SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

13.12.2013 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     
 

Mahalle, Ada ve Parsel Bilgileri> Niteliği> Dükkanın m2'si>
Yeni Mahalle, 105 ada, 577 nolu pars. Dükkan 38,00
Yeni Mahalle, 105ada, 607 nolu pars. 38,00
Yeni Mahalle, 105 ada, 576 nolu pars. 38,00
Yeni Mahalle, 105 ada, 605 nolu pars. 37,00
Yeni Mahalle, 105 ada, 606 nolu pars. 37,00
Yeni Mahalle, 105 ada, 575 nolu pars. 37,00
 1. (K.NO:418) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3310 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.23c.1d, F36b.23c.1a, F36b.23d.2b paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/401 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yolun kaldırılarak ağaçlandırılacak alan olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:419)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3311 sayılı; İmar ve İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21c.3d, F36b.21c.3c, F36b.22d.4d, F36b.22d.4a, F36b.22d.4b, F36b.22d.3a, F36b.22d.2d, F36b.22d.2c, F36b.22c.1d, F36b.22c.1c ve F36b.22c.1b paftaları ile Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05d.1a, F36c.05d.1b, F36c.05d.2a, F36c.05d.2b, F36c.05c.1d, F36c.05c.1c ve F36c.05c.1a  paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/388 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; yolların yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.        Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:420)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3312 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.22d.3d ve  F36b.22d.4c paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/386 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; park, yol ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 4. (K.NO:421)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3313 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.23d.2d, F36b.23d.2c, F36b.23d.3b ve F36b.23d.3a paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/385 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülerek park ve orman alanının tamamını içerecek “ orman ve park alanı kullanımı içerisindeki mevcut yapı ve tesisler korunacaktır. Ancak, hiçbir şekilde ilave yapı ve tesis yapılamaz.” şeklinde plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 5. (K.NO:422)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3314 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21b.3b ve F36b.22a.4a paftalarının bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/389 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut, yol ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:423)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 2982 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 10.10.2013 gün ve 2617sayılı yazısı doğrultusunda dere yataklarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:424)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 2981 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.17d paftası ve uygulama imar planı F36b.17d.1b ve F36b.17d.1c  paftalarının bulunduğu alanda kent içi raylı sistem otopark alanı kullanımının yol , park ve konut dışı kentsel çalışma alanı olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:425)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3315 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.24d ve F36a.24a ve F36a.24c paftaları ve uygulama imar planı F36a.24d.2b, F36a.24c.1a, F36a.24a.3d, F36a.24a.3c ve F36a.24d.2a  paftalarının bulunduğu alanda ilave ve nazım imar planı yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:426)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3111-3082 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36c.05a.4c , F36c.05a.4d paftalarının bulunduğu alanda İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2013 gün ve 1138 sayılı yazısı ve Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 08.11.2013 gün ve 11347 sayılı yazısı doğrultusunda itfaiye kullanımının belirlenmesi yanında orman sınırına göre düzeltme yapılmasına ilişkin  1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:427)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3316 sayılı; İlkadım, Canik ve Tekkeköy İlçeleri Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.22b.3a, F36b.22b.3b, F36b.23a.4a, F36b.23a.4d, F36b.23a.4c, F36b.23a.3d, F36b.23d.2a, F36b.23d.2b, F36b.23c.1a, F36b.23c.1d, F36b.23c.1c, F36b.23c.4b, F36b.23c.4c, F36b.23c.3d, F36b.23c.3c, F36c.03b.2b, F36c.04a.1a, F36c.04a.1b, F36c.04a.1c, F36c.04a.2d, F36c.04a.3a, F36c.04a.3b, F36c.04b.4a, F36c.04b.4d, F36c.04b.4c, F36c.04b.3d, F36c.04b.3c, F36c.05a.4d, F36c.05a.4a, F36c.05a.4b ve F36c.05a.4c paftalarının bulunduğu alanda raylı sistem güzergahının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:428)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3302 sayılı; İlkadım ve Atakum İlçeleri Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16a.4c, F36b.16a.1c, F36b.16a.4a, F36b.16d.2c, F36d.16d.2d, F36b.16d.2a, F36b.16d.3b, F36b.16d.1b, F36b.16c.4c, F36b.16c.4a, F36b.16c.4d, F36b.21b.2a ve F36b.21b.1b  paftalarının bulunduğu alanda, yol genişletilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 gün ve 21/392 sayılı kararıyla kabul edilen  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaş tarafından 28.11.2013 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.İmar Planı Değişikliği ile mevcut inşaat alanı hakları korunduğundan herhangi bir mağduriyet söz konusu olmadığından itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:429)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3161 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi, uygulama imar planı F36a.20c.3d, F36a.25b.2a ve F36a.25b.2b paftaları, 11729 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.11.2013 gün ve 22/114 sayılı kararıyla lise alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 10metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi yanında ilköğretim alanı kullanımının çekme mesafelerinin de park yönünden  ve 4 nolu parselden 10’ar metre olarak düzenlenmesine  ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/372  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 15 Kasım 2013 tarih ve 21/381 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliğine göre yapı yaklaşma mesafelerinin 10 mt. olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:430)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3163 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Yenidoğan Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.4b paftası, 7645 ada 1 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.11.2013 gün ve 22/116 sayılı kararıyla, trafo alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/372  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:431)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3164 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkancı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2d paftası, 10887 ada 2 nolu parsel ve 10888 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.11.2013 gün ve 22/117 sayılı kararıyla, 3 nolu parselin yeşil alan olarak terk edilmesi karşılığında h.30.50metre, TAKS:0.40 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesini; 3 parselin parka bedelsiz terkini karşılığında “Bafra Cad. (servis yolu) cephesinden +2.50m kotu 0.00 kotu kabul edilerek, saçak seviyesi 30.50m (10 kat) olacaktır ve toplam inşaat alanı 3243m2’yi geçemez.” plan notu eklenerek değiştirilmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/372  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.           Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada içerisinde aynı yapılaşma haklarının sağlanması için yolun kaydırılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:432)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3162 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Gürgendağ Köyü, uygulama imar planı F36d.04a.2b ve F36d.04a.2c paftaları, 35 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.11.2013 gün ve 22/115 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2013 tarih ve 8/138 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:1.00 yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı, park ve yol kullanımlarının düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/372  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:433)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3160 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kışla Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.2a paftası, 3656 ve 3657 nolu adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.11.2013 gün ve 22/113 sayılı kararıyla arazi eğiminin fazla olması nedeniyle, imar planına merdivenli yol işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.11.2013 gün ve 94651478/301.05.03/372  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:434)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3173 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Şabanoğlu Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04a.3b paftası, 37 nolu adanın  bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 24/141 sayılı kararıyla; kadastro sınırları ile ada kenarları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.11.2013 gün ve  33477558/4478 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, yapı yaklaşma sınırlarının ada kenarı dikkate alınarak yeniden plana işlenmesi şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:435)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3171 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Şabanoğlu Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04b.4d paftası, 517 ve 519 nolu adanın bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 24/142 sayılı kararıyla; kadastro sınırları ile ada kenarları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.11.2013 gün ve  33477558/4477 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunun, kadastro ile ada mihveri arasında uyumsuzluk olduğundan 519 nolu adadaki ada mihverinin kaldırılması şeklinde değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:436)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3169 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04a.1d paftası, 214 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2013 tarih ve 24/143 sayılı kararıyla; “F” yapılaşma koşullu iş alanı kullanımının ada mihveri ile ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 13.11.2013 gün ve  33477558/4476 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:437)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 2872 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05c.1d paftasının  bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.10.2013 tarih ve 21/130 sayılı kararıyla; kadastro sınırları ile ada kenarları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ve yapı yaklaşma sınırlarında yeniden düzenleme yapılmasına işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 10.10.2013 gün ve  33477558/3691 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:438)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3166 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Kamalı, uygulama imar planı F36a.20b.3d  paftası, 8523 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.11.2013 gün ve 20/85 sayılı kararıyla; park alanına isabet eden alanda “park alanı içine zeminde 150m2’yi ve h:6.50’yi geçmeyecek şekilde sosyal-kültürel ve park kullanımına yönelik tesisler yapılabilir.” plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.11.2013 gün ve 84211085-301.05-140 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre çözüm üretilebileceğinden, plan notunun kaldırılarak eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 22. (K.NO:439)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3167 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Küçükkolpınar, uygulama imar planı F36b.16c.2c ve F36b.16c.2d  paftaları, 8010 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  07.11.2013 gün ve 20/84 sayılı kararıyla; “parsel sınırlarından 5metre çekilerek tabi zemin altında kalmak şartıyla otopark yapılabilir.” plan notu eklenmesi yanında park alanından trafo ayrılmasına ilişkin oy çokluğuyla uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.11.2013 gün ve 84211085-301.05-140 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.            Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, park alanı içerisinde oluşturulan trafonun kaldırılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 23. (K.NO:440)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 2966 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.1a paftası, 1548 ada 1 ve 8 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  10.10.2013 gün ve 18/77 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 12/199 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “otopark gereksinimi kendi parseli içinde karşılanmadan ruhsat alınamaz.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 23.10.2013 gün ve 84211085-301.05-122 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.   Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Nazım İmar Planına aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:441)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3359 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a paftası ve uygulama imar planı F36b.16a.4b  paftasının bulunduğu alanda yer altı otoparkı, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 25. (K.NO:442)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3360 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36c.04b ve F36b.24c paftaları ile uygulama imar planı F36b.24c.4c, F36b.24c.4b, F36b.24c.1c, F36b.24c.4d ve F36c.04b.1a paftalarının bulunduğu alanda boru hattı işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.      Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile değişikliğinin plan açıklama raporuyla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığına görüş alarak bildirilmek üzere kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:443)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2013 tarih ve 3346 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Karaoyumca Mahallesi, nazım imar planı F36a.19b paftası, 98 nolu parselin bulunduğu alanda, orman alanının kurum görüşleri doğrultusunda kaldırılarak konut ve yeşil alan olarak düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 29.11.2013 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 27. (K.NO:444)Arge Şube Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 46 sayılı; STK-Üniversite-Özel sektör işbirliği ile gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, Samsun İş Kadınları Derneği (SAMIKAD) tarafından “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” kapsamında sunulan “Turizmde Kariyer Fırsatları Projesi” başlıklı projeye, Kurumumuzun proje ortağı olarak katılması konusunun görüşülmesi ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına ve bahsi geçen proje kapsamında Arge Şube Müdür V. Ramazan AYDIN’ın, proje belgelerini imzalamaya, kurumumuzu temsil ve ilzama yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:445)Arge Şube Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 47 sayılı; Turizm sektöründe gençlerin istihdam piyasasının istediği nitelikte yetiştirilmelerinin sağlanarak işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla, Samsun Lokantacılar,Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı” kapsamında sunulan “Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor(MEMGE)” başlıklı projeye, Kurumumuzun proje ortağı olarak katılması konusunun görüşülmesi ve projenin hibe almaya hak kazanması durumunda uygulanmasına ve bahsi geçen proje kapsamında Arge Şube Müdür V. Ramazan AYDIN’ın, proje belgelerini imzalamaya, kurumumuzu temsil ve ilzama yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:446)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.11.2013 tarih ve 9324 sayılı; Mülkiyetleri Samsun Belediyesi’ne ait olmakla, muhtelif tarihlerde trampa işlemine tabi tutulan Sanayi B Blok 60 adet sanayi dükkânlarının ifraz ve cins tashihleri yapılarak yeni ada, pafta, parsel numaraları altında müstakil olarak Samsun Belediyesi adına tapularının alınmış olduğundan bahisle, 25.10.1983 tarih, 2556 sayılı Encümen kararında ve karara ekli listenin 3 nolu sahifesinde adı geçen hak sahiplerinden Mehmet SARIHASAN ve hissedarlarına, tapuya Kılıçdede Mahallesi, 57 pafta, 105 ada, 575, 576, 577, 605, 606 ve 607 nolu parseller üzerinde yer alan; 37.00 m2’lik 3 adet, 38.00 m2’lik 3 adet olmak üzere 6 adet dükkânın tapularının toplam 793.688,75.-TLbedel karşılığında verilmesi uygun görülmüştür.
 30. Merhum Mehmet SARIHASAN mirasçıları 27.12.2012 tarihli ve 25.10.2013 tarihli dilekçeleri ile; söz konusu taşınmazın tapusunun verilmesi istemektedir.
 31. Söz konusu taşınmazların tapularının verilebilmesi için öngörülen 793.688,75.-TL’nın ödenmiş olduğuna dair herhangi bir evrak, makbuz, doküman vs’ye ulaşılamamış olması nedeni ile 1.Hukuk Müşavirliğimiz tarafından Yargıtay içtihatlarında benimsenen görüşe uygun olarak yapılan ve 03.06.2013 tarih, 1563 sayılı yazısı ile Daire Başkanlığımıza bildirilen güncelleme neticesinde; 25.10.1983 tarih, 2556 sayılı Encümen kararında belirtili 793.688,75.-TL’nin 03.06.2013 tarihi itibarı ile güncellenmiş değerinin 21.560,77.-TL olduğu bildirilmiştir.
 32. Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesinde “Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.” hükmüne istinaden,
 33. İlimiz Canik İlçesi, Yeni Mahallede bulunan aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen 6 adet taşınmazın Encümenin 25.10.1983 tarih, 2556 sayılı Encümen kararında belirtilen bedelinin günümüze kadar güncellenmiş halinin yatırıldıktan sonra merhum Mehmet SARIHASAN mirasçıları adına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddesi uyarınca tapularının verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.

 34. (K.NO:447)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01.10.2013 tarih ve 2618 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Tepecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22d.1b ve F36b.22d.2a  paftaları, 3681 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12 nolu parseller ile 3680 ada 10 parsel, 3695 ada 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park alanına çevrilen parsellerin bedelsiz terkin karşılığında konut yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin  plan değişikliğini oybirliği ile reddeden  İlkadım Belediye Meclisinin  05.09.2013 gün ve 18/94 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 13.09.2013 gün ve 94651478/301.05.03/287 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu Meclis Kararı ile red edilen uygulama imar planı değişikliği, nazım imar planına uygun olduğundan İlkadım Belediye Meclisine teklif edildiği şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 35. (K.NO:448)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.12.2013 tarih ve 3306 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.17c.4c paftasının bulunduğu alanda Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 27.11.2013 gün ve 2287 sayılı yazısı doğrultusunda balık hali kullanımının kaldırılarak itfaiye hizmet binası olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımına  çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.      Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO:449)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 09.12.2013 tarih ve 4283 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının aşağıdaki Ücret Tarifesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ SALON ÜCRET TARİFESİ ()

(Ses-Işık Sistemi ve KDV dahil)
BÜYÜK SALON                 KÜÇÜK SALON

1- Özel kişi ve kuruluşların Sanatsal ve kültürel
olmayan toplantıları için                                            3.000,00                      2.000,00

2- Özel Kişi ve Kuruluşların Sanatsal ve kültürel    
olan toplantılar için                                                   1.000,00                         500,00

3- Amatör Müzik ve Tiyatro Topluluklarının
Meslek Odalarının, Resmi Kurumların,
Okulların, Kamu Yararına Çalışan Derneklerin
Vakıfların ücretsiz toplantıları ve Gösterileri için            ÜCRETSİZ                      ÜCRETSİZ


4- Amatör Müzik ve Tiyatro Topluluklarının
Meslek Odalarının, Resmi Kurumların,
Okulların, Kamu Yararına Çalışan Derneklerin
Vakıfların ücretli toplantıları ve Gösterileri için               1.000,00                          500,00


NOT:
1- Salonlar için belirlenen ücretler, 4 saat ile sınırlı olup 4 saati aşacak her saat için yukarıdaki tarifelerin saat başına isabet eden ücretlerinin % 50 fazlası uygulanır. Ücretsiz kullanımlarda 4 saatlik süre aşıldığı takdirde her saat için 4.maddedeki tarifenin saat başına isabet eden ücretinin % 50 fazlası uygulanır.
2- Belediye Başkanlığına Talep Halinde Yukarıda Uygulanacak Olan Ücret Tarifelerinin Tamamında % 50’ye Kadar İndirim Yapmaya Belediye Başkanı Yetkilidir. 


(09 OCAK  2014 Perşembe günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)