SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.07.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1013 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, nazım imar planı F36b.23c ve F36c.03b  paftalarında,  konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının ‘T’ rumuzlu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 30.06.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/1509-2289 sayılı yazısı ile belediyemize başvurulmuştur.          Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1030 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.17a paftasında dolgu alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı hazırlanmıştır.                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 979 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Cumhuriyet Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 5 ada 14 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda mülkiyetlerin kamuya bedelsiz terkini karşılığında konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 30.06.2011 gün ve 977 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.             Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 977 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16b paftasında 428 ada 13 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının özel sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 30.06.2011 gün ve 977 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 987 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a3 paftasının bulunduğu alanda mera kullanımının tır parkı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.                                   Söz konusu 1/50000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1008 sayılı; Peyzaj Mimarları Odası’nın 23.06.2011 gün ve 2011-1270 sayılı yazısı doğrultusunda Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği’nin “Yapı Ruhsatı İşleri” bölümünün altında  yer alan Proje Düzenlemeden Önce İlgili İdarelerden Alınacak Belgeler: ana başlığı altına yer alan 79.Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendine “peyzaj mimarları tarafından hazırlanan” ibaresinin eklenmesine gereksinim duyulmuştur.          Söz konusu yönetmelik eklemesi; İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1012 sayılı; Anayasa’nın 43.maddesine göre kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu, kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceği, kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartların kanunlarla düzenlendiği, Kıyı Yasasında; kıyıların herkesin eşitlik ve serbestlikte yararlanmasına açık olduğu, kıyı mevzuatına aykırı tesis yapılamayacağı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasasının 7(m) maddesine göre; Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatı, dinlence, eğlence, benzeri yapıları yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olduğu, 5393 sayılı Belediye Yasanın 79. maddesine göre belediye tasarrufunda kalan yerlerle ilgili belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Yasası ve mevzuatına uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerinin tasarrufuna bırakıldığı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasasının 27. maddesine göre ise Belediyeler arası hizmet ilişkileri ve koordinasyona Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu hükmü bulunmaktadır.              Büyükşehir Belediyesi sınırlarını içerecek şekilde, kıyı kesiminin bir bütün içerisinde değerlendirilerek, “Sahil Yolu” projesi kapsamında bir an önce düzenlenebilmesi için yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığına; her tür plan, uygulama, yapım v.b. işlerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2008 gün ve 16/368 sayılı kararıyla yetki verilmiştir.                   Bu nedenle; kıyılardaki düzenlemeleri kontrol altına almak, kıyılardan herkesin eşit, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yararlanmalarını sağlamak için yeni düzenlemeler yapılmaktadır.           Söz konusu düzenlemelerin halk tarafından sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Denizkızı Kafe ile Palmiye Kafe’nin bulunduğu alanda; toplumun kıyılardan yaralanmasına yönelik çalışmalar kapsamında güneşlenen ve denize girenlerden belli bir ücret karşılığında şezlong ve şemsiye kiralanması işleminin, Belediyemiz adına %98 ortağı olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Tic. Ltd. tarafından yaptırılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 939 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftasında 5747 ada 15 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 22.06.2011 gün ve 939 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.                  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 998 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22d paftasında bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere Resmi Kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.         Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1011 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36d.06d, F36c.10c ve F36c.10b paftalarının bulunduğu alanda  yol güzergahı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1007 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.21c ve F36b.21d paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının kamu kullanımları ile birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.              Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1006 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.21b paftasında 6523 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla resmi kurum alan kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.         Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1010 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05c ve F36c.05d paftalarında,  dar gelirli vatandaşlara konut yapımında kullanılmak üzere konut ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Tekkeköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’nın 26.05.2011 gün ve 131 sayılı yazısı doğrultusunda 1/5000 ölçekli  nazım imar planı  değişikliği  hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği ve ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1000 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c.1c,  F36b.17c.2b, F36b.17c.3a ve F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 6/73 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  resmi alan kullanımının E:2.50 yapılaşma koşullu turizm tesis alanı kullanımına  dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.             Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 986 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.2c ve F36b.21b.3b paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 10/140 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  kavşağın  yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1005 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.2a ve  F36b.21c.2d  paftasında 10322 ada 13 nolu ile 10258 ada 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 10/130 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  park alanın kaldırılarak yol ve meydan olarak düzenlenmesi yanında kaldırılan park alanına karşılık olarak konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 999 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, uygulama  imar planı F36b.23d.1a, F36b.23d.1b, F36b.23d.1c, F36b.23d.1d paftalarının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2011 tarih ve 10/139 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; kadastro sınırını dikkate alacak şekilde spor alanı ve kavşağın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 988 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.2d ve F36b.16a.3a paftasında, Atakum Belediye Meclisinin 04.02.2011 gün ve 4/15 sayılı kararıyla kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2011 gün ve 8/126 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan itirazı  oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2011 gün ve 12/58 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 989 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan Bölgesi, uygulama imar planı F36a.08b.3a ve F36a.08b.3b paftalarında, Atakum Belediye Meclisinin 14.06.2010 gün ve 12/73 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yapılan itirazı  oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2011 gün ve 12/59 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu..
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 991 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.16b.4c paftasında, 7031 ada 8, 9 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2011 gün ve 12/61 sayılı kararıyla;   Kaymakamlık olarak kullanılmak üzere Resmi Kurum alanının E:1.50 TAKS:0.30 h:30.50 yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 992 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan bölgesi, uygulama imar planı F36a.09a.1d paftasında, 128 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2011 gün ve 12/62 sayılı kararıyla;   kıyı kenar çizgisi  değişikliğinden dolayı yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 993 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Körfez Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15d.2c paftasında, 115 ada ve 116 ada 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2011 gün ve 12/63 sayılı kararıyla;   ada sınırının kadastro sınırına uygun hale getirilmesi yanında 116 adanın TAKS:0.30 KAKS:0.90 ayrık nizam 3 kat ve TAKS:0.30 KAKS:1.50 ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımlarının E:1.25 TAKS:0.20 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 994 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Körfez Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında, 1651 ada 8 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2011 gün ve 12/65 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/68 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; TAKS:0.30 KAKS:1.50 ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı  ve park alanı kullanımlarının E:1.50 TAKS:0.30 h:18.50 yapılaşma koşullu yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine  ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 995 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3d ve F36b.16d.2a paftalarında, 5753 ada 1 parsel   ve 11292 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2011 gün ve 12/66 sayılı kararıyla;   Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2011 tarih ve 4/42 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sağlık tesisi pazar yeri ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/129 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1001 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.1b paftasında 10085 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.06.2011 gün ve 12/53 sayılı kararıyla; yurt alanı kullanımının E:1.30 TAKS:0.30 olan yapılaşma hakkının, E:1.50 TAKS:0.50 olarak artırılması yanında yapı yaklaşma mesafelerinin park tarafından sıfır, iki yol tarafından 3’er m olacak şekilde yeniden düzenlenmesine  ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.06.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/290  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1002 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kuşçulu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21c.4a ve F36b.21c.1c paftalarında 9723 ada 4 parsel ve 9680 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.06.2011 gün ve 12/54 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2011 tarih ve 6/70 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında kaldırılan konut alanı karşılığında park alanının konut alanına dönüştürülmesine  ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.06.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/291  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1003 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kışla Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2a paftasında 3209 ve 3210 nolu  adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 03.06.2011 gün ve 12/55 sayılı kararıyla; 7m en kesitli kadastro yolunun açılarak  yapı yaklaşma mesafesinin belirlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.06.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/292  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.         Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1004 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftasında 1246 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 20.06.2011 gün ve 13/56 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2011 tarih ve 8/108 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Samsun Adliyesi ve Bölge Adliye Mahkemesi olarak kullanılmak üzere Adliye alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 24.06.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/301.05/13  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 997 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında,  Teknepınar ve Hasköy Mahalleleri, uygulama imar planı F36c.03a.1b ve F36c.03a.1c paftalarında 4470 nolu ada ve 10540 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.06.2011 gün ve 12/41 sayılı kararıyla; kamulaştırmada karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 03.06.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-193 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 996 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında,  Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3d paftasında 4800 nolu  adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.06.2011 gün ve 12/40 sayılı kararıyla; mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi amacıyla 10m’lik yolun 7 m’ye düşürülmesi ve 7 m’lik yolun konut alanına dahil edilmesi yanında dini tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 03.06.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-193 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 1009 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1c paftalarında, 278 ve 280 nolu adaların bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.06.2011 tarih ve 13/59 sayılı kararıyla; kadastro sınırı ile ada kenarının uyumunun sağlanmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.06.2011 gün ve M.55.6.TEK.B/2158 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 28/06/2011 tarih ve 663 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz sınırları içinde eğitim ve öğretim gören özel duruma sahip öğrencilerden ilköğretimde okuyanlardan takdirname alanlara başarı ödülü olarak birer adet laptop verilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 33. İnsan Kaynakları ve Eğitim  Dairesi Başkanlığının 30/06/2011 tarih ve 908 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.01.2011  tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07.01.2011 tarih ve  B.07.0.BMK.0.19.115708-184- 273   sayılı genelgesinde belirtilmiştir.                    Belediyemizde boş bulunan 1. derece  Avukat  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan Avukat  Çağatay TUNCER  ’ e  söz konusu genelgede belirtilen tavanı aşmamak üzere ödenecek aylık net ücretinin tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 34. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/06/2011 tarih ve 1522 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Yasemin Sokak ile Selvi Sokak arasında kalan, imar planında su deposu alanına isabet eden, tapuya Kılıçdede Mahallesi, 827 ada, 16 nolu parselde, Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazdaki ana su deposu üzerinde Gazi Belediyesi’nce oluşturulan Ali Baba Parkı ve içerisinde yer alan 65.00 m2’lik çay ocağı ve çay bahçesinin,              “Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 6215 Sayılı Kanun ile değişik 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde; ‘Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.” denilmekte olduğundan; Belediyemizin de % 99,78 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’nce 5 yıl müddetle ve aylık KDV hariç 400,00-TL bedelle işletilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih, 12-1-209 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Ancak alınan meclis kararında Ali Baba Parkı içerisindeki taşınmazın kullanım amacı çay ocağı ve çay bahçesi olduğu halde  sehven kafeterya olarak yazıldığından;                 Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2011 tarih, 12-1-209 sayılı kararındaki kullanım amacının çay ocağı ve çay bahçesi olarak tashihi ile, Samsun Anakent İmar İnşaat Mad. Tic. San. Ltd. Şti.’nce 5 yıl müddetle, aylık KDV hariç 400,00-TL bedelle işletilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 35. (K.NO:215)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 2540 sayılı         Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ;                1- Samsun Büyükşehir Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulan Almanya’nın Kiel Şehri Belediye Başkanının ve Yetkilileri ile işbirliği protokolü ön görüşmelerini yapmak üzere, 17-20 Haziran 2011 tarihleri arasında Almanya’ya,                  2- Avrupa İş Konseyinin, İngiltere’nin Oxford Şehrinde yapılacak olan liderler zirvesinde Samsun Şehrine ve şahsına vereceği Birleşik Avrupa Ödülünü almak ve Samsun'un sosyal ve ekonomik yapısını diğer katılımcılara anlatmak üzere, 19-20 Haziran 2011 tarihlerinde  İngiltere’ye,           3- Samsun İl Özel İdaresi’nin koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığı ile yürütülen “Lojistikle Eğitiliyoruz” projesi kapsamında, 30 Haziran-03 Temmuz 2011 tarihleri arasında İtalya’nın Verona ve Bologna kentlerinde  yapılacak olan Lojistik Köylerin ziyareti için  bu ülkelere gitmiş bulunmaktadır.                    İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 25/62 sayılı Genelgesinde değişiklik yapılan, Bakanlığın 25/10/2007 tarih ve 25597/50000 sayılı yazısına istinaden;  Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yukarıdaki görevlendirmesi Meclisin bilgisine sunuldu.
 36. (K.NO:216)Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 04/07/2011 tarih ve 2541 sayılı; 5393 Sayılı Kanunun 20. Maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl 1 ay tatil kararı alabilir” dendiğinden, Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2011 ayında izin kullanması oybirliği ile kabul olundu.
 37. Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 08/07/2011 tarih ve 354 sayılı; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinde ihtiyaç duyulan sepetli platformun montajı için 1 adet azami 7 ton taşıma kapasiteli  şasi kamyon satınalınacaktır.                Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir.Bu hükme göre yukarıda cinsi ve miktarı yazılı taşıtın satınalınması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38.  
 39. (15 TEMMUZ 2011 Cuma günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.45’da toplantı kapatıldı.)