SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.05.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR
 

Sıra No İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Bulunduğu Kat Bağımsız Bölüm No Niteliği Alanı Arsa Payı
1 İlkadim Kılıçdede 903 16 Zemin 3 Mesken 65,00 m² 10/100
 1. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 21.04.2015 tarih ve 1349 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2014 Malı Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili ekli Belediye Encümeninin 16.04.2015 tarih ve 249 sayılı kararı, Plan ve Bütçe Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 2. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 18.03.2015 tarih ve 143 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye Başkanlığı’nın 16.02.2015 tarihli 31413460/750-164 sayılı yazısı ekinde gönderilen, Salıpazarı Belediye Meclisinin 02.02.2015 tarih 1-2-11 sayılı kararında; mülkiyetleri Salıpazarı Belediyesine ait olan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri belirtilen 4 adet taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak şartı ile bedelsiz olarak Büyükşehir Belediyemize devir edilmesi kararlaştırılmıştır.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesinde “şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında gösterilmektedir.
 4. Bu nedenle söz konusu taşınmazlar, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu. 
   
  Sıra No. İlçe – Mahalle Ada - Parsel Yüzölçümü Niteliği
  1 Salıpazarı - Kocalar 113 - 1 4297,00m² Mezarlık
  2 Salıpazarı - Kocalar 113 - 57 1396,71m² Mezarlık
  3 Salıpazarı - Kocalar 115 - 1 4735,92m² Fındık Bahçesi
  4 Salıpazarı - Kocalar 115 - 2 1116,24m² Mezarlık
 5.  
 6.  
 7. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 24.04.2015 tarih ve 1334 sayılı; Belediye Meclisimizin 14.02.2012 tarih ve 4 / 79 karar nolu daha sonra revize edilerek 14.06.2013 tarih ve 12 / 229 karar nolu “Büyükşehir Belediye Sınırları İçindeki Her Türlü Motorlu Araç Alım – Satımı Yapan İşyerlerinin Faaliyet Gösterecekleri Yerler Hakkındaki Yönetmelik” ekli şekliyle düzenlenerek yeniden değiştirilmiştir.
 8. Bu kapsamda, 6360 Sayılı Kanun hükümlerine göre ekte revize edilen yönetmelik teklifi, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 9. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.04.2015 tarih ve 653 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi Danişment Gazi Paşa Caddesi No:8 Kat:1 Daire:3 adresinde bulunan ve tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 903 ada 16 no.lu parselde kayıtlı, “Mesken” nitelikli, zemin kat, 3 no.lu bağımsız bölümün Belediyemizceplanlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.
 10. Bu nedenle aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazın; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi uyarınca satışı konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca incelenerek, satış konusunda karar alınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.03.2015 tarih ve 617 sayılı; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapuda İlimiz İlkadım İlçesi Fuar Mahallesi 9454 ada 2 parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın 304,00 m²lik kısmı, mülga Samsun İl Özel İdaresine tahsisli iken, Samsun Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 20.03.2015 tarih ve 1-1-3 sayılı kararı ile Samsun Büyükşehir Belediyemize tahsisen devir edilmiştir.    Söz konusu taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı binada kiracımız olarak bulunan Anadolu Folklor Vakfı Samsun Şubesinin tahliye işleminin tamamlanmasını müteakip Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir. Mülkiyeti Maliye Hazinesi ait olan ve tapuda İlimiz İlkadım İlçesi Fuar Mahallesi 9454 ada2 parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmazın 304,00 m²lik kısmı; mülga Samsun İl Özel İdaresine “kültür ve sanat evi” olarak kullanılmak şartıyla tahsis edilmiş olup, Belediyemizce bahse konu taşınmazın 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği sahil düzenlemesi çalışmaları ve Kurtuluş Yolu Projesi kapsamında yeşil alan olarak kullanılması düşünülmektedir. Bu nedenle; İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 9454 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunmakta iken Belediyemiz tarafından yıkılan yapı ile ilgili tahsisin kaldırılması ve parsel üzerindeki tahsisin devam ettirilmesi Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22.04.2014 tarih ve 2012 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş ve Belediye Meclisimizce 11.07.20144 tarih ve 237 sayı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.   Söz konusu Yönetmeliğe ek olarak;    Revize edilen son Aykome Yönetmeliğinin ardından 16 Temmuz 2010 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararının yeniden güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu kararın iptal edilerek, Aykome Keşif Hesaplarına “Zemin Tahrip Bedeli hesaplanırken Belediye ve İştiraklerine %40 indirim uygulanacaktır.” maddesinin ilave edilmesi,    Altyapı kuruluşları/şirketleri/şahıslarınca yapılan altyapı çalışmalarında AYKOME tarafından zemin cinsine göre Aykome Birim Fiyatları baz alınarak keşif hesabı yapılmakta ve yüzey kaplama bedelleri tahsil edilmektedir. Yapılan kazı çalışmalarından sonra Karayolları Teknik Şartnamesinde belirtilen dolgu ve sıkıştırma kriterleri Aykome Şube Müdürlüğü kurulduğu günden bugüne kadar tüm altyapı kurumlarına defalarca bildirilmiş olup, altyapı kurumlarının uyguladığı tip kesitler ve kullanılan malzemeler uygun standartları maalesef sağlamamaktadır. Bu yüzden, Belediyemizin zararını tam olarak karşılamayacak olmasına rağmen “Aykome Keşif Hesaplarına, m3 bazında yapılan kazı bedelinin %5’lik kısmının altyapı kuruluşlarından talep edilmesi ve bu bedel hesaplanırken ise alınacak olan genişlik ve derinlik Aykome Yönetmeliğinin 15.40 maddesinde ifade edildiği gibi olacaktır.” maddesinin ilave edilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.Protokol ve Dış İlişkiler Müdürlüğünün 24.04.2015 tarih ve 07 sayılı; Kuveyt ve Türkiye arasında son yıllarda gelişen işbirliği çalışmaları nedeniyle, Kuveyt ile Samsun halkları arasında ekonomik, kültürel ve ticari alışverişi arttırmak gerekliliği oluşmuştur. Her iki ülke iş adamlarını bir araya getirmek, iki halkın yakınlaşmasını sağlamak, kültürel ve sosyal olarak paylaşımlarda bulunmak üzere Kuveyt’in Farwania Governerate şehri  ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kardeş Şehir ilişkisi kurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.    Bu nedenle Kuveyt’in Farwania Governerate şehri ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurması teklifi, Plan ve Bütçe, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1102 sayılı; Karayolu Trafik Yönetmeliğinin, 170. Maddesinde ülkemizde her yıl mayıs ayının ilk Cumartesi günü “Karayolu Trafik Güvenliği Günü” bu günü takip eden hafta ise “Karayolu Trafik Haftası” olarak değerlendirilmektedir. İçişleri Bakanlığının İlgi tarihli Yönergesi doğrultusunda, bu yıl Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolu Trafik Haftası 02-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.Bu nedenle 14.04.2015 günü saat 10.00’da Valilik toplantı salonunda ilgili kurum/kuruluş meslek odası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile toplantı yapılarak, hafta boyunca yapılacak etkinlikler görüşülmüş olup;  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının, meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin toplantıda alınan karar gereği, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle yapılacak olan ilkokullararası  ‘’Resim’’ ortakokullararası ‘’Şiir’’ ve liselerarası ‘’Kompozisyon’’ yarışmalarında birinci olanlara, 3 Adet Tablet Bilgisayar Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca alınarak ödüllendirilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1651 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.23a paftası ve uygulama imar planı F36b.23a.4c paftasının bulunduğu alanda, Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 04.05.2015 gün ve 5045 sayılı yazısı doğrultusunda, ticaret alanı kullanımının resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-110) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-23) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1652 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, F36b4 paftasında, spor alanı kullanımının konut ve ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin  (PİN:1076-9) 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 15.01.2015 gün ve 1540 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1624 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 20K, uygulama imar planı 20K-III, 20K-II paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları yapılması amacıyla Belediye Hizmet Alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.02.2015 gün ve 5/86 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Bafra Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 10.04.2015 gün ve 775 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.   Söz konusu itiraz, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1625 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.2b, F36b.22a.2a, F36b.22a.1b, F36b.22a.1c, F36b.22a.2d ve F36b.22a.2c paftalarının bulunduğu alanda,  imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 gün ve 7/93 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine İlkadım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 17.04.2015 gün ve 1448 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazın İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1626 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 20,9427ha’lık alanla ilgili imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı olduğuna ilişkin Meclis kararı alınması, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1627 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.21b paftası ve uygulama imar planı F36b.21b.3a ve F36b.21b.4b paftalarının bulunduğu alanda,  ağaçlandırılacak alan kullanımının konut alanı kullanımına, belediye hizmet alanı kullanımının ise ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-111) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-75) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1628 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi nazım imar planı F36a.25b pafta, 11741 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt istasyonu kullanımının yol ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-112) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1629 sayılı; İlkadım İlçesi Belediyesi sınırında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlatmış olduğu mevcut planda yat limanı olarak yer alan bölgede mevcut mendireğin uzatılması ve yeni mendirek yapılmasına ilişkin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2015 gün ve 5434 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkında görüş sorulmaktadır.    Söz konusu talep, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1630 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.24b paftası ve uygulama imar planı F36a.24b.2c paftasının bulunduğu alanda, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Afet Lojistik Deposu Ve Bölge Afet Yönetim Merkezi kullanımının bir kısmının pazar yeri kullanımına, bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-113) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-76) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1631 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F37d.06d paftası ve uygulama imar planı F37d.06d.1d paftasının bulunduğu alanda, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2015 gün ve 3814 sayılı yazısı doğrultusunda park alanı kullanımının bir kısmının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-114) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:905-13) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1632 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu ve Tepecik Mahalleleri, nazım imar planı F36d.16d, F36d.16a paftalarının bulunduğu alanda, konut, park, dini tesis, ticaret alanı ve yol kullanımlarının belirlenmesine ilişkin (PİN:4940-5) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:5834-4) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için Kavak Belediye Başkanlığı’nın 20.11.2014 gün ve M.55.6.KAV.0-11/1966 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1634 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Mahallesi, nazım imar planı F36a.25c paftası ve uygulama imar planı F36a25c4b paftası, 11474 ada 5 parselin bulunduğu alanda, cezaevi kullanımının bir kısmının karakol kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-115) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-83) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu 16.04.2015 gün ve 1887 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1635 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d paftası, 3419 ada 7 parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının kamu hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-116) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’nün 01.04.2015 gün ve 33636 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1636 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b paftası, 6958 ve 6932 nolu adaların bulunduğu alanda, park ve cami alanı kullanımlarının yer değiştirilmesine ilişkin (PİN:1077-117) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 09.04.2015 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1637 sayılı; İlkadım İlçesi Belediyesi sınırında, Fuar Mahallesi,  9459 ada 1 ve 2 nolu parseller, 10546 ada 1, 2, 4, 5, 12 ve 13 nolu parseller, 10547 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlatmış liman kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 14.04.2015 gün ve 6260 sayılı yazısı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır.  Söz konusu talep,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1638 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.4a paftası, 10089 ada 4,5 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.04.2015 gün ve (PİN:1055-68) 8/30 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 4/59 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ayrık nizam 4 kat TAKS:0.30 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının yapılaşma hakları korunarak Yaşlı Bakım Evi amaçlı kullanılmak üzere Yaşlı Bakım Evi Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.04.2015 gün ve 94651478/301.05.03/162 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1640 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi, uygulama imar planı F36a.02b.1c paftası, 106 nolu parselin bulunduğu alanda, Ondokuzmayıs Belediye Meclisinin 10.04.2015 gün ve 6/34 (PİN:3845-3) sayılı kararıyla rekreasyon alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği 19 Mayıs Belediye Başkanlığının 13.04.2015 gün ve 49935936-301.05.03-193 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1641 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftası, 311 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2015 gün ve (PİN:580-44) 8/32 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımındaki yapı kütlesinin kaldırılarak yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 22.04.2015 gün ve 84211085-301.01-105 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1642 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanözü Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.4b ve F36b.16d.3a paftaları, 11904 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2015 gün ve (PİN:580-46) 8/33 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2008 tarih ve 2/11 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut ve park alanı kullanımlarının yer değiştirilmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 22.04.2015 gün ve 84211085-301.01-105 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oybirliği ile havale olundu.
 32. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1643 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.4b, F36a.15c.4c, F36a.15c.4d, F36a.20b.1a ve F36a.20b.1b paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.04.2015 gün ve (PİN:580-47) 8/34 sayılı kararıyla; “ 101, 102, 103, 4024, 4025, 4026, 4030, 4031, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6424, 6425 ve 6426 ada alanları üzerinde, ada bazında uygulanmak koşuluyla, TAKS:0.30’u E:1.50’yi aşmamak ve bahçe mesafelerini sağlamak şartıyla, yapı yüksekliği en çok 30.50 olabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 22.04.2015 gün ve 84211085-301.01-105 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.05.2015 tarih ve 1644 sayılı; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73.üncü maddesinin; “Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin, İl ve İlçelerde Belediye Meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir…” hükmü doğrultusunda, Asarcık ve Ladik İlçeleri Belediye sınırlarında, Asarcık İlçesi, Kemal Akkaya Caddesi ve Ladik İlçesi Bülbül Hatun Cami Çevresi, Ertuğrul Bey Sokak ve Şair Bülbül Sokak’ın bulunduğu alanda, cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlerinin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, yukarıda tanımlanan alanlarda bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde tabela temizliği ve cephe yenileme işlemlerinin yapılması, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.04.2015 tarih ve 1586 sayılı; İlgi :
  • (a) Bafra Belediyesinin 07.04.2015 tarih 363 sayılı yazısı
  • (b) Çarşamba  Belediyesinin 06.04.2015 tarih 403 sayılı yazısı
  • (c) Tekkeköy Belediyesinin 17.04.2015 tarih 2382 sayılı yazısı
  • (d) Bafra Belediyesinin 24.03.2015 tarih 332 sayılı yazısı
  • (e) Yakakent Belediyesinin 22.04.2015 tarih 222 sayılı yazısı
  5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
  • İlgi (a) yazısında belirtilen; Bafra İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi,
  • İlgi (b) yazısında belirtilen; Çarşamba İlçesi Orta Mahallede bulunan ekli krokide gösterilen Körırmak Sokağın isminin mevcut imar planına  göre Dr.Erol UYSAL Caddesi (T.N:98) , Dr.Erol UYSAL Caddesi ile Stadyum caddesinin birbirine bağlayan yolun mevcut imar planına göre Vefa Caddesi (T.N:99) olarak isimlendirilmesi,
  • İlgi (c) yazısında belirtilen Tekkeköy İlçesi Çinik Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yollun mevcut imar planına göre 1628.Sokak (T.N:31) olarak isimlendirilmesi,
  • İlgi (d) yazısında belirtilen; Bafra İlçesi Balıklar Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Merkez Sokağın isminin J.Kom.Er Şehit Halil SERT Sokak (T.N:4) olarak isimlendirilmesi,
  • İlgi (e) yazısında belirtilen; Yakakent İlçesi Merkez Mahallesinde bulunan ekli krokide ve listede belirtilen yollara mevcut imar planına göre isim verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. (K.NO:196) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 30.04.2015 tarih ve 398 Sayılı; Belediyemize yeni açılımlar, ortaklıklar ve işbirlikleri kazandıracak olan yerel düzeyde herkes için sağlık temalı politika ve programların geliştirileceği Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğinin ve dolayısıyla üyelik için birlikçe belirlenmiş; TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ ÜYELİK ŞARTLARI 1-Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’ nün herkese sağlık ile ilgili DSÖ Sağlık21 politikasını ve 2008 Zagreb Sağlıklı Şehirler Bildirisinin (tüm yerel politikalarda sağlık ve sağlık alanında eşitlik) kabulü,  Sağlık alanında eşitsizliklerin giderilmesi, sağlıklı yaşam tarzlarının geliştirilmesi, hassas grupların desteklenmesi veya sağlıklı şehir planlaması gibi alanlarda sağlıklı bir şehir oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması,    “Doğal Üye” olmak üzere Belediye Başkanı, “2 Asil Üye” olmak üzere Meclis Üyesi ve “2 Yedek Üye” olmak üzere Belediye Meclis üyesinin Sağlıklı Kentler Birlik Meclisinde Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere görevlendirilmesi,Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü’ nün Belediye Personelinden atanması, Proje ortaklığı oluşturulması, Belediye bünyesinde Sağlıklı Şehirler Ofisi kurulması kararının alınması,5-Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili, Yıllık Faaliyet Programı ve Birlik Başkanlığına gönderilmek üzere Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması,   Birlik toplantılarına düzenli katılım sağlanması, üye kentlerle tecrübelerin paylaşılması ve üyelik aidatlarının ödenmesi,  6 maddelik üyelik kriterlerinin kabulü ve  Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğine üye başvurusu yapılması teklifi kabul olunmuş ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin doğal üyesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ olup, Asil Üyeliğe; Meclis Üyesi Hacı Bilal ASLAN ve Mustafa SEKMEN, Yedek Üyeliğine; Ali YİĞİT ve Dursun UZ, Türkiye Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü olarak Büyükşehir Belediyesi Arge Şube Müdürlüğü Birim Personeli Yüksek Çevre Mühendisi Nurcan GÜRSES’in oybirliği ile seçilmişlerdir.
 36. (K.NO:197) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 14.04.2015 tarih ve 214 sayılı; Samsun Gıda Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 09 Nisan 2015 Tarih ve 135 Sayılı yazıları ile ilimiz de kurulu bulunan Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinin 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu’nun 7.maddesine göre, iki yıllık süre ile Büyükşehir Belediyesini temsilen  seçilen üyelerin görev süreleri bitmiştir.   4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgesi Kanunu’nun 7.Maddesine göre; oluşturulan Müteşebbis heyette iki yıl süre ile görev yapmak üzere; Asil Üyeliklere; TURAN ÇAKIR (ATAKUM), SABRİ ARSLAN, İSHAK KÖKSAL, Yedek Üyeliklere; AYDIN YILMAZ, İSMAİL YAMAN, HAYRETTİN AKKUŞ oybirliği ile seçilmişlerdir.Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 27.04.2015 tarih ve 5 sayılı; 6360 Sayılı Kanunla belirlenen sınırlarımız içerisinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. Maddesi gereğince belirlenen teşkilat şemasına göre Büyükşehir Belediye Meclisinin 13 Mart 2015 tarih ve 7-132 sayılı kararı ile onaylanan “Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı” ile ilgili Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ve Uygulama Yönetmeliği hazırlanmıştır.Yeni kurulan Daire Başkanlığı ve Bağlı Şube Müdürlükleri “Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile Uygulama Yönetmeliği”nin 5393 sayılı Kanunun 18/m Maddesine göre onaylanması teklifi gündeme alınarak, Tarım ve Hayvancılık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.Özel Kalem Müdürlüğünün 05.05.2015 tarih ve 180 sayılı; Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 96.Yılı Kutlamaları çerçevesinde yer alan ve her yıl  yapılmakta olan 19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonasında dereceye giren 2015 yılı için Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Bayanlarda ve Erkeklerde ilk 10 ‘ar sporcuya; 

  FERDİ ERKEK SPORCULAR 
  1. 2. ve 3. ye Tam altın 4. 5. ve 6. ya Yarım altın 7.,8. ,9. ve 10. ya Çeyrek altın, 

  FERDİ BAYAN SPORCULAR
  1. 2. ve 3. ye Tam altın 4. 5. ve 6. ya Yarım altın 7.,8. ,9. ve 10. ya Çeyrek altın verilmesini teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.05.2015 tarih ve 1717 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4b paftasının bulunduğu alanda, mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla (PİN:580-51) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 07.05.2015 tarih ve 1718 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası ve uygulama imar planı F36b.17c.1d paftasının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2014 gün ve 23/411 sayılı kararıyla kabul edilen plan değişikliğinin 3. Derece Sit Alanına isabet etmesi nedeniyle koruma amaçlı olarak düzenlenmesine ilişkin koruma amaçlı (PİN:1077-118) nazım ve (PİN:1055-84) uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.    Söz konusu koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08.05.2015 tarih ve 571 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi  “ Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.” hükmündedir.Şehrimizin dokusunu bozan sorunların giderilmesi, sorunlu alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi, çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak amacı ile; Belediyemiz, kanunlarla kendisine verilmiş yetkileri kullanarak, stratejik plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda gecekondu dönüşüm, kentsel yenileme ve rehabilitasyon projelerini üretmekte ve uygulamaktadır.  Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, Belediyemiz T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile imzalanacak  “Samsun Tekkeköy Rehabilitasyon Projesi” kapsamında;   İlimiz Tekkeköy İlçesi, Sanayi Mahallesi sınırları içerisinde, nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b uygulama imar planı F36c.05a.3b - F36c.05a.3c - F36c.05b.4a ve F36c.05b.4d paftalarında yaklaşık 92.000 m² alan üzerindeki kaçak yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş çöküntü alanlarda bulunan taşınmazların kamulaştırılarak, hak sahibi olacak vatandaşlarımızın konut sorunlarını da çözmek için; Tapuda Tekkeköy İlçesi, Tekkeköy Mahallesi 3889,3892,3894 ve 3899  parsel olarak ,mülkiyeti TOKİ adına kayıtlı taşınmazlar ile yollar da dahil yaklaşık 33.113 m² alan veya Belediyemizce önerilecek başka bir alan üzerinde, gerekli tüm kentsel ve sosyal donatı hizmetleri getirilerek, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturularak yapılacak konutlardan, hak sahiplerine mahsuplaşma sureti  ve 120 ay vade ile konut verilmesi;   konularında TOKİ ve Belediyemizin, tasfiye iyileştirme ve yenilemelere dair görevlerini, usul ve esaslarını belirlemek üzere düzenlenen  ekte örneği sunulan protokolün yapılması; bu protokolü ve ek protokolleri imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf  Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi teklifi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.


(15 MAYIS 2015 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.40’da toplantı kapatıldı.)