SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.12.2011 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 
 

Bağımsız Bölüm No Bulunduğu Kat Niteliği Eklentisi Alanı (m²) Arsa Payı
58 Zemin kat Dükkan Yok 16.16 5 / 760
59 Zemin kat Dükkan Yok 13.38 5 / 760
60 Zemin kat Dükkan Yok 13.38 5 / 760
61 Zemin kat Dükkan Yok 13.38 5 / 760
62 Zemin kat Dükkan Yok 13.38 5 / 760
63 Zemin kat Dükkan Yok 13.38 5 / 760
64 Zemin kat Dükkan Yok 13.38 5 / 760
65 Zemin kat Dükkan Yok 16.16 5 / 760
83 Zemin kat Dükkan Yok 22.00 m² 7 / 760
 1. (K.NO:383) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2104 sayılı; Atakum  İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a, F36b.16b ve  F36b.17a  paftalarının bulunduğu alanın imar planının sahil yolu projesine göre yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:384)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2091 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.14b ve F36a.15c paftalarında 186, 271, 6782, 6852 ve 6855 numaralı adaların bulunduğu alanda Samsun 2. İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda orman alanı olan yerlerin imar planında orman kullanımda gösterilmesine  ilişkin  1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 25.11.2011 gün ve 3228 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.      Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım  imar planı ve  değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:385)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2105 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 100.2243ha’lık alanla ilgili; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında Toprak Koruma Kurulunca uygun görülen 100.2243ha’lık alanla ilgili; 1/25.000 ölçekli F36c-2 ve F37d-1 paftaları ile F37d-06a, F37d-06d, F36c-10b ve F36c-10c paftalarında,   AŞAĞIÇİNİK  MAHALLESİ:  947 ada 1,2,3,4  parseller (2252 parsel )  ve 1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1142,1143,1147,1485,2023,2027 (917 parsel),2032,2033,2253 (917 parsel) GÖKÇE  MAHALLESİ:  1399 ada 12,13 parseller, 1400 ada 2,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53  parseller, 1401 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller,1402 ada 1,2,9 parseller, 1420 ada 5,6,7,8,9,10 parseller, 1421 ada 2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 nolu parseller, 1422 ada 1,2,3,4,5,6,7 parseller, 1423 ada 4 parsel ve 1424 ada 1,2,3,4 nolu parseller     KARAOĞLAN MAHALLESİ:   1382 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,48,49,50,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,120,121, 122,123,126,127,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141,143,167,168,171,172 parseller, 1383 ada 1 parsel, 1387 ada 11,12,13 parseller,1388 ada 1,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 1389 ada 1,2,3,4,5 parseller, 1390 ada 1,2,3 parseller, 1391 ada 1 parsel, 1392 ada 1,2,3,4,5 parsel 1393 ada 3,6,7,8,9,11,12,13 parseller ve 1394 ada 16,17,18 parseller     BÜYÜKLÜ MAHALLESİ:  1,5,2167,2170,2292,2293,2296,2298,2301,2304,2333,2334,2335,2385,2401,2487 nolu  parsellerin bulunduğu alanda,  imar planı ve uygulaması yapımı için kamu yararı kararı alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:386)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 1837 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Çobanlı,  nazım imar planı F36A.20B paftasında 152 numaralı parselin bulunduğu alanda orman alanı kullanımının Resmi Kurum (Emniyet Hizmet Alanı) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 01.11.2011 gün ve B.05.1.EGM.4.55.43957-(81743)-890 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:387)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2098 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.1b, F36b.22a.1c, F36a.22a.2a ve F36a.22a.2d paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2011 gün ve 18/311 sayılı kararıyla uygun görülen 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planını; Koruma Amaçlı İmar Planları Ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi Ve Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmeliğin Planların Onaylanmasına ilişkin 8. maddesi doğrultusunda onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:388)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 1752 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  İlyasköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftasında 746, 747 ve 748 numaralı parsellerin bulunduğu alanda askeri alan kullanımının konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 20.10.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.13-108704-755.03-1160 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:389)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 980 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kılıçdede Mahallesi, nazım imar planı F36b.22c paftasında 3092 ada 13 numaralı parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 30.06.2011 gün ve 980 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.       Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 8. (K.NO:390)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 1814 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36a.15c paftasında 6211, 6212 ve 6213 numaralı adalar arasında  park alanı kullanımının ilköğretim alanı kullanımına çevrilmesi yanında, kaldırılan park alanı karşılığı F36a.20b pafta 2681 nolu parselde park alanı ayrılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 31.10.2011 gün ve 3020 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı değişikliği  ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:391)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2101 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.1b ve F36b.16a.1a paftalarının bulunduğu alanda; turizm tesis alanı kullanımına trafo alanı eklenerek yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:392)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 1777 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Büyüklü Mahallesi, nazım imar planı 11-O  paftasında 1434 nolu parselin bulunduğu alanda, park alanı kullanımının konut alanı kullanımına çevrilmesi yanında, aynı parselin plansız alanda kalan kısmının park alanı olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 25.10.2011 gün ve  M.55.6.TEK.B/1652-3515 sayılı yazısı ile  Belediyemize başvurulmuştur.     Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı ve nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:393)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2103 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17a.3d ve F36b.17d.2a paftalarında 88 numaralı parselin bulunduğu alanın bir kısmında  spor alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:394)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 1816 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.22b.1a ve F36b.22a.2b  paftalarında, 15m yol güzergahındaki bina ve parsellerin bedelsiz kamuya terkini karşılığında yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 13. (K.NO:395)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 1426 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı  F36b.22b.1c  paftasında, 9968 ve 9969 nolu adaların bulunduğu alanda; idare mahkemesinin kararının yerine getirilmesi amacıyla ticaret alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.   Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:396)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2028 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.4d paftasında Çakırlar 2529 ada 17 ve 18 nolu parsellerin bulunduğu alanıda içerecek şekilde, Atakum Belediye Meclisinin  04.11.2011 gün ve 21/101 sayılı kararıyla; orman, yol ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.11.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/224 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun sürekliliği olan 7 metrelik yolun tekrar açılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:397)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2027 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.4a paftasında Çakırlar 108 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.11.2011 gün ve 21/102 sayılı kararıyla; sayısallaştırma sırasında yapılaşma koşulları unutulan alanda ayrık nizam 5 kat TAKS:0.30, KAKS:1.60 şeklinde yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.11.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/224 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:398)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2026 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında  5117 ada 1  ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.11.2011 gün ve 21/103 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/272 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sehven cami alanı olarak gösterilen alanın konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.11.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/224 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:399)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2025 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.20a.2b, F36a.20a.2c, F36a.20a.2d ve F36a.20b.1d paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.11.2011 gün ve 21/104 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/273 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; imar uygulamasında DOP oranının %40 olacak şekilde planın revize edilmesi yanında cami alanının kaydırılarak 2500 m2 olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.11.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/224 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:400)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2024 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca Mahallesi,  uygulama imar planı F36a.15c.1d ve F36a.15c.1c paftaları, 1754 ada 23 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  04.11.2011 gün ve 21/105 sayılı kararıyla; “1-Atatürk Bulvarına cepheli ticaret alanında mevcut yapılaşma hakları aynen korunarak, teşhir amaçlı pazarlama, büro, otel, motel pansiyon yapılabilir. İmalat amaçlı kullanılamaz. 2-Kendi parseli içinde otopark alanı gereksinimi karşılanmadan ruhsat alınamaz.” Plan notlarının eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.11.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/224 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:401)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2045 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4c paftasında, Atakum Belediye Meclisinin  04.11.2011 gün ve 21/107 sayılı kararıyla; yeşil, yol  ve ada alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.11.2011 gün ve M.55.6.ATB.0.10/224 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:402)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2034 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4c paftasında 9449 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.11.2011 gün ve 21/92 sayılı kararıyla; mevcut inşaat hakkını aşmamak koşulu ile  blok nizam 6 kat ticaret alanına H:21.00m   koşulunun eklenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 16.11.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/37.487  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, inşaat alanı 7200 m²’yi aşmamak koşulu ile yapı çekme mesafeleri içerisinde yapılaşmaya gidilebilir ve otopark sorununu kendi parseli içerisinde karşılaması zorunludur plan notunun da eklenmesi şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 21. (K.NO:403)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2033 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çivril Mahallesi, uygulama imar planı F36a.25b.1d paftasında 1042 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.11.2011 gün ve 21/93 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 gün ve 24/471 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; çekme mesafeleri düzenlenerek, konut dışı kentsel çalışma alanı içerisinde akaryakıt ve LPG istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 16.11.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/37.487  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.    Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:404)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2032 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.4d paftasında 7265 ada 1 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.11.2011 gün ve 21/95 sayılı kararıyla;  ayrık nizam 7 ve 5 kat olan yapılaşma koşulunun inşaat alanı 5254 m2’yi geçmemek kaydıyla blok nizam 7 kat olarak düzenlenmesine ilişkin  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 16.11.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/37.487  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:405)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2031 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21a.2a, F36b.21a.2b, F36b.21a.2c ve F36b.21a 2d paftalarında 6883, 9264, 9588, 9589 ve 9593 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.11.2011 gün ve 21/94 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2011 tarih ve 16/275 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  önlemli alan olarak tanımlanan alanın, E:1.00 H:9.50m yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı  kullanımı olarak belirlenmesine ilişkin  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 16.11.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/37.487  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:406)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2042 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kılıçdede Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1b paftasında 9752 ada 2 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.11.2011 gün ve 21/96 sayılı kararıyla; park alanı  kullanımının ada içerisinde yer değiştirmesi ve “plan değişikliğine konu alan içerisinde çekme mesafeleri ve toplam inşaat alanına uymak kaydıyla ikili blok yapı yapılabilir.” Plan notunun eklenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 16.11.2011 gün ve M.55.6.İLK.0.10/301.05.03/37.487  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:407)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2050 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Büyüklü Mahallesi, uygulama imar planı 12O-IIId paftasında 2431 nolu parselin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 04.11.2011 tarih ve 26/109 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 16/280 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının mezbaha alanı olarak kullanılmak üzere belediye hizmet alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 21.11.2011 gün ve  M.55.6.TEK.B/3730 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:408)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2100 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Canik Belediye Meclisinin  08.09.2011 gün ve 16/55 sayılı kararıyla;  mikro antenli GSM baz istasyonlarının imar planına işlenmesine   ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 12.09.2011 gün ve M.55.6.CAN.0.10.01-301.05-267 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.      Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Canik Belediyesi mülkiyetinde olan kısımların kabulü, diğer kısımların ise ilgili mülkiyet sahiplerinin görüşü olmadığından eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 27. (K.NO:409)Arge Şube Müdürlüğünün 22/11/2011 tarih ve 8 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Samsun’un Engelsiz Yaşam İçin Rotası Projesi (SEYİR Projesi)” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya “Ramazan AYDIN” nın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu
 28. (K.NO:410)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 tarih ve 2157 sayılı; 2011 Mali Yılı Bütçemizde yapılan tetkik sonucu; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre hazırlanan 2011 Mali Yılı Bütçemizde (Analitik Bütçe) aşağıdaki listede belirtilen harcama birimleri karşısındaki ekonomik tertiplerde  2011 mali yılı sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, 2011 mali yılı içinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan birimlerin ekonomik tertiplerine aktarılması;  Bu nedenle, toplam 9.500.000,00 TL ödeneğin, 2011 mali yılında ödeneği yetmeyeceği anlaşılan yukarıda belirtilen birimlerin ekonomik tertiplerine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/b maddesi doğrultusunda aktarılması,     2011 Mali Yılı Bütçesinde; Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Raylı Sistem Yapımı Projesi kapsamında yetersiz olduğu anlaşılan 46 55 01 53 04 5 5 00 7 06.05 (06.05.07.90) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ekonomik tertibine 13.000.000,00 TL EK ÖDENEK ilave edilmesi      Buna karşılık Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 02.08.01.01 Mali Kuruluşlardan Sağlanan Borçlanması (OFID) 13.000.000,00 TL artırılması,Gider bütçemizin 205.000.000,00 TL’den 218.000.000,00 TL’ye, ve Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmasının (Borçlanma) 25.000.000,00 TL’den 38.000.000,00 TL’ye yükseltilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:411)Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 23/11/2011 tarih ve 8721 sayılı; Yozgatlı Mehmet Balıkçılık Su Ürünleri Gada Tic. Ltd. Şti. 19.10.2011 tarihli dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek Balık Hali 4 nolu Komisyoncu Bürosu İşyerinde faaliyet gösteren  Balık iş Su Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti’nden tahsis hakkını devir almak istemektedir.     Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinin 12nci maddesi (h) fıkrasına gereğince devir edilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:412)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 10/11/2011 tarih ve 173 sayılı; Samsun İli Tekkeköy İlçesi 36C05C3A pafta 707 adanın 3 nolu parseli 8442 m2 olup taşınmazın tamamı Samsun Büyükşehir Belediyesi adına mezarlık yeri olarak tescil edilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddenin (s) bendine göre ‘’ Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek ‘’ Büyükşehir Belediyesine aittir.       Tekkeköy İlçesinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle cenaze hizmetlerinin Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü  tarafından aksatılmadan yürütülmesi mümkün olamayacağından, bahse konu mezarlık alanının, yer bedeli ve defin masraflarının, Büyükşehir Belediyesi Derecik Mezarlığı için uygulanmakta olan fiyat tarifesini aşmayacak şekilde uygulanması ,Tekkeköy Belediyesince sadece cenaze için yer tahsis edilmesi, cenaze yanında en fazla bir kişilik yer verilmesi ; Yapılan bu hizmetler karşılığında yer ve cenaze masraflarının Tekkeköy Belediyesince alınması , yer tahsis belgelerinin Büyükşehir Belediyesince düzenlenmesini , cenaze olmadan yer tahsisinin  yapılmaması, vatandaş tarafından yapılacak ilave mezar yeri talebinin bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmak şartı ile yine Büyükşehir Belediyesince karşılanması kaydıyla , mezarlığın etrafının ihata duvarı ile çevrilmesi giriş kapsısı ve kulübesinin Büyükşehir Belediyesince yapılması ,defin işlemlerinin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan parselasyon planına uygun olarak yapılması ve mezarlık iç yollarının define paralel olarak Tekkeköy Belediyesince yapılması şartıyla mezarlığın Tekkeköy Belediyesince işletilmek üzere verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu değiştirilerek;     “Samsun İli Tekkeköy İlçesi 36C05C3A pafta 707 adanın 3 nolu parseli 8442 m2 olup taşınmazın tamamı Samsun Büyükşehir Belediyesi adına mezarlık yeri olarak tescil edilmiştir.  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7.maddenin (s) bendine göre ‘’ Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek ‘’ Büyükşehir Belediyesine aittir.       Tekkeköy İlçesinin hizmetlerin daha etkin yürütülmesi için cenaze hizmetlerinin Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü  tarafından aksatılmadan yürütülmesi mümkün olamayacağından, bahse konu mezarlık alanının, yer bedeli ve defin masraflarının, Büyükşehir Belediyesi Derecik Mezarlığı için uygulanmakta olan fiyat tarifesini aşmayacak şekilde uygulanması, Tekkeköy Belediyesince sadece cenaze için mezar yeri tahsis edilmesi, talep halinde tahsis edilen mezar yerinin yanında en fazla 1 kişilik daha mezar yeri tahsis edilmesi, yapılan bu hizmetler karşılığında yer ve cenaze masraflarının Tekkeköy Belediyesince alınması, yer tahsis belgelerinin Büyükşehir Belediyesince düzenlenmesini , cenaze olmadan yer tahsisinin  yapılmaması, vatandaş tarafından yapılacak ilave mezar yeri talebinin bedeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmak şartı ile yine Büyükşehir Belediyesince karşılanması kaydıyla , mezarlığın etrafının ihata duvarı ile çevrilmesi giriş kapsısı ve kulübesinin Büyükşehir Belediyesince yapılması ,defin işlemlerinin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan parselasyon planına uygun olarak yapılması ve mezarlık iç yollarının define paralel olarak Tekkeköy Belediyesince yapılması şartıyla mezarlığın Tekkeköy Belediyesince işletilmek üzere verilmesi oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:413)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 tarih ve 1901 sayılı; Kentlerin sağlıklı ve daha kolay yaşanılabilir hale getirilmesi, hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması bakımından, ortak özellikler taşıyan işyerlerinin ihtisas dallarına göre kentlerin belli yerlerinde toplanması büyük önem taşımaktadır.    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu işyerlerinin belli alanlarda toplanması bakımından, bu tür düzenlemelerin yapılmasını belediyelere zorunlu görev olarak vermektedir.    Bu kapsamda ikinci el oto galerilerinin yerleşim alanı dışına taşınması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususunu içeren, İçişleri Bakanlığının 19.11.2008 tarih ve 2008/71 sayılı genelgesi yayınlanmıştır.   Buna bağlı olarak şehir merkezinde faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin Ankara Yolu üzerindeki galericiler sitesi inşaatı tamamlanmak üzeredir. Dolayısıyla taşınmaların hızlandırılması ve taşıma sonrası oluşabilecek birtakım olumsuzlukların giderilmesi için aşağıdaki önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.  Şehir merkezinde faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerine 31.03.2012 tarihine kadar taşınma işlemlerini gerçekleştirmeleri hususunda gerekli tebligatların yapılmasına, taşınma işlemini gerçekleştirmeyen ve şehir içinde araç alım satımına devam eden gerçek ve tüzel kişilere, ilgili genelge gereğince kapatma dahil olmak üzere her türlü yasal işlemlerin yapılmasına,   Şehir içerisinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren tüm ikinci el oto galerilerinin Büyükşehir Belediyesince mühürlenerek kapatılmasına,Her ne suretle olursa olsun şehir merkezlerinde ana yola cepheli yerlerde görüntü kirliliği yaratan, vatandaşın can ve mal emniyetini tehdit edecek şekilde apartman ve bina girişlerine veya müstakil yerlere bireysel olarak araç satış yerleri açılmasına ilgili belediyesince kesinlikle izin verilmemesine,   Yapılmakta olan oto galericiler sitesinin %90’ının dolması halinde, en az 50 üyeli yeni kooperatifler veya dernekler oluştuğunda, kendileri tarafından arsa alınması şartıyla imar düzenlemelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına,      Yapılacak girişimler sonucunda yapılmak istenen yeni oto galericiler sitelerinin(araç satış yerleri) imar planlarına işlenmiş olması ve bunun dışındaki alanlarda ikinci el oto galerileri sitesine (araç satış yerleri) izin verilmemesine, Bu amaçla ilgili kanun ve genelge hükümlerine göre yukarıda belirtilen önlemlerin alınması teklifinin daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO:414)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/11/2011 tarih ve 1235 sayılı; Belediyemiz sorumluluk alanında, İlkadım İlçesi Hastane, Zeytinlik, Anadolu ve Çatalarmut Mahalleri arasından geçen, imar planı F36b22b1d, F36b22a4b, F36b22a1c ve F36b22a2c paftalarında Unkapanı Büyük Cami kavşağı ile 30 Ağustos Caddesi Kavşağı arasında kalan II. Bulvarın mevcut Fatin Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde kalan taşınmazların, Belediye Encümenin 26.08.2011 tarih ve 412 sayılı kararı ile kamulaştırılmaları karara bağlanmış; kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir.   Söz konusu açılacak 25.m.lik yol üzerinde ve etrafındaki binalar fiziki, ekonomik ve sosyal çöküntü alanlarında, yapımı aşamasında hiçbir denetime tabi tutulmamış yapılar olup; teknik olarak afet tehlike ve riski taşımaktadır. Belediyemiz, gerek II. Bulvarın bu kesimdeki eksik kalan kısmının tamamlanarak hayata geçirilmesini, gerekse söz konusu alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme gibi yöntemlerle planlı, düzenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesini amaçlamaktadır.   Kamulaştırma alanı sınırı içindeki yapıların boşaltılması ve yıkılarak kaldırılmasında öncelikle anlaşma yolu esas olarak alınmakta, anlaşma sağlanamadığı takdirde, taşınmazlar 2942 (D:4650) sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince kamulaştırılmaktadır.    Belediyemizle anlaşma yolunu seçen hak sahiplerinin sosyal ve ekonomik durumları da göz önüne alınarak daha fazla mağduriyet yaratılmaması için; Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan ‘’Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Protokolleri’’ uyarınca yapılan, mülkiyeti Belediyemize ait olan Tapuya Kökçüoğlu Mahallesi F36b22a2c pafta 7205 ada, 2 numaralı parsel (Hastanebaşı Konutları) ile Kılıçdede Mahallesi, 9749 ada, 15 numaralı parsel (Kazım Karabekir Konutları) olarak kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen; sosyal konutlardan iki yıl süresince bedeli Belediye Encümenince belirlenmek üzere geçici konut tahsis edilmesini  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO:415)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 tarih ve 2851 sayılı; Belediyemiz yatırımlarına kaynak oluşturabilmek amacıyla, mülkiyetleri Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, tapuya Kale Mahallesi, 1159 ada, 5 nolu parselde kayıtlı Belediye Merkez Çarşısı’nda yeralan, mülkiyetleri Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda belirtili taşınmazların satışını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

 34. (K.NO:416)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/11/2011 tarih ve 2876 sayılı; Belediyemiz kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlayarak, katma değer yaratarak; kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için, stratejik plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.   Belediyemiz, belediye ve mücavir alan sınırları içinde, fiziki, ekonomik ve sosyal çöküntü alanları ile afet tehlike ve riski taşımakta olan alanların iyileştirme, tasfiye, yenileme gibi yöntemlerle planlı, düzenli, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevrelere dönüştürülmesini amaçlamakta; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h Maddesi ve 69. maddeleri uyarınca düzenli kentleşmeyi sağlamak, şehrimizin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak için konut ve toplu konut yapmak amacıyla, arazi satın almakta veya kamulaştırma yapmaktadır. Üretilen konutlar gerek kentsel dönüşüm ve gelişim proje uygulamalarında hak sahiplerine verilmekte gerekse yeni kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine kaynak yaratmak amacıyla ihale ile satışı yapılmaktadır.  Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediyemiz arasında imzalanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında bugüne kadar Hastanebaşı, Selahiye, Kazım Karabekir ve Adalet Mahallelerinde olmak üzere toplam 928 adet konut üretilmiştir.     29/09/2005 tarih ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin” 15. ve 16. maddeleri uyarınca, konutların tahsis ve satışlarında alınacak peşinat miktarlarını, peşin ödemelere uygulanacak indirim oranını, tahsis ve satışlarda uygulanacak taksit süreleri ile vade farkını belirlemeye Belediye Meclisi yetkili kılınmıştır.Buna göre; mülkiyetleri Belediyemize ait aşağıda tabloda açıklamaları bulunan bağımsız bölümlerin 2012 yılı içerisinde yapılacak satışlarında uygulanmak üzere;Alınacak asgari peşinat tutarı oranının % 50’ye kadar,       Peşin ödemelerde uygulanacak indirim oranının % 10 olması, ödemenin her aşamasında  (geri kalan ödemelerde) de bu indirim oranının uygulanmasına,Taksitli satışlarda uygulanacak azami taksit süresinin 24 ay,      Taksitli satışlarda uygulanacak aylık vade farkının  % 1       Olarak belirlenerek ve bu satışları uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 35. (K.NO:417)Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21/11/2011 tarih ve 547 sayılı; Engelli bindirme – indirme aparatlı 1 adet minibüs satın alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:418)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/11/2011 tarih ve 1692 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye  sınırlarında, İstiklal ve Şabanoğlu Mahalleleri nazım imar planı F36c.04a  paftasında,  287, 288, 289 ve 290 nolu adaların Kutlukent Bulvarına cephe  ada başlarının  bulunduğu alanda, küçük sanayi alanı, yol ve yeşil alan düzenlenmesine ilişkin  Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 gün ve 16/281 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Tekkeköy Belediye Başkanlığı tarafından  13.10.2011 gün  ve M.55.6.TEK.B/1631-3380 sayılı yazı ile itirazda bulunulmuştur.      İtiraz yazısında yer alan  park alanı kullanımının ticaret alanına çevrilmesine ilişkin söz konusu itirazın kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO:419)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/12/2011 tarih ve 2145 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, F36a15b4d, F36a15a3c, F36a15c1a, F36a15d2b, F36a15a3d, F36a15a3a, F36a15a4b, F36a15a1c, F36a15a1d, F36a15a1a, F36a14b2b, F36a14b2a, F36a09c3c, F36a09c3d, F36a09c4c, F36a09c4b, F36a09c4a, F36a09c1d, F36a09d2c paftalarında Üniversite ile Çatalçam bölgesi arasında karayollarının her iki tarafında toplayıcı yolların oluşturulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.      Söz konusu 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı  değişikliği  ve  plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO:420)Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin BURMA’nın 07/12/2011 tarihli; Atakum Belediye sınırları içerisinde imar planında F36b16a3b pafta, Atakum 8428 ada ve ç evresindeki alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak BHA, yol ve otoparklarda yeniden düzenleme yapılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği Atakum Belediye Meclisinin 07/07/2011 tarih ve 14/72 sayılı kararı ile imar planı değişikliği yapılmış olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/09/2011 tarih ve 294 sayılı kararı ile onanmıştır. 28/09/2011-28/102011 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı değişikliğine Nesibe ERDOĞAN’a ait 27/10/2011 tarihli dilekçe ile itiraz edilmiştir.Atakum Belediye Meclisinin 04/11/2011 tarih ve 21/106 sayılı kararı ile red edilen itirazı uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(09 OCAK 2012 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.15’de toplantı kapatıldı.)