SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.02.2014 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR     
 

Sıra No KATI BAĞ. BÖL. NUMARASI Niteliği ARSA PAYI ALANI
1 Zemin kat 28 nolu bağımsız bölüm İşyeri 570/4046 564,40
2 1.kat 40 nolu bağımsız bölüm İşyeri 90/4046 273,60
3 2.kat 41 nolu bağımsız bölüm Dükkan 20/4046 58,00
4 2.kat 42 nolu bağımsız bölüm Dükkan 20/4046 57,00
5 2.kat 48 nolu bağımsız bölüm Dükkan 31/4046 90,00
6 2.kat 50 nolu bağımsız bölüm Dükkan 31/4046 90,00
7 2.kat 52 nolu bağımsız bölüm İşyeri 100/4046 273,60
8 2.kat 53 nolu bağımsız bölüm Sosyal Tesis-Tiyatro 150/4046 357,90
9 3.kat 54 nolu bağımsız bölüm Nikah Salonu 100/4046 694,00
10 3.kat 57 nolu bağımsız bölüm Dükkan 15/4046 56.75
11 3.kat 64 nolu bağımsız bölüm Dükkan 11/4046 40.60
12 3.kat 65 nolu bağımsız bölüm Dükkan 20/4046 76.00
13 4.kat 66 nolu bağımsız bölüm Büro 97/4046 43.28
14 4.kat 77 nolu bağımsız bölüm Büro 8/4046 55.29
15 4.kat 78 nolu bağımsız bölüm Büro 5/4046 35.46
16 4.kat 79 nolu bağımsız bölüm Büro 5/4046 35.46
17 4.kat 80 nolu bağımsız bölüm Büro 5/4046 35.46
18 4.kat 81 nolu bağımsız bölüm Büro 28/4046 125,00
19 4.kat 82 nolu bağımsız bölüm Büro 14/4046 65,32
20 Teras Kat 153 nolu bağımsız bölüm Büro 25/4046 288,00
 1. (K.NO:33) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 240 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.21b.3b ve  F36b.22a.4a paftalarının bulunduğu alanda konut, yol ve yeşil alan kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 gün ve 23/422 sayılı kararıyla kabul edilen  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine 24.01.2014 günlü dilekçe ile itirazda bulunulmuştur.   Söz konusu 319 nolu parsel dikkate alınarak konut adalarının birleştirilmesi, park ve yolların ekteki plana uygun olarak yeniden düzenlenmesi şeklinde itirazın kabulü ancak ticaret alanı kullanımına yönelik talebin ise reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:34) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 241 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36a.24d, F36a.24a ve F36a.24c paftaları ve uygulama imar planı F36a.24d.2b, F36a.24c.1a, F36a.24a.3d, F36a.24a.3c ve F36a.24d.2a  paftalarının bulunduğu alanda ilave nazım imar planı, ilave uygulama imar planı ve değişiklikleri yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 gün ve 23/425 sayılı kararıyla kabul edilen  ilave imar planı ve değişikliklerine 21.01.2014 ve  24.01.2014 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu imar planı “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” kapsamında ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından imar planı yapılmaması konusundaki itirazların reddi, ancak konut, park ve yolların parsel yüzölçümlerini azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi, yapılan düzenlemeye uygun olarak nazım imar planında değiştirilmesi doğrultusunda hazırlanan nazım ve uygulama imar planının kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:35) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 242 sayılı; İlkadım, Canik ve Tekkeköy İlçeleri Belediye sınırlarında,  uygulama imar planı F36b.22b.3a, F36b.22b.3b, F36b.23a.4a, F36b.23a.4d, F36b.23a.4c, F36b.23a.3d, F36b.23d.2a, F36b.23d.2b, F36b.23c.1a, F36b.23c.1d, F36b.23c.1c, F36b.23c.4b, F36b.23c.4c, F36b.23c.3d, F36b.23c.3c, F36c.03b.2b, F36c.04a.1a, F36c.04a.1b, F36c.04a.1c, F36c.04a.2d, F36c.04a.3a, F36c.04a.3b, F36c.04b.4a, F36c.04b.4d, F36c.04b.4c, F36c.04b.3d, F36c.04b.3c, F36c.05a.4d, F36c.05a.4c, F36c.05a.4b ve F36c.05a.4a paftalarının bulunduğu alanda raylı sistem güzergahının belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2013 gün ve 23/427 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 08.01.2014,  09.01.2014 ve 10.01.2014 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur.Söz konusu tercihli yol düzenlemesi mevcut planda yer alan yol güzergahı dikkate alınarak hazırlandığından, tercihli yol kenarından geçen servis yolu ile mağduriyetin olmaması için parsel alanları korunacak şekilde ada düzenlemesi yapıldığından itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 4. (K.NO:36) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 243 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nün 16.12.2013 gün ve 203203 sayılı yazısı doğrultusunda, Samsun-Çarşamba Devlet Karayolu sınırları içerisinde farklı seviyeli kavşakların plana işlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.12.2013 gün ve 24/452 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine Tekkeköy İlçe Belediye Başkanlığı’nın 17.01.2014 gün ve 277 sayılı yazısı, Mimarlar Odası Samsun Şubesi’nin 07.01.2014 gün ve 48 sayılı yazısı ile vatandaşların 20.12.2013 gün ve 09.01.2014 günlü dilekçeleri ile itirazda bulunulmuştur.
 5. Karayolları tarafından yıllık ortalama günlük trafiğin  10,000’nin üzerinde olduğu yol güzergahlarında kapasiteyi karşılayabilecek şekilde trafik güvenliği sebebiyle farklı seviyeli kavşaklar projelendirilmektedir. Farklı seviyeli kavşak düzenlemeleri yapılan güzergahlarda ise  yıllık ortalama günlük trafik 2013 yılı trafik sayımlarına göre 42.265 olup yaz aylarında ve pik saatlerde daha da artmaktadır. Petrol Ofisi ve Örnek Sanayi kavşakları ilgili kesimlerdeki topoğrafik yapı ve ticari tesisler dikkate alınarak ana yol üstten veya alttan geçecek şekilde planlama yapılamasını gerektirmektedir. Gerek Petrol Ofisi girişinin gerekse de Örnek Sanayi girişinin olduğu kesimlerde mevcut yol kotlarının 6 m civarında olması nedeniyle ana yolun alttan geçecek şekilde planlanması durumunda gerek yüzeysel suların tahliyesinin olmayacağı gerekse de ilgili kesimdeki derelerin max.su seviyesi ile deniz seviyesinin altında oluşacağı için cazibeli akarının da sağlanamayacağı için kavşaklar mecburen imar planında yol için ayrılan koridorun da yeterli olması nedeniyle anayol üstten geçecek şekilde planlanarak, Petrol Ofisi ve Örnek Sanayi kavşaklarının olduğu kesimlerde ana yolun boyuna eğimi %4 civarında olacak şekilde yükseltilmek zorunda kalınmıştır.
 6. Tekkeköy dönel kavşağı ile Azot Sanayi girişi arasında mevcut yolun solunda imalatı yapılmış ve hizmete açılmış Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu ile imalat çalışmaları devam eden Stadyum bulunmaktadır. Yıllık ortalama günlük trafiğin 25.000’lerde olduğu güzergahta maç saatlerinde bu yoğunluk 50.000 civarında olacaktır. Spor salonları hizmete girmeden önce trafik güvenliği Tekkeköy dönel kavşağı sinyalize edilerek sağlanabilmiştir. Stadyum inşaatı tamamlanıp hizmete açıldığında pik saatlerde yeterli depolama alanı olmadığı için kavşak işlerliğini kaybedecektir. Bu nedenle ilgili kesimde mevcut imar planı, ticari tesisler ve imalatı yapılmış bölünmüş yol güzergahı dikkate alınarak Farklı Seviyeli Kavşak yapılması zorunluluktur.
 7. İmar planı, mevcut kamulaştırma koridoru, ticari tesisler dikkate alınarak en ideal çözüm olarak Tekkeköy kavşağından önce transit trafiğe hizmet edecek ana yolu azot sanayi girişine kadar üstten (Köprülü geçiş) gerek Kapalı Spor Salonu gerekse de Stadyum giriş – çıkışlarını sağlaması için ise Tekkeköy ile Azot sanayi ayrımlarında modern dönel kavşaklar  yapılması uygun görülmüştür.
 8. Bölgeye yüklenen fonksiyonlar (Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu, Stadyum, Kongre Merkezi) nedeniyle trafik akışının yoğun olacağı için trafik akışını rahatlatmak ve çözüm sağlamak amacıyla farklı seviyeli kavşak tasarımı yapılmıştır.
 9. İtiraz dilekçelerinde  yer alan yükseltilecek yolun yer altına alınarak transit trafik akışının sağlanması daha uygun olacaktır görüşleri; mevcut yol kotlarının 6 m civarında olması nedeniyle yeraltından geçecek şekilde tasarlanacak yol kotları deniz seviyesinin altında kalacağı ve yüzeysel suların cazibeli akarı olmayacağı için uygun değildir.
 10. Doğu Çevre yolu Projesinin hayata geçirilmesi  talebi ise;
 11. - Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; vaziyet Planı hazırlanarak Karayolları Genel Müdürlüğüne iletilen projeye göre Samsun Doğu Çevre Yolu, Kıranköy kavşağından başlayarak Havaalanı ayrımının olduğu kesimde mevcut yola bağlanmaktadır. Güzergahın geçtiği arazinin topoğrafik yapısı oldukça arızalı ve boyuna eğimin fazla olması nedeniyle geometrik standartları sağlayabilmek için tünel ve viyadük yapımını zorunlu hale getirmektedir.
 12. -25 km uzunluğundaki proje güzergahında 14,2km (7 adet)uzunluğunda tünel ve 2,5 km (3 adet) viyadük bulunmaktadır. Planlanacak Çevre yolunun ortalama yapım maliyeti çok yüksek olduğundan fizibil olmayacaktır.                                                                                                           -Ayrıca imalatı yapılsa bile Tekkeköy sapağına kadar arazinin topoğrafik yapısından dolayı  gerek Petrol Ofisi gerek Kirazlık yerleşimine hizmet edecek yan yollar planlanamayacağı için ancak transit trafiğe hizmet verecektir. Gerek sanayi trafiğini gerekse de yüklenen fonksiyonlar nedeniyle (Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu-Stadyum-Kongre Merkezi) trafik akışının yoğun olacağı Tekkeköy ayrımını rahatlatmayacaktır.
 13. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 14. (K.NO:37) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 244 sayılı; Atakum ve İlkadım İlçeleri sınırlarında, nazım imar planı F36a.09c, F36a.15c  ve F36b.22b, uygulama imar planı F36b22b2c, F36b22b3b, F36a09c1a, F36a09c1b, F36b16b4b, F36b16b3a, F36a15c1a, F36a15c1b, F36a15c1c, F36a15c1d paftalarının bulunduğu alanda, fiili durum dikkate alınarak kullanım kararlarının iskele ile birlikte plana işlenmesi yanında mevcut dolgu planında ilave ve değişiklik yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu imar planı ve değişikliklerini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:38) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 267 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftası,8427 ada 28 nolu parselin bulunduğu alanda ticaret ve özel sağlık tesis kullanımlarının özel sağlık tesisi olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 28.01.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:39) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 245 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  19 Mayıs Mahallesi, nazım imar planı F36b.22b paftası, 7782 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının katlı otopark alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için 28.01.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.     Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:40) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 247 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16c paftası ve uygulama imar planı F36b.16c.4a paftasının bulunduğu alanda Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 13.01.2014 gün ve 211 sayılı yazısı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunun Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih ve 692 Sayılı yazısı doğrultusunda Belediye Encümeni’nce alınan 07.02.2014 tarih ve  53 sayılı kararla 148.20 m².lik alanla ilgili sorun çözümlendiğinden, evrakın dairesine iadesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:41) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 248 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a paftasında 8425 ada 1,2, 3, 4, 5, 6  nolu parsellerin bulunduğu alanda İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesi için ticaret alanı kullanımının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:42) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 250 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatkaya Köyü, nazım imar planı F36a.25c paftasında konut, yol, park ve otopark alanı kullanımlarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı için  Canik Belediye Başkanlığı’nın 04.09.2012 gün ve M.55.CAN.0.13.01.00.01-2361 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:43) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 251 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.22.1c paftasında 9968 nolu ve 9969 adaların bulunduğu alanda İdare Mahkeme Kararının yerine getirilmesi için ticaret ve katlı otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile plan açıklama raporunun, “ticaret kullanımı sadece zemin katta düzenlenecektir” plan notunun eklenmesi şeklinde uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO:44) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 252 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16c paftası ve uygulama imar planı F36b.16c.2c, F36b.16c.2d ve F36b.16c.1d  paftalarının bulunduğu alanda konut, park ve trafo alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım  imar planı  değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:45) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 254 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.21c pafta, 10321 ada 11 nolu parsel, ve 10265 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda konut, park ile sosyal ve kültürel tesis alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 27.12.2013 gün ve 3615 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı  değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:46) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 255 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09a.4a paftası, 165 adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2014 gün ve 2/5 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2014 gün ve 84211085-301.05-8/205 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:47) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 257 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İncesu, uygulama imar planı F36b.16a.1a paftası, 222 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin  08.01.2014 gün ve 2/7 sayılı kararıyla; sehven konut alanı kullanımında bulunan parselin parka, park kullanımında olan alanın ise konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 16.01.2014 gün ve 84211085-301.05-8/205 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:48)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 258 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04a.4b paftası, 431 ada 15 ve 16 nolu parsellerin  bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 2/17 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/413 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; sağlık tesisi alanı kullanımının özel eğitim tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.01.2014 gün ve  33477558/232 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:49)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 259 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.04a.2d, F36c.04a.3a ve F36c.04a.1c paftaları, 33 ada 1 ve 9 nolu parsellerin  bulunduğu alanda  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 2/20 sayılı kararıyla;  E:0.60 ve  E yapılaşma koşulu bulunan adada E:0.60 yapılaşma koşulunun kaldırılarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.01.2014 gün ve  33477558/231 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:50)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 260 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kurtuluş Mahallesi, uygulama imar planı  F36c.05d.1a paftası, 179 ada 8 ve 9 nolu parsellerin  bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 2/19 sayılı kararıyla;  ada mihveri ile kadastro sınırı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.01.2014 gün ve  33477558/234 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:51) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 261 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Derebahçe Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.1c paftası, 2866 ada 1 ve 8 nolu parseller bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2/9 sayılı kararıyla yapılaşma koşulları dikkate alınarak yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.01.2014 gün ve 94651478/301.05.03/9/467  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:52) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 262 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1c paftası, 7587 nolu ada ile 7599 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2/7 sayılı kararıyla eğimin fazla olmasından dolayı plana merdivenli yol işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.01.2014 gün ve 94651478/301.05.03/9/467  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:53) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03.02.2014 tarih ve 263 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kıran Mahallesi, uygulama imar planı F36b.21b.4b paftası, 6484 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2014 gün ve 2/8 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 21/398 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; jeolojik etüt sonuçlarına göre  Önlemli Alan (Ö.A) rumuzu eklenerek, jeolojik etüt  gerektiren alan sınırının kaldırılmasına ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.01.2014 gün ve 94651478/301.05.03/9/467  sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO:54) Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğünün 23.01.2014 tarih ve 03 sayılı; Kazakistan ve Türkiye arasında son yıllarda gelişen işbirliği çalışmaları nedeniyle, Kırgızistan ile Samsun halkları arasında ekonomik, kültürel ve ticari alışverişi arttırmak gerekliliği oluşmuştur.      Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığından alınan yazıda da Kazakistan’ın AKTAU şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasının uygun olacağı belirtilmektedir.
 32. Her iki ülke iş adamlarını bir araya getirmek, iki halkın yakınlaşmasını sağlamak, kültürel ve sosyal olarak paylaşımlarda bulunmak üzere Kazakistan’ın tek Liman Şehri Aktau  ile Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Kardeş Şehir ilişkisi kurmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
 33. Bu nedenle Kazakistan’ın Aktau  şehri ile Samsun’un kardeş şehir ilişkisi kurmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO:55) Arge Şube Müdürlüğünün 24.01.2014 tarih ve 10 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “SamSUN Enerji Projesi (SEP Projesi)” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede Kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya münferiden Fen İşleri Daire Başkan V. Mustafa YURT ve Arge Şube Md. V. Ramazan AYDIN’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO:56) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 15.01.2014 tarih ve 2306 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Hastane Mahallesi, Yozgat Sokak ve Oruç Sokak kesişiminde yer alan halı sahanın 4 yıllığına 100,00-TL kira bedeli ile amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen dernek tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Esentepe Spor Kulübü Derneği’ne tahsisi; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2009 tarih, 21-1-316 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
 36. Esentepe Spor Kulübü Derneği yetkilisi Serdar ÖZGÜR 02.12.2013 tarihli dilekçesi ile; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.11.2009 tarih, 21-1-316 sayılı kararı ile kulüplerine 100,00-TL kira bedeli ile 4 yıllığına tahsis edilen halı sahanın tahsis süresinin 31.12.2013’de sona erdiğini ve  halı sahanın    yeniden tahsisini talep etmektedir.
 37. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesinde “ Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.” denilmektedir.
 38. Bu nedenle, Mülkiyeti Belediyemize ait; İlimiz İlkadım İlçesi, Hastane Mahallesi, Yozgat Sokak ve Oruç Sokak kesişiminde yer alan halı sahanın; 5216 Sayılı Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Esentepe Spor Kulübü Derneği’ne 5 yıl süre ile aylık 140,00 bedel karşılığında, kulübün amacı doğrultusunda kullanılması; tüm masrafların (elektrik, su vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması ve üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile tahsisinin yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO:57) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 17.01.2014 tarih ve 93 sayılı; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada, 2 nolu 2.652.12 m2 yüzölçümlü parselde kayıtlı Anakent İş Merkezinde yer alan aşağıdaki tabloda bağımsız bölüm numaraları belirtilen taşınmazların, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelerimize kaynak sağlamak amacıyla, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddesi uyarınca satışı düşünülmektedir.
 40. Bu nedenle aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı D.İ.K.’nun ilgili maddesi uyarınca satışı konusunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h ve 18/e maddeleri uyarınca incelenerek, satış konusunda karar alınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 41. (K.NO:58) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28.01.2014 tarih ve 2488 sayılı; İlkadım Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü 23.12.2013 tarih, 21487467-215/1565 sayılı yazısı ile; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 16.08.2013 tarih, 9692 sayılı yazısı ile; Adalet Camisinin müştemilatının ve minaresinin can güvenliği kriterlerini sağlamadığı kentsel dönüşüm yasası çerçevesinde değerlendirilmesi yapıldığından riskli yapı sınıfında yer aldığı, bu hali ile kullanılmasının riskli olacağı istikametinde riskli yapı tespit raporu hazırlanarak taraflarına gönderildiğini  belirtmiştir. Ayrıca İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 25.10.2013 tarih, 531 sayılı yazısı ile de; mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı söz konusu arsa üzerinde bulunan Adalet Camisi’nin altında yer alan kur’an kursunun ve cami minaresinin 90 gün içerisinde yıkılması istenildiği ve belirtilen caminin yıkılması ve yapılması hazırlıklarının şu anda İlkadım İlçe Müftülüğü ile yürüttüklerini ve imar planında 1.170,00 m2 yer ayrıldığı ve Caminin yıkım işlemlerinden sonra yerine yeni bir projeyle cami, 4 derslik kur’an kursu ve minare yapılmasında ayrılan 1.170.00 m2’lik; mülkiyeti Belediyemize ait arsanın İlkadım İlçe Müftülüğü’ne devrini istemekte ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesi uyarınca cami yapımı sırasında Belediyemiz imkanlarından faydalanmak için; Belediyemiz ile Türkiye Diyanet Vakfı İlkadım Şubesi arasında  bir protokol düzenlenmesini talep etmektedir.
 42. Yürürlükteki imar planındaki mevcut durumuna istinaden yapılan ifraz işlemi ile söz konusu taşınmaz 902 ada, 15 ve 16 nolu parsellere dönüşmüş ve 24.01.2014 tarih, 1716 yevmiye no ile tapuda tescil olmuştur.
 43. Bu nedenle; imar planında cami yeri kullanımında olan; İlimiz İlkadım İlçesi,; Kılıçdede Mahallesi, 902 ada, 16 parsel nolu 1.172,51 m2 yüzölçümlü Adalet Camisinin bulunduğu taşınmazın İlkadım İlçe Müftülüğü’ne 25 yıl süre ile; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 47. Maddesi,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri uyarınca mevcut imar planındaki durumunda belirtildiği amaçla kullanılmak üzere bedelsiz tahsisinin yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
(10 MART 2014 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’da toplantı kapatıldı.)