SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.10.2017 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. (K.NO: 425)Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 11.09.2017 tarih ve 240 sayılı; 2017 mali yılı bütçesine 20.000.000,00 TL ek bütçe yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 426)Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 14.09.2017 tarih ve 5396 sayılı; 2017 mali yılı bütçesine 15.000.000,00 TL ek bütçe yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 427)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 21.09.2017 tarih ve 1919 sayılı; Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün 12.09.2017 tarih, 2017/1007 sayılı yazısı ile; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2012 tarih ve 12 sayılı kararı ile Şirketlerine 5 yıl süre ile işletme hakkı devredilen ve 31.10.2017 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Bulvar AVM Tekel Otoparkı’nın 5216 Sayılı Kanunu’nun 26. maddesine göre işletme hakkının şirketlerine verilmesini talep etmektedir.
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesindeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” hükmüne istinaden,
  İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 205 ada, 2, 8, 10, 11, 12 ve 14 no.lu parsellerin altına inşa edilen Mülkiyeti Belediyemize ait üç katlı yeraltı otoparkının işletme hakkının 5 yıl müddetle ve KDV DAHİL aylık 10.000,00  TL bedelle Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. Ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

S.

No

İlçe

Mahallesi

Ada

No

Parsel No

Kat

Bağ. Böl. No

Arsa Payı

Alanı (m²)

Niteliği

1

İlkadım

Kılıçdede

1281

17

2. Kat

4 Nolu

210/2400

156,00 m²

Mesken

2

İlkadım

Kılıçdede

1281

17

1. Kat

3 Nolu

210/2400

156,00 m²

Mesken

3

İlkadım

Kılıçdede

7687

5

2. Kat

10 Nolu

20/387

112,00 m²

Mesken

4

İlkadım

Kılıçdede

7687

5

2. Kat

9 Nolu

20/387

112,00 m²

Mesken

5

İlkadım

Cedit

1267

15

8. Kat

25 Nolu

117/2400

149,00 m²

Mesken-Dubleks

6

İlkadım

Cedit

7267

4

6. Kat

8 Nolu

72/630

170,00 m²

Mesken

7

İlkadım

Cedit

7267

4

7. Kat

9 Nolu

88/630

225,00 m²

Mesken-Dubleks

8

İlkadım

Kılıçdede

714

19

6. Kat

18 Nolu

2997/1238

124,00 m²

Mesken

9

İlkadım

Cedit

1267

14

2. Kat

8 Nolu

470/1200

117,00 m²

Mesken

 1. 4.(K.NO: 428)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26.09.2017 tarih ve 1955 sayılı; Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışları düşünülmektedir.
  Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıdaki çizelgede tapu bilgileri belirtilen taşınmazların; 2886 sayılı Devlet İhale kanununu uyarınca satışını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

 1. (K.NO: 429)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.09.2017 tarih ve 1970 sayılı; Mülkiyetleri Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “WC” nitelikli 6 no.lu bağımsız bölüm ile İlimiz İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi, 7936 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, “Asma Katlı Depolu Dükkan” nitelikli, 4 no.lu bağımsız bölümün, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışı düşünülmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 9745 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı “WC” nitelikli 6 no.lu bağımsız bölümün satışını uygun gören, Plan ve Bütçe,

S.

NO.

CİNSİ

TAPU BİLGİLERİ

ADRESİ

ALAN

(m²)

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA

PARSEL

B.B.NO.

1

AsmaKatlı Depolu Dükkan

İlkadım

Kılıçdede

7936

1

4

Uğur Mumcu Parkı Yanı Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi No:5 İlkadım / SAMSUN

321,00 m²

2

WC

(Tuvalet)

İlkadım

Kale

9745

1

6

Kale Mahallesi Gazi Caddesi ve  19 Mayıs Bulvarı Kesişimi Konak Alt Geçit WC İlkadım / SAMSUN

20,75 m²

Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 1. 6.(K.NO: 430)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.10.2017 tarih ve 2015 sayılı; Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1059 ada, 16 parselde kayıtlı arsa üzerindeki 27 dairelik lojman binası, mülga Samsun İl Özel İdaresine tahsisli iken, Samsun Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 05.03.2014 tarih ve     1-1-2, 1-1-3 sayılı kararları ile Belediyemize tahsisen devir edilmiştir.
  Boş halde bulunan binanın güvenliğini sağlamak amacıyla bina girişi ve zemin kat cephelerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Fakat binanın eski olması ve uzun zamandır bakım ve onarımının yapılmaması nedeniyle, binanın dış cephesindeki sıvalardan kopmalar meydana gelmekte ve bina çevresindeki can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir. Bu durum ile ilgili Belediyemize defaten şikâyetler gelmiştir.                                                                        Belediyemize tahsisli bulunan, İlimiz İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, 1059 ada, 16 parselde kayıtlı binanın; ekonomik ömrünü tamamlamış olması, dış cephesindeki sıva kopmaları nedeniyle çevresindeki can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, binanın bulunduğu arsanın Maliye Hazinesine ait olması nedeniyle Belediyemizin bina üzerinde dilediği gibi hüküm ve tasarrufta bulunamaması, ayrıca mevcut haliyle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılamaması nedeniyle tahsisinin kaldırılmasını uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  7.(K.NO: 431)Kaynak Geliştirme  ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.09.2017 tarih ve 545 sayılı; Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 17.05.2017 tarih ve 89801662-349-E.10349 sayılı yazısı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve 37419779-453.01/TR/55E.1886 sayılı yazılarında özetle Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Samsun Çarşamba’da 82 ha’lık alanın Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi olarak sınırlarının kesinleşen bölge için Belediyemiz Meclisinin 8 Haziran 2017 tarih ve 234 sayılı kararı ile %25 oranında hissedar olunması, kuruluş protokolünün kabulü ve 2 yıllık süre için 4 asil ve 4 yedek üye için evrak karara bağlanmıştır.
  4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nunda 18 Haziran 2017 tarihinde yapılan düzenleme ile; 7. Maddesinde müteşebbis heyet için seçilen üyelerin 4 yıl süreyle seçilmesi, yine anılan Kanunun 13. Maddesinde müteşebbis heyette bulundurulacak herbir temsilci için yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere ödenecek meblağa ilişkin düzenleme yapılmıştır.
  Anılan bu kanun değişikliği çerçevesinde 8 Haziran 2017 tarih ve 234 sayılı kararla Çarşamba OSB müteşebbis heyetinde görev yapmak üzere seçilen 4 asil ve 4 yedek üyenin sürelerinin 4 yıla çıkarılması, ilk mahalli idare seçimleri sonrası oluşacak Meclis’ten kalan süreyi tamamlamak üzere yeniden üye seçimi yapılması, yine anılan kanunun 13. Maddesinde yapılan düzenleme ile üye başına yüz bin Türk lirası ödemenin yapılabilmesini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık, Plan ve Bütçe Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
  8.(K.NO: 432)Kaynak Geliştirme  ve İştirakler Dairesi Başkanlığının 28.09.2017 tarih ve 546 sayılı; Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cennetinde sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge, biyolojik çeşitliliğin korunması ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla;
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, yönetim alanı olarak tanımlanan alanda mevcut ve daha sonra belirlenebilecek ulasal-uluslararası koruma statülerini (Doğal Sit, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Ramsar Alanı, UNESCO Mutlak Koruma Alanı ve Tampon Bölge gibi) dikkate alarak yönetim birliğinin sağlanması,
  2. Yönetim sürecinde tarafların rol ve sorumluluklarının belirlenmesi,
   Konularını kapsayan, belirlenen alanın yönetim süreçlerinin katılımcı bir şekilde tanımlanması, hem yerel hem de uluslararası ihtiyaçları karşılayabilecek bir yapıya kavuşturulması için 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Ek 2. maddesine dayanılarak, yönetim alanı oluşturulması, bu alan için UNESCO Dünya Mirası başvurusunda bulunulması için yürütülecek çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu alan için oluşturulan “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanlığı” ile işbirliği içerisinde yürütülecek çalışmaların çerçevesini ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği arasında imzalanacak ekli protokolün görüşülerek karara bağlanabilmesi ve protokolü imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkilendirilmesini uygun gören, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler, Tarım ve Hayvancılık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
   9.(K.NO: 433)Fen İşleri Daire Başkanlığının 26.09.2017 tarih ve 5540 sayılı; Alaçam Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan imar genişliği 14,50 altında olan mahalle yollarında kullanılmak üzere 2000 ton asfalt yama malzemesinin Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait merkez veya Bafra asfalt üretim tesisinden temin edilmesi ile ilgili protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

10.  (K.NO: 434)Fen İşleri Daire Başkanlığının 26.09.2017 tarih ve 5875 sayılı; “Samsun İli Salıpazarı İlçesi Gökçeli Mahallesi 161 Ada 1 Parsel Üzerinde Zemin +4 Kattan Oluşan Ve Zemin Hariç Diğer 4 Katının Mülkiyeti Saski Genel Müdürlüğüne Ait Mevcut Hizmet Binasının 1. Katının Saski Genel Müdürlüğünce 2,3 Ve 4. Katlarının İse Hizmet Süresi Boyunca Samsun Büyükşehir Belediyesince kullanımına ilişkin; Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Saski Genel Müdürlüğü arasında düzenlenen protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO: 435)Fen İşleri Daire Başkanlığının 28.09.2017 tarih ve 6030 sayılı; Samsun İli Atakum İlçesi Alanlı Mahallesinde 24 Derslikli Okul Binası” yapılması ve Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı tarafından kullanılmasına ilişkin Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı (SİYEV) arasında düzenlenen protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

12.  (K.NO: 436)Fen İşleri Daire Başkanlığının 28.09.2017 tarih ve 6032 sayılı; “Samsun İli Terme İlçesi Fenk Mahallesi 102 Ada 15 Parselin tamamının Terme Belediyesi adına geçirilmesinin sağlanması ve sonucunda taşınmaz üzerinde bulunan Terme Hizmet Binası olarak kullanılan mevcut binaların yıkılarak imar planına uygun kullanım haline getirilmesi ile Terme Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Terme İlçesi Fen Mahallesi 144 ada 1 nolu parselde kayıtlı 3413,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni hizmet binasının paylaşım ve ortak kullanımına ilişkin düzenlenen protokolü belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa YURT’un yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

13.  (K.NO: 437)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.10.2017 tarih ve 3473 sayılı; Samsun Anakent Tur. Tic. Ltd. Şti.’den alınan   22.09.2017 tarih ve 758 sayılı yazılarında; şirketin faaliyetleri arasında yer  alan hizmet ihalelerinin sürelerinin 3 yıla uzamasından ve makine, teçhizat alımları ile, yatırım hizmetleri için  bankalardan nakit veya gayri nakit (Teminat Mektubu) kredi kullanımına ilişkin şirketlerine 14.03.2016 tarih ve  106 sayılı Meclis Kararı ile verilen 12.000.000,00 TL’lık   borçlanma yetkisinin  13.000.000,00 TL’ sına çıkarılması için izin istenilmektedir.
Bu izin limitleri içerisinde kalmak kaydı ile de sermayesinin % 100’ü kendilerine ait olan Samsun Kültür Turizm A. Ş’nin de bankalardan kredi kullanmak istemesi halinde bu kredi için de kendilerine  muvafakat verilmesini talep etmektedirler. 
Sermayesinin % 99.9 Büyükşehir Belediyemize ait olan Samsun Anakent Tur.Tic. Ltd. Şti’nin  bilançosunun incelenmesinde borç stokunun borçlanmaya engel olacak bir durumu bulunmamaktadır.
5393 Sayılı Kanunun ‘’Meclisin Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 18. maddesinin “Borçlanmaya karar vermek “ başlıklı (d) bendi  hükmü  ve aynı kanunun ‘’ Borçlanma ‘’ Başlıklı 68. maddesinin (d) ve (e) bendleri ‘’Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmanın belediye meclisinin kararı ile yapılabileceği, bu oranın Büyükşehir Belediyeleri için 1,5 kat uygulanacağı ifade edilmiştir.
Yukarıda bahsi geçen  konulara ilişkin Anakent Tur. Tic. Ltd. Şti’ne 14.03.2016 tarihli 106 sayılı Meclis kararı ile  verilen 12.000.000,00 TL kredi  borçlanma yetkilerinin  13.000.000,00’ TL’sına   (Onüç milyon) çıkarılması, ayrıca sermayesinin %’ 100 Anakent Tur. Tic. Ltd. Şti’ ne  ait olan Samsun Kültür Turizm Tic. A. Ş.’ nin de  kredi limitleri içerisinde kalmak kaydıyla kullanmak isteyeceği kredilere de muvafakat verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO: 438)Trafik İşleri Dairesi Başkanlığının  02.10.2017 tarih ve sayılı; Trafik İşleri Daire Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumluluk Esaslarını Belirleyen Yönetmeliği uygun gören, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO: 439)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4856 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi nazım imar planı F36b.16d paftası, uygulama imar planı F36b.16d.2d paftasının, bulunduğu alanda, ibadet alanı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-342) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-123) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                                                                                    Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO: 440)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4857 sayılı; Atakum ve İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.21b, F36a.14b ve F36a.15a paftaları, uygulama imar planı F36b.21b.2b, F36b.21b.2d, F36a.14b.2a ve F36a.15a.1d paftalarının,  bulunduğu alanda, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 03.10.2017 tarih ve 57401605-604/E.320545 sayılı yazısı doğrultusunda,  taşıt yolu kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin; (PİN:1077-343) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-124), (PİN:1088-202)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO: 441)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4858 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç  Mahallesi nazım  imar planı  F36c.04a paftası ,uygulama imar planı F36c.04a.1a  paftası, 255,256 ve 257 nolu adaların bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesi ilişkin; (PİN:1077-344) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:905-85) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO: 442)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4859 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi nazım  imar planı  F36a.20d, F36a.19c paftaları, uygulama imar planı F36a.20d.1d, F36a.20d.4a, F36a.19c.3b  paftaları, 2994 nolu parseldeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında, belediye hizmet alanı kullanımının, sanayi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:1077-345) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ve (PİN:580-125) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile Kabul olundu.

19.  (K.NO: 443)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4860 sayılı; Vezirköprü  İlçesi  Belediye sınırlarında, nazım  imar  planı F34c.20a, F34c.15d, F34c.15c, F34c.20b paftaları  ile uygulama imar planı  F34c.15c.4c, F34c.15c.4d, F34c.15d.3c,  F34c.20a.2b, F34c.20b.1a, F34c.20b.1b, F34c.20b.2a, F34c.20b.1d paftaları, Doyran Mahallesi  347 ve Kızılcaören Mahallesi 437 nolu parsellerdeki  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında, belediye hizmet alanı kullanımının, sanayi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:4911-21) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4760-28) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO: 444)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4861 sayılı; Terme  İlçesi Belediye sınırlarında, Kozluk Mahallesi nazım  imar  planı F38d.13a paftası uygulama imar planı F38d.13a.4a, F38d.13a.4b  paftaları  103 ada 6,8 ve 9 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, okul (ortaöğretim) kullanım alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4897-26) 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve (PİN:607-34) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO: 445)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4862 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı Mahallesi nazım imar planı F36a.20d, F36a.19c paftaları, uygulama imar planı F36a.20d.1d, F36a.20d.4a, F36a.19c.3b paftaları, 2994 nolu parselin bulunduğu alanda, ekte krokisi, sınırları, koordinat değerleri ve mahalle –pafta-ada-parsel numarası belirtilen alanın, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden sanayi alanı olarak,  Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı belirlenmesine ilişkin teklif hazırlanmıştır.
Söz konusu yukarıda belirtilen alanın, 5393 Sayılı Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı belirlenmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

22.  (K.NO: 446)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4886 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F34c.20a, F34c.15d, F34c.15c, F34c.20b paftaları ile uygulama imar planı F34c.15c.4c, F34c.15c.4d, F34c.15d.3c,  F34c.20a.2b, F34c.20b.1a, F34c.20b.1b, F34c.20b.2a, F34c.20b.1d paftaları, Doyran Mahallesi 347 ve Kızılcaören Mahallesi 437 nolu parsellerin bulunduğu alanda, ekte krokisi, sınırları, koordinat değerleri ve mahalle –pafta-ada-parsel numaraları tek tek belirtilen alanların, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden sanayi alanı olarak, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı belirlenmesine ilişkin teklif hazırlanmıştır.
Söz konusu yukarıda belirtilen alanın, 5393 Sayılı Kanunu’nun 73. Maddesine istinaden kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı belirlenmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO: 447)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4863 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kutlukent  Mahallesi, nazım  imar  planı  F36c.4b  paftası, 219 ada 8 ve 9 nolu parselin bulunduğu alanda, kullanım kararlarının  yeniden düzenlenmesine ilişkin; (PİN:1077-346) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 29.09.2017  günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha önce plan değişikliği yapılarak yapılaşma hakları düzenlendiğinden ve son düzenleme ile artı haklar getirilmesi mümkün olmadığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO: 448)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4864 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Emirefendi Mahallesi,  nazım  imar  planı E35c.19d paftası, 374 ada 28 nolu parselin bulunduğu alanda, yurt alanı olarak kullanılmak üzere sosyal tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:8473-19) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 29.09.2017  günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO: 449)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4865 sayılı; 19 Mayıs  İlçesi Belediye sınırlarında, Dereköy Mahallesi, nazım  imar  planı E36a.03d paftası, 320,321 ve 322  nolu adaların  bulunduğu alanda, taşıt yolu, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; (PİN:17433-7) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği,19 Mayıs Belediyesinin 14.04.2017 gün ve 22427811-310.01-179 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

26. (K.NO: 450)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4866 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, nazım  imar  planı F36b.22b  paftası, 514 ada 63 nolu parselin  bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ,ticaret (katlı otopark) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:1077-347) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için  19.09.2017  günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunun, zemin katlarda ticaret yapılabilir ifadesi kaldırılarak sadece katlı otopark düzenlenebilir şekliyle kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO: 451)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4867 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, F36b.16d, F36a.20b ve F36a.14c paftalarının bulunduğu alanda, özel sağlık tesisi kullanım belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-348) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO: 452)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4868 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Evci Mahallesi, 18N paftası, 171 ada 7,9 ve 10 nolu parsellerin  bulunduğu alanda, mevcutakaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisi alanı kullanımı ve iskele kullanımının, akaryakıt ve servis istasyonu alanı kullanımına  dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:4897-27) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 27.09.2017  günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO: 453)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4869 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Akören Mahallesi,  nazım  imar  planı E34c.10b paftası, 837 nolu parselin bulunduğu alanda, güneş enerjisi üretim santrali alanı belirlenmesine ilişkin; (PİN:4911-22.) 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Vezirköprü Belediye Başkanlığı’nın  29.06.2017 gün ve 76384922-755.99-E.6617 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile plan açıklama raporunun, “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO: 454)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4870 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Göçebe Mahallesi,  uygulama imar planı F3d.11b.4d, F3d.11b.4c paftaları 101 ada, 1155 ve 1156 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin  05.09.2017 tarih ve (PİN: 28543) 70 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.07.2017 tarih ve 14/327 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak hazırlanan; güneş enerjisi üretim santrali alanı belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kavak Belediye Başkanlığının 13.09.2017 gün ve 29322358-754-E.1736 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO: 455)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4871 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.4c paftasının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve (PİN: 580-120)18/69  sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2017 tarih ve 12/266 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine  uygun olarak hazırlanan; ticaret alanı kullanımının özel eğitim alanına dönüştürülmesi ile birlikte yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin, oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 11.09.2017 gün ve 84211085-517.03-E.241 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan değişikliği öncesi yapılaşma koşullarına uyulması ve aşılmaması plan notu eklenmesi şekliyle  değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO: 456)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4872 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Derebahçe Mahallesi,  uygulama imar planı F36b.22d.2b, F36b.22d.2c,  F36b.22c.1a, F36.22c.1d paftaları, 3276 ada 11 ve 3419 ada 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve (PİN: 1055-197)16/55  sayılı kararıyla; resmi kurum, trafo merkezi ve park alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin, oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 11.09.2017 gün ve 94651478-301.05.03-389/E.11330 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO: 457)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4873 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyüklü Mahallesi,  uygulama imar planı F36d.06d.3a F37d.06d.3d paftalarının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 11.09.2017 tarih ve (PİN: 905-84)18/141 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 10/212 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan; konut, park, cami ve yol kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.09.2017 gün ve 33477558-301.05-E.152-152-5396 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO: 458)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4874 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında,  Yaşar Doğu Mahallesi,  uygulama imar planı F36d.16c.1b paftası, 322 ada, 320 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 02.06.2017 tarih ve (PİN: 28273)45 sayılı kararıyla; konut, park ve taşıt yolu kullanım alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, oy birliği ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığının 01.08.2017 gün ve 29388358-754-E.1442 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO: 459)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.10.2017 tarih ve 4875 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Akören Mahallesi,  uygulama imar planı E34c.10b.4d ve  E34c.10b.4a paftaları, 837 nolu parselin bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 62  sayılı kararıyla  güneş enerjisi üretim santrali alanı belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Vezirköprü Belediye Başkanlığının yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. 
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun, “her türlü altyapı hizmetlerinin yapımı, mülkiyet ve kamulaştırma ile ilgili sorunların giderilmesi yatırımcıya aittir “ plan notunun eklenerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO: 460)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29.09.2017 tarih ve 4809 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca;
1-)Alaçam İlçesi Kadıköy Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen Çuha Sokak (T.N.:3)’ın bir kısmının  isminin Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal BOLAT Sokak (T.N.:6) olarak değiştirilmesi,
2-)Havza İlçesi Mısmılağaç Mahallesinde bulunan ekli krokide belirtilen kısmındaki mevcut kadastro yolunun adının ‘Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yahya ACAR Sokak (T.N.=2) olarak değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO: 461)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.10.2017 tarih ve 4920 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, İshaklı Mahallesi nazım imar planı E35c.19d paftası, uygulama imar planı 20L.2,20L.3,20M.1 ve 20M.4 paftalarının, bulunduğu alanda, Hastane park ve taşıt yolu düzenlenmesine ilişkin; (PİN:8473-20) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:912-40) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO: 462)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.10.2017 tarih ve 4958 sayılı; Havza İlçesi Belediye sınırlarında, Medrese Mahallesi, 254 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda,  Havza revizyon imar planı kapsamında, Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine ilişkin; Havza Belediye Meclisinin 02.10.2017 tarih ve 42 sayılı kararıyla, oy birliği ile kabul edilen Havza Belediye Başkanlığının 05.10.2017 gün ve 82302225-255.02.01-E.4945 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu parselin, Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO: 463)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4333 sayılı: Terme İlçesi Belediye sınırlarında hazırlanan, Terme  Belediye Meclisinin  05.09.2017 tarih ve (PİN: 607-32) 31 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2017 tarih ve 10/229 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına uygun olarak hazırlanan   1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı  Terme Belediye Başkanlığının 05.09.2017 gün ve 37035960-754-1450/3552 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO: 464)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 06.09.2017 tarih ve 4338 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 8/145 sayılı kararı ile verilen yetki doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı  hazırlanmasına ilişkinAyvacık  Belediye Başkanlığının  23.08.2017 gün ve 98594363-310.01.02-810 sayılı yazısı Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

(08 KASIM 2017 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 13.00’de toplantı kapatıldı.)