SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.02.2018 Meclis Kararları


MECLİS KARARLARI

 

 

 1. (K.NO:67) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 04.01.2018 tarih ve 5 sayılı; 27.10.2017 tarihli 53926525928 T.C. kimlik numaralı Emine KOÇ’un dilekçesinde; Belediyemize bağlı huzurevinde kalmakta olduğunu ve tapuda İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 5077 ada, 3 parsel, S2 blok, 2. kat, 8 bağımsız bölüm numarasında kayıtlı mesken nitelikli, şahsına ait taşınmazı ölünceye kadar huzur evinde kalmak ve meskenin kullanım hakkı şahsı üzerinde olması şartı ile bağışlamak istediğini bildirmiştir.
  Belediyemiz Huzurevi’nde kalmakta olan Emine KOÇ’un bu talebi Huzurevi Yönetmeliği çerçevesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızca da uygun mütalaa edilmektedir.
  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesinde “şartlı bağışları kabul etmek” Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.
  Belediyemiz huzurevinde kalmakta olan 53926525928 T.C. kimlik numaralı Emine Koç’a ait, İlimiz Atakum İlçesi, Büyükoyumca Mahallesi, 5077 ada, 3 parsel, S2 blok, 2. kat, 8 bağımsız bölüm numarasında kayıtlı mesken nitelikli taşınmazını ölünceye kadar huzur evinde kalmak ve meskenin kullanım hakkı şahsı üzerinde olması şartı ile bağışını uygun gören Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:68) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 114 sayılı; Canlarını ve kanlarını ülkemiz için feda etmiş olan şehitlerimizin ve vatan için yaralanmış gazilerimizin acılarına ortak olmak adına şehit eşleri, anne-baba ve çocukları ile gaziler ve eşlerinin Büyükşehir Belediyemiz sosyal tesislerinde verilen tüm hizmetlerden %40 indirimli faydalanmalarını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:69)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 23.01.2018 tarih ve 11 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak toplumsal hayatta yaşayan insanların acı günlerinde yanlarında olmak,  cenazelerini memleketlerine daha kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaştırmak için Türk  Hava Yolları ile protokol yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Protokol yapmak üzere Genel Sekreter Yardımcısı Zennube ALBAYRAK’a yetki verilmesi teklifini uygun gören Plan ve Bütçe, Hukuk, Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:70)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 18 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 19 Kasım 2001 19. Birleşiminde 3 Nolu Kararı ile Mezarlıklar Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (i) fıkrasında ‘’Şehit Asker, Gazi, Polis ve Kamu personelinden görevi başında öldürülenlerin cenazeleri ücretsiz olarak defnedilir’’. denilmektedir.
  Belediye Meclisinin 11 Mayıs 2007 tarih ve 204 Nolu Kararı ile ‘’ Gazilerinin eşlerinin de vefatlarında ücretsiz defin edilmeleri’’ oy birliği ile kabul edilmiştir.
  Gazi ve eşlerini birbirinden ayırmamak ve yan yana defin etmek amacıyla 11 Mayıs 2007 tarih ve 204 Nolu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının‘’ Gazi veya eşinin vefatı halinde vefat edene ve vefat edenin eşine Derecik Mezarlığından ücretsiz mezar yeri tahsis edilir’’ olarak değiştirilmesi, Yönetmeliğin (j) maddesinin ise ‘’Şehit Asker, Polis, Kamu personelinden görevi başında öldürülenlerin, Gazi ve eşlerinin cenazeleri ücretsiz olarak defnedilir’’olarak değiştirilmesi teklifini uygun gören; Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:71)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 10.01.2018 tanih ve 99 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Dolgu alanındaki spor tesisleri içerisinde yer alan halı sahanın 5 yıl süre ile aylık 50,00- TL bedelle Baruthane Spor Kulübü Derneğine tahsisi; amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen Kulüp tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih, 4-2-72 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
  Baruthane Spor Kulübü 09.01.2018 tarihli dilekçesi ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih, 4-2-72 sayılı kararı ile Baruthane Spor Kulübü Derneği’ne 50,00- TL bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilen halı sahanın kira geçerlilik süresi 28.02.2018 de sona erdiğinden taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir.
  5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7/m maddesinde “…gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, …” denilmektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesinde “ … amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. ….. ” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, ….” denilmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Baruthane Mahallesi, Batıpark Dolgu alanındaki spor tesisleri içerisinde yer alan halı sahanın; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b ve 18/e maddeleri uyarınca Baruthane Spor Kulübü Derneği tarafından amacı doğrultusunda kullanılması, tüm masrafları (elektrik, su, doğalgaz, güvenlik vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması şartıyla 5 yıl müddetle ve aylık 200,00 TL bedelle tahsisi teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:72)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 15.01.2018 tanih ve 121 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Karadeniz Mahallesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Kent Müzesi çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkı 5 yıl süre ile Belediye Meclisimizin 15.02.2013 tarih, 2013-4-2-88 sayılı kararıyla Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ne verilmiştir. Taşınmazın işletme hakkı 28.02.2018 tarihi itibariyle sona ereceğinden, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin 11.01.2018 tarih, 2018/38 sayılı yazıları ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Karadeniz Mahallesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Kent Müzesi çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkının (10 yıllığına) tekrar şirketlerine verilmesini talep etmektedir.                  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Karadeniz Mahallesinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan Kent Müzesi çay bahçesi ve müştemilatının işletme hakkının, 10 yıl müddetle ve KDV hariç aylık 500,00 TL bedelle Samsun Anakent Turizm Ticaret Limitet Şirketi’ne devredilmesini uygun gören;, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:73)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 15.01.2018 tanih ve 122 sayılı; Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 47 ada, 7 no.lu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Atatürk Parkı içerisindeki büfe ve çay bahçesinin işletme hakkı 5 yıl süre ile Belediye Meclisimizin 15.02.2013 tarih, 2013-4-2-86 sayılı kararıyla Samsun Anakent İmar İnş. Mad. Tic. Ve San. Ltd. Şti.’ne verilmiştir. Taşınmazın işletme hakkı 28.02.2018 tarihi itibariyle sona ereceğinden, Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin 11.01.2018 tarih, 2018/37 sayılı yazıları ile; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 47 ada, 7 no.lu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Atatürk Parkı içerisindeki büfe ve çay bahçesinin işletme hakkının (10 yıllığına) tekrar şirketlerine verilmesini talep etmektedir.
  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26. Maddesi’ndeki “Büyükşehir Belediyesi kendine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurulabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 Sayılı Kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne istinaden,
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 47 ada, 7 no.lu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan Atatürk Parkı içerisindeki büfe ve çay bahçesinin işletme hakkının, 10 yıl müddetle ve KDV hariç aylık  1750,00 TL bedelle Samsun Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne devredilmesini uygun gören;, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 26. Maddesi uyarınca Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:74)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 11.01.2018 tanih ve 107 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Canik İlçesi, Emine İhsan Kefeli Parkı içerisinde yer alan halı sahanın 5 yıl süre ile aylık 100,00- TL bedelle Gazi Osman Paşa Pınar Spor Kulübü derneğine tahsisi amacı doğrultusunda kullanılması ve tüm masrafların adı geçen kulüp tarafından karşılanması, üçüncü kişilere kira da dahil hiçbir şekilde devredilmemesi kaydı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih, 4-2-73 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
  Gazi Osman Paşa Pınar Spor Kulübü 08.01.2018 tarihli dilekçesi ile, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.02.2013 tarih, 4-2-73 sayılı kararı ile Gazi Osman Paşa Pınar Spor Kulübü Derneği’ne 100,00- TL bedelle 5 yıl süre ile tahsis edilen halı sahanın kira geçerlilik süresi 28.02.2018 de sona erdiğinden taşınmazın yeniden tahsisini talep etmektedir.                 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu’nun 7/m maddesinde “…gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, …” denilmektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesinde “ … amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar. ….. ” ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesinde “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine, ….” denilmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Canik İlçesi, Emine İhsan Kefeli Parkı içerisinde yer alan halı sahanın; 5216 sayılı Belediye Kanunu’nun 7/m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b ve 18/e maddeleri uyarınca Gazi Osman Paşa Pınar Spor Kulübü Derneği  tarafından amacı doğrultusunda kullanılması, tüm masrafları (elektrik, su, doğalgaz, güvenlik vb. gibi) adı geçen dernek tarafından karşılanması şartıyla 5 yıl müddetle ve aylık 200,00 TL bedelle tahsisini uygun gören; Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:75)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18.01.2018 tanih ve 171 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup, imar planında “Blok Nizam 8 Katlı Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 7530 ada,       7 no.lu parselde kayıtlı, “Arsa” nitelikli, 450,32 m² yüzölçümlü taşınmazın, Belediyemizce planlanarak uygulaması yapılacak projelere kaynak sağlaması amacı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca satışları düşünülmektedir.
  Mülkiyeti Belediyemize ait olup, imar planında “Blok Nizam 8 Katlı Ticaret Alanı” kullanımına ayrılmış alana isabet eden, tapuda; İlimiz İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 7530 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı, “Arsa” nitelikli, 450,32 m² yüzölçümlü taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale kanununu uyarınca satışı teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

S.No

İlçe

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü

(m²)

Hisse Payı

Niteliği

1

İlkadım

Kale

7530

7

450,32 m²

1 / 1

Arsa

 

10.  (K.NO:76)Kaynak Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Dairesi Başkanlığının 29.01.2018 tarih ve 64 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “ Ambarköy Müze ve Müştemilatının Düzenlenmesi Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı “Necmi ÇAMAŞ” ın yetkili kılınması teklifini uygun gören Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

11.  (K.NO:77)Kaynak Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Dairesi Başkanlığının 29.01.2018 tarih ve 65 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “ Atayolu Güzergâhı Çevre Düzenlemesi Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı “Mehmet EKMEKCİ” nin yetkili kılınması teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

12.  (K.NO:78)Kaynak Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Dairesi Başkanlığının 29.01.2018 tarih ve 66 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “ Bafra Kapıkaya Yamaç Paraşütü Tesisi Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı “Ramazan AYDIN” nın yetkili kılınması teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

13.  (K.NO:79)Kaynak Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Dairesi Başkanlığının 29.01.2018 tarih ve 67 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “Kolay Sahil Yolu ve İskele, Neyzen TEVFİK Anıevi Yapımı Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Fen İşleri Dairesi Başkanı “Serkan ÇAM” ın yetkili kılınması teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Ulaşım Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

14.  (K.NO:80)Kaynak Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Dairesi Başkanlığının 29.01.2018 tarih ve 69 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “ Kızılırmak Deltası Doğanca Oteli Tefrişi ve Çevre Düzenlemesi Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı “Mehmet Akif ÖZDEMİR” in yetkili kılınması teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

15.  (K.NO:81)Kaynak Geliştirme (ARGE) ve Çeşitli İşler Dairesi Başkanlığının 29.01.2018 tarih ve 70 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı kapsamında Kurumumuz adına “ Şahinkaya Kanyonu Tarih, Doğa Buluşması Projesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı “Ercan UÇARLI” nın yetkili kılınması             teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

16.  (K.NO:82)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 233 sayılı; Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıklarının değişiklik talebinde bulunduğu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesine göre revize edilen ekteki Ücret Tarifesi teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

17.  (K.NO:83)Fen İşleri Dairesi Başkanlığının  02.02.2018 tarih ve 667 sayılı; Samsun İli Tekkeköy İlçesi Selyeri Mevkiinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne tahsisli 1616 Nolu parselde toplam 117.100 miçerisinde okul  alanı olarak ayrılmış  170 x 115 m ebatlı taşınmaz üzerine %5’i Hayırseverler, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adeka San.Tic.A.Ş. tarafından yaptırılarak geri kalan %49’luk kısmının ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tamamlanacak 16 Derslikli Lise Binası Yapımına ait Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adeka Sanayi A.Ş. arasında düzenlenmiş olan protokolün kabulü ve belediyemiz adına imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ ın yetkili kılınması teklifini uygun gören; Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

18.  (K.NO:84)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 364 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36a.20c, F36a.24a ve F36a.24b paftaları, uygulama imar planı F36a.20c.4b,  F36a.20c.4a, F36a.24a.2b ve F36a.24b.1a paftalarının bulunduğu alanda  kullanım kararlarının yeniden belirlenerek sanayi alanı ve park oluşturulmasına ilişkin; (PİN:1077-382) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-131)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

19.  (K.NO:85)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 365 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Büyükoyumca Mahallesi nazım imar planı F36a.14c paftası, uygulama imar planı  F36a.14c.3a paftası, 8061 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Üniversite Alanı kullanımının, Büyükşehir Belediyesi sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin; (PİN:1077-383) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN:580-132)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve  değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

20.  (K.NO:86)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 366 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  19 Mayıs Mahallesi nazım imar planı  F36b.22b paftası, uygulama imar planı F36b.22b.2d ve F36b.22b.3a paftaları, 70 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Vali Konağı kullanımı, Büyükşehir Belediyesi sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Belediye Hizmet Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-384) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-224)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

21.  (K.NO:87)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 367 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında,  Kadıköy, Reşadiye, Zeytinlik, Fatih ve Anadolu Mahallelerinin bulunduğu alanda, kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin; (PİN:1077-385) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN:1055-225)  1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu

22.  (K.NO:88)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 369 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Mimar Sinan Mahallesi, nazım imar planı  F36a.16a paftası, uygulama imar planı F36a.16a.3b paftası, 8430 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda eğitim merkezi kullanımının, turizm  ,ticaret ve sağlık tesisi alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-386) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için,  01.02.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

23.  (K.NO:89)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 370 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında,  Büyükcami  Mahallesi,  nazım imar planı E35c.18c paftası, bulunduğu alanda, kamu hizmet alanı kullanımının, ticaret+konut ve park alanı kullanımı dönüştürülmesine ilişkin: (PİN:8473-22) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığı’nın 31.01.2018 gün ve 87527914-310.01.02/85 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporu, “Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” plan notunun eklenmesi koşuluyla kabulünü uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

24.  (K.NO:90)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 373 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  Hasköy Mahallesi,  nazım imar planı F36b.23d paftası, 4720  ada 26 nolu parselin bulunduğu alanda, yurt alanı kullanımının, ilkokul alanı  kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-387) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 26.01.2018 gün ve 22510021-622-E.167283 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

25.  (K.NO:91)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 374 sayılı; Ayvacık İlçesi Belediye sınırlarında, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 tarih ve 8/145 sayılı kararı ile verilen yetki doğrultusunda hazırlanan, Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 gün ve 18/464 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planına Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Çevre ve Kamulaştırma Daire Başkanlığı’nın 15.12.2017 gün ve  41665019-754-E.64569 sayılı yazısı ve 11.01.2018 günlü dilekçe  ile itirazda bulunulmuştur.
Söz konusu itirazlardan; Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğünün itirazının, düzenleme ortaklık payı kesintisinin kurumun bulunduğu alanın tamamında yapılmadığından, 11.01.2018 tarihli itiraz dilekçesinin ise; revizyon nazım imar planının mevcut imar planındaki kullanım kararlarına uygun hazırlandığından reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

26.  (K.NO:92)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 375 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi nazım imar planı F36b.17c paftası, uygulama imar planı F34b.17c.2d ve F34b.17c.1c paftalarının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı oluşturulmasına ilişkin; Büyükşehir Belediye Meclisinin 24.11.2017 gün ve 22/514 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve uygulama imar planı değişikliğine Samsun Valiliği Defterdarlık Kızılırmak Milli Emlak Müdürlüğü 06.12.2017 gün ve 81249893-310.20.01-(55180107474)-277sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.
Belediye hizmet alanı kullanımı oluşturulan alanda 3621 sayılı Kıyı Kanunundan önce mevzuata uygun onaylı imar planı bulunduğundan söz konusu itirazların reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

27.  (K.NO:93)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 376 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Nalbant Mahallesi, nazım imar planı F34c.14b ve F34c.15a paftaları, 636,637,638,639,640,643ve 644  nolu adaların bulunduğu alanda, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ait kullanım kararlarının belirlenmesine (PİN:4911-24) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Vezirköprü Belediye Başkanlığı’nın 25.01.2018 gün ve 76384922-755.99-E.587 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

28.  (K.NO:94)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 377sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında,  F36c.1 paftasının, bulunduğu alanda, hastane olarak kullanılmak üzere kentsel ve bölgesel sosyal altyapı alanı kullanımı oluşturulması ilişkin,( PİN:1076-31) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığı’nın 12.01.2018 gün ve 22510021-622-E.165956  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

29.  (K.NO:95)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 378 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Dereler Mahallesi, nazım imar planı F36c.02a ve F36c.02b paftaları, 12449 ada 1 nolu parsel ve 12450 ada 1  nolu parselin  bulunduğu alanda, şehir hastanesi alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin;  (PİN: 1077-388) 1/5000 ölçekli nazım imar planı, Canik  Belediye Başkanlığı’nın 29.01.2018 gün ve 22510021-622-E.167378 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporu, sadece hastane alanı kullanımı oluşturulan alanın imar planı teklifi sınırları içerisinde kalması, diğer alan kullanımlarının mevcut imar planı ile bütünlüğü sağlayacak şekilde hazırlanacak ilave imar planında belirlenmesi şekliyle kabulünü uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

30.  (K.NO:96)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 379 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Evci Mahallesi, nazım imar planı 19M paftası, 1617.1618.1619 ve 1620 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, turizm tesis alanı kullanımı olarak yeniden belirlenmesi ilişkin;  (PİN:4897-28) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 30.01.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, “Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” plan notunun eklenmesi koşuluyla kabulünü uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

31.  (K.NO:97)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 381 sayılı; Tekkeköy  İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç  Mahallesi, nazım imar planı F36c.04a paftası, 2064 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, sosyal tesis alanı (özel yurt) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-389) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 17.01.2018  günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

32.  (K.NO:98)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 382 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkanca  Mahallesi, nazım imar planı F37b.17d paftası, 2463 ada 10 nolu parselin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının, sosyal tesis alanı (özel yurt) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin;  (PİN:1077-390) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için, 28.11.2017 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

33.  (K.NO:99)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 383 sayılı; Salıpazarı İlçesi Belediye sınırlarında, Gökçeli Mahallesi, nazım imar planı F37c.17b paftası, 183 ada 34 ve 32 nolu parsellerin bulunduğu alanda, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımı belirlenmesine ilişkin;  (PİN:11285-11) 1/5000 ölçekli nazım imar planı için, 01.02.2018 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.
Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

34.  (K.NO:100)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 385 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36.04b ve F36c04a paftaları, uygulama imar planı F36c.04b.1a, F36c.04b.2a, F36c.04a.2b ve F36c.04b.1b paftalarının, bulunduğu alanda, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlattırılan TCDD Gelemen Lojistik sahasına ilave dolgu içeren ‘Kara Ulaşımına Yönelik Altyapı Tesisi’ amaçlı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar uygulama imar planı ilave ve değişikliği teklifi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 15.01.2018 gün ve 57402334-305.04.04(305.04.04)-E.6124 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır.
Söz konusu imar planı teklifi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğüne ait Doğu Biyolojik Arıtma Tesisinin derin deniz deşarjı borusu dikkate alınacak şekilde düzenleme yapılması koşuluyla uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

35.  (K.NO:101)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 386 sayılı; Yakakent İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı E35d.11a paftası, uygulama imar planı E35d.11a.3b, E35d.11a.3a ve E35d.11a.4b  paftalarının,  bulunduğu alanda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü tarafından  hazırlattırılan,  Samsun İli Yakakent İlçesi Kıyı Koruma Yapısı ( Tahkimat ve Ayrık Dalgakıran)’  amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı  ve  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planı  ilave  ve  değişikliği  teklifi  ile  ilgili   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 22.11.2017 gün ve 33477558-301.05-E.2522-7110 sayılı yazısı ile görüş sorulmaktadır.
Söz konusu imar planı teklifini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

36.  (K.NO:102)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 388 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05c.1d, F36c.05d.2c F36c.05d.2d, F36c.05d.1a ve F36c.05d.1b paftalarının bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.11.2017 tarih ve (PİN: 905-88) 24/183 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 18.09.2017 tarih ve 16/392 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımları yeniden düzenlenerek, park ve sağlık tesis alanı kullanımı oluşturulmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 16.11.2017 gün ve 33477558-301.05-E.189-6489 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 15 OCAK 2018 tarih ve 25 sayılı Kararı ile hastane alanı kullanımı belirlendiğinden eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

37.  (K.NO:103)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 389 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Hüseyinbeyli Mahallesi, uygulama imar planı E35c.16a.2b ve E35c.11d.3c paftaları, 113 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 05.01.2018 gün ve (PİN:912-41) 05 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 8/155 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu ile park ve otopark oluşturulmasına ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Bafra Belediye Başkanlığı’nın 16.01.2018 gün ve 87527914-301.05/41 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

38.  (K.NO:104)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 390 sayılı; 19 Mayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Engiz Mahallesi uygulama imar planı F36a.02b.2c, ve F36a.02b.2b paftalarının, bulunduğu alanda, 19 Mayıs Belediye Meclisinin 03.01.2018 gün ve (PİN:3845-12) 02 sayılı kararıyla; kullanım alanlarının yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli amaçlı uygulama imar planı değişikliği, 19 Mayıs Belediye Başkanlığı’nın 05.01.2018 gün ve 49935936-301.05.02-E.55 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 18 EYLÜL 2017 tarih ve 385 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırlarına göre sadece Cami alanını kapsayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

39.  (K.NO:105)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 391 sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F34c.15a.1a, F34c.15a.1b, F34c.15a.1c ve F34c.15a.1d paftalarının, bulunduğu alanda, Vezirköprü Belediye Meclisinin 03.01.208 gün ve (PİN:4760-25) 02sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2016 gün ve 21/484 sayılı kararıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, Koruma Amaçlı Kentsel Sit Alanına ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı, Vezirköprü Belediye Başkanlığı’nın 05.01.2018 gün ve 76384922-755.99-E.115 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

40.  (K.NO:106)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 393 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında,  Samsun Ordu Karayolu dikkate alınarak yapı adalarının ve kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliği ve açıklama raporuna yapılan itirazları oy birliği ile kabul eden, Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.01.2018 gün ve 2/24 sayılı kararı,  Tekkeköy Belediye Başkanlığının 19.01.2018 gün ve 33477558-301.05-E.592 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu itirazları kabul eden Tekkeköy Belediye Meclis kararı, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

41.  (K.NO:107)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 394 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04.1b paftası,  164 ada, 2 nolu parselin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarih ve (PİN: 905-98) 2/21 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 19.01.2018 gün ve 33477558-301.05-E.592 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

42.  (K.NO:108)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 395 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36c.05d.1a paftası,  4 ada, 4,14 ve15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarih ve (PİN: 905-99) 2/22 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 15.12.2017 tarih ve 24/557 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, konut alanı kullanımının, resmi kurum (SGK) kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 19.01.2018 gün ve 33477558-301.05-E.592 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

43.  (K.NO:109)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 396 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Asarağaç Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03b.2a ve F36b.23c.3c paftaları 212 adanın bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.01.2018 tarih ve (PİN: 905-100) 2/23 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 24.11.2017 tarih ve 22/521 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, akaryakıt ve servis istasyonu kullanımının, bir kısmının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesineilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Tekkeköy Belediye Başkanlığının 19.01.2018 gün ve 33477558-301.05-E.592 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

44.  (K.NO:110)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 397 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17b.4d nolu lejant paftasına, İlkadım Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve (PİN: 1055-217) 2/8 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı İlkadım Belediye Başkanlığının 05.01.2018 gün ve 94651478-301.05.03-10/E.223 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. Maddesinin (f ) bendi uyarınca ilgili idare Meclisinde yol boyu ticaret teşekkül eden yolların belirlenmesi gerektiğinden genel bir kararla teşekkül belirlenemeyeceğinden eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek kabulünü uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

45.  (K.NO:111)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 398 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Toybelen Mahallesi uygulama imar planı F36b.21a.1 paftası, 9560, 9561, 9562 ve 9317 adalarının bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 23.11.2017 gün 1690637 sayılı yazısına istinaden, İlkadım Belediye Meclisinin 04.01.2018 tarih ve (PİN: 1055-218) 2/9 sayılı kararıyla; yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 05.01.2018  gün ve 94651478-301.05.03-10/E.223 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

46.  (K.NO:112)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 399 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.03d.2a nolu lejant paftasına, Canik Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve (PİN: 4848,54) 20/85 sayılı kararıyla; plan notu eklenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Canik Belediye Başkanlığının 11.12.2017 gün ve 11547413-301.03-E.163052 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, “30-B numaralı plan notunun” Mekansal Planlar Yapı Yönetmeliğine göre Ticaret- Konut alanlarının imar planlarına işlenmesi gerektiğinden; iptali şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

47.  (K.NO:113)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 400 sayılı; Alaçam İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı E35d.13d.3a, E35d.13d.2c, E35d.13d.2d, E35d.13d.1c ve E35d.13d.4b paftalarının bulunduğu alanda, Alaçam Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarih ve (PİN: 22043-2) 2/29 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 18.09.2017 tarih ve 16/397 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kullanım kararlarının belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği, Alaçam Belediye Başkanlığının 02.11.2017 gün ve 58155419-310.99/2071 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ve plan açıklama raporu, Toplu Konut İdaresi ile görüşme yapılan alan ile ilgili olarak “3 yıl içerisinde inşaata başlanılmadığı takdirde çevre yapılaşma koşulları dikkate alınarak 5 kat yapılaşma hakkının 3 kat olarak   belirlenecektir.” Plan Notunun eklenmesi şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

48.  (K.NO:114)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 401 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, Tekkeköy Belediye Meclisinin 08.12.2017 tarih ve (PİN: 905-94) 26/202 sayılı kararıyla; plan notlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin; oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği,  Tekkeköy Belediye Başkanlığının 18.12.2017  gün ve 33477558-301.05-E.200-6950  sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, teklif öncesindeki imar planındaki 10 numaralı plan notunun iptal edilmeyerek sonuna “yapılaşma olmayan gelişme alanlarında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenleme yapılacaktır.” şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören;  İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

49.  (K.NO:115)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 403 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Hançerli Mahallesi uygulama imar planı F36b.22b.1a paftası, 151 ada 18 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 01.11.2017 tarih ve (PİN: 1055-204) 19/61 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediyesinin 14.04.2017 tarih ve 48/176 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak hazırlanan, kullanım kararlarının yeniden belirlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, İlkadım Belediye Başkanlığının 06.11.2017 gün ve 94651478-301.05.03-491/E.14212 sayılı yazısı ile Belediyemize gönderilmiştir.
Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu,  “Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” plan notunun eklenmesi koşuluyla değiştirilerek kabulünü uygun gören; İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy birliği ile kabul olundu.

50.  (K.NO:116)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.02.2018 tarih ve 404 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında,  Yaşar Doğu Mahallesi,  uygulama imar planı F36d.16c.1b paftası, 322 ada, 320 ada 1 ve 2 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Kavak Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve (PİN: 30745) 1/26 sayılı kararıyla; konut, park ve taşıt yolu kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin, oy birliği ile reddedilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Kavak Belediye Başkanlığ<