SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.09.2019 MECLİS KARARLARI


MECLİS KARARLARI:

 1.  (K.NO:269)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 27.08.2019 tarih ve 33342 sayılı; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 28.06.2019 tarih ve 87043702-105.04-E.24880 sayılı yazılarında; Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 9454 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki (Eski Yaşar Doğu Spor Salonu) Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2017 tarih ve 297 sayılı kararı ile 1 (bir) yıllığına tahsis edildiği, 14.09.2018 tarih ve 379 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız arasında yapılan protokol ile 1 (bir) yıl daha uzatıldığı, 11.09.2019 tarihinde tahsis süresinin sona erdiği, 11.09.2018 tarihinde imzalanan protokolün 2. maddesi hükmü gereğince bu sürenin uzatılabileceği, yapılan bu hizmetin kesintiye uğramaması adına Dijital Gösterim Merkezi’nin 5 (Beş) yıllığına tahsis süresinin uzatılması talep edilmektedir.  Mülkiyeti Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 9454 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki (Eski Yaşar Doğu Spor Salonu) Samsun 1919 Dijital Gösterim Merkezi'nin düzenlenecek protokolde belirtilen hususlar dahilinde tahsis süresinin uzatılması ile ilgili tüm evrakları, Belediyemiz adına imzalamaya Genel Sekreter İlhan BAYRAM'ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.         
 2. (K.NO:270)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34497 sayılı; Mülkiyeti ve Kullanım tasarruf hakkı Belediyemize ait, İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 9053 ada 4 nolu parselde kayıtlı 200 araçlık otopark, İlimiz Atakum  İlçesi, Atakum Mahallesi, 2907 parselde kayıtlı 90 araç kapasiteli otopark alanı ve İlimiz Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Kültür ve Sanat Merkezi yanı açık çay bahçesi müştemilatının, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine 5 yıl süre ile işletme hakkının devredilmesi Büyükşehir Belediye  Meclisimizin 12.09.2014 tarih, 2014-16-1-303 sayılı kararıyla karara bağlanmıştır. Taşınmazların işletme hakkı 30.09.2019 tarihi itibariyle sona ereceğinden, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin 27.08.2019 tarih, 2019/1705 sayılı yazıları ile; İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi,9053 ada 4 nolu parselde kayıtlı 200 araçlık otopark alanının, İlimiz Atakum  İlçesi, Atakum Mahallesi, 2907 parselde kayıtlı 90 araç kapasiteli otopark alanının ve İlimiz Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Kültür ve Sanat Merkezi yanı açık çay bahçesi,  işletme hakkının  tekrar şirketlerine verilmesini talep etmektedir.  Mülkiyeti ve kullanım tasarruf hakkı Belediyemize ait olan; İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 9053 ada 4 nolu parselde kayıtlı 200 araçlık otopark, İlimiz Atakum  İlçesi, Atakum Mahallesi, 2907 parselde kayıtlı 90 araç kapasiteli otopark alanı ve İlimiz Atakum İlçesi, Denizevleri Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, Kültür ve Sanat Merkezi yanı açık çay bahçesinin  işletme hakkının, Samsun Kültür Turizm Ticaret  Anonim Şirketi’ne 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca devredilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.                                                         
 3. (K.NO:271)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34419 sayılı; Mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar mahallesi, 10845 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı Kültür Park içinde bulunan Ihlamur Büfe, işletme Hakkı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2018 tarih, 2018-4-1-120 sayılı kararına istinaden 10 yıl süre ile sezonluk (Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül) ve İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı, Adnan Kahveci Parkı içerisinde bulunan Meyve Pınarı çay bahçesi ve müştemilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih, 2016-18-1-421 sayılı kararına istinaden 5 yıl süre ile, Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketine 5216 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre işletme hakkı devredilmiştir. Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi İdaremize vermiş olduğu 10.07.2019 tarih, 2019-26418 sayılı yazısında,  İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı Kültür Park içinde bulunan Ihlamur Büfe ve Müştemilatının 14.02.2018 tarih ve 120 no.lu karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 10 yıl süre ile devir almış olduklarını ve İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı, Adnan Kahveci Parkı içerisinde bulunan Meyve Pınarı çay bahçesi ve müştemilatının 14.10.2016 tarih, 2016-18-1-421 sayılı karar ile Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından işletme haklarının 5 yıl süre ile devir almış olduklarını,   bu işletmelerin 30.06.2019 tarihine kadar olan dönemler içinde mevcut konumları, tadilat ve bakım masraflarının fazla olması, çevresel şartların uygun olmaması nedeniyle, şirketlerinin ekonomik zarar etmesinden dolayı işletmeleri Belediyemize teslim etmek istediklerini belirtmişlerdir. Samsun Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketinin kullanımında bulunan İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı Kültür Park içinde bulunan Ihlamur Büfe ve İlimiz İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10845 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı, Adnan Kahveci Parkı içerisinde bulunan Meyve Pınarı çay bahçesi ve müştemilatlarının işletme hakkının iptali ve taşınmazın teslim alınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:272)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34475 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Balaç Mahallesi,  nazım imar planı F36b.16d paftası, 12067 ada 1 nolu parsel , 12068 ada 4 nolu parsel ve 12069 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı ve yol kullanımı ile birlikte arazi  kullanım kararlarının yeniden  düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-508) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 29.08.2019 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, plan değişikliği yapılan alan etrafındaki yeşil alanlar ve diğer kullanım kararları dikkate alınarak park alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımına dahil edilmesi yanında mevcut inşaat hakları aynı kalmak koşuluyla dini tesis alanının konut alanı yönünde 5 m. daha genişletilmesi ve “dini tesis alanı içerisinde açık otopark alanı düzenlenecektir” plan notunun da eklenmesi şekliyle kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu değiştirilerekteklifin yerine de gidilerek daha detaylı incelenmek üzere bir sonraki Komisyon toplantısında görüşülmesi oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:273)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34476 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında,  Saitbey  Mahallesi,  nazım imar planı F36b.22b paftası, 9968 ada 3 nolu parsel ve 9969 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediyesinin 27.08.2019 tarih ve 36173590-115.01.06-E.10009 sayılı yazısı ile mahkeme kararı doğrultusunda ticaret ve katlı otopark kullanımının  yeniden  düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-509) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:274)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34477 sayılı; Bafra İlçesinde, Derbent Mahallesinin  bulunduğu alanda, Duru regülatörü ve Hidroelektrik Enerji Santraline kullanım alanı oluşturulmasına 1/5000 ölçekli  nazım imar planı ile ilgili Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 22.07.2019 gün ve 48362481-305.03.15-E.169643 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki grup yolları ile sedde yolları dikkate alınacak şekilde projenin hazırlanması koşuluyla uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:275)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34478 sayılı; Atakum İlçesi, sınırlarında Atakum Belediyesi Meclisinin 07.08.2019 tarih ve 15/83 sayılı kararı ile imar planının imar uygulaması görmemiş kısımlarının DOP oranının yüzde kırk beş olacak şekilde revize edilmesi ve Atakum İlçesinin güney batısından geçen, Samsun Batı Çevre Yolunun hizmete açılabilmesi için,     ilave + revizyon  nazım ve uygulama imar planının beraber yürütülmesi gerektiğinden Samsun Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan 1/5000 ölçekli ilave + revizyon nazım imar planı hazırlıklarının Atakum Belediyesince yürütülmesi kapsamında yetki talebine ilişkin oybirliği ile kabul eden  Atakum Belediyesi Başkanlığının 08.08.2019 gün ve 84211085-517.03-E.185 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu yetki talebi, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile hazırlanması koşuluyla, uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:276)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34479 sayılı; Vezirköprü İlçesi sınırlarında, Bahçelievler Mahallesi,  83 adanın (622 ada 3 nolu parsel) bulunduğu alanda, mahkeme kararı doğrultusunda, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:4911-35) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:277)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34480 sayılı; Terme İlçesi sınırlarında, Yalı Mahallesi,  nazım imar planı F38d.06a paftası, 33 ada 1 nolu parselin  bulunduğu alanda,  konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin;  (PİN:4897-46) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, Terme Belediye Başkanlığının 19.08.2019 tarih ve 37035960-310-E.1670/4683 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:278)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34481 sayılı; Atakum İlçesi sınırlarında, Kayagüney Mahallesi,  nazım imar planı F36a.07c paftası, 146 ada 12 nolu parselin  bulunduğu alanda,  konut, park ve yol kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN:1077-510) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 28.08.2019 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:279)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34482 sayılı; Atakum İlçesinde  sınırlarında, mahkeme kararı doğrultusunda , kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin;  (PİN:1077-511) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Atakum Belediyesi Başkanlığının 31.07.2019 tarih ve 32441223-310.01.02-681 sayılı yazsı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:280)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34484 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Bereket Mahallesi, uygulama imar planı 29L-IIb paftası, 135 ada 1 nolu parselin, bulunduğu alanda, Salıpazarı Belediye Meclisinin 01.07.2019 tarih ve (PİN: 378-86) 32 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.03.2019 gün ve 06/94 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, belediye hizmet alanı kullanımının; konut ve  park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Salıpazarı Belediye Başkanlığının 23.07.2019 gün ve 33834439-310.01.03-E.953 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 24.maddesinin 2.fıkrası uyarınca konut ve park alanı kullanımlarının yüzölçümlerinde bir değişiklik yapılmadan park alanının daha işlevsel kullanılması amacıyla kavşak tarafında düzenlenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:281)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34485 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.3d paftası 213 ada  2 nolu parselin, bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 14.06.2019 tarih ve (PİN: 905-122) 12/67 sayılı kararıyla, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine  ilişkin;oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 27.06.2019 gün ve 33477558-301.05-E.3603 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün 06.09.2019 tarih ve 565120 sayılı yazısının dikkate alınması şekliyle kabulünü uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:282)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34486 sayılı; 19 Mayıs  İlçesi Belediye sınırlarında,, 19 Mayıs  Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve  49 sayılı kararıyla, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.maddesi uyarınca yol boyu ticaret teşekkül etmiş konut alanlarının belirlenmesine  ilişkin; oy birliği ile uygun görülen meclis kararı, 19 Mayıs  Belediye Başkanlığının 08.08.2019 gün ve 4993536-301.05.03-E.2007 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu yol boyu ticaret alanların belirlenmesine ilişkin meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:283)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34487 sayılı; Asarcık İlçesi Belediye sınırlarında, Biçincik Mahallesi, uygulama imar planı F36d.25a.3a ve F36d25a.3b paftaları, 144 ada  89, 90 ve 93  nolu parselin, bulunduğu alanda, Asarcık Belediye Meclisinin 07.08.2019 tarih ve (PİN: 4932-11) 30 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2019 gün ve 15/229 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planına uygun olarak hazırlanan, küçük sanayi sitesi alanı, jandarma  alanı, belediye hizmet alanı ve taşıt yolu  kullanımının, düzenlenmesi ile birlikte otopark kullanımı oluşturulmasına  ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Asarcık Belediye Başkanlığının 16.08.2019 gün ve 72424659-754-E.642 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.                                                                     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:284)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 34473 sayılı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’ nun 7/g maddesi uyarınca; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.06.2019 tarih ve 13/208 sayılı kararı ile Valilik Makamının 27.08.2019 tarih ve 62 sayılı oluru ile Okul 1. Sokak (T.N.=73) iken  Şehit J. Er Ramiz İLERİ Sokak olarak değiştirilen sokağın tekrar eski adı olan Okul 1. Sokak (T.N.=73) olarak belirlenmesi,  Bafra İlçesi Emirefendi Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen yolun “Tabip Sokak (T.N.=83)”ın bir kısmının adının “Şehit J. Er Ramiz İLERİ Sokak (T.N.=90)” olarak değiştirilmesi, Terme İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan ekli krokide işaretli kısımda belirtilen “Şehit Erdoğan Caddesi (T.N.=54)’nin adının “Şehit Erdoğan DİNDAR Caddesi (T.N.=54)” olarak değiştirilmesinin kabulü, Diğer taleplerin ise Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe aykırı olduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:285)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09.09.2019 tarih ve 35068 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Mahallesi, nazım imar planı F36b.22d.paftası, uygulama imar planı F36b.22d.4c paftası, 6093 ada ve 1345 parselin bulunduğu alanda park ve belediye hizmet alanı kullanımlarının yeniden belirlenerek, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-512) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:4848-69 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için, Canik Belediye Başkanlığının 03.09.2019 tarih ve 22510021-622-E.214313 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonların raporu oybirliği ile kabul olundu.

 

     (09 EKİM 2019 Çarşamba günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 14.55’de toplantı kapatıldı.)