SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.05.2014 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     
 

Sıra No Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Mevkii Sözleşme süresi
1 Büfe ve Çay Bahçesi İlimiz İlkadım İlçesi, Hançerli Mahallesi, Atatürk Bulvarı Kültür Park Yanı Ihlamur Büfe 01.06.2009 / 31.05.2014 (5 yıl) Sezonluk ( 6.7.8. ve 9. Aylar)
2 İlimiz İlkadım İlçesi, Hançerli Mahallesi, Atatürk Bulvarı Adnan Kahveci Park Yanı Hayal Büfe 01.06.2009 / 31.05.2014 (5 yıl) Sezonluk ( 6.7.8. ve 9. Aylar)
3 İlimiz Atakum İlçesi, Kurupelit Mevkii Eski Kurupelit Hizmet Binası Altı Büfe ve Çay Bahçesi 01.08.2009 / 31.07.2014 (5 yıl) Sezonluk ( 6.7.8. ve 9. Aylar)
 1. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1326 sayılı;  İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F36b.17c.1a, F36b.17c.1b ve F36b.17c.1c paftaları, 621 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda İdare Mahkemesi kararının yerine getirilmesi amacı ile yeşil alan düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.        Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 2. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1324 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi otopark yönetmeliğine ekleme yapılmasını içeren Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 02.12.1997 gün ve 19/5 sayılı meclis kararının iptaline  ilişkin teklifi, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 3. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1323 sayılı; Bina kat ve yükseklikleri ile ilgili plan notu eklenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 4. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1296 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c ve F36c.10b paftalarında, uygulama imar planı F36c.05c.4b, F36c.05c.4c, F36c.05c.3c, F36c.05c.3d, F36b.10b.2a ve F36b.10b.2b paftalarının bulunduğu alanda imar uygulamasında karşılaşılan soruna çözüm bulmak amacıyla lojistik köy ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 5. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1297 sayılı; Atakum İlçeleri Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.4b paftasının bulunduğu alanda sahil düzenlemeleri kapsamında konut ve ticaret alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 6. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1298 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftası ve uygulama imar planı F36b.22b.1b paftalarında, 7215 ada 1 ve 2  nolu parseller ile 7306 ada 3 ve 6 nolu parsellerin bulunduğu alanda tescilli binaların plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı  imar planı  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 7. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1311 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.25a paftasında  İdare Mahkeme Kararı doğrultusunda, yol, konut dışı kentsel çalışma alanı ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 8. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1299 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.2c paftasının bulunduğu alanda imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla yol, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 09.04.2014 günlü dilekçe doğrultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 9. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1300 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.25a paftası ve uygulama imar planı F36a.25a.2a ve F36a.25a.2d paftalarında, 455, 456, 457, 458 ve 459 nolu parsellerin bulunduğu alanda Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.03.2014 gün ve 664 sayılı yazısı doğrultusunda 1.Derece ve 3. Derece Arkeolojik sit alanlarının plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 10. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1301 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.21b pafta, uygulama imar planı F36b.21b.1c, F36b.21b.1d, F36b.21b.2a, F36b.21b.2d   paftalarının bulunduğu alanda katlı kavşağın plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2014 gün ve 33980 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 11. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1302 sayılı; Büyükşehir Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09a, F36a.08b, F36a.03c, F36a.03d, F36d.23d paftaları ve uygulama imar planı F36a.09a.1a, F36a.09a.1d, F36a.08b.2b, F36a.03c.3a, F36a.03c.3c, F36a.03c.3d, F36a.03c.4b, F36a.03c.1a, F36a.03c.1c,  F36a.03c.1d,  F36a.03d.2b, F36a.03a.3a, F36a.03a.3b,  F36a.03a.3c, F36a.03a.2a,  F36a.03a.2d,  F36d.23d.3a, F36d.23d.3d, F36d.23d.2c  paftalarının bulunduğu alanda kıyı planlamasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile değişiklikleri hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan değişikliklerinin plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 12. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1303 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04a.1d paftası, 509 ve 566 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.02.2014 tarih ve 4/26 sayılı kararıyla; konut, yol ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.02.2014 gün ve  33477558/652 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 13. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1304 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3c paftası, 4137 ada, 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.03.2014 gün ve 6/18 sayılı kararıyla;  “parselin tabi zemin altında kalmak şartıyla parsel sınırından 5’er metre çekme yapılarak kapalı otopark yapılabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin plan değişikliğini otopark ihtiyacını kendi parseli içerisinde karşılamak şartıyla değiştirilerek oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.03.2014 gün ve 94651478/301.05.03/72 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 14. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1305 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hançerli Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4c ve F36b.22b.1b paftaların, 7305 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.02.2014 gün ve 4/14 sayılı kararıyla;  h:16.50m ve h:7.50m yapı yüksekliğindeki müftülük kullanımındaki parsellerin birleştirilerek, talep edilen  blok nizam 7 kat yapılaşma koşullunu bitişik nizam 7 kat olarak değiştirilmesi şeklinde, oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 94651478/301.05.03/34   sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 15. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1306 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3a ve F36b.23d.3b paftaları 11640 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.03.2014 gün ve 6/10 sayılı kararıyla; İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yolun bir kısmının otopark olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 14.03.2014 gün ve 11547413-301.05-24260 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 16. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1307 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar Mahallesi, uygulama imar planı F36c.16c.1b paftası, 8491 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.02.2014 gün ve 4/15 sayılı kararıyla; TAKS:0.30 ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının, TAKS:0.20 E:1.50 h:36.50m yapılaşma koşullu konut alanı  kullanımına dönüştürülmesi yanında “çekme mesafeleri içerisinde kalmak koşuluyla tabi zemin altında otopark yapılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.02.2014 gün ve 84211085-301.05-20/923 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 17. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1308 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Belediye Meclisinin  03.03.2014 gün ve 6/17 sayılı kararıyla; Belediyemiz sınırları dahilindeki bulvar, cadde ve sokakların başlangıcından sonuna kadar herhangi bir tarafında yapı ruhsatı almış ve yapı ruhsatında işyeri, dükkan vs. gibi bağımsız bölümleri olan konut alanındaki yapıların yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş sayılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı Atakum Belediye Başkanlığının 06.03.2014 gün ve 84211085-301.05-34/1178 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.       Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 18. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1309 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Karaoyumca, uygulama imar planı F36a.19b.2d paftası, 98 nolu parselin bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 tarih ve 23/443 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ormandan çıkartılan parselin konut, park ve yol olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin  plan değişikliğini bölgedeki tüm ağaçlandırılacak alanlar gözönüne alınarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği nedeniyle oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  03.03.2014 gün ve 6/19 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 06.03.2014 gün ve 84211085-301.05-34/1178 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararı, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 19. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 17.04.2014 tarih ve 286 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile ilgili ücret tarifesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 20. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 1205 sayılı; 2013 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi teklifi Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 21. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 734 sayılı; Kavak İlçe Belediye Başkanlığı 10.04.2014 tarih, 585 sayılı yazısı ile; 6360 Sayılı Kanun gereği Belediyemize devredilen, tapuda Karadağ Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı, İlimiz Kavak İlçesi, F35C-23c pafta, Karadağ Köyü, 118 ada, 97 nolu parseldeki 14.007.00 m2 tarla üzerinde bulunan Hayvan Pazarının Kavak Belediyesine devredilmesini talep etmektedir.Mülga İl Özel İdaresi ve İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında kapatılması ve hükümlerini yitirmesi nedeniyle 6360 Sayılı Yasa gereği Belediyemize devir edilecek olan; İlimiz, Kavak İlçesi; Karadağ Köyü, 118 ada, 97 nolu parselde kayıtlı 14.007.00 m2’lik taşınmaz ve üzerinde bulunan Hayvan Pazarı’nın; tapuda Belediyemiz adına devir işlemleri tamamlandığı tarih itibariyle Kavak Belediye Başkanlığı’na; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca; bedelsiz olarak devrinin yapılması teklifi, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 22. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 735 sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 08.04.2014 tarih, 359 sayılı yazısı ile; İlimiz Ladik İlçesinde bulunan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile Belediyemize devri yapılan,  Akdağ Kayak Merkezindeki sosyal tesis, kafeterya, otoparkın ve müştemilatının işletme hakkının 10 yıllığına belirli bir bedelle sezonluk  ( Kasım-Aralık-Ocak-Şubat ) şirketlerine verilmesini talep etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”hükmüne istinaden, 6360 Sayılı Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 27.03.2014 tarih, 137 sayılı kararına istinaden Belediyemize devir edilen taşınmazlardan olan, Tapuda; İlimiz, Ladik İlçesi, Saray Mahallesi, Yayla mevkiindeki, Akdağ Kayak Merkezi sosyal tesis, kafeterya, otoparkı ve müştemilatının ekli listede gösterilen malzemelerle birlikte işletme hakkının, 10 yıllığına sezonluk ( Kasım-Aralık-Ocak-Şubat ) 5216 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne devredilmesi teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 23. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 736 sayılı; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait, Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan,  aşağıdaki  tabloda belirtilen taşınmazlar işletme hakları ile birlikte, Samsun Anakent İmar İnş. Tic.Ltd. Şti.’nin kirasına verilmiş olup, kiracı dosyalarında yapılan incelemelerde taşınmazların kira sözleşmelerinin hizalarında belirtilen tarihlerde nihayetleneceği anlaşılmıştır. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”hükmüne istinaden, Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şirketi’ne, kira geçerlilik süresinin nihayetleneceği tarih itibariyle, TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ( bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ) oranı kadar artırılarak  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi uyarınca; 10 yıl müddetle işletme hakkının devredilmesi       teklifi, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.

 24. Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 30.04.2014 tarih ve 64 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Kurumumuz adına “Yeşilırmak ve Kızılırmak Havzası Ah Yaş Sebze ve Meyve İşleme,Paketleme,Depolama ve Pazarlama Tesisi Fizibilitesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Arge Şube Md. V. Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınması teklifi  Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 25. (K.NO:122) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve 188 sayılı; Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği 1997 Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP) yönetimi ve Yeşilırmak ve kollarında oluşan kirliliği ve nedenlerini önlemek için gerekli tedbirleri almak, bölgede mevcut erozyon giderici çalışmaları yapmak, akış rejimini düzenlemek, Yeşilırmak Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur. Birliğin Üyeleri Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İl Özel İdareleridir. Ancak, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Üyesi olan Samsun İl Özel İdaresi’nin 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben 06.12.2012 Tarihli ve 28489 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6360 Sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereği tüzel kişiliği kaldırılmış ve Birlikte üyeliği sona ermiştir. Samsun Büyükşehir Belediyesinin Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğine üye olunması oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:123) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 1310 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 gün ve 12/231 sayılı kararı doğrultusunda, Samsun Büyükşehir Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin Estetik Kurulu oluşturulması gerektiğinden, 2 yıl müddetle görev yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinden Aydın ÇİFT Asil Üyeliğe, Tahsin CANİKLİ Yedek Üyeliğe oybirliği ile seçilmişlerdir.
 27. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.05.2014 tarih ve 806 sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. 05.05.2014 tarih, 646 sayılı yazısı ile; İlimiz Ayvacık  İlçesinde bulunan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile Belediyemize devri yapılan, kafeterya ve müştemilatının işletme hakkının 10 yıllığına belirli bir bedelle sezonluk  olarak şirketlerine verilmesini talep etmektedir.Büyükşehir Belediyemizin de %99.9 oranında hissedarı olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “ Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. ( Ek cümle: 12.11.2012 -6360/10 md.) Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.”hükmüne istinaden,            6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun kararına istinaden Belediyemize devir edilen taşınmazlardan olan, Tapuda; İlimiz, Ayvacık İlçesi, Örencik Mahallesi, Devret mevkii, 101 ada, 192 nolu parselde kayıtlı, kafeterya, sosyal tesis ve müştemilatının işletme hakkının, 10 yıllığına sezonluk 5216 Sayılı Kanunun 26.maddesi uyarınca, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydıyla Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ne devredilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu
 28. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 07.05.2014 tarih ve 985 sayılı; 6360 sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediyemize devredilen Terme Belediyesi mezbaha hizmetleri ile ilgili olarak Terme Belediye Başkanlığı 02/05/2014 tarih ve 92 sayılı yazı ile mezbaha hizmetlerinin Belediyelerine devredilmesini talep etmişlerdir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesinin z bendinin 2. paragrafında “Büyükşehir Belediyesi birinci fıkrasının (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini Belediye Meclis Kararı ile ilçe belediyelerine devredilebilir, birlikte yapabilirler” denilmektedir. İlgili maddeye istinaden Terme Belediyesi mezbaha hizmetlerinin Terme Belediye Başkanlığına devredilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 29. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 08.05.2014 tarih ve 987 sayılı;       6360 Sayılı yasa gereği Büyükşehir Belediyemize devredilen,Kavak Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi mezarlık hizmetleri ile ilgili olarak Kavak Belediye Başkanlığı 08.05.2014 tarih ve 767 sayılı yazı,Ayvacık Belediye Başkanlığı 02.05.2014 tarih ve 269 sayılı yazı ile mezarlık hizmetlerinin Belediyelere devredilmesi talep etmişlerdir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7. Maddesinin z bendinin 2.paragrafında ‘Büyükşehir Belediyesi birinci fıkrasının (1),(s),(t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini Belediye Meclis Kararı ile İlçe Belediyelerine devredilebilir ,birlikte yapabilirler ‘denilmektedir. İlgili maddeye istinaden ,Kavak Belediyesi mezarlık hizmetlerinin Kavak Belediye Başkanlığına, Ayvacık Belediyesi mezarlık hizmetlerinin Ayvacık Belediye Başkanlığına devredilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 30. Özel Kalem Müdürlüğünün 09.05.2014 tarih ve 149 sayılı; Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 95.Yılı Kutlamaları çerçevesinde yer alan ve her yıl  yapılmakta olan 19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonasında dereceye giren 2014 yılı için Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından Bayanlarda ve Erkeklerde ilk 10 ‘ar sporcuya ;
 31. FERDİ ERKEK SPORCULAR
 32. 1.ve  2. ye Tam altın
 33. 3.,4. ye Yarım altın
 34. 5.,6. ,7.,8. ,9. ve 10. ya Çeyrek altın,
 35. FERDİ BAYAN SPORCULAR
 36. 1. ve  2. ye Tam altın
 37. 3.,4.  ye Yarım altın
 38. 5., 6. , 7.,8. ,9. ve 10. ya Çeyrek altın verilmesi teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 39. Zabıta Dairesi Başkanlığının 06.05.2014 tarih ve 266 sayılı;  Büyükşehir Belediye Başkanlığımız Zabıta Dairesi Başkanlığında kullanılmak üzere (5) beş adet motosiklete ihtiyacımız bulunmaktadır.       Taşıt Kanununda yapılan değişikliklerle İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebileceği hükmü getirilmiştir. Buna göre her yıla ait bütçe Kanununa ekli “T” işaretli cetvelde gösterilen ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtların Meclis Kararımız ile satın alınması mümkün bulunmaktadır.           Söz konusu beş adet motosikletin satın alınması teklifi gündeme alınarak, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.
 40. Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turan ÇAKIR (Atakum) ve Arkadaşlarının 12.05.2014 tarihli; Çatı kullanımlarıyla ilgili olarak “Konut amaçlı tek bağımsız bölümden oluşan binalar hariç olmak üzere, çatı aralarına bağımsız bölüm ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler yapılamaz. Ancak, bu kısımlara su deposu ve asansör kulesi yapılabilir ve bina ortak alanı olarak kullanılabilir.” Plan notu eklenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.04.2014 tarih ve 8/100 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğinin plan açıklama raporunun 2. paragrafının;  “Askı süresi sonunda plan notu yürürlüğe girecektir. Ancak, yürürlük tarihinden önce inşaat ruhsatı almış parseller ile inşaat ruhsatı başvurusu yaparak tüm ruhsat harçlarını ilgili Belediyesine yatırmış parseller en geç bir yıl içinde ruhsat almak kaydıyla, yürürlükteki mevzuata göre işlemler yürütebilecektir.” şeklinde düzeltilmesi önergesi gündeme alınarak, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına oybirliği ile havale olundu.


Belediye Meclisimiz 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 14.00’de Samsun Kale Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, NO:2 İlkadım adresinde (Cumhuriyet Meydanı karşısı eski İl Genel Meclis Toplantı Salonunda) toplanılmak üzere saat 15.45’de toplantı kapatıldı.