SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.04.2012 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 
 

Sıra No Katı Daire No
1 B2 ( 2 ) Blok zemin 1
2 B2 ( 2 ) Blok zemin 2
3 B2 ( 2 ) Blok zemin 4
4 B2 ( 4 ) Blok zemin 3
5 B2 ( 4 ) Blok zemin 4
 1. (K.NO:125) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 522 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.09d paftasının bulunduğu alanda imar adası, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesi ve botanik bahçesi oluşturulmasına ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 26.03.2012 gün ve 775 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:126) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 523 sayılı; Atakum, İlkadım ve Tekkeköy İlçeleri Belediye sınırlarında,  dar gelirliler için konut alanı belirlenmesi yanında yol düzenlenmesi yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 3. (K.NO:127) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 524 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, F36c2 paftasının bulunduğu alanda sanayi alanı kullanımının donatı alanlarıyla birlikte yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 4. (K.NO:128) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 440-436-388 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Ulugazi Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a paftası, 595 ada 33 nolu parselin bulunduğu alanda, BHA kullanımının genişletilerek 25m enkesitli yolun yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 gün ve 4/54 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine  Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 09.03.2012 gün ve 1278 sayılı, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı’nın 06.03.2012 gün ve 4220-454 sayılı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nın 29.02.2012 gün ve 4220-50-12 sayılı yazıları ile itirazda bulunulmuştur.  Söz konusu itirazların, kurum görüşlerinin alınmaması nedeni ile kabul edilerek, eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:129) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 444-443-442-441-428 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.2d paftasının bulunduğu alanda, kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 gün ve 4/43 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 08.03.2012 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.          Söz konusu itirazların imar planında mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve imar uygulaması ile çözüleceğinden reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:130) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 525 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.2c, F36b.16b.1d, F36b.16b.4a, F36b.16b.4b, F36b.16b.3a, F36b.16b.3b, F36b.16b.3c, F36b.17a.4d ve  F36b.17a.4c   paftalarının bulunduğu  alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 tarih ve 24/383 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sahil yolu kullanımının fiili durum ve projeye uygun olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:131) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 526 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.1a ve F36b.21c.2b paftalarının bulunduğu alanda, yol ve sağlık tesisi kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:132) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 527 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.3c, F36b.23a.4d, F36b.23d.1a, F36b.22c.2b, F36b.22c.2c, F36b.22c.2d, F36b.22c.3a, F36b.22c.4b, F36b.22c.4a, F36b.22d.3b, F36b.22d.3b, F36b.22d.3a, F36b.22d.4b, F36b.22d.3d, F36b.22d.4c, F36b.22d.4d, F36b.21c.3c ve F36c.01b.2b paftalarının bulunduğu  alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/44 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yol kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.                    Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:133) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 528 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16b.3a paftasında 2861 nolu parselin bulunduğu alanı da içeren kısımda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/80 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımının gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere kültürel  tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ve 12m enkesitli yolun 20m enkesitli olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 10. (K.NO:134) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 501 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Ataköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.21c paftasında 10149 ada, 1 nolu parselin bulunduğu alanda sağlık tesis alanı kullanımının belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 16.03.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.13-01-310.01.02-796   sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:135) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 2225 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Büyükoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.15d paftasında 113 ada 6 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının yurt alanı kullanımına, 113 ada 7 parselin park alanına dönüştürülmesi yanında orman alanının plana işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için 28.11.2011 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:136) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 438 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Devgeriş Köyü, nazım imar planı F36b.23c  paftasında 10817 ada 1 nolu parsel ve 1040 nolu parselin bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla park, konut alanı ve konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 09.03.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-637 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 13. (K.NO:137) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 104 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı ve Baruthane Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.17d.1c, F36b.17d.2a, F36b.17d.2b, F36b.17d.2c, F36b.17d.2d, F36b.17d.3a, F36b.17d.3b, F36b.17d.3c, F36b.17d.3d, F36b.17d.4b, F36b.17d.4c, F36b.22a.2a,  F36b.22a.1b paftalarının bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.01.2012 gün ve 2/6 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.01.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/3  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerine uygun olmaması ve koruma amaçlı imar planı çalışmaları nedeni ile uygun olmadığından, eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:138) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 529 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20c.3d, F36a.20c.3c ve F36a.25b.2a paftalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/51 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sanayi depolama alanı kullanımının keresteciler sitesi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:139) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 462 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.3a ve F36b.22b.3d paftalarında 7885, 7886 ve 7887 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.03.2012 gün ve 6/33 sayılı kararıyla; imar planı ve kadastro arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.03.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/67  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:140) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 463 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Yaşardoğu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2b paftasında, 3433 ada 3 parselin bulunduğu alanda konut, park ve dini tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  plan değişikliğini parsel maliklerinin muvaffakatları olmadığı gerekçesiyle oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 07.03.2012 gün ve 6/34 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 12.03.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/67  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:141) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 464 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.4d ve F36b.22c.2a  paftalarında, 3379 ve 4133 nolu adaların bulunduğu alanda konut ve park  alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin 07.03.2012 gün ve 6/35 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 12.03.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/67  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:142) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 333 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.15c.3d paftasında 1504 ve 1505 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.10.2011 gün ve 18/88 sayılı kararı ile kabul edilen ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2011  gün ve 21/374 sayılı kararı ile uygun görülen imar  planı değişikliğine yapılan itirazı oy çokluğu ile kabul eden Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/18 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:143) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 323 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09a.4a paftasında 280, 287, 288, 2192 ve 2193 nolu adaların bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/30 sayılı kararıyla; 30 metrelik yola cepheli parsellerde bulunan 10m yapı yaklaşma sınırının kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:144) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 330 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.1d paftasında 1633 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/21 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “1-Atatürk Bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak, teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel, motel, pansiyon yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz. 2- Kendi parseli içinde  otopark alanı gereksinimi karşılanmadan ruhsat alınamaz” şeklinde plan notu eklenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:145) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 328 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.3a paftasında 1501 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.02.2012 gün ve 4/23 sayılı kararıyla; Samsun 1. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda yolun kaldırılmasına ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.02.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/20 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:146) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 470 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı F36a.16c.1b paftasında 183 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.03.2012 gün ve 6/33 sayılı kararıyla; trafo yeri ayrılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/33 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, trafo alanının bitişik parselden de yan bahçe mesafesi kadar çekilmesi şartı ile değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:147) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 471 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanlı, uygulama imar planı F36a.20b.3a paftasında 8535 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.03.2012 gün ve 6/34 sayılı kararıyla; trafo yeri ayrılmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/33 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:148) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 472 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.16a.1c paftasında 12 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.03.2012 gün ve 6/35 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/33 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:149) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 474 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.1d paftasının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.03.2012 gün ve 6/39 sayılı kararıyla; DOP’nın %40 seviyesine getirilmesi amacıyla park alanının büyültülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/33 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:150) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 475 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20b.1c paftası, 3636 ada 4 nolu bulunduğu alanda, park ve konut kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  Atakum Belediye Meclisinin  07.03.2012 gün ve 6/40 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/33 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:151) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 2168 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Gürgenyatak, uygulama imar planı F36c.03a.2c, F36c.03a.3a, F36c.03a.3b, F36c.03a.3c ve F36c.03a.3d paftalarında 10620, 10621 ve 10623 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.12.2011 gün ve 22/75 sayılı kararıyla;  15 m enkesitli yolun 25m çıkartılması ve bir miktar kaydırılmasına   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.12.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-348 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planına uymaması nedeni ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapıldıktan sonra değişikliğin incelenmek üzere eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:152) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 422 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.3c ve F36b.23d.3d paftalarının bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.03.2012 gün ve 5/14 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/59 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; kent parkı kullanımının bir kısmının spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.03.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-58 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.                  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:153) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 424 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2b, F36b.23d.2c, F36b.23d.2d, F36b.23d.3a ve F36b.23d.3b paftalarının bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.03.2012 gün ve 5/12 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/57 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park alanı kullanımlarının orman alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.03.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-58 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:154) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 423 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Devgeriş Köyü, uygulama imar planı F36b.23c.1d ve F36b.23c.4a paftalarının bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  05.03.2012 gün ve 5/13 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2012 tarih ve 4/58 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sosyal konut alanı kullanımının bir kısmının park ve spor alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında kent parkı kullanımının konut alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.03.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-58 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:155) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 510 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05d.1b paftası, 30 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.03.2012 tarih ve 6/52 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 tarih ve 2/12 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının sağlık tesisi (112 acil sağlık hizmetleri) alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.03.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/1871 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:156) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/04/2012 tarih ve 509 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kurtuluş Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04c.2c ve F36c.05d.1d paftalarının bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.03.2012 tarih ve 6/51 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2012 tarih ve 2/11 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; resmi kurum alanı (kaymakam lojmanı) oluşturulması ve otopark düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.03.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/1871 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:157) Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 22/03/2012 tarih ve 14 sayılı; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün ilgili yazısında Gana’nın Akra şehri ile Samsun arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması istenmesi halinde Müdürlüğün 2005/36 sayılı genelgesi doğrultusunda 16.04.2012 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına müracaat etmemiz istenmektedir. Dışişleri Bakanlığının 23.01.2012 tarih ve 325738 sayılı yazısında da böyle bir kardeş şehir ilişkisinin Türkiye-Gana arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunabileceği belirtilmektedir. Özellikle Gana’nın Batı Afrika’nın en önemli ülkeleri arasında yer aldığı göz önüne alındığında, Samsun iş adamlarımız ile Gana’lı iş adamlarının bir araya getirilmesi, ekonomik, sosyal, turistik açıdan işbirliği yapılabileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Gana’nın Akra şehri ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:158) Ar-Ge Şube Müdürlüğünün 23/03/2012 tarih ve 3 sayılı; İl Özel İdaresi Araştırma Geliştirme Başkanlığı'nın 06/03/2012 tarih ve M.55.0.İÖİ.0.65.00.00/147-1489 sayılı yazınız ile ; İlimizde turizm  merkez ve bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtılması, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik alt yapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamak, Turizm Merkezi ve Kültür Turizm  Koruma ve Gelişim Bölgelerinin cazibesini artırmak, ilde bulunan kültür ve turizm değerlerinin ; korunması, işlevselleştirilmesi ve turizm hizmetine sunulması için proje hazırlamak ve geliştirmek, bakım, onarım, düzenleme, tanıtım, baskı gibi hizmetleri sunmak amacıyla Samsun ve Çevresi  Turizm Alanı  Altyapı Hizmet Birliği kurulması planlandığı belirtilmektedir. Kurulacak olan Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği  tüzüğü ilişikte sunulmuş olup adı geçen birliğe Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak  üye olunması ve ekli tüzüğün kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:159) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22/03/2012 tarih ve 545 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2007 tarih, 116/6 sayılı kararı ile; “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen; Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması, Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması, Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görevi İlçe ve İlk kademe Belediyelerine bırakılmıştır.” Buna göre; Samsun İli Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 416. SOKAK olarak, Samsun İli İlkadım İlçesi Kadifekale Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca 1779. SOKAK olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:160) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 14/03/2012 tarih ve 709 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mart 2007 tarih, 116/6 sayılı kararı ile; “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesinde kalmak üzere; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/g maddesinde belirtilen; Meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak üzerindeki binaların numaralandırılması, Adres Bilgi Sisteminin güncel tutulması, Değişikliklerin U.A.V.T’ye işlenmesi görevi İlçe ve İlk kademe Belediyelerine bırakılmıştır.” Buna göre; 30.01.2012 tarih 207/709 sayılı dilekçede belirtildiği üzere; Samsun İli İlkadım İlçesi Reşadiye Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 59. SOKAK isminin iptal edilerek sokağın isminin numarataj yönetmeliği uyarınca Şehit Maksut KÜÇÜK (TN:15) olarak değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO:161) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 29/03/2012 tarih ve 593 sayılı; Belediyemiz, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayarak; kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, stratejik plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemize, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesi ile ‘’Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilmek, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapabilmek yetkileri verilmiştir. İlimizde faaliyet göstermekte olan kereste ve mobilya imalathane işletmecileri, mekanlarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesi ile; şehrimizin mevcut sanayi siteleri içerisinde dağınık durumdaki kereste ve mobilya imalatı sektörünü bir arada toplayarak, seri ve entegre üretim yapabilecekleri, kalıcı ve kendilerini geliştirebilecekleri‘’Samsun Ahşap ve Orman Ürünleri Sitesi’’ oluşturmak isteklerini, bu sektördeki tarafların fikir, eylem ve hedef birliği içerisinde olduklarını, bu amaçla kamulaştırma yapılmasını 27.09.2011 tarihli dilekçeleri ile Belediyemize bildirmişlerdir. İlimiz, İlkadım İlçesi Toybelen mevkii, imar planı f36a20c3d - f36a20c3d - f36a20c3d pafta, 11730, 11731 ve 11732 imar adalarına giren yaklaşık 200 dönüm alan, bu amaçla Sanayi Bölgesi olarak planlanmıştır.                     Yukarıda açıklanan nedenlerle; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/a maddesi uyarınca,  ‘’Samsun Ahşap ve Orman Ürünleri Sitesi’’ oluşturma, bu amaçla kamulaştırma yapma konusunun Belediye Meclisi tarafından görüşülerek, Belediyemizin 2012 – 2013 stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarına alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:162) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 14/03/2012 tarih ve 397 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Kültür Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 28.02.2012 tarih, 191 sayıları yazıları ile ‘ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahip çıkılması lüzumlu olan şahısların barındırılması amacı ile Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 10 adet dairenin sosyal yardım hizmetlerinde kullanılmak üzere taraflarına tahsis edilmesini’ talep etmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.v.‘Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.’ Ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.a‘İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.’ Maddelerine istinaden;  Mülkiyetleri Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde TOKİ’ne yaptırılan bloklarda yeralan aşağıdaki tabloda belirtili, her biri brüt 82.00 m²’lik, bu amaç için uygun olan dairelerden 5 tanesinin; Mağdur, zor durumda, can güvenliği ve sığınacak yeri olmayan, çocukları ile ortada kalmış kadın hemşehrilerimiz ile bu yönde mağduriyeti olan vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere, Ve tahsis edilen dairelerde ihtiyaç duyulabilecek her türlü giderlerin sağlanması, karşılanması vs gibi bütün organizasyon ve sorumluluğu gibi her türlü işlemlerin de Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile tahsis edilmesini uygun gören,, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 39. (K.NO:163) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 20/03/2012 tarih ve 1059 sayılı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2011 tarih ve 353 sayılı kararı ile onaylanan “Asfalt, parke, bordür, sathi kaplama, doğaltaş bordür, doğaltaş plak döşeme, doğal küptaş, temel tabakası, plentmiks temel tabakası, kazı yapılması, dolgu yapılması, karosiman döşenmesi, rölyef desenli plak döşeme, granik plak döşeme, Endüstriyel Beton(düz, renkli),Baskı Beton (Renkli, Renksiz ) çim alan tamiri vs. gibi üst yapılarda zemin tahrip bedeli hesaplanırken çalışma yapılan güzergâhın genişliğinin ve uzunluğunun tamamının (bordürden, bordüre) üst yapı bedelinin alınması ( asfalt güzergâh ise 5 cm sıkıştırılmış aşınma tabakası), enine geçişlerde ise kazı yerinin 100 metre sağ,100 metre solunda olacak şekilde üst yapı bedelinin alınması, eski asfalt güzergâhlarda ise yol yarı genişliğince 100 metre sağ,100 metre solunda olacak şekilde üst yapı bedeli (asfalt güzergâhlarda 5 cm sıkıştırılmış aşınma tabakası ) alınması’ ’maddesinin işleyişte çıkan aksaklıklar ve altyapı yatırımcı kurumlardan gelen yoğun talepler üzerine yürüklükten kaldırılması,Altyapı Koordinasyon Merkezinin 15.03.2012 tarih ve 2012/02 sayılı Üst Kurul Toplantısında görüşülerek oy çokluğu ile karara bağlanan; Aykome Yönetmeliğinin 15.20 maddesinde ifade edilen “Aykome Şube Müdürlüğü, kuruluşlarla ayrıca Aykome Yönetmeliği hükümleri esas alınarak protokol yapma hakkına sahiptir. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce Büyükşehir Belediyesi ve/veya İlçe Belediye Başkanlıkları ile imzalanmış olan protokollerin yürürlüğü devam eder.Ancak, alt ve üst yapı çalışmalarındaki faaliyetlerin uygulamasında, Aykome Yönetmeliği ile çelişen veya protokol metinlerinde yer almayan konularda, Aykome Yönetmeliği’ndeki usul ve esaslar dikkate alınır. ’maddesinin “İlçe Belediyelerinin sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda (14,5 metre altı)yapılacak altyapı çalışmaları için alt yapı kurumu ilgili İlçe Belediyesi ile özel protokol yapma hakkına sahip olup zemin tahrip bedellerine ait birim fiyatlarını Aykome birim fiyatlarının üzerinde olmamak kaydı ile ilçe belediyeleri kendisi belirleyecektir Tüm kazı izin başvuruları Aykome’ye yapılacak ve izin alındıktan sonra çalışmalara başlanacaktır. Telekomünikasyon çalışmalarında ise çıkartılacak olan Geçiş Hakları Yönetmeliğinin hükümleri esas alınacaktır.”’olarak düzenlenmesi, Aykome Zemin Tahrip Bedellerine ait Birim Fiyat Cetveline;   a).“Kurumlarca/şirketlerce, üst yapı cinsi baskı beton, karosiman kaplama, beton asfaltı, endüstriyel beton, doğal taş plak döşeme, doğal küp taş, parke kaplama vb. tretuvarlarda yapılacak çalışmalarda üst yapı tamiratı, tüm tretuar genişliği baz alınarak hesaplanacak keşif bedeli üzerinden Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. Süpürgeli beton kaplamalı tratuarlarda ise kazı genişliğinin 1,5 katı üzerinden hesaplanan keşif özeti Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. Ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra, renk, desen, görüntü farkı olduğu takdirde tranşe uzunluğu boyunca tretuarın tüm genişliği baz alınarak 2.Keşif hesabı yapılacak ve bedeli ilgilisinden talep edilecektir.’maddesinin,            “Asfalt kaplamalı yollarda, yola paralel yapılan tranşe kazılarında kazı başlangıç ve kazı bitiş noktalarından itibaren 20’şer metrelik metraj ilave edilerek bulunan uzunluk ve 3 metre genişlik üzerinden yapılan keşif özetine ait bedel Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. Enine geçişlerde ise tranşe kazısının 20 metre sağ, 20 metre solu ilave edilerek tüm yol genişliği baz alınarak (bordürden bordüre) hesaplanan bedel Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir.’’maddesinin,“Abone bağlantılarında ise tranşe genişliği 3 metre kabul edilerek tüm tretuar genişliğince keşif hesabı yapılacak ve bedeli Belediyemize ödenecektir. Ancak zemin tahribatının fazla olması durumunda 2.Keşif Hesabı yapılarak ilgilisinden  talep edilecektir.’’maddesinin, “Telekomünikasyon firmalarınca trançer ile yapılan çalışmalarda; kazılar mümkün olduğunca tretuardan yapılacak ve tretuarda yapılan çalışmalarda el kazısı yapılacak olup, kesinlikle makine kullanılmayacaktır. Teknik altyapı nedeniyle tretuarda çalışma mümkün olmadığı durumlarda kazılar, bordür dibine yakın ve doğrusal bir hat takip edilecektir.’’maddesinin,Telekomünikasyon Çalışmalarında trançer ile kazı yapılması durumunda Zemin tahrip bedellerinin hesaplanmasına ait usul ve esaslar: “Parke kaplamalı tretuarlarda yapılacak çalışmalarda 1.Keşif hesabı yapılırken tretuar genişliğinin ½ si kadar genişlik üzerinden hesaplanan bedel Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir. Ancak çalışmalar tamamlandıktan sonra tretuarın yarıdan fazlası tahrip olmuş ise tüm tretuar genişkliği üzerinden 2.Keşif yapılacak ve ilgilisi tarafından Büyükşehir Belediyesine bedeli  ödenecektir. Üst yapısı; baskı beton, karosiman kaplama, beton asfaltı, endüstriyel beton, doğal taş plak döşeme, doğal küp taş, parke kaplama vb. olan tretuarlarda üst yapı bedeli tüm tretuar genişliğince hesaplanarak Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecektir.’’ maddesinin, “Asfalt kaplamalı yollardan, bordür kesiminden itibaren minimum 3 metre genişlik baz alınarak zemin tahrip bedeli hesaplanacaktır. ’maddesinin, “Tranşe kazısının doğrusal uygulanmaması/yapılmaması halinde bordür mesafesinden, uygulanan max pik mesafesine 25 cm ilave edilerek bulunacak genişlik, asfalt kaplama zemin tahrip bedeli olarak(2.Keşif Bedeli) ilgilisinden talep edilecektir. ’maddesinin,“Altyapı yatırımcı kuruluşu, altyapı çalışmasını pnömatik yöntem ile gerçekleştirecek ise sondaj kuyuları tretuarlarda açılacak,5metre uzunluğunda tretuar genişliğince tamirat yapılacak veya bedeli Büyükşehir Belediyesi Altyapı Yatırım Hesabına ödenecek. Ancak daha fazla alan tahrip edildiği takdirde 2.Keşif yapılarak bedeli talep edilecektir. ‘maddesinin,“Tüm altyapı çalışmalarına ait zemin tahrip bedelleri hesaplanırken (TCK ve Bayındırlıyılı Birim Fiyatları ile) trimer (asfalt kazıma) bedeli,10 km ye kadar nakil bedeli, yükleme bedelleri de ilave edilecektir. ‘maddesinin,"Zemin Tahrip Bedellerinin hesaplanmasında Aykome 2009 yılı birim fiyatlarının üfe+tefe artış katsayısının ortalaması alınarak uygulamaya devam edilecek.2009 Aykome birim fiyatlarında: Yaya geçitleri çizilmesi (m2)=30,00 TL Sinyalizasyon Direği (adet)=500 TL Sinyalizasyon kablosu ve işçiliği (m)=100,00 TL Bilgilendirme Levhası (adet)=250,00 TL Normal Çalışma Levhası (adet)=100,00 TL Trafik Çalışma Levhası (adet)=100,00 TL Trafik Çalışma Dubası(adet)=50,00 TL Trafik İşaret, Uyarı ve Yön Tabelası (adet)=200,00 TL iş kalemlerinin eklenmesi, “Altyapı yatırımcı kuruluşu çalışmaların ardından üst yapı tamiratlarını kendisinin yapacağını taahhüt ederse, Büyükşehir Belediyesine zemin tahrip bedelinin yarısı kadar teminat ödeyecektir. Aykome Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde tamirat tamamlanmazsa, yatırılan teminatı çözerek gerekli tamir bakım ve onarımı belediye kendisi yapabilecektir. ’maddesinin “Tüm altyapı yatırımcı kuruluşları veya şirketler altyapılarını tesis edip, üst yapı tamiratlarını kendileri yapıp tamamladıktan sonra 12 ay boyunca yapmış oldukları üst yapıdan sorumlu olacaklardır. ’maddesinin eklenmesi, Diğer tüm hususlar Aykome Yönetmeliği çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir. ’konusunun, “Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin ve Türksat Uydu Haberleşmenin Aykome üye kuruluşları arasına dâhil edilmesi ’’ni uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO:164) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 28/03/2012 tarih ve 506 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.01.2012 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları ve ek ödeme oranı tavanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.01.2012  tarih ve B.07.0.BMK.0.19-115708-184  sayılı genelgesinde belirtilmiştir. Belediyemizde boş bulunan 1. derece  Mühendis  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan ; a) Jeodezi ve Fotogrametri  Mühendisi Ayhan YAKAR’ a, 2.018,27.-TL aylık net ücret, % 130 oranında ek ödeme;İnşaat Mühendisi Cengizhan İNAN’ a , 2.018,27.-TL aylık net ücret, % 130 oranında ek ödeme yapılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO:165) Makine İkmal Bakım ve Onarım 28/03/2012 tarih ve 141 sayılı; UKOME Genel Kurulu’nun 23.03.2012 tarihli toplantısının 2012/1/1 sayılı kararı ile Atatürk Bulvarı Büyükcami önünde parkomat uygulamasına geçilmesine karar verilmiş olup bu güzergahta farklı bir ücret tarifesi uygulanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.Ayrıca şehrimizdeki tüm parkomat cihazlarında Samkart ile de ücret ödenebilmesi planlandığından, her iki uygulama için aşağıdaki tarifeyi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.  Atatürk Bulvarı Büyükcami önünde Parklanma  ücretinin bir saate kadar KDV.Dahil 4,00 TL., 2 saate kadar KDV.Dahil  6,00 TL., 3 saate kadar KDV.Dahil 10,00 TL.alınmasına;cenaze zamanlarında cenazeden 1 saat önce ve cenazeden 1 saat sonra ücret alınmamasına;  Samkart uygulamasına geçildiğinde ücretini Samkart’la ödeyenlere tüm şehirde %10 indirim uygulanmasına.
 42. (K.NO:166) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 28/03/2012 tarih ve 397 sayılı; Belediyemizce 2008 yılında ihalesi gerçekleştirilerek, 10.10.2010 tarihinde işletmeye açılan Hafif Raylı Sistem işletmesi, yapılan ihale sonunda %99.96 hissesi belediyemize ait olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Bu işin sözleşmesi 26.08.2010 tarihinde imzalanmış olup süresi 3 yıldır. Daha sonra “12.04.2011 gün ve 27903 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 6215 sayılı yasanın 21. maddesi ile değişik 26. Maddesinin” getirdiği yetki ile Belediye Meclisi tarafından işletme süresi 10 yıla çıkarılmıştır. Kanunun ilgili maddesinde“%51’den fazlası Kamuya ait olan hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, sosyal tesisler, büfe ve otopark yerleri meclis kararıyla ihalesiz olarak bedeli karşılığında bu şirketlere verilebilir” hükmü yer almaktadır. Samsun Hafif Raylı Sistem işletmesi kısa zamanda halkın beğenisini kazanmış ve günlük 50.000 yolcuya ulaşarak en rantabl işletmeler sınıfına girmiştir. Dünyanın hiçbir raylı sistem işletmesinin gelirleri yatırım harcamasını karşılayamamaktadır. SAMULAŞ A.Ş. 16 aylık işletme süresinde 16,5 milyon civarında yolcu taşımış ve bunun karşılığında 22.438.575,00TL gelir sağlamıştır. Buna karşılık belediyeye 9.450.856,00TL kira ödemiştir. Bu oran toplam cironun %42’sine tekabül etmektedir. İşletmeye açıldığı günden itibaren yolculuk ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış olup yakın zamanda zam yapılması düşünülmemektedir. Hâlbuki sistemin işletmeye açıldığından beri işçilik ücreti artmış, enerji ve akaryakıtta %25 civarında artış meydana gelmiştir. Yine sözleşmede SAMULAŞ AŞ’nin sorumluluğunda bulunmadığı halde üniversite kampüs içinde aktarmalardan herhangi bir ücret almadan 18 otobüs ile yapılan çalışmalar karşılığında aylık 150.000TL harcama yapılmaktadır. Netice itibariyle SAMULAŞ AŞ’nin yöneticilerinin inisiyatifinde olmayan ekonomik hareketlilikler olmaktadır. Bunların yanında İdari şartnamesinin 2.maddesinin 2.paragrafına göre “her yıl kira artışı ÜFE oranında artırılacak” hükmü yer almakta olup bu oran 2010’dan 2011’e geçişte %13,76’dır. Yine UKOME tarafından belirlenen ücretlere göre engelli vatandaşlar ile ilköğretim öğrencisi 0,75TL, kısa mesafe öğrenci 0,99TL, kısa mesafe tam bilet 1,1TL olmasına rağmen işletme kirası 1.320.000 yolcu/Aylık olması durumunda ÜFE dahil 1,20TL’yi bulmaktadır. Buradan da görüleceği üzere SAMULAŞ A.Ş yolcudan almadığı parayı kira olarak belediyeye ödemektedir. Sonuç olarak “AŞ’de yönetim kurulları basiretli bir tüccar gibi şirketi yöneterek zarar ettirmeyecek” denilmesine rağmen şirket yönetiminin inisiyatifi dışında oluşan uygulama neticesinde şirketin giderleri artarak yılsonunda oluşan uygulama kiranın artışı nedeniyle zarar görünmektedir. Bu durumda her yıl sermaye artırımı yapılarak belediye tarafından karşılanması gerekecektir. Bunun yerine yıllık artışlar belirli endekslere bağlı olmaksızın her türlü yolculuk gelirinden kaynaklanan cirosunun %38’ini kira olarak Belediyemizin dış borç ödeme hesabına aktarılması, geri kalan %62’sinin ise SAMULAŞ AŞ’nin işletme gideri olarak kendilerinde kalmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 43. (K.NO:167) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 06/04/2012 tarih ve 1351 sayılı; Samsun Belediyeler Birliğinin 05 NİSAN 2012 tarihli olağanüstü Toplantısının 1.Birleşiminde alınan 1/4  Sayılı Kararı ile: Samsun Belediyeler Birliği üyelerinden AĞCAGÜNEY, AMBARTEPE, BAZLAMAÇ, BEKDİĞİN, ÇETİNKAYA, ÇINARLIK, DEREKÖY, DİKBIYIK, DOĞANCA, EVCİ, GÖL, GÖLYAZI, HÜRRİYET, HÜSEYİNMESCİT, ILICA, İKİZPINAR, KOCAMAN, KOLAY, KOZLUK, NARLISARAY, SAKARLI, SÖĞÜTLÜ,YÖRÜKLER Belde Belediyelerinin gösterecekleri bir alanda Belediyeler Birliğince hazırlanan örnek bir park ve peyzaj projesinin uygulanması,  Bu projeler ile ilgili ihale sorumluluğu süreçlerinin başlangıcından kabulüne kadar bir protokol ile Büyükşehir Belediyesince yürütülmesi, Projelerin her biri için en fazla 47.200 TL’nin Samsun Belediyeler Birliği Başkanlığınca bu projelere ödenmesi, kabul olunmuştur. Yukarıdaki projelerin yapımı için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesine istinaden, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Belediyeler Birliğinin ortak hizmet projesi yürütülmesi, bu<