SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

12.11.2009 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 1. Geçen toplantıya ait 09 Kasım 2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 280) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 19/10/2009 tarih ve 122 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2010-2014 yılı Stratejik Planının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 281)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 26/10/2009 Tarih ve 124 Sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010 yılı Performans Programının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 282)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 12/10/2009 tarih ve 1861 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesi, 2010 Mali Yılı Gider Bütçesi: 300.000.000,00.-TL 2010 Mali Yılı Gelir Bütçesi : 175.000.000,00.-TL

 5. İÇBORÇLANMA                                                         8.000.000,00 TL
  - Borçlanma     (+)                                              (+)  16.500.000,00
  - Ödeme           (-)                                             (-)     8.500.000,00
  DIŞBORÇLANMA                                                       117.000.000,00 TL              
  - Borçlanma     (+)                                              (+) 117.000.000,00

  TOPLAMBORÇLANMA                                                125.000.000,00 TL

  yoluyla denklik sağlanmış bulunan 2010 Mali Yılı Samsun Büyükşehir Belediye Bütçesinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6.  
 7.  
 8. (K.NO: 283)İlkadım İlçe Belediye Başkanlığının 20/10/2009 Tarih ve 1174 Sayılı; İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesi, İlkadım İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesinin Belediyesinden geldiği ve İlkadım İlçe Belediye Meclisince kabul edildiği şekliyle;
 9. Gider Bütçesi: 95.982.901,00.-TL,
  Gelir Bütçesi:  95.982.901,00.-TL olarak uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 284)Canik İlçe Belediye Başkanlığının 06/10/2009 Tarih ve 270 Sayılı; Canik İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesinin Canik İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesinin Belediyesinden geldiği ve Canik İlçe Belediye Meclisince kabul edildiği şekliyle;Gider Bütçesi: 29.389.577,00.-TL,Gelir Bütçesi:  29.379.077,00.-TLRed ve İadeler (-): 105.000,00.-TL olmak üzere,Gelir Bütçesi: 29.389.577,00.-TL  olarak Gider Bütçesi ile denklik sağlanarak uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 285)Atakum İlçe Belediye Başkanlığının 23/10/2009 Tarih ve 286 Sayılı; Atakum İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesi, Atakum İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesinin Belediyesinden geldiği ve Atakum İlçe Belediye Meclisince kabul edildiği şekliyle;Gider Bütçesi : 39.612.608,00.-TL,Gelir Bütçesi :  39.612.608,00.-TL olarak uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 286)Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığının 21/10/2009 Tarih ve 3261 Sayılı; Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesi, Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı 2010 Mali Yılı Bütçesinin Belediyesinden geldiği ve Tekkeköy İlçe Belediye Meclisince kabul edildiği şekliyle;Gider Bütçesi : 23.000.000,00.-TL, Gelir Bütçesi :  23.000.000,00.-TL olarak uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(17 Kasım 2009 Salı  günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)