SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

11.10.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1422 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım  imar planı F36b.21c paftasında İl Sağlık Müdürlüğü’nün B.10.4.ISM.4.55.00.11/01373 sayılı yazısı dikkate alınarak 15m en kesitli yolun 25m en kesitli yola çıkartılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.      Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1476 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım  imar planı F36b.22b paftasında  Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Raylı Sistem Şube Müdürlüğü’nün 29.09.2010 gün ve M.55.0.SBB.0.14-01/2010/1878 sayılı yazısı dikkate alınarak Lunaparkın güney cephesindeki  alanın raylı sistemle lastik tekerlekli araçlar arasında aktarma alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1511 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.05d paftasında 26 ada 4 parsel ile 30 ada 8 parselin bulunduğu alanda sağlık ocağı alanı kullanımı ile Resmi Kurum alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 01.10.2010 gün ve M.55.6.TEK. B/427-3562 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.              Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1435 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Kavacık Mahallesi nazım imar planı F36b.21c  paftasında 9907  nolu ada ve 9903 nolu adaların bulunduğu alanda, park ve dini tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 16.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.13-105536-1253 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.               Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1472 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36c.03a paftasında 1184, 1185, 1187 ve 1188 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının Resmi Kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 29.09.2010 gün ve M.55.06.CAN.0.13.01.00-01-2638 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.              Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1467 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.04a paftasında Kutlukent  393 ada 6 ve 7 parsel, 354 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda  konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 27.09.2010 gün ve M.55.6.TEK.B.421-3508 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.              Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1466 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22a ve F36b.21b paftalarında  imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır.                 Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1498 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Köyü, uygulama imar planı F36c.03a.1b paftasında 4457, 4458, 4459 ve 4460 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  05.07.2010 gün ve 13/24 sayılı kararıyla;  eğitim kampüsü, park, konut alanı ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.07.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-168 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1500 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar Köyü, uygulama imar planı F36c.23d.1d paftasında 6404 ada 35 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.09.2010 gün ve 15/33 sayılı kararıyla;  ticaret ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.09.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-241 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.       Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1499 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.1c ve F36b.23d.2d paftalarında 125 ada 14 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  03.09.2010 gün ve 15/32 sayılı kararıyla; okul alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 06.09.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.20-241 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.             Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1485 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15c.1a paftasında, 6273 ada 17 ve 21 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/88 sayılı kararıyla; yapı kütlesinin yeniden düzenlenmesi ve plan notunun plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1486 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi, uygulama imar planı F36a.15d.4d, F36a.14c.3a ve F36a.14c.3b paftalarında, 8112, 8113 ve 8175 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.07.2010 gün ve 14/91 sayılı kararıyla;  Samsun 1. İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla adaların yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.07.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/177 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1487 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında, 1524 ada 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2010 gün ve 16/94 sayılı kararıyla;  2 adet yapı kütlesinin mevcut inşaat hakları aşılmadan tek yapı kütlesinde değerlendirilmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1488 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36a.17a.4d paftasında, 1442 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2010 gün ve 16/95 sayılı kararıyla;  konut alanından trafo kullanımı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1490 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasında, 250 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2010 gün ve 16/97 sayılı kararıyla;  “452m²lik inşaat alanını aşmamak koşuluyla zemin katta ticaret, kapıcı dairesi ve ortak kullanım alanları yapılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1491 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.3d paftasında, 399 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.09.2010 gün ve 16/98 sayılı kararıyla; yapılaşma koşullarının ve  yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesi yanında “Zeminde 220m² ve toplamda 1395m² inşaat alanı aşılmayacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1492 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16b.3c ve F36b.16b.3d paftalarında, 10987 ada 1 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2010 gün ve 16/99 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1493 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan Mahallesi, uygulama imar planı F36a.08b.4c paftasında, 2188 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.09.2010 gün ve 16/100 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2010 tarih ve 10/146 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; dini tesis alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1494 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20b.1c ve F36a.20b.2d paftalarında,  Atakum Belediye Meclisinin  06.09.2010 gün ve 16/101 sayılı kararıyla; park alanı kullanımının Park, Piknik ve Eğlence Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1495 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15a.3a, F36a.15a.3d, F36a.15a.1a, F36a.15a.1c, F36a.15a.1d, F36a.15a.4b, F36a.14b.2a, F36a.14b.2b, F36a.09c.3c, F36a.09c.3d paftalarında,  Atakum Belediye Meclisinin  06.09.2010 gün ve 16/102 sayılı kararıyla; Atatürk Bulvarı üzerinde servis yolunun işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1496 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.3a paftasında 1501 nolu ada ile 1647 nolu adaların bulunduğu alanda, imar yolunun kapatılmasına ilişkin plan değişikliğini oy birliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 06.09.2010 gün ve 16/103 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/201 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 22. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1501 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi  uygulama imar planı F36b.22d.1a paftasında, 861 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/90 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 6/82 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Askeri Alan kullanımının “Sosyal Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1502 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.22d.2b paftasında, 3504 ada 10 ve 11 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/91 sayılı kararıyla; K yapılaşma koşullu konut alanı  kullanımının mevcut parselasyon planını dikkate alarak park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 24. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1503 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.22b.4b paftasında, 7836 ada 6, 7 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/92 sayılı kararıyla; ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.        Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1504 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.22c.1c paftasında, 10771 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/93 sayılı kararıyla; konut alanına trafo işlenmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 26. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1505 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.17d.2b paftasında, 228, 229 ve 230 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/94 sayılı kararıyla; yol, konut alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 27. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1506 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.22a.3d paftasında, 2186 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/95 sayılı kararıyla; blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının  TAKS:0.40 blok nizam 6 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi yanında “Blok nizam 6 kat kullanım kararı getirilen alanda toplam inşaat alanı brüt    (açık çıkmalar hariç) 9314m² yi aşmayacaktır.” Plan notu eklenmesine  ilişkin oy birliği ile  kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 28. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1507 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3b paftasında, 7917 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda blok nizam 6 kat yapılaşma hakkına sahip adanın 7m’lik yolla ayrılarak, oluşturulan adanın bir tanesinin  yapılaşma hakkının blok nizam 8 kat olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin  plan değişikliğini plan bütünlüğünü bozacağı ve kat artışının çevreye kötü örnek teşkil edeceği gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2010 gün ve 17/96 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 14.09.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/520  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1508 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi uygulama imar planı F36c.04a.1a paftasında; 187 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 06.08.2010 gün ve 17/112 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2010 tarih ve 12/169 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; depolama alanı kullanımının akaryakıt depolama ve dolum tesisi alanı kullanımına çevrilmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ve “1-Demiryolları cephesinden en az 25m yapı yaklaşma sınırı işlenecektir.  2- demiryolu cephesinden yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenen 25m’lik mesafe içerisinde hiçbir şekilde yapı tesis v.b yapılamaz.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 20.08.2010 gün ve M.55.6.TEK. B/3135 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.               Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. 30. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1531 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36B.22a.3b paftasının bulunduğu alanda; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2010 tarih ve 12/198 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.           Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 31. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/10/2010 tarih ve 1509 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki kent içi ulaşımına yönelik sorunların çözümü amacıyla trafik düzenlemelerinin gerektirdiği işlemleri yürütmek için; Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü,  İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesi teklifi İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 32. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/09/2010 tarih ve 1674 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 33. İlkadım Belediyesi’nin 19.07.2010 tarih 1004 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi 40/1.SK ve Kazım Karabekir Mahallesi 50/1.SK adlı sokak isimlerinin numarataj yönetmeliği uyarınca 1407.SOKAK ve 1408.SOKAK olarak,       Tekkeköy Belediyesi’nin 07.07.2010 tarih 341.2644 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli Tekkeköy İlçesi Çay Mahallesinde ekli krokide belirtilen Hurdacılar Sitesi’nin bulunduğu alanda cadde ve sokakların imar planına uygun olarak 599.SOKAK ve 600.CADDE olarak,                İlkadım Belediyesi’nin 19.07.2010 tarih 1004 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Kadifekale Mahallesi Kangal 1 Sokağın isminin 1457.SOKAK olarak,
 34. Canik Belediyesi’nin 17.08.2010 tarih 2254 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli Canik İlçesi Belediye Evleri Mahallesi “411.SOKAK” adının“GİRNE SOKAK” Hacıismail Mahallesi “GİRNE SOKAK” adının ise “411.SOKAK” olarak,
 35. İlkadım Belediyesi’nin 17.08.2010 tarih 1135 sayılı yazısında belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Yaşardoğu Mahallesi 3480 Ada,3477 Ada ve 3482 Ada arasında bulunan sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1456.SOKAK olarak,
 36. 17.08.2010 tarih 1585 sayılı yazı İlkadım İlçesi Kökçüoğlu Mahallesi 30 Ağustos Caddesi No:133 adresindeki bina ile başlayan sokağa imar planına uygun olarak 1458.SOKAK olarak, İsimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 37. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/09/2010 tarih ve 1642 sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce ilgi yazıda belirtildiği üzere; Samsun İli Tekkeköy İlçesi Kurtuluş ve Kerimbey Mahallelerinde bulunan ekli krokide belirtilen sokağın imar planına uygun olarak  601. SOKAK  olarak isimlendirilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 38. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/09/2010 tarih ve 1802 sayılı; Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen;
 39. Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması,
 40. Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması
 41. Değişikliklerin U.A.V.T ‘ye işlenmesi görevi İlçe ve İlk kademe Belediyelere aittir, Hükmünce ekteki listede ve krokide belirtildiği şekilde “Ahulu, Kavacık, Tepecik, Uzgur ve Kuşçulu” mahallelerinin mevcut imar planına göre cadde ve sokakların isimlerinin verilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 42. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 23/09/2010 tarih ve 23 sayılı;  Canik Kaymakamlığı’nın 03/06/2010 tarih ve 264/2306 sayılı yazıları ekinde gönderilen İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 24/05/2010 tarih ve 5880 sayılı yazılarında Teknepınar köyünde yapılan halk oylaması sonucunda seçmenlerin yarıdan fazlasının mahalle olarak Canik Belediye sınırlarına katılma yönünde olumlu oy kullandıkları belirtilerek, Teknepınar Köyünün Canik ve Büyükşehir Belediyesi sınırlarına aynı isim ile mahalle olarak katılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 43. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24/09/2010 tarih ve 106 sayılı; Canik Kaymakamlığı’nın 21/07/2010 tarih ve 2643/2845 sayılı yazıları ekinde gönderilen İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 14/07/2010 tarih ve 7937 sayılı yazılarında Gazi köyünde yapılan halk oylaması sonucunda seçmenlerin yarıdan fazlasının mahalle olarak Canik Belediye sınırlarına katılma yönünde olumlu oy kullandıkları belirtilerek, Gazi Köyünün Canik ve Büyükşehir Belediyesi sınırlarına “Atatürk Mahallesi” olarak katılması teklifi, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 44. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 tarih ve 1167 sayılı; İçişleri  Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Amirleri Yönetmelik Taslağına uygun olarak yeniden düzenlenen Samsun Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 45. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 tarih ve 1168 sayılı; İçişleri  Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce  hazırlanan Sicil Amirleri Yönetmelik Taslağına uygun olarak yeniden düzenlenen Samsun Büyükşehir Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliği teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 46. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 tarih ve 1169 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin 5216 sayılı  Kanunu’nun 21’nci maddesi gereğince yeniden oluşturulan teşkilat şeması teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 47. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/09/2010 tarih ve 1170 sayılı; Belediyemizde  5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1.derece Tekniker kadrosuna karşılık tam zamanlı Elektronik Teknikeri olarak çalışmakta olan Taner Tuğbay TOLGAY Bilgisayar Mühendisliği Lisans Proğramından mezun olduğundan sözleşmesinin yenilenerek 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık tam tam zamanlı sözleşmeli personel olarak kendisine ödenecek aylık net ücretin  tespiti teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 48. Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 20/09/2010 tarih ve 3327 sayılı; Samsun Belediye Meclisinin 24 Şubat 1981 tarih ve 3 sayılı kararına istinaden “Samsun Şehir Amblemi ve Samsun Belediyesi Amblemi”nin, Samsun’daki Atatürk Heykelini simgeleyecek biçimde açılan yarışma sonucu birinci olan amblem Belediyemizce halen kullanılmaktadır.      Bakanlar Kurulunun 02/09/1993 tarih ve 504 Sayılı ,Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile Samsun Belediyesi “Samsun Büyükşehir Belediyesi”ne dönüşmüştür.       Büyükşehir Belediyesince  kullanılmakta olan ekli amblemin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi gereğince “Samsun Büyükşehir Belediyesi Amblemi” olarak kabulü ve  tescili teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 49. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 01/10/2010 tarih ve 2031 Sayılı; Ekli Ücret Tarifesi teklifi  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

(15 EKİM 2010 Cuma   günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’da toplantı kapatıldı.)