SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.05.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

  1. (K.NO: 180) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 tarih ve 1234 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre uygulanmakta olan revize edilen ekli Ücret Tarifesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  2. (K.NO: 181)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.04.2017 tarih ve 1563 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabını uygun gören, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  3. (K.NO: 182)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 04.04.2017 tarih ve 2010 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14 Mart 2017 tarih ve 84 nolu kararı ile Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile BİTLİS Belediyesi arasında Kardeş Şehir İlişkisi kurulması kabul edilmiştir.               Kardeş belediye ilişkileriyle; orada yalnız olmadıklarını göstermek, moral ve motivasyon takviyesinde bulunmak, elde edilmiş güzel belediyecilik deneyimlerini paylaşmak, maddi imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremedikleri projelere katkı sağlamak, yeni projeler tasarlamak amaçlanmaktadır.                                                                                              Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya YILMAZ’ın önerileriyle, Bitlis merkezinde yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu herhangi bir caddenin seçilerek,  taşıt trafiğinden arındırılıp,  sokak sağlıklaştırması yapılması, dükkan cephelerinin iyileştirilmesi, muhtelif cephe kaplamaları yapılması, kent mobilyaları, yol kaplamaları ve diğer imalatlarla caddenin estetik ve örnek bir görünüme kavuşturularak tamamen yayalaştırılması ve cadde AVM haline getirilmesi görüşü benimsenmiştir.                                                                              Bu bağlamda alternatif 3-4 cadde ismi üzerinde durulmuş olup,  Bitlis Belediyesi ve KUDEB yetkililerince belirleyeceği bir caddenin sokak sağlıklaştırması yapılmak üzere; halihazır harita ölçümleri, altyapı tesislerinin durumu ile konumu, fotoğraflar vb. diğer verilerin Samsun Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi akabinde; Büyükşehir Belediyemiz tarafından projelendirme, teknik şartname görsel animasyon ve maliyet hesapları tamamlanarak ihale ve uygulama aşamasına geçilmesi kararlaştırılmıştır.                                          Bu nedenle belirlenecek cadde ve sokaklarda, harita ölçüm işleri, etüt proje hizmetleri, yol altyapı, üstyapı ve bina cephelerinin iyileştirme işleri projelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması ve yaptırılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  4. (K.NO: 183)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 17.04.2017 tarih ve 2274 sayılı; Akçansa Hazır Beton, Damsan Madencilik, Aybet Beton firmaları ile Büyükşehir Belediyemiz arasında yapılacak olan “SBB Yol Hizmet Ağında Bulunan Atakum İlçesi Çamlıyazı Mahallesi İle Sarıtaş Mahallesi Arasındaki Bağlantı Yolunda Trafik Yüküne Uygun Olarak Yol Üstyapı Kaplamasının Yapılması”na ilişkin protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  5. (K.NO: 184)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 28.04.2017 tarih ve 2532 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde yer alan ve Tekkeköy ilçesi sınırları içinde bulunan Örnek, İlkadım, ve 19 Mayıs Sanayi Sitelerinde 2562 adet sanayi dükkanı bulunmaktadır. İrili ufaklı toplam 2562 esnaf/girişimciye hizmet veren yol ağının 14.50 m. ve üstündeki genişliklere sahip Cadde ve Bulvarların Beton/BSK kaplaması Samsun Büyükşehir Belediyemizce tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Ancak Tekkeköy Belediyesi Başkanlığının 03.04.2017 tarih ve 29773392-313.02-E.50-2375 sayılı yazısında da belirttiği üzere; 14.50 m. ve altında genişliğe sahip sokakların fiziki görünümleriyle yol kaplamaları çok kötü durumdadır.                                                                                                                                Bu bağlamda; Tekkeköy İlçe Belediyesinin sorumluluğundaki Örnek, İlkadım ve 19 Mayıs Sanayi bölgesindeki yolların yağmursuyu kanal imalatlarının SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması, beton yol yapılacak kesimlere ise yapılacak ihaleden sonra ortaya çıkacak yapım bedelinin 1/3 oranında Büyükşehir Belediyemizce maddi katkı sağlamasına ilişkin hazırlanan protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  6. (K.NO: 185)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 tarih ve 2604 sayılı; 2017 yılında 18-30 Temmuz tarihleri arasında 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ilimizde gerçekleşecek olup, bu büyük organizasyon Samsunumuzun dünya çapında tanınması adına ciddi katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde (özellikle havaalanı yolu ve Ankara yolu adalar köprüsüne kadar olan) arsalarda, evlerde ve sair yerlerde Baruthane Mahallesi, Kalkancı Mahallesi, Liman Mahallesi, Cedit Mahallesi, Karasamsun Mahallesi, Kadifekale Mahallesi gibi şehircilik ve estetik bakımdan görüntü kirliliği oluşturan binaların, bahçe ve beton duvarların vb. yapıların sıva ve boya işlerinin yapılarak, estetik görünüm kazandırılması gerekmektedir.                                                                                                        Görüntü kirliliği oluşturan bu unsurların 5393 Sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesinin “Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye Meclisinin il ve ilçelerde meclisinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir ” hükmü gereğince, bina cephe sıva ve boya işleri ile çevre tanzimi vb. çalışmalarının yapılması ve masrafların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  7. (K.NO: 186)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.04.2017 tarih ve 484 sayılı; Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Samsun Şubesinin, 02.03.2017 tarih ve 420/11 sayılı dilekçelerinde; İlimiz İlkadım İlçesi, Kadıköy Koruluğu içerisinde yer alan 360,00 m² ve 258,00 m² alanlı prefabrik okul binaları ve önünde yer alan 1598,00 m² yüzölçümlü açık alan Samsun Büyükşehir Meclisinin 16.06.2006 tarih ve 12/253 sayılı kararı ile 10 yıllığına vakıfa tahsis edildiği, bu tahsis süresinin sona erdiği ve tahsis süresinin 10 yıl daha uzatılmasının istendiği bildirilmektedir.                                                                                         Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar listesinde yer alan, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Samsun Şubesine, İlimiz İlkadım İlçesi, Kadıköy Koruluğu içerisinde yer alan 360,00 m² ve 258,00 m² alanlı prefabrik okul binaları ve önünde yer alan 1598,00 m² yüzölçümlü açık alanın düzenlenecek Ortak Hizmet Projesi Protokolünde belirtilen hususlar dâhilinde 5 yıl müddetle ve bedelsiz olarak vakfın kullanımına bırakılması ve Ortak Hizmet Projesi Protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  8. (K.NO: 187)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 24.04.2017 tarih ve 498 sayılı; İlkadım Kaymakamlığı Zübeyde Hanım Anaokulunun 20.03.2017 tarihli 16590563.100/222 sayılı yazısı, İlkadım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.04.2017 tarihli 32101848-807.01-E.4926227 sayılı yazılarının ekindeki Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürlüğünün 10.04.2017 tarih ve 16590563-105.01-E.4842660 sayılı yazılarında; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2007 tarih ve 4-74 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. maddesi ve ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi uyarınca, İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1038 ada, 11 numaralı parselde bulunan Anneler Parkı içerisinde yer alan Anneler Evinin müştemilatı ile birlikte Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 10 yıl süre ile tahsis edildiği, bu sürenin de dolmuş olması nedeni ile bahse konu yerin tahsisinin 10 yıl daha uzatılması talep edilmektedir.                                                Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1038 ada, 11 numaralı parselde bulunan Anneler Parkı içerisinde yer alan Anneler Evinin müştemilatı ile birlikte düzenlenecek Protokolde belirtilen hususlar dâhilinde 5 yıl müddetle ve bedelsiz olarak İlkadım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve Protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  9. (K.NO: 188)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 tarih ve 714 sayılı; Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından piknik ve mesire yeri olarak kullanılmak üzere projelendirilen, Terme Miliç Sahili Çevre Düzenleme Çalışmaları tamamlanmış olup, tesisin geçici kabulü yapılarak Daire Başkanlığımıza teslim edilmiştir.                                                                 Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi 05.04.2017 tarihli, 2017/298 sayılı yazısı ile; İlimiz Terme İlçesi, Evci Mahallesi Miliç Mevkii Ünye Karayolu(D010) Üzeri 7. Km. Terme/SAMSUN adresinde bulunan Miliç Sahil Tesisleri, çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmiştir.                                                                5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.                                                                                         Bu nedenle; İlimiz Terme İlçesi, Evci Mahallesi, Atatürk(Miliç) Caddesi No:290/1 adresinde bulunan ve ekli krokide gösterilen bölge içinde yer alan, Miliç Sahil Tesisleri içindeki sosyal tesis, büfe, otopark, çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının, KDV Hariç aylık 1.500,00 TL bedelle ve 5 yıl süre ile Samsun Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO: 189)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 tarih ve 499 sayılı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan İlimiz 19 Mayıs İlçesi, Tepeköy Mahallesi, Sarıgazel Tabiat Parkını Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.06.2016 tarih ve 259 sayılı kararı ile Piknik ve Mesire Alanı olarak kullanılmak üzere kiralanması uygun görülmüş olup, bahse konu alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünden 03.10.2016 tarihli sözleşme ve 10.03.2017 tarihli ek sözleşme ile 5 yıllığına Belediyemize kiralanmıştır.                                                                                                                                Belediyemiz tarafından kiralanmış olan İlimiz 19 Mayıs İlçesi, Tepeköy Mahallesinde bulunan Sarıgazel Tabiat Parkı Çay Bahçesi ve Müştemilatlarının işletme hakkının Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketine verilmesi düşünülmektedir.                                                                                                5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.                                                                                Bu nedenle; İlimiz 19 Mayıs İlçesi, Tepeköy Mahallesi, Sarıgazel Tabiat Parkı Çay Bahçesi ve Müştemilatlarının işletme hakkının, KDV Hariç yıllık 7.700,00 TL bedelle ve 5 yıl süre ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO: 190)Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.05.2017 Tarih Ve 737 Sayılı; Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi 04.05.2017 tarihli, 2017/270 sayılı yazısı ile; mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait olup, Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli, tapuda İlimiz Ayvacık İlçesi, Tepealtı Mahallesi, 401 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan ve Ayvacık Doğal Yaşam Parkı Projesi kapsamında inşa edilen çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmiştir.                                             5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.                                                                                         Bu nedenle; mülkiyeti Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait olup, Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli, tapuda İlimiz Ayvacık İlçesi, Tepealtı Mahallesi, 401 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan ve Ayvacık Doğal Yaşam Parkı Projesi kapsamında inşa edilen çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının, KDV hariç 250,00 TL bedelle ve 5 yıl süre ile Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO: 191)Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.05.2017 Tarih Ve 738 Sayılı; Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı 04.05.2017 tarih ve 1638605-158 sayılı yazısı ile, Ayvacık İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Mustafa Akar Sokak adresinde, Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen sosyal tesisi ve müştemilatlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını bildirerek, Daire Başkanlığımıza teslim etmiştir.                                                                                             Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi 04.05.2017 tarihli, 2017/270 sayılı yazısı ile; Ayvacık İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Mustafa Akar Sokak adresinde bulunan, imar planında park olarak ayrılmış olan alanda Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen sosyal tesis ve müştemilatlarının işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmiştir.               5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti ve tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir;  ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmü bulunmaktadır.                                                                                         Bu nedenle; Ayvacık İlçesi, Orhangazi Mahallesi, Mustafa Akar Sokak adresinde bulunan, imar planında park olarak ayrılmış olan alanda Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşa edilen sosyal tesis ve müştemilatlarının işletme hakkının, KDV hariç 250,00 TL bedelle ve 5 yıl süre ileSamsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO: 192)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 26.04.2017 tarih ve 237 sayılı; Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuarı, metal, makine ve elektrik sektöründe yer alan tüm imalatçı ve ihracatçı firmaların ihtiyaç duyabileceği tüm analizler ile taksimetre ve elektrik sayaçları kalibrasyonu gibi çok sayıda sektöre yönelik analizlerin gerçekleştirilebileceği IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) çerçevesinde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının nihai faydalanıcısıdır.                                                                                                                   Laboratuar kapsamında yaklaşık 180 adet cihaz ile birlikte donanımlı laboratuar, bölgenin en büyük ve yurt genelinde de en kapsamlı ikinci uluslararası akredite bir laboratuar olma özelliğine sahip olacaktır.                                                                                                               Laboratuarın Temmuz 2017 içinde açılması planlanmış olup cihaz montajları, başlangıç test ve kalibrasyon çalışmaları, intikal eden numuneler üzerindeki test ve ölçüm çalışmaları ile laboratuarın performansı takibi yapılacaktır.                                                                                   Yukarıda özetlenen çerçevede ilgili sektörlerin rekabet güçlerini arttırarak bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayacağına inanılan Samsun Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuarı’nın işletilmesi için kurulması planlanan 500.000 bin TL sermayeli  işletici şirkette Samsun TSO’ nun % 51 (Proje gereği Samsun TSO’nun en az %51 hissedar olması gerekiyor), Samsun Ticaret Borsası’nın %10, Ondokuzmayıs Üniversitesi’nin %10, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün %9 hisse oranı bulunmaktadır.                                 Kurulacak şirkete Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin %20 lik pay (100.000 TL) ile ortak olunmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO: 193)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 tarih ve 238 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı kapsamında Kurumumuz adına “ Buzağı Can Sütü Projesi ” sunulması planlanmaktadır. Proje kapsamında;

- Kolostrum ikame tozu üretim tesisi kurulması,

- Hammadde temini için itilaf sağlanan çiftliklere depolama altyapısı oluşturulması,

- Çiftçiye dağıtılması planlanan 15.000 doz kolostrum ikame tozunun üretimi üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri,

- Tarım il teşkilatları ve serbest veteriner hekimlere yönelik eğitim faaliyetleri,

- Ölçme- Değerlendirme çalışması , planlanmaktadır.                                                                                 Projenin tahmini bütçesi 4.000.000,00 (Dört Milyon) TL’dir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı katkısı 3.000.000,00 (Üç Milyon) TL olup, 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL olan eş finansman miktarı proje sahibi Kurumumuz tarafından karşılanacaktır.                                                       Kurumumuz adına “ Can Sütü Projesi ”  başlıklı projenin sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL  eş finansman desteği olarak mali katkı yapılmasına,  sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı “Mehmet Akif ÖZDEMİR” in yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO: 194)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 27.04.2017 tarih ve 239 sayılı; Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmekte olan Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında sunulan “Water Management Modelling of Kızılırmak Delta Project within the Scope of Samsun’s Adaptation Process to Climate Change- Samsunun İklim Değişikliğine Adaptasyonu Sürecinde Kızılırmak Deltası Su Yönetiminin Modellenmesi Projesi” başlıklı ve CCGS/83 referans numaralı Proje kapsamında;

-          Kızılırmak Deltası Su Ayak İzinin Belirlenmesi

-          Demonstrasyon özelliğinde bisiklet parkının kurulması

-          Belediye ve diğer kurumlarda iklim değişikliği ile ilgili farkındalık artırma eğitimleri yapılması

-          Kamu spotları hazırlanması

-          Çocuklara yönelik Doğa Kampları düzenlenmesi

Samsun-Kızılırmak Deltası arasında bisiklet turu düzenlenmesi faaliyetleri, planlanmaktadır.                  Projenin hibe almaya hak kazanması durumunda Kurumumuzca uygulanmasına, toplam bütçesi 219.997,35 (ikiyüzondokuzbindokuzyüzdoksanyediEuro,otuzbeşcent) Euro olan projeye 21.999,74  (yirmibirbindokuzyüzdoksandokuzEuro,yetmişdörtcent) Euro eş finansman katkı yapılmasına, proje kapsamında Kurumumuzu temsil ve ilzama, sözleşme yapmaya ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya “Ramazan AYDIN” nın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO: 195)Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 246 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde bulunan Bafra Mezbahasının Bafra Ticaret Borsası ile işbirliği içerisinde yatırım yapılarak işletme kapasitesinin büyütülmesi hedeflenmektedir.                                                                                                                     Belediye Kanunu Madde 75-c fıkrası;                                                                                           “Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;                                                                               c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliğine izin vermekte, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu Madde 2 ticaret borsalarını kanun kapsamında olduğu, Madde 4’de ise borsaların kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu ifade edilmektedir.                                                              Yukarıda ifade edilen kanuni dayanaklar çerçevesinde Belediyemiz ve Bafra Ticaret Borsası arasında Bafra Mezbahasına yapılacak yatırımlar ve işletilmesine ilişkin hazırlanan ekli protokolün onaylanması ve Belediyemiz adına protokolü imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Sefer ARLI’nın yetkili kılınmasını teklifinin daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO: 196)Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi  Başkanlığının 26.04.2017 tarih ve 416 sayılı; Vatandaşlarımızı gönüllü kan bağışçısı olmaya özendirmek ve şehrimizin kan ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak üzere belediyemize ait 1987 model 55 AH 693 plakalı SG 200 MAN marka körüklü otobüsün Samsun Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğüne tahsisi talep edilmektedir.                                                                                                                     5393 Sayılı Belediye Kanununun diğer kurumlarla ilişkilerini düzenleyen 75.nci maddesi c) fıkrası belediyeler “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,kamu yararına çalışan dernekler özürlü dernek ve vakıfları,Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 Sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.                                                                                                   5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7.nci maddesi v) fıkrası “Sağlık merkezleri hastaneler,gezici sağlık üniteleri ile yetkililer yaşlılar,engelliler kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,meslek ve beceri kazandırma kursları açmak işletmek veya işlettirmek bu hizmetleri yürütürken üniversiteler,yüksekokullar ,meslek liseleri,kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak,hükümleri gereğince belediyemize ait 1 adet MAN marka 55 AH 693 plakalı körüklü otobüsün 3 yıl müddetle Samsun Kızılay Kan Merkezine tahsisinin yapılması ve tahsis şartlarının belirlenebilmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO: 197)Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21.04.2017 tarih ve 376 sayılı; Fen İşleri Daire Başkanlığı ’ na bağlı olarak çalışan “ Taş Ocakları İşletme ve Doğal Taş Elemanları Üretim Şube Müdürlüğü’nün” görevine son verilmiş ve bu Müdürlüğün yerine  Fen İşleri Daire Başkanlığı ’ na bağlı olarak “ Taş Ocakları Konkasör Tesisleri Şube Müdürlüğü” ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ’ na bağlı “ Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisleri Şube Müdürlüğü” kurulmuştur.                                                              Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına yeni bağlanan “Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisleri Şube Müdürlüğü ’nün” görev yetki ve sorumluluk esaslarını belirleyen yeni yönetmelik hazırlanmış, hem de “Tasarım ve Grafik Şube Müdürlüğümüzün” görev tanımlarında bazı değişiklikler yapılmıştır.                                                                              Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığının yeniden düzenlenen ekli yönetmeliği uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

6360 SAYILI KANUN  İLE  MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE DEVİR  EDİLEN  CENAZE ARAÇLARI

SIRA NO

PLAKA NO

MARKA

CİNSİ

YILI

NERDE KULLANILIYOR

İL /İLÇE

1

56 AGS 25

MITSUBISHI

ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)

1998

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ

ÇARŞAMBA

2

55 AHT 58

FORD /TRANSİT

CENAZE NAKİL ARACI

2012

ÇARŞAMBA BELEDİYESİ

ÇARŞAMBA

3

55 ATE 16

FORD

ÖZEL AMAÇLI (CENAZE ARACI)

2009

AYVACIK BELEDİYESİ

AYVACIK

4

55 AFT 64

KIA

CENAZE NAKİL ARACI

2001

19 MAYIS BELEDİYESİ

19 MAYIS

5

55 ANV 57

Wolsvagen

CENAZE NAKİL ARACI

1992

KAVAK BELEDİYESİ

KAVAK

6

55 AHT 59

FORT

CENAZE NAKİL ARACI

1997

ALAÇAM BELEDİYESİ

ALAÇAM

7

55 VJ 347

FIAT DUCATO

CENAZE NAKİL ARACI

2013

TERME BELEDİYESİ

TERME

8

55 DT 476

FORT/TRANSİT

CENAZE NAKİL ARACI

199

LADİK BELEDİYESİ

LADİK

19.  (K.NO: 198)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 03.05.2017 tarih ve 84 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ‘ terminal ve otopark , (s) bendinde yer alan mezarlık ve (t) bendinde yer alan hal ve mezbahalara ilişkin görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredilebileceği ve birlikte yapabileceği’ hükmü gereğince 01/05/2014 tarihinden itibaren Mezarlıklar Müdürlüğümüz demirbaş kayıtlarına geçen ekli listedeki ilçe belediyelerinin kullanımında olan cenaze taşıtlarını kendi İlçe Belediyelerine 3 yıl süreliğine bedelsiz olarak cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere verilmesi, protokolü imzalamak için Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’a yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO: 199)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 1934 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 21L paftası ve uygulama imar planı 21L.IV paftasının bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının turizm alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:8473-12) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:912-30) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır                                                           Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO: 200)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 2007 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı 20L paftası ve uygulama imar planı 20L.IV ve 19L.I paftalarının bulunduğu alanda, otogar alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:8473-13) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:912-31) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır                                                                                             Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO: 201)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 1936 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04b paftada, 241 ada 3 ve 230 ada 1 parselin bulunduğu alanda ticaret, büfe ve yol alanları kullanımlarının yeniden düzenlenerek ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-306) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 27.04.2017 gün ve 30673830-754-E1215-2817 sayılı yazısı  ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                   Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun planlama bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması, planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olmasının yanında 14 Ekim 2015 tarih ve 21/411 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclisince aynı gerekçelerden dolayı uygun görülmediğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO: 202)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 1937 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05d paftada, 2015/1905 Esas Nolu Samsun 2.İdare Mahkemesinin kararına istinaden park ve otopark alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin (PİN:1077-307) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 27.04.2017 gün ve 30673830-754-E1213-2816 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.                                                                                                                                           Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO: 203)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 1939 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı belirlenmesine ilişkin (PİN:4911-18) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4760-27) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO: 204)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.05.2017 tarih ve 1940 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi F36a3 paftanın bulunduğu alanda, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında kullanılmak üzere kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2017 gün ve 1/100 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü’nün 21.04.2017 gün ve 81249893-310.20.01-(55160107792)-5880 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.                                                           &