SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.06.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEM İLANI


İlan

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından

 

            Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 12 Haziran 2020 Cuma Günü Saat 14:00’de, Aşağıda Yazılı Gündem Maddelerinin Görüşülmesi İçin Büyükşehir Belediyesi Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonda (İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Fuar Caddesi) Toplanılmak Üzere Olağan Toplantıya  Çağrılmıştır.   

 

             Duyurulur.                                                                                                                              08.06.2020

 

 1. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24.03.2020 Tarih Ve 16269 Sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 16.Maddesine İstinaden 1 Yıl Süre İle Görev Yapmak Üzere Gizli Oy İle 5 Encümen Üyesi Seçimi Teklifi.
 2. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 24.03.2020 Tarih Ve 16269 Sayılı; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15.Maddesi Gereği;                                                                                                                                                      a) Kurulması Gerekli İmar Ve Bayındırlık, Çevre Ve Sağlık, Plan Ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik Ve Spor Ve Ulaşım Komisyonunun Haricinde Hangi Komisyonların Kurulacağı,                                                        b) Bu Komisyonların Kaç Kişiden Oluşacağı,                                                                                                                       c) Kurulacak Olan Bu Komisyonların Ne Kadar Süre İle Kurulacağına Karar Verilmesi Ve Bu Komisyonlara İşaretle Oylama İle Üye Seçimi Teklifi.
 3. İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25.03.2020 Tarih Ve 16528 Sayılı; Yapılan Atamanın Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 4. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 31.03.2020 Tarih Ve 17295 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Meclisin Bilgisine Sunulması Teklifi.
 5. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 23.03.2020 Tarih Ve 16101 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Teklifi. 
 6. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25393 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi’nin Cari Hizmet Giderlerinde Kullanılmak Üzere İller Bankası Aş. Den Nakit Kredi Kullanılmasına İlişkin Her Türlü İşlemi Yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Yetkili Kılınması Teklifi.
 7. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28.04.2020 Tarih Ve 20382 Sayılı 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi Teklifi.
 8. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.06.2020 Tarih Ve 25306 Sayılı; Covid-19 Kapsamında Alınması Planlanan 50 Adet 12 Mt. Diesel Otobüsün T-1 Cetveline Eklenmesi, Harcama Birimlerince 2020 Mali Yılı Sonuna Kadar Kullanılmayacağı Anlaşılan İhtiyaç Fazlası Ödeneklerin İhtiyacı Olan Birimlere Aktarılması Teklifi.
 9. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 04.06.2020 Tarih Ve 25042 Sayılı; Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Alınan Tedbirler Kapsamında Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. Aş.Nin  (Samulaş) Sermayesinin  Arttırılması Teklifi.
 10. Kültür Ve Turizm Dairesi Başkanlığının 29.05.2020 Tarih Ve 24043 Sayılı; Büyükşehir Belediyesi İle Hacı Ömer Sabancı Vakfı İş Birliği Kapsamında ‘’Bandırma Vapuru Sanal Müzesi’’ Yapılabilmesi Amacıyla Yapılacak Olan Protokolü Büyükşehir Belediyesi Adına İmzalamaya Kültür Ve Turizm Dairesi Başkan Vekili İdris Akdin’in Yetkili Kılınması Teklifi.
 11. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29.05.2020 Tarih Ve 24044 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait İlkadım İlçe Sınırlarında Bulunan Taşınmazların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Olarak Kullanılmak Üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Tahsisi Ve Düzenlenecek Protokolü İmzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Yetkili Kılınması Teklifi.
 12. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.06.2020 Tarih Ve 24331 Sayılı; Samsun Kültür Turizm Tic. Aş. Tarafından İşletilen 19 Mayıs İlçesi, Yörükler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Büfe Ve Müştemilatın İşletme Hakkının İptal Edilmesi Teklifi.
 13. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.06.2020 Tarih Ve 24330 Sayılı; Mülkiyeti Ve Kullanım Hakkı Büyükşehir Belediyesine Ait Olan Kiralanmış, Satılmış Taşınmazların Nisan, Mayıs, Haziran Ayı Kira/Ecremisil/ Taksit Tahakkuklarının 3 Ay Süreyle Ertelenmesi Teklifi.
 14. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25446 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait 17 Adet Taşınmazın Büyükşehir Belediyesinin Samsun Vergi Dairesine Olan Borçlarına Mahsuben Samsun Milli Emlak Müdürlüğüne Satılması Teklifi.
 15. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 01.06.2020 Tarih Ve 24336 Sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize Ait Olan Çarşamba İlçesi Sefalı Mahallesinde Bulunan Tarla Vasıflı Taşınmazın Çarşamba Belediyesi Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tahsisi Teklifi.
 16. Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25392 Sayılı; Sanayi Gelişim Alanı Kapsamında Atakum Ve İlkadım Sınırlarında Yer Alan 84 Hektar Yüzölçümlü Alanda Kamulaştırma Yapılması İçin Büyükşehir Belediyesi İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Arasında Düzenlenecek Protokolü İmzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in Yetkili Kılınması Teklifi.
 17. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 29.05.2020 Tarih Ve 24040 Sayılı;  Toplu Taşıma Hizmeti Sunan 106 Adet Araç İçin Özel Halk Otobüslerine Pandemi Sürecinde Araç Yakıt Desteği Yapılabilmesi Teklifi.
 18. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 01.06.2020 Tarih Ve 24333 Sayılı; Ukome Kararı Doğrultusunda Samsun Merkez Ve İlçelerinde İhtiyaç Duyulan C Plakaların Tahsis Edilmesi Teklifi.
 19. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 01.06.2020  Tarih Ve 24332 Sayılı; Kent İçi Toplu Taşım Araçları Ve Ticari Taksilerin Hat/Durak Ve Kira Bedellerinin Tahsilatlarının Vade Farkı Almaksızın 01 Temmuz 2020 Tarihine Kadar Ertelenmesi Teklifi.
 20. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25394 Sayılı; Yakakent İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesi İle Birlikte Belediye Hizmet Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 21. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25395 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Saski Genel Müdürlüğünün Yazısına İstinaden Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 22. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25410 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Sınırlarında Mevcut Kullanım Kararlarının İmar Planlarına İşlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 23. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25411 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Sınırlarında Saski Genel Müdürlüğünün Yazısına İstinaden Belediye Hizmet Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 24. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25396 Sayılı; Lâdik İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 25. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25397 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Otopark Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Teklifi.
 26. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25398 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Spor Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 27. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25399 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi Teklifi.
 28. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020  Tarih Ve 25420 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Konut Alanı Kullanımının Özel Eğitim Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 29. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25414 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Sınırlarında Otopark Alanı Kullanımının Otopark Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 30. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25400 Sayılı; 19 Mayıs İlçe Belediye Sınırlarında Tekne İmal Ve Çekek Yeri Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 31. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25401 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Sınırlarında Spor Alanı Kullanımının Konut Alanı Kullanımına Dönüştürülmesine İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 32. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25406 Sayılı; Canik İlçe Belediye Sınırlarında Ticaret Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım Ve Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 33. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25412 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Sınırlarında Sanayi Alanı Kullanımı Oluşturulmasına İlişkin Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 34. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25402 Sayılı; Vezirköprü İlçe Belediye Başkanlığının Sadece Tekstil Fabrikası Yapılması Ve Gürültü Kirliliğine Her Türlü Önlem Alınması Koşulu İle Ticaret Alanı Kullanımı Oluşturulmasıyla Birlikte Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 35. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25403 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının Jeolojik Etüt Gerektiren Alan Kullanımının Kaldırılarak Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Kullanımı Oluşturulması Yanında E: 1.00 Yençok:9.50 M Yapılaşma Koşulları Belirlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 36. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25404 Sayılı; Salıpazarı İlçe Belediye Başkanlığının Konut Alanı Ve Yol Kullanımının Yeniden Düzenlenerek Yapılaşma Koşullarının Değiştirilmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 37. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25405 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının İnşaat Alanlarında Herhangi Bir Artış Olmaması Kaydıyla Ada Bölüm Çizgisinin Kaldırılmasına Ve Yapı Yaklaşma Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 38. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25413 Sayılı; Terme İlçe Belediye Başkanlığının Kullanım Alanı Kararlarının Yeniden Belirlenerek Konut+Ticaret Ve Belediye Hizmet Alanı Kullanımı Oluşturulması İle Birlikte Yapılaşma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi.
 39. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25407 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin İtirazı Red Eden Meclis Kararının Değerlendirilmesi Teklifi.
 40. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25409 Sayılı; Çarşamba İlçe Belediye Başkanlığının İlave Ve Revizyon İmar Planı Yapımına Yönelik Olarak Nazım İmar Planı Ve Uygulama İmar Planının Beraber Yürütülmesi Amacıyla Nazım İmar Planı Hazırlıkları İçin Çarşamba Belediyesinin Yetki Talebine İlişkin Meclis Kararının Değerlendirilmesi Teklifi.
 41. İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25408 Sayılı;  Sokak İsim Değişikliği Teklifi.
 42. Yazı İşleri Ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 08.06.2020 Tarih Ve 25391 Sayılı; Meclis Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı Ücretlerinin Belirlenmesi Teklifi.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       Mustafa DEMİR

                                                                                                                                                            Büyükşehir Belediye Başkanı