bulunduğu alanda park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum  Belediyesi Başkanlığının 26.01.2011 gün ve M.55.7.ATB.0.13/327 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                    Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:42)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 139 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a ve F36b.16b paftalarının bulunduğu alanda, İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla sağlık tesisi, pazar yeri ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                               Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:43)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 140 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.4b paftasında 1238 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2010 tarih ve 24/399  sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; merkezi iş alanı kullanımının turizm alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:44)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 143 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında, 7521 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.01.2011 gün ve 2/8 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2010 tarih ve 22/363 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının E:0.90 yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/16 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:45)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 144 sayılı;   Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında, 1663 ada 5, 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.01.2011 gün ve 2/9 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2010 tarih ve 22/362 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının yurt alanı olarak kullanmak için özel öğrenci yurdu kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/16 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:46)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 145 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında, 1663 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, TAKS:0.30 Hmax:16.50m yapılaşma koşullu özel sağlık tesisi kullanımının Hmax:19.50m şeklinde değiştirilmesine ilişkin plan değişikliğini ada içerisindeki yapılaşmayı olumsuz yönde etkilediği gerekçesiyle oybirliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 07.01.2011 gün ve 2/10 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 13.01.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/16 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu Meclis kararının daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 15. (K.NO:47)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 98/08 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Sanayi Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05b.4a paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2010 tarih ve 22/390 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama  imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından yapılan itirazı oy çokluğuyla kabul eden Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.01.2011 gün ve 2/14 sayılı kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.01.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/303 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.          Söz konusu Meclis Kararı, yapılan plan değişikliği nazım imar planına uygun olduğundan Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/11/2010 tarih ve 22/390 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı geçerli olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 16. (K.NO:48)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 147 sayılı;   Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Mahallesi uygulama imar planı F36b.23d.4b ve F36b.23d.4c paftalarında 10552 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.12.2010 gün ve 22/55 sayılı kararıyla; otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.12.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-342 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, otopark alanının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olacak şekilde park ve yer altı otoparkı olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:49)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 150 sayılı;   Canik İlçesi sınırlarında, Dereler Köyü, uygulama imar planı F36b.22d.3c paftasında 6038 ve 6040 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  05.01.2011 gün ve 2/6 sayılı kararıyla; adalar arasındaki yolun açılması ve ayrılan adanın yapılaşma koşullunun E:1.40 olarak belirlenmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.01.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-0001 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan değişikliğinden önceki cephe işaretlerinin ve TAKS:0.30 yapılaşma koşulunun da eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:50)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 31/01/2011 tarih ve 151 sayılı;  Canik İlçesi sınırlarında, Çinekoğlu, uygulama imar planı F36b.23d.2b paftasında 254 ve 255 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  05.01.2011 gün ve 2/7 sayılı kararıyla; adalar arasında kalan 7mt lik kadastro yolunun açılması ve  mevcut binalara uygun olacak şekilde bir miktar kaydırılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 05.01.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-0001 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                 Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:51)İtfaiye Dairesi Başkanlığının 13/01/2011 tarih ve 18 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.           Bu hükme istinaden acil su baskınlarına motopompların nakillerinde, iskan ve proje kontrolleri ile işyeri açma ruhsat takiplerinde  kullanılmak üzere  1 adet Çift kabin pikabın satın alınmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:52)Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 13/01/2011 tarih ve 12 sayılı; Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.         Bu hükme göre, Grafik ve Tasarım Şube Müdürlüğü’ne satın alınacak Araç Üstü Yol Çizgi makinasında  kullanılmak üzere  1 adet azami 7.5 ton taşıma kapasiteli uzun şasi kamyon satın alınmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:53)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18/01/2011 tarih ve 113 sayılı; Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile Belediyemiz arasında imzalanan 05.04.2005 tarihli “Hastanebaşı-Selahiye Gecekondu Dönüşüm Ve Kentsel Yenileme Protokolü” kapsamında, kamulaştırma sonucu nakli yapılacak hak sahiplerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere Hastanebaşı Mahallesinde (2+1)-B2 tipi 176 adet, Selahiye Mahallesinde (3+1)-C2 tipi 80 adet konut; 31.08.2007 tarihinde imzalanan “Kazım Karabekir – Adalet Mahalleleri Gecekondu Dönüşüm Ve Kentsel Yenileme Protokolü” kapsamında ise Kazım Karabekir Mahallesinde (2+1)-B2 tipi 600 adet, Adalet Mahallesinde (3+1)-C1 tipi 72 adet konut üretilmiştir.             Toplu Konut İdaresi ile Belediyemiz arasında yapılan mahsuplaşma ve borçlanma ile Hastanebaşı Mahallesinde 176 adet, Selahiye Mahallesinde 80 adet, Kazım Karabekir Mahallesinde 240 adet, Adalet Mahallesinde 36 adet olmak üzere toplam 532 adet konutun mülkiyeti Belediyemize geçmiştir.                 Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Proje çalışmalarında hak sahiplerine kamulaştırma bedelleri karşılığında takasen verilen konutlardan sonra, Belediyemize ait Hastanebaşı Mahallesinde 69 adet, Selahiye Mahallesinde 14 adet, Adalet Mahallesinde 13 adet, Kazım Karabekir Mahallesinde 236 adet olmak üzere toplam 332 adet konutun satışının yapılarak elde edilecek gelirin yeni Kentsel Dönüşüm Projelerinde kullanılması düşünülmektedir.         “Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik”in 15. ve 16. maddeleri uyarınca, Belediyemize ait söz konusu konutların satışında;
 22. 1-) Alınacak peşinat tutarı oranının % 50 ye kadar,
 23. 2-) Peşin ödemelerde uygulanacak indirim oranının %10,
 24. 3-) Taksitli satışlarda taksit süresinin 24 ay,
 25. 4-) Taksitli satışlarda alınacak aylık vade farkı oranının % 1 olarak  belirlenerek, satış için Belediye Encümen’ine yetki verilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:54)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/01/2011 tarih ve 165 sayılı; Avusturya’lı heykeltıraş, ressam, bakır oymacısı ve illüstratör Heinrich Krippel 17 Eylül 1883’de Viyana’da dünyaya gelmiştir. 1925 yılında Atatürk anıtları yaptırılmak amacı ile Türk Hükümeti’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelmiş, 15 Ocak 1931 de Samsun Atatürk Heykelini yapmıştır.           a) 11.10.2010 tarih 441 sayılı protokolde belirtildiği üzere, Avusturya  Dışişleri Bakanı Michael Spindeleger ‘ in Ekim 2010 tarihinde şehrimizi ve Belediyemizi ziyareti sonrasında 11 Ekim 2010 tarih ve PROT/0441/2010 sayılı Avusturya Büyükelçiliği tarafından yazılan ilişikteki yazı ile Avusturya-Samsun ilişkilerinin geliştirilmesi öngörülerek, Türkiye ve Samsun için önemli bir isim olarak kabul edilen Heinrich Krippel’in adının Samsun’da bir caddeye verilmesi önerisi yapılmıştır. İlgili yazıda da belirtildiği gibi Avusturya’da da Türk Bilim adamları ve sanatçılarının isimleri de cadde ve sokaklara verilmiştir.            b) Dışişleri Bakanlığının 22.10.2010 tarih 854171 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Dışişleri Bakanlığımızca da talep uygun görülmüştür.                       Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; Samsun İli İlkadım İlçesi Kale Mahallesinde imar planına uygun olarak ekli krokide gösterilen caddenin “Avusturyalı Heykeltıraş Heinrich Krippel Caddesi” olarak isimlendirilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:55)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/01/2011 tarih ve 166 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; İlkadım Belediyesi’nin 24.11.2010 tarih 1656 sayılı yazısında belirtildiği üzere;
 28. 1.Samsun İli İlkadım İlçesi Piri Mehmet Paşa, Selamet Sokak, Vezir Köprü Sokak, Amasya Sokak, Havza Sokak isimlerinin; Şehit Korhan EKİZ Bulvarının açılmasından dolayı sokak isimlerinin kaldırılması ,
 29. 2.Kazım Karabekir Toplu Konutları Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanlığı 01.11.2010 tarih 2169/8276 sayılı yazısında belirtildiği üzere, Samsun İli İlkadım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Çamaş Sokak ve Cihanbeyli Sokak imar planı değişikliği nedeniyle iptal olduğundan sokak isimlerinin kaldırılması,
 30. 3.İlkadım Belediyesi’nin 18.01.2011 tarih 13/68 sayılı yazısında belirtildiği üzere;  Samsun İli İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi 1605. Caddesinin açılmasından dolayı, Nida Sokak isminin kaldırılması,
 31. 4.12.01.2011 tarih 72/245 sayılı dilekçe ile belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Esenboğa Sokak imar planı değişikliği nedeniyle iptal olduğundan sokak isminin kaldırılması,                      5.Samsun İli İlkadım İlçesi Kışla Mahallesi 3230 Ada ve 6321 Ada arasında bulunan caddenin isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1769.CADDE olarak isimlendirilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:56)Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 11/01/2011 tarih ve 18 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliğinin mali desteği ile ilimizde yapılarak tefriş edilen Kadın Sığınmaevinin, İçişleri Bakanlığından ekli protokolle devir alınması ve SHÇEK ile işbirliği halinde Kadın Sığınmaevi olarak işletilmesine ilişkin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ekli protokolle devir edilmesi ile ilgili ekli protokolleri imzalamak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:57)ARGE Şube Müdürlüğünün 26/01/2011 tarih ve 3 sayılı; 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemiz Norm Kadro Teşkilat Şemasına göre hazırlanan ekli Samsun Büyükşehir Belediyesi ARGE Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:58)Teftiş Kurulu Başkanlığının 20/12/2010 Tarih Ve 96 Sayılı; ekli Samsun Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin uygun görülen, Plan Ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları Raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:59)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/02/2011 tarih ve 178 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında uygulama imar planı F36b.22c.2c ve F36c.03d.1b paftalarının bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  01.02.2011 gün ve 3/10 sayılı kararıyla; Canik Belediye Meclisinin  03.02.2010 gün ve 4/6 sayılı kararıyla uygun görülen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin  15.04.2010 gün ve  8/130 sayılı kararıyla kabul edilen revizyon planında paftaları onaylandığı halde meclis kararında belirtilmemiş olan F36b.22c.2c ve F36c.03d.1b nolu paftaların meclis kararına eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen Meclis Kararı Canik Belediye Başkanlığının 01.02.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-48 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli meclis kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:60)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07/02/2011 tarih ve 204 sayılı;  Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16b paftasının bulunduğu alanda, resmi kurum alanı kullanımının park alanı ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                  Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere Dairesine iadesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (07 MART 2011 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’da toplantı kapatıldı.)