SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.10.2010 Ukome Kararları


RAYLI SİSTEMİN İŞLETMEYE ALINMASI SONRASI KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA HATLARINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNİN BELİRLENMESİ

 1. 12 Ekim 2010 tarihinde deneme seferlerini tamamlayan ve geçici olarak ücretsiz yolcu taşımaya başlayan raylı sistemde ve bağlantılı olarak halk otobüslerinde uygulanacak ücret tarifesi konusu komisyonda müzakere edildi.
 2. KARAR 2010/8-1
 3. a.Ortak Elektronik Ücret Toplama Sistemi
 4. - Halk otobüsleri ve raylı sistemde ortak elektronik ücret toplama sitemi kullanılacaktır. (SAMKART)  - Şimdiye kadar olduğu gibi SAMKART dolum işlemleri bayiler üzerinden yapılacağı gibi istenirse yetkili internet siteleri ya da yetkili banka şubeleri üzerinden de gerçekleştirilebilecektir.  - Halk otobüsleri ve raylı sistemde, 20 Ekim 2010’dan itibaren sadece SAMKART ya da akıllı jeton ile seyahat yapılacak; buna karşın nakit para geçerli olmayacaktır.  - Üzerine yükleme yapılmamış SAMKART’ların ücreti 5 TL olacaktır. İndirimler ya da diğer benzeri kişiselleştirme işlemlerinin bedeli ise ayrıca 2 TL. olacaktır.   - SAMKART’ı bulunmayan yolcular için geliştirilen tek seferlik akıllı jetonların ücretleri ise 1,75 TL olacaktır.  - İndirimli SAMKART sahibi yolcular, halk otobüsleri ve raylı sistemi % 10 indirim ile kullanabilecekleridir.
 5. b.Halk Otobüslerinde Yapılacak Düzenlemeler ve Fiyat Tarifeleri
 6. - Halk otobüsleri, mümkün olduğu kadar kısa güzergâhlarda ve tarifeli biçimde yolcu taşımaya başlayacaklardır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, SAMKART’la; aynı ilçe sınırları içindeki yolculuklarda tam biniş 1,0 TL. ve ilçeden ilçeye yolculuklarda tam biniş 1,5 TL. olacaktır. (İndirimli SAMKART sahipleri için bu bedeller, yüzde onluk indirim uygulanarak 0,9 TL ve 1,35 TL olacaktır.) Ancak, çok yakın yolculuklarda ilçeden ilçeye geçilse bile Büyükşehir Belediyesinin onayı ile kısa mesafe ücreti alınacaktır.  - Tekkeköy ilçesinin dağınık ve düşük yoğunluklu yapısı nedeniyle Tekkeköy İlçe Merkezinde bir aktarma merkezi oluşturulacaktır. Tekkeköy Aktarma merkezinden hem ilçeye ait yerleşim merkezlerine yolcu taşıması, (tıpkı diğer ilçe içi yolculuklar gibi) tam bilet 1,0 TL. indirimli bilet 0,9 TL. olarak ücretlendirilecektir. SAMKART sahibi olmayan yolculardan ise 1 akıllı jeton ücret alınacaktır.   - SAMKART’ı bulunmayan yolcular için ise Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki her bir yolculuk 1 akıllı jeton ile ücretlendirilecektir.  - Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına çalışan halk otobüsü hatlarında ise, Samsun Merkez – Çınarlık Arası SAMKART’la 2 TL (ya da 2 akıllı jeton) ve  Samsun Merkez -  Havaalanı arası SAMKART’la 4 TL (ya da 3 akıllı jeton) ücret ödenecektir. İndirimli SAMKART’larda yine % 10 indirim yapılacaktır.
 7. c. Raylı Sistem Yolculuklarında Fiyat Tarifeleri
 8. - On duraktan daha çok raylı sistemle yolculuk yapan yolcular, SAMKART ile 1,5 TL ücret ödeyeceklerdir. (indirimli 1,35 TL)  - On durak ya da daha az raylı sistemle yolculuk yapan yolcular, SAMKART ile 1,1 TL. ücret ödeyeceklerdir. (indirimli, 0,99 TL)  - Raylı sistemi kullanan SAMKART sahibi olmayan tüm yolcular, kısa ya da uzun mesafe farkı olmaksızın 1 akıllı jeton ile ücret ödeyeceklerdir.
 9. d. Aktarmalı Yolculuklarda Fiyat Tarifeleri
 10. - Otobüslerden otobüslere yapılan aktarmalarda, SAMKART sahibi yolcular (ilk binişten itibaren 1 saat içinde aktarma yaptıkları takdirde) ikinci seyahati % 25 indirimli yapacaklardır.
 11. Örnek: Tekkeköy’de otobüse binen bir kişi, İlyasköy otobüsüne süresi içinde aktarma yaparsa, ilk yolculuk için 1,5 TL. ve ikinci yolculuk için % 25 indirimle (1 TL yerine) 0,75 TL. ödeyecektir. Bu kişi öğrenci ise ayrıca öğrenci indirimi de alabilecektir.
 12. - Otobüslerden raylı sisteme yapılan yapılan aktarmalarda, SAMKART sahibi yolcular (ilk binişten itibaren 1 saat içinde aktarma yaptıkları takdirde) ikinci seyahati % 17 indirimle yapabileceklerdir.
 13. Örnek: Hasköy’den otobüse binen bir kişi, raylı sisteme süresi içinde aktarma yaparsa, ilk yolculuk için 1,0 TL ödedikten sonra ikinci yolculukta (raylı sistemde) % 17 indirim ile (1,5 TL) yerine 1,25 TL ödeyecektir. Bu durumda toplam seyahat bedeli, 2,25 TL. olacaktır.
 14. Aktarmalı yolculuk yapanlar, öğrenci indiriminden ya da raylı sistemde kısa mesafe indiriminden de ayrıca yararlanacaktır. Eğer bu örnekteki yolcu, indirimli SAMKART sahibi ise ve raylı sistemi 10 duraktan az kullanarak inerse, ilk otobüs yolculuğu için 0,9 TL. ödedikten sonra raylı sistemde %17 indirim alarak 0,99 TL. yerine 0,83 TL. ödeyecek ve bu durumda toplamda 1,73 TL. ödeyerek seyahatini tamamlayacaktır.
 15. - Raylı sistemden otobüslere yapılan aktarmalarda, SAMKART sahibi yolcular (ilk binişten itibaren 1 saat içinde aktarma yaptıkları taktirde) ikinci seyahati % 25 indirimli yapabileceklerdir.
 16. Örnek: Raylı sistemden inen bir kişi, eğer Balaç otobüsüne süresi içinde aktarma yaparsa, ilk yolculuk için 1,5 TL ödedikten sonra ikinci yolculukta (1 TL yerine) 0,75 TL. ödeyecektir. Bu durumda toplam seyahat bedeli, 2,25 TL. olacaktır.
 17.  
 18. Aktarmalı yolculuk yapanlar, öğrenci indiriminden ya da raylı sistemde kısa mesafe indiriminden de ayrıca yararlanacaktır. Eğer bu örnekteki yolcu, indirimli SAMKART sahibi ise ve raylı sistemi 10 duraktan az kullanarak inerse, raylı sistem için 0,99 TL ödedikten sonra otobüste %25 indirim alarak 0,9 TL. yerine 0,68 TL. ödeyecek ve bu durumda toplamda 1,67 TL. ödeyerek seyahatini tamamlayacaktır.
 19. - Raylı sistemin batı uçtaki son durağı olan (OMÜ Rektörlük altındaki) Üniversite durağı aktarma merkezinden üniversite içine servis yapan araçlara aktarmalar ise, raylı sistemden inen yolcular için tanımlanan süre içinde ücretsiz yapılırken, raylı sistemden gelmeyen yolcular bu servisleri SAMKART sahibi iseler 0,75 TL karşılığı kullanabileceklerdir. SAMKART sahibi olmayanlar ise 1 akıllı jeton karşılığı üniversite iç servisini yapan otobüsleri kullanabileceklerdir. OMÜ Kurupelit Kampüsü içinden  servis araçlarına binen yolcular ise bu aşamada ücretsiz olarak raylı sisteme taşınacaklardır.
 20.  
 21. (1) NOLU VE (3) NOLU TAKSİ DOLMUŞ HATTI İLE YEŞİLKENT ADALAR, KURUPELİT, ATAKUM TÜRKİŞ, TAFLAN VE ÇATALÇAM HATLARININ GÜZERGÂHLARINDA GEÇİCİ DÜZENLEMELER
 22. Raylı sistemin işletmeye alınmasından sonra kent içindeki lastik tekerlekli toplu taşıma araçları ile entegrasyon sağlanması konusunda alınan 23.09.2010 gün ve 2010/7-1 sayılı UKOME kararı tekrar okundu. Bu kararın (J) fıkrasında ifade edilen ortak ücret toplama sistemi ve havuz modeline geçiş hakkında yürütülmekte olan görüşmelerin hali hazırda neticelenmemesi nedeniyle, Kentin batısında Atakum ilçesi sınırlarında faaliyet gösteren dört minibüs hattının, Yeşilkent – Adalar hattının ve (1) nolu dolmuş hattının geçici bir güzergâhta faaliyetlerini yürütmeleri gereği üzerinde duruldu. Öte yandan raylı sistem projesi kapsamında tüm trenlerin henüz gelmemesi nedeniyle bu aşamada kapasiteyi karşılayamadığı ifade edildi.
 23. KARAR 2010/8-2
 24. a. 23.09.2010 gün ve 2010/7-1 sayılı UKOME kararının Yeşilkent – Adalar Hattı, Atakum Türkiş hattı, Kurupelit Hattı, Taflan hattı, Çatalçam Hattı, (1) ve (3) nolu dolmuş hatları ile ilgili kısımları, ortak ücret toplama sistemine geçilememesi nedeniyle askıya alınmıştır. Bunun dışındaki düzenlemeler ise geçerliliğini koruyacaktır.  b. Taflan ve Çatalçam – İncesu hatları, raylı sistem hattının batı tarafındaki son istasyonu (OMÜ rektörlük) yanında oluşturulacak otopark alanında depolanacaklar, raylı sisteme ve üniversite kampüsüne giden araçlara bu noktadan aktarma sağlayacaklar, bu noktadan doğuya doğru geçmeden kendi bölgeleri ile raylı sistemin son durağı arasında yolcu taşıyacaklardır. Bu iki hatta hak sahibi olanlar, 23.09.2010 gün ve 2010/7-1 sayılı UKOME kararının (j) fıkrasında belirtilen çalışmalar kapsamında halk otobüsleri ve Büyükşehir Belediyesi ile bir anlaşma sağlamaları durumunda ortak ücret toplama sistemine katılabilir ya da halk otobüsü statüsü kazanarak sisteme entegre olabilirler.   c. Kurupelit ve Atakum – Türkiş hatları ise, bu aşamada yeterli tren olmaması nedeniyle yolcuların mağduriyetini engellemek adına, geçici olarak aşağıda belirtilen şekilde güzergâhları düzenlenmiştir:   - Her iki hat, geçmişte olduğu gibi Atakum Merkezindeki caddelerdeki ve Ondokuzmayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsündeki güzergâhlarını kullanacaklar; Atatürk Bulvarını takiple Liman Kavşağına kadar gelecekler, Rıhtım Caddesine dönerek Fuar Caddesi üzerinden Çiftehamam Kavşağına ulaşacaklar, buradan dönüş yaparak Fuar Caddesi boyunca devam ederek Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ile Serbest Bölge arasındaki alanda depolanacaklardır.  - Geri dönüşte ise Fuar Caddesi üzerinden Çiftehamam Kavşağına varacaklar, buradan dönüşle Fuar Caddesi – Rıhtım Caddesi – Atatürk Bulvarı üzerinden önceki güzergâhlarını tamamlayacaklardır.  - Proje kapsamında temin edilecek 16 trenin tamamının işletmeye alınması ile birlikte bu iki hattın güzergâhları yeniden değerlendirilecektir.
 25. d. Ayrıca (1) nolu dolmuş hattının güzergahında, 23.09.2010 gün ve 2010/7-1 sayılı UKOME kararının (h) fıkrasıyla yapılan düzenlemede belirtilen güzergahı, geçici olarak Bafra Caddesinin Anadolu Caddesi kavşağına kadar uzatılmıştır.   e. (3) nolu taksi dolmuş hattının ise, güzergâhının geçici olarak Yalova Gemisi yanındaki depolama alanından hareket ettikten sonra Fuar Caddesi – Liman Kavşağı – Çiftehamam Caddesi – 100.Yıl Bulvarı veya Fuar Caddesi – Liman Kavşağı – 100.Yıl Bulvarı biçiminde değiştirilmesi; bu amaçla Çiftehamam Caddesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü önünde yolcu indirme bindirme cebi oluşturulması, cadde üzerinde başka noktada yolcu indirilmesi ve bindirilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. Dönüşte ise (Çiftehamam Caddesine girilmeden) 100. Yıl Bulvarı – Liman Kavşağı – Fuar Caddesi – Yalova Gemisi yanı depolama alanı güzergâhı kullanılacaktır.
 26. f. Yeşilkent Adalar Hattı da, geçici olarak, kente gelişte ve dönüşte, Ankara Yolu Kavşağı – Atatürk Bulvarı – Liman Kavşağı – Rıhtım Caddesi – Fuar Caddesi (Çiftehamam Kavşağına kadar) olan bölümü kullanacak, Fuar Caddesi üzerinden Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ile Serbest Bölge arasındaki alanda depolanacaklardır.
 27. g. Gelecekte 23.09.2010 gün ve 2010/7-1 sayılı UKOME kararının (j) fıkrasında belirtilen çalışmalarda bir ilerleme sağlandıkça bu geçici güzergahlar yeniden değerlendirilecektir.
 28. h. 12 Ekim 2010 gün ve 2010/8-2 sayılı UKOME kararının ve 23 Eylül 2010 gün ve 2010/7-1 sayılı UKOME kararlarının (askıya alınmamış maddelerinin) yürürlüğe giriş tarihi 20.10.2010 olarak belirlenmiştir. Depolama yerleri arasındaki değişiklikleri için ise 28.10.2010’a kadar zaman tanınacaktır.