SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.02.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Geçen toplantıya ait 08 Şubat 2010 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:38) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 160 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftasında, kent müzesi alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:39) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 161 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftasında, T.C.D.D.Y kullanımındaki alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:40) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 135 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Selyeri Mahallesi nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b paftalarında, park alanı, ilköğretim alanı, sağlık tesisi alanı ve kömür depolama alanı kullanımlarına ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 5. (K.NO:41) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 103 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, tapuda Atakum Mahallesi nazım imar planı F36b.17d paftasında, 4035 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda Gelir İdaresi Başkanlığının 20.01.2010 gün ve B.07.1.GİB.4.55.60.03/47 sayılı yazısı doğrultusunda Gelirler İdaresi Başkanlığınca kullanılmak üzere Adliye kullanımı için ayrılmış alanın Resmi Alan kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:42) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 138 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Anadolu Mahallesi, Zeytinlik Mahallesi ve Kadıköy Mahallelerinde nazım imar planı F36b.22a ve F36b.22b paftalarında, jeolojik etüd çalışmaları sonucunda heyelan alanından çıkan bölgeye yönelik nazım imar planı çalışmalarının yapılmasına ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:43) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 149 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Mimar Sinan Mahallesi nazım imar planı F36b.16b paftasında, tapuda 420 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda meslek lisesi kullanımının konut alanı ve yeşil alan kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:44) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 148 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi nazım imar planı F36b.16a paftasında, Kuruzeytin deresinin ıslahı amacıyla 15m. en kesitli yolun 30m. en kesitli olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:45) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 158 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.1c paftasında, Saitbey Mahallesi 9969 adanın bir kısmının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2009 gün ve 23/323 sayılı ticaret alanı kullanımın ticaret ve katlı otopark alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu değiştirilerek, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesi oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:46) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 2098 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kurupelit Bölgesi uygulama imar planı F36a.15c.1a ve F36a.15d.2b paftalarında,  üniversite sahası içerisinde raylı sistem depolama alanı belirlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2009 gün ve 23/327 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine depolama alanı için ayrılan kısmın uygun görülmemesi gerekçesiyle  Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  08.12.2009 gün  ve B.30.2.ODM.0.61.00.00/644-50 sayılı dilekçeyle itirazda bulunulmuştur. Sözkonusu üniversite alanı ile düzenleme ortaklık payı oranı ile alınan alanlar birbirine eşit olduğundan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının plan notlarına uygun olarak plan değişikliği yapıldığından itirazın reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:47) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 62 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Selahiye Mahallesi uygulama imar planı F36b.22b.1a paftasında, tapuda 329 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 13.01.2010 tarih ve M.55.0.SBB.0.15.10.1460 sayılı yazısı doğrultusunda parsel sınırına uygun olarak ada mihverinin düzeltilmesine ilişkin 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:48) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 5 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Güzeldere Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftasında 24, 25 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu alanda plansız alanda konut, park ve yol kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı için 04.01.2010 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:49) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 54 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36d.15c.3a paftasında Uluçayır Köyü 249 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 06.01.2010 gün ve 2/2 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2009 gün ve 23/321 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; İlköğretim Alanı belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen mevzii imar planı Canik Belediye Başkanlığının 07.01.2010 gün ve M.55.6.CAN.0.10.00.00-09-20-08 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli mevzii imar planı ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:50) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 46 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.3b ve  F36c.04a.3c paftasında Şabanoğlu Mahallesi 499 ada 29 nolu parselin bulunduğu alanda Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.01.2010 gün ve 2/21 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2009 gün ve 23/328 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret kullanımının özel sağlık tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 08.01.2010 gün ve M.55.6.TEK.B./109 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:51) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 87 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.3c paftasında; Şabanoğlu Mahallesi 454 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.01.2010 gün ve 2/24 sayılı kararıyla; Akaryakıt ve LPG kullanımında bulunan adanın 12m. en kesitli yola cepheli kenarında düzeltme yapılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.01.2010 gün ve M.55.6.TEK.B./148 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:52) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 147 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20a.1c, F36a.20a.2d, F36a.20a.4b ve F36a.20a.3a paftalarında Vatan Caddesi üzerinde Atakum Belediye Meclisinin  04.12.2009 gün ve 24/114 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2009 gün ve 18/260 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, konut dışı kentsel çalışma alanı, park, ticaret , BHA ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 10.12.2009 gün ve M.55.6.ATB.0.10/337 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO:53) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 139 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasında Büyükoyumca Mahallesi 1756 ada 5 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2010 gün ve 2/5 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2009 gün ve 21/288 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut kullanımının ticaret kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:54) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 141 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında tapuda Alanlı 338 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2010 gün ve 2/8 sayılı kararıyla; E=2.30 yapılaşma hakkına sahip ticaret ve konut alanı kullanımına TAKS=0.30 hmax.=21.50m. koşullarının eklenerek, E=2.30 yapılaşma hakkının kaldırılması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 19. (K.NO:55) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 142 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2010 gün ve 2/11 sayılı kararıyla; Alaçam Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı ile arasında kalan ve Ankara ayrımı ile 19 Mayıs Üniversitesi yol ayrımı arasında kalan Atatürk Bulvarına cepheli ticaret taramalı parsellerde zemin kat ile normal katlarda ticari amaçla kullanılması ve otel motel pansiyon gibi faaliyetlerinde gerçekleştirilmesi amacıyla imar planına; “Atatürk bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel, motel, pansiyon yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz” plan notunun eklenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Atakum Belediye Başkanlığının 04/02/2010 tarih ve 676 sayılı yazılarında belirtilen; “Atakum Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde emsal yapılaşma koşullarına sahip yapı adalarında yapılaşma hakkı E=1.50 ve üzeri olan konut alanlarında (konut+ticaret) ara parsellerde parsel cephesi 17.00 mt. (dahil) den ve köşe başı parsellerde ise 19.00 mt. (dahil)den daha az olması durumunda adanın tamamının imar durumu ve yapılaşması etüd edilerek ikili veya üçlü blok vermeye Belediyenin İmar Birimi yetkilidir.” Plan notunun da eklenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:56) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 143 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.2a paftasında tapuda Balaç 5756 ada 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2010 gün ve 2/13 sayılı kararıyla; ayrık nizam 3 ve 4 kat TAKS=0.30 yapılaşma hakkına sahip konut adasının bir kısmının 7m.’lik yolla ayrılarak yapı yaklaşma mesafeleri yeniden düzenlenerek E=1.46 TAKS=0.20 yapılaşma hakkına sahip konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ayrık nizam yapılaşma hakkının bulunduğu adadaki 7 mt.’lik yola cephe olan yapı yaklaşma mesafesinin 3 mt.’den 5 mt.’ye çıkartılacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:57) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 144 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4d paftasında tapuda Balaç 173 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2010 gün ve 2/14 sayılı kararıyla; ayrık nizam 3 ve blok nizam 3 kat yapılaşma hakkına sahip konut adasının ada mihveri kaldırılarak ayrık nizam 3 kat yapılaşma hakkına sahip konut adasına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:58) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 145 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16c.2b paftasında tapuda Küçükkolpınar 8004 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda mülkiyet sınırına uygun olarak ada kenarında düzeltme yapılmasına ilişkin plan değişikliğini oy birliğiyle red eden Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2010 gün ve 2/16 sayılı kararı Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Plan değişikliğini red eden söz konusu meclis kararının ekinde yer alan plan değişikliğinin mülkiyet durumuna göre düzeltmeyi içermesi nedeni ile ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşımadığından, plan değişikliğini uygun görülecek şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:59) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 146 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında tapuda Alanlı 340 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2010 gün ve 2/17 sayılı kararıyla; E=2.30 yapılaşma hakkına sahip konut alanı kullanımının yapılaşma hakkında bir değişikliğe gidilmeden, imar durumu alabilecek şekilde çekme mesafeleri belirlenerek h=21.50 yüksekliğinde konut parseli oluşturulmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun; Meclis gündemimizin 19.maddesinde (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 142 sayılı) Atakum Belediye Başkanlığının 04/02/2010 tarih ve 676 sayılı yazıları doğrultusunda  “Atakum Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde emsal yapılaşma koşullarına sahip yapı adalarında yapılaşma hakkı E=1.50 ve üzeri olan konut alanlarında (konut+ticaret) ara parsellerde parsel cephesi 17.00 mt. (dahil) den ve köşe başı parsellerde ise 19.00 mt. (dahil)den daha az olması durumunda adanın tamamının imar durumu ve yapılaşması etüd edilerek ikili veya üçlü blok vermeye Belediyenin İmar Birimi yetkilidir.” Plan notunun da eklenmesi ile soruna zaten çözüm bulunduğundan eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:60) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 156 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.4d, F36c.01b.1b, F36c.01b.1c, F36c.01b.2a ve F36c.01b.2b paftalarında, Badırlı Köyü 9600 ada 2 nolu parsel, 9619 ada 5 nolu parsel, 9619 ada 2 nolu parsel ve İstasyon Köyü (Güzeldere mah.) İlköğretim okulu ile Mert Irmağı arasında kalan alanda,  İlkadım Belediye Meclisinin 05.11.2009 gün ve 21/70 sayılı kararıyla; Park ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.11.2009 gün ve M.55.6.İLK.0.10-1220 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, park alanlarının bölünmesinin ve konut alanları içerisinde konut dışı kentsel çalışma alanının oluşturulmasının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmaması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 25. (K.NO:61) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 150 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.3d paftasında, Kılıçdede Mahallesi 6422 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2010 gün ve 2/5 sayılı kararıyla; okul alanı kullanımının çocuk bahçesiyle olan sınırının parsel sınırına göre düzeltilmesi ve 10m. olan yapı yaklaşma mesafelerinin ilave yapılar yapılabilmesi için 5m.’ye düşürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10-13 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yapı yaklaşma mesafelerinin 10 mt.’den 5 mt.’ye indirilmesinin, 100.Yıl Bulvarı gibi önemli bir güzergahta yer alan kamu kullanımı açısından şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olacağından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 26. (K.NO:62) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 151 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.1a ve F36b.22b.4d paftasında, Kılıçdede Mahallesi 9783 ve 9784 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2010 gün ve 2/6 sayılı kararıyla; İlkadım Belediye Meclisinin 16.10.2009 gün, 19/60 sayılı kararı ile kabul edilen ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2009 gün, 21/307 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan plan değişikliği E=2.00 TAKS=0.30 yapılaşma hakkına sahip konut adası içerisindeki yapılaşmaların büyük bir çoğunluğunun oluşması ve boş kalan parsellerde yapılaşma olabilmesi için bitişik nizam 5 kat yapılaşma hakkına sahip konut alanına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10-13 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:63) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 152 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17d.2d ve F36b.17d.3a paftalarında, Kalkanca Mahallesi 2357 ada 2 parsel ve 2415 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2010 gün ve 2/8 sayılı kararıyla; aynı mülk sahibine ait ayrık nizam 4 kat TAKS=0.30 KAKS=1.40  yapılaşma hakkına sahip iki parseldeki yapılaşma haklarının birleştirilerek tek bir parselde toplanarak E=1.89 TAKS=0.20 yapılaşma hakkına sahip konut alanı kullanımına dönüştürülmesi ve diğer parseldeki konut kullanımının artan yoğunluğun karşılığı olarak park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10-13 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:64) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 153 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.1a, F36b.22d.1b ve F36b.22a.4c paftalarında, Tepecik Mahallesi 915 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2010 gün ve 2/9 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2009 gün ve 18/265 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Park Piknik ve Mesire Yeri kullanımından Park Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10-13 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:65) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 154 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Adalet Mahallesi uygulama imar planı F36b.22c.1b paftasında, tapuda Kılıçdede Mahallesi 11010 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, E=2.50 TAKS=0.30 yapılaşma hakkına sahip konut kullanımının yapılaşma haklarında değişiklik olmadan yapı yüksekliğinin h=36.50 olarak belirlenmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinde yeniden düzenlemeye gidilmesine ilişkin yapılan plan değişikliğini uygun görmeyen komisyon raporunu oy birliğiyle kabul eden İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2010 gün ve 2/10 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10-13 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:66) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/02/2010 tarih ve 155 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.1a paftasında, Baruthane Mahallesi 5687 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2010 gün ve 2/11 sayılı kararıyla; bitişik nizam 11 katlı konut kütlesinin bitişik nizam 10 katlı konut kütlesine dönüştürülmesi kütle ölçülerinin 1,5m. Sıhhiye Caddesi yönünde kaydırılması ve “Yapı kütlesinin bütün cephelerinde 1,5m.’ye kadar bedelsiz açık-kapalı çıkma yapılabilir” plan notunun eklenmesine  ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.01.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10-13 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, cephe işaretinin kaldırılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:67) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/01/2010 tarih ve 253 sayılı; 22.02.2007 Tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince, Belediyemiz Norm Kadro Teşkilat Şemasına göre hazırlanan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimlerinin görev yetki ve sorumluluklarını belirleyen Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:68) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22/06/2009 tarih ve 1183 sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığının Kamalı Köyü sınırlarında TOKİ tarafından yapılan 644 konut sakinlerinin Atakum Belediye sınırlarına katılması ve Çobanlı Mahallesine bağlanması teklifinin daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:69)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.02.2010 tarih ve 199 sayılı; Belediyemizin çeşitli bölgelerde ve özellikle raylı sistem güzergâhı üzerindeki parsellerin kamulaştırma çalışmalarında bedel karşılığı kamulaştırma yoluna gidilmesi halinde, karşılaşılan yüksek maliyetin Belediyemiz bütçe olanakları ile karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle vatandaşlarla trampa yolu ile kamulaştırmalarda kullanılmak üzere arsa üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum İlçe sınırlarında, imar planında Anadolu Güzel Sanatlar Okulu kullanımında bulunan tapuda F36b16b4c pafta 420 Ada,   1 ve 2 nolu parseller olarak kayıtlı taşınmazların yaklaşık 475 adet hissedarı bulunmakta olup, uzun yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı tarafından parselin kamulaştırılmaması gibi nedenlerle mülkiyet hakkı kısıtlanmış, vatandaşların da taşınmazlardan yararlanmaları engellenmiştir. Elde edilen bilgilere göre de taşınmazlar Milli Eğitim Bakanlığı’nca uzun ve kısa vadedeki herhangi bir kamulaştırma programında yer almamaktadır. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygun görüşünün alınmasını sağlamak üzere bedelsiz elde edilecek yeni bir okul alanının belirlenip, okul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullanımına bırakılması karşılığında söz konusu parsellerde hissedarların da mağduriyetini giderecek şekilde plan değişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır.   F36b16b4c pafta 420 Ada,   1 ve 2 nolu parsellerin hissedarları tarafından oranı Belediyemizce belirlenecek miktarda Belediyemize yapılacak şartlı bağışlar karşılığında; okul alanı kullanımının yapılaşmaya olanak sağlayacak şekilde 3194 sayılı İmar Yasası’nın uygulama yönetmeliği olan “Plan Yapımına Dair Esaslara Dair Yönetmelik”e uygun olarak imar planı değişikliğinin hazırlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılması teklifinin uygun görülen,  İmar ve Bayındırlık , Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.

(08 MART 2010 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)