SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.07.2012 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR 
 

Mahalle> Ada/Parsel> Arsa Payı> Adres> Katı/Bağ. Böl.> Brüt Alanı(m2)> Tahsisli Olanlar>
Kılıçdede> 1281-17> 210/2400> Bahçelievler Mah. 100.yıl Bulv. No:285> 2.kat 4 nolu bağ. Böl.> 156.00> ->
Kılıçdede> 1281-17> 210/2400> Bahçelievler Mah. 100.yıl Bulv. No:285> 1.kat 3 nolu bağ. Böl.> 156.00> ->
Kılıçdede> 7687-5> 20/387> Adalet Mah., Asım Özkan Sokak Uyum Apt. No:6> 2.kat 10 nolu bağ. Böl.> 112.00> Görev Tahsisli>
Kılıçdede> 7687-5> 20/387> Adalet Mahallesi, Asım Özkan Sokak Uyum Apt. No:6> 2.kat 11 nolu bağ. Böl.> 112.00> Görev Tahsisli>
Kılıçdede> 7687-5> 18/387> Adalet Mahallesi, Asım Özkan Sokak Uyum Apt. No:6> Ara kat 5 nolu bağ. Böl.> 109.00> Görev Tahsisli>
Kılıçdede> 7936-1> 11/288> Bahçelievler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Barış Apt. No:5> 2.kat 12 nolu bağ. Böl.> 108.00> Görev Tahsisli>
Cedit> 1267-15> 118/2400> Liman Mah. 100.Yıl Bulv. Günaydın Apt.> 8.kat 27 nolu bağ. böl.> 140.00> Görev Tahsisli>
Cedit> 1267-18> 210/2400> Liman Mah. 100.Yıl Bulv. Saka Apt.> 7.kat 14 nolu bağ.böl.> 116.00> Görev Tahsisli>
Hançerli> 480-62> 10/312> Hançerli Mahallesi 100.Yıl Bulv. Yener Apt. No:61> 4.kat 20 nolu bağ. Böl.> 90.00> Görev Tahsisli>
 1. (K.NO: 247) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1378 sayılı;Samsun Büyükşehir Belediye sınırlarında, yeni oluşan belediye sınırlarına göre çevre düzeni planının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/50.000 ölçekli  çevre düzeni planı değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 248)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1343 sayılı;
 3. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR:                        Madde 41-1  Konut bölgeleri ile ticaret yol ve bölgelerinde yapılacak binalarda izin verilen kat sayısına göre saçak seviyesinin en fazla değerleri aşağıdaki formül ile hesaplanır.                                                                          H=0.50+n*kat yüksekliği. H:Bina yüksekliği, n:İzin verilen kat sayısın gösterir, Kat yüksekliği: Kirişli v.b. döşemelerde 3.20m., düz döşemelerde: 3.00mt. Olarak hesaplanır.                                                                                           İlgili Belediyesi tarafından  üst yapısı tamamlanmış, mevcut imar yoluna yada üst yapısı tamamlanmamışsa imar planında yer alan yola göre yapılan kırmızı kot (yatay plan düşey profil) çalışmalarında göre boyuna eğimin % 2,5 dan  az olması durumunda; imar planda yapılaşma hakkı 2 katı geçmeyen parsellerde, Bina Yüksekliği (H) formülünde yer alan 0,50 metre, 1.00 metreye kadar yükseltilebilir.                                                                                           MADDE 3: Bu yönetmelik değişiklikleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şeklindeki yukarıdaki yönetmelik değişikliğini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 249)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1344 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanözü Mahallesi, 744 ve 245 nolu parsellerin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2012 gün ve 12/210 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine uygun olarak; büyükşehir belediye hizmet alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları Raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 250)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1345 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, kent parkı kullanımında spor alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 251)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1346 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut Mahallesi, F36b4 paftasında özel rekreasyon alanı belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 gün ve 10/176 sayılı kararıyla uygun görülen1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine mağdur oldukları  gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 05.06.2012 gün ve 1132 sayılı, 08.06.2012 gün ve 1160 sayılı, 11.06.2012 gün ve 1189 sayılı, 13.06.2012 gün ve 1211 sayılı, 14.06.2012 gün ve 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1229, 1230,   1250, 1252 sayılı, 15.06.2012 gün ve 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1251, 1253, 1254, 1255sayılı, 19.06.2012 gün ve 1270 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazların yapı yasağı olan alanda arazi kullanım kararının belirlenerek işlev kazandırılması nedeniyle reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 252)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1347 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı  F36a.25c ve F36a.25d paftalarının bulunduğu alanda Çatkaya Köyünde ulaşım alanı belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 253)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1348 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Çay Mahallesi,  nazım imar planı F36b.22b ve F36b.23a paftalarında ve uygulama imar planı F36b.23a.4d ve F36b.22b.3c paftalarının bulunduğu alanda belediye hizmet alanı ve TCDD alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 254)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1349 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20d paftasının bulunduğu alanda, arazi yapısı dikkate alınarak yol güzergahının  yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 255)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1062 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kerimbey, Cumhuriyet, Kurtuluş ve 19 Mayıs  Mahalleleri, nazım imar planı F36c.04b, F36c.04c, F36c.05a ve F36c.05d  paftalarında 712 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi yanında PTT ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 28.05.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/288/1706 sayılı yazısı ile  Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 256)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1079 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında, Kirazlık Mevkii, uygulama imar planı  F36b.24d.4d paftası, 187 ada 2 parselin bulunduğu alanda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 24.05.2012 gün ve  B.09.0.MPG.0.18.03.00-8042 sayılı yazısı ile  Akaryakıt dolum ve depolama tesisine deniz yoluyla akaryakıt temini sağlayacak deniz boru hattı şamandıra sistemine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş  sorulmaktadır. Söz konusu  Akaryakıt dolum ve depolama tesisine deniz yoluyla akaryakıt temini sağlayacak deniz boru hattı şamandıra sistemine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu için olumlu görüş bildirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 257)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1337 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Kamalı Köyü, nazım imar planı F36a.20c ve F36a.20d paftalarında Kamalı toplu konut bölgesi ile Çobanözü, Toybelen, Kamalı sanayi bölgesi arasında kalan alanda ulaşım aksları dikkate alınarak kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 26.06.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.13/1601  sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı ve değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO: 258)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1350 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, yol güzergahının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO: 259)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1351 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 gün ve 8/127 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliğine  uygun olarak; sanayi alanı kullanımının donatı alanlarıyla birlikte dere yataklarını da dikkate alarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 15. (K.NO: 260)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1135 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasında 39 ada 51 parselin yapılaşma hakkının raylı sisteme bedelsiz terkin karşılığında yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için 06.06.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 16. (K.NO: 261)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1352 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2012 tarih ve 12/213 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; dere yatakları dikkate alınarak, konut, park, BHA ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO: 262)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1353 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.06.2012 tarih ve 12/212 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla büyükşehir belediye hizmet alanı, resmi kurum, yol, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO: 263)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1354 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4b paftasının bulunduğu alanda, imar uygulamasında karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 264)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1355 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.1c, F36b.17c.2d, F36b.17c.3a ve F36b.17c.4b paftalarının bulunduğu alanda, yol ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO: 265)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1266 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4d paftasında 7512 ve 7503 nolu adaların arasından geçen yolun, İlkadım Belediye Meclisinin 07.06.2012 gün ve 12/70 sayılı kararıyla;  imar planına merdivenli yol olarak işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.06.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/187  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO: 266)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1267 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İstasyon Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.4d paftası, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 232, 233 ve 234 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.06.2012 gün ve 12/69 sayılı kararıyla; 10m.  en kesitli trafik yolunun mevcut yapılaşma ve mülkiyet yapısı dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi yanında park alanına isabet eden parsellerin E:1.00 yapılaşma koşullu konut alanına dönüştürülmesi buna karşılık konut alanından park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 18.06.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/187  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun park alanının konut alanına çevrilmesi Mert Irmağı kenarında rekreasyon alanı düzenlemelerini olumsuz etkileyeceğinden eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 22. (K.NO: 267)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 617 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2012 gün ve 8/47 sayılı kararıyla;  yer altı konteyneri uygulaması için, “İlkadım Belediyesi sınırları içerisinde mevcut imar planına göre en az 5metre ve daha fazla ön bahçesi bulunan yeni yapılacak binalarda Belediyemiz Zabıta Tembihnamesinin 7. maddesinde belirtilen şartlarda yer altı konteynerı için yer ayrılacaktır.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/16.106  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO: 268)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 910 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Fevzi Çakmak, İstasyon, Derebahçe ve Kadifekale Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.22b.3a, F36b.17d.3c, F36b.22c.1c, F36b.22c.1a paftalarında, 9634, 3623, 3336, 6188 ve 7509 adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.05.2012 gün ve 10/62 sayılı kararıyla; GSM baz istasyonlarının plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 15.05.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/147  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Gazi Park’ta yer alan GSM Baz İstasyonunun Samsun Kültür Varlıkları’nı Koruma Bölge Kurulu kararından sonra yürürlüğe girmesi koşuluyla ve diğer GSM Baz İstasyonları ile ilgili olan kısmın ise aynen kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO: 269)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 461 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Saitbey Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1d paftasında 7119 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.03.2012 gün ve 6/32 sayılı kararıyla; pazar alanı kullanımının, bitişik nizam 6 katlı ticaret alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 12.03.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/67  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Unkapanı Caddesi tarafında 5 mt. yapı yaklaşma sınırının belirlenmesi ve otopark gereksiniminin kendi parseli içerisinde karşılanması koşulu ile değiştirilerek onaylanmasını  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu “Unkapanı Caddesi tarafında 3 mt. yapı yaklaşma sınırının belirlenmesi” şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO: 270)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1258 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36b.15d.2a ve F36b.15d.2b paftalarında 113 ada 6, 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.06.2012 gün ve 13/70 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2012 tarih ve 8/135 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; TAKS:0.30, E=0.90, h:9.50m yapılaşma koşullu yurt alanı, park  ve orman alanı kullanımlarının  düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.06.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/100 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO: 271)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 647 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.3c ve F36a.09c.3d paftalarında 9734 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  06.04.2012 gün ve 8/52 sayılı kararıyla; kanal ve yolların yeniden düzenlenmesine ve “Mevcut kanalın geçtiği parsellerde kanal gözetilerek imar durumu verilir ve kanalın çalışması için gerekli işlemlere izin verilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.04.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO: 272)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 953 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.1c paftası, 8463 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.05.2012 gün ve 10/63 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “1-Atatürk Bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak, teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel-motel, pansiyon yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz. Plan notu geçerlidir ve 2-Kendi parseli içinde otopark alanı gereksinimi sağlanmadan ruhsat alınamaz.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/84 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO: 273)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 951 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanlı, uygulama imar planı F36a.20b.3a ve F36a.20b.3a paftalarında 152 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.05.2012 gün ve 10/60 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2012 tarih ve 10/182 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; emniyet hizmet alanı oluşturularak otopark ve yan yolun kaldırılması yanında park alanlarının orman alanlarına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.05.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/84 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 29. (K.NO: 274)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1379-1380 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09d.1b ve F36a.09d.2a paftaları, 2074 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  27.06.2012 gün ve 14/75 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımının merkezi iş alanı kullanımına çevrilmesine yanında “kentsel iş merkezi alanında otopark gereksinimi kendi parseli içinde karşılanacaktır.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 28.06.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/110 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO: 275)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1046 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı  F36b.24d.4d, F36c.04a.1a ve F36c.04a.1b paftalarında 659 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarih ve 10/83 sayılı kararıyla; kıyı kenar çizgisine göre ada kenarlarının yeniden düzenlenmesi yanında sağlık koruma bandının tesis sınırlarına göre plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.05.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/230/1570 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun sağlık koruma bandını belirleme yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisinde olmadığından kaldırılması, Doğu yönündeki yolun enkesidinin aynı olacak şekilde tesis yönünde genişletilmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO: 276)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1045 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında,  uygulama imar planı  16N-1a paftasının bulunduğu alanda,  Tekkeköy Liman ve Geri Sahası’nda E:0.20 yapılaşma koşulunun E:0.5 olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı hakkındaki uygun görüşü içeren Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.05.2012 tarih ve 10/85 sayılı kararı Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.05.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/230/1570 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama  imar planı hakkındaki görüş ,nazım imar planına ilişkin uygun görüş bulunmadığından belediyesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 32. (K.NO: 277)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1203 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Karşıyaka Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.1b paftasında yolda kalan trafonun, Canik Belediye Meclisinin  07.06.2012 gün ve 11/36 sayılı kararıyla; 2656 nolu adanın köşesine taşınmasına  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.06.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-167 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO: 278)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1204 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Gürgenyatak, uygulama imar planı F36c.03a.3a, F36c.03a.3b, F36c.03a.3c ve F36c.03a.3d  paftaları, 10620, 10621 ve 10623 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  07.06.2012 gün ve 11/34 sayılı kararıyla; 25m enkesitli yolda bir miktar kaydırma yapılması yanında 15m enkesitli yolun 25m ye genişletilmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.06.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-167 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO: 279)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/07/2012 tarih ve 1202 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Hasköy Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23d.2b ve F36b.23d.2c paftaları, 8478 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin  07.06.2012 gün ve 11/35 sayılı kararıyla; eğitim tesisi alanının yapı yaklaşma mesafesinin 5m’den 1,5m’ye indirilmesine  ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 08.06.2012 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-167 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO: 280)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/06/2012 tarih ve 1300 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; Ekli krokide gösterilen Samsun İli Canik İlçesi Belediye Evleri Mahallesinde bulunan 102.Sokağın isminin “Fahrettin ERSAN Sokak”  olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO: 281)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/06/2012 tarih ve 1301 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; Samsun İli Atakum İlçesi Mimarsinan Mahallelerinde bulunan ekli krokide belirtilen Desen Park’ın imar planına uygun olarak  “Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ümit ÖZER Parkı”  olarak isimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO: 282)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/06/2012 tarih ve 1334 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;                                            1-Samsun İli Tekkeköy İlçesi Kirazlık Mahallesinde ekli listedeki sokakların mevcut imar planına göre yol genişlikleri değiştiğinden “cadde” olarak isimlendirilmesi,                                                                                                            2-Samsun İli Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen mevcut imar planına göre cadde ve sokak isimlerinin verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO: 283)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 25/06/2012 tarih ve 946 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli personele  01.01.2012 tarihinden itibaren ödenecek net ücret miktarları ve ek ödeme oranı tavanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 11.01.2012  tarih ve B.07.0.BMK.0.19-115708-184  sayılı genelgesinde belirtilmiştir.Belediyemizde boş bulunan 1. derece  Mühendis  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmak üzere alınacak olan ;             a) İnşaat Mühendisi Kemal ÖZÜM’ e, 2.183,00.-TL aylık net ücret,                                                                             b) İnşaat Mühendisi Ceyhun KÜPÇÜ’ ye, 2.183,00.-TL aylık net ücret, ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor  Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO: 284)İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 26/06/2012 tarih ve 988 sayılı; Belediye ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatının aylık tavan tutarı 01.06.2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşmenin 5 nci maddesinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100 ‘ü olarak belirlenmiştir.01/01/2012 – 31/12/2013 tarihleri arasında uygulanacak olan sosyal denge tazminatının belirlenen tavan miktarını geçmemek üzere verilmesi ve 4632 sayılı Kanunun 32 nci maddesi gereğince yetkili kamu sendika ile  Belediyemiz ve SASKİ Genel Müdürlüğü adına sözleşme yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO: 285)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19/06/2012 tarih ve 1320 sayılı; Samsun Valiliği İl Müftülüğü 07.06.2012 tarih, B.02.1.DİB.4.55.04.00-756/3597 sayılı yazısı ile, İlimiz İlkadım İlçesi,  Kale Mahallesi, Osmaniye Caddesi, 1159 ada, 5 nolu parselde bulunan 94 bağımsız bölümde yer alan mülkiyeti Belediyemize ait Site Camisini müştemilatı olan wc ve abdesthanesi ile birlikte,  25 yıllığına bedelsiz olarak; Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilmesini talep etmektedir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. Maddesi “ Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesi “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.”5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesi “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.”  denilmektedir.Söz konusu; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, Osmaniye Caddesi, 1159 ada, 5 nolu parselde 94 nolu bağımsız bölümde yer alan, mülkiyeti Belediyemize ait Site Camisini müştemilatı olan wc ve abdesthanesi ile birlikte 25 yıllığına bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO: 286)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/06/2012 tarih ve 1459 sayılı;  Mülkiyetleri Belediyemize ait şehrimizin muhtelif yerlerinde yer alan; aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, adres bilgileri ve m2’leri belirtilen Samsun Büyükşehir Belediyesinin 13.02.2009 tarih, 4-1-69 sayılı meclis kararı istinaden 7 adeti görev tahsisli olan toplam 9 adet taşınmazlardan, görev tahsisli olan 7 adetinin görev tahsisinin kaldırılarak; Belediyemiz yatırımlarına kaynak oluşturması düşüncesiyle satışa sunulmaları düşünülmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen hizasında görev tahsisi yazılı olan taşınmazların görev tahsisinin kaldırılması ve toplam 9 adet taşınmazın satışını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 42. (K.NO: 287)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 1102 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, yönetim merkezi belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 43. (K.NO: 288)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 616 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hançerli Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftasında 151 ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2012 gün ve 8/48 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2011 tarih ve 21/359 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ticaret alanı kullanımının özel sağlık tesisi kullanımına dönüştürülmesi yanında “kendi parseli içinde otopark gereksiniminin karşılanması zorunludur. Zemin katta parselin tamamına 1 katlı ve 5m. yüksekliğinde inşaat yapılabilir. Toplam inşaat alanı 11.000m2dir, üst katlarda ise çekme mesafelerine ve h:50.50m’ye uyulacaktır.” şeklinde plan notu oluşturulmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/16.106  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun,(“özel sağlık tesisi kullanımının içerisinde, hastane dışında  her hangi bir ticaret kullanımı yer almayacaktır.” Plan notunun eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 44. (K.NO: 289) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04/06/2012 tarih ve 618 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Anadolu Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22a.1c paftasında 595 ada 7 ve 8 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.04.2012 gün ve 8/46 sayılı kararıyla;  park alanı kullanımına yer altı otoparkı (Y.O.P) kullanımı ilave edilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2012 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/16.106  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, bölge içerisinde kentsel dönüşüm alanı projeleri olduğundan, çalışmalar sonuçlandırıldıktan sonra değerlendirilmek üzere eski plan haklarına dönüşümünü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 45. (K.NO: 290)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04/07/2012 tarih ve 1504 sayılı; 03.07.2012 günü ve 04.07.2012 günü gecesinde, şehrimizde fırtınayla birlikte etkili olan şiddetli sağanak yağış ile, Mert Irmağı ve Yılanlı Derenin taşması sonucunda, özellikle Canik İlçesinde sel felaketine dönüşmüş, can kayıplarına neden olmuştur. Belediyemiz,  sosyal belediyecilik anlayışı ile,  afete uğrayanların veya uğraması muhtemel olanların, geçici olarak barındırılmalarını ve taşınmalarını sağlamak üzere çalışmalar başlatmıştır.5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 69. maddesinin 3. bendine dayanılarak hazırlanan ve 29.09.2005/25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik ’’ in 7/d maddesi ve Canik Kaymakamlığının 11/07/2012 tarih ve 950/1253 sayılı yazıları uyarınca, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince; afete maruz kalanlardan, doğal afet nedeniyle, ikamet ettiği konutu hasara uğrayan veya eşini ya da birinci derecede yakınını kaybeden kişilerden bu durumlarını il valiliklerince verilecek belgelerle tevsik edenlerin konut ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mülkiyeti Belediyemize ait olan tapuda Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 nolu parseldeki ( Kazım Karabekir Mahallesindeki ) konutlardan 150 adedinin bir yıl süre ile  bedelsiz olarak,  Canik Kaymakamlığına geçici konut tahsisi yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 46. (K.NO: 291)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/06/2012 tarih ve 1284 sayılı; Samsun Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 05.06.2012 tarih, B.02.1.GSM.4.55.00.02-Tes.Bak.Onr-06488 sayılı yazıları ile İlimiz İlkadım İlçesi Belediye sınırları içinde OMÜ Eğitim Fakültesi yerleşkesindeki lojmanların kuzeyinde, Belediyemizce yapılmış Atatürk ve Silah Arkadaşları Park’ının batı tarafında kalan ve dolgu alanının park alanına isabet eden kısmı üzerinde suni yüzeyli çim futbol sahası, soyunma odaları ve 1000 kişilik çelik portatif tribünlerden oluşacak spor tesisi yapılması için, Genel Müdürlüklerine tahsis edilmesini talep etmektedir.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. Maddesi “ Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Resmi Gazetede 17.04.1990 tarih,  20495 sayı nosu ile yayınlanan Kıyı Kenar Kanunu’nun 8. Maddesinde “ Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 4 üncü maddede belirtilen mesafeler içinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz. Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve artıklar dökülemez, kazı yapılamaz.    Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede belirtilen yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına açık olmak şartıyla konaklama hariç günü birlik turizm yapı ve tesisleri yapılabilir.”5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesinde “ Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.”5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75/d maddesinde “Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına Belediyeler, bağlı kuruluşları ve Belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 79.maddesinde “Diğer kanunlarla getirilen hükümler saklı kalmak üzere, mezarlıklar ile belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler belediyenin tasarrufundadır. Belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan alanlar, Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kullanılmak şartıyla Maliye Bakanlığı tarafından belediyelerin, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin tasarrufuna bırakılır.”5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu alanın 20 yıllığına bedelsiz olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tahsis işleminin, futbol sahası ve türbin dışında; herhangi bir  giyinme, soyunma, duş, WC gibi tesis ve binaların yapılmaması şartı ile uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 47. (K.NO: 292)Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turan ÇAKIR ve arkadaşlarının 09/07/2012 tarihli; Büyükşehir Belediyesi Canik İlçe sınırları içerisinde yaşanan sel felaketinden dolayı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesine Ait Kanuna göre Büyükşehir sınırları içerisinde afet riski taşıyan alanların belirlenmesine ilişkin çalışmalar Büyükşehir Belediyemizin de içinde bulunduğu ilgili kurumlarca başlatılmış olup, çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar teklifin aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 48. (K.NO: 293)Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Turan ÇAKIR ve Arkadaşlarının 09/07/2012 tarihli; Büyükşehir Belediyesi Canik İlçe sınırları içerisinde yaşanan sel felaketinden dolayı, bodrum katlar ve kapıcı ve kaloriferci dairelerinin kullanım şekillerinin yeniden düzenlenmesine ait;                                                                                             SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE AŞAĞIDAKİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:                        MADDE1: Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 17. Maddenin 5. Fıkrasının 1. ve 2.nci Paragrafında yer alan ‘’ Bodrumlarda iskân edilen alanların % 50 si  ile   cümlesi kaldırılmıştır.
 49. MADDE2:  Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 47. Maddesinin 1. Fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;Parselin en düşük Tabi zemin kotunun altında en fazla 2 bodrum kat daha yapılabilir. Ancak bu bodrum katlar iskân amacı ile kullanılamaz. Tabi zeminden kot alan parsellerde de bu hüküm uygulanır.
 50. MADDE3: Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 47. Maddesinin 3. Fıkrasının 1. Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; Bodrum katlarda parselinin en düşük tabi zemin kotunun üstündeki 1 (bir) kat konut amaçlı iskân edilemez.
 51. MADDE4: Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 67. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinin 1. Fıkrasında yer alan (0.90 metre ) ifadesi (0.50 metre ) olarak değiştirilmiştir.
 52. MADDE5: Bu yönetmelik değişikliklerinden, 1. Madde 01.01.2013 Tarihinde,  2. , 3. ve 4. Maddeleri yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Şeklindeki yukarıdaki yönetmelik değişikliklerini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve