SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

14.05.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 
 

Bağımsız Bölüm No Katı Parselin Büyüklüğü ( m² ) Arsa Payı Niteliği
30 Çatı 1.141.31 603/3618 ( 190.21 m² ) depo
29 4 1.141.31 603/3618 ( 190.21 m² ) depo
28 3 1.141.31 603/3618 ( 190.21 m² ) depo
27 2 1.141.31 603/3618 ( 190.21 m² ) depo
26 1 1.141.31 603/3618 ( 190.21 m² ) depo
 1. (K.NO:139) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 446 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında Asarağaç Köyü nazım imar planı F36c.04a paftasında 192 ada 15, 16, 17 ve 18 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park, yol, turizm tesis alanı, ağaçlandırılacak alan, konut alanı ve akaryakıt istasyonu kullanımının bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 23.03.2010 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, “uygulama imar planı aşamasında mevcut yapılaşma koşullarının aşılmaması” doğrultusunda plan notunun eklenerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:140) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 683 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 608 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda fuar alanı kullanımının kent parkı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:141) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 536 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Çatalarmut mahallesi nazım imar planı F36b.21b ve F36b.22a paftalarında, 10900 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 349, 470, 471 ve 473 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  jeolojik etüd raporlarına göre, önlemli alan olarak tespit edilen alanda, konut, yol, cami ve yeşil alan kullanımlarının oluşturulmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün ve 6/72 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur olduğu gerekçesiyle vatandaş tarafından 06.04.2010 gün ve 536 sayılı dilekçeyle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazın, imar planı değişikliği “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” ile şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:142) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 535 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.17c paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 9212 ada 1 parsel ve 9213 ada 1 parselin bulunduğu alanda Resmi Alan Kullanımının Turizm Tesis Alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün ve 6/73 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 06.01.2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren kıyı kenar çizgisine dava açtıkları ve davanın kıyı kenar çizgisinin iptalini gerektirmesi durumunda kıyı kenar çizgisi belirlenmemiş alanda plan yapılması söz konusu olması gerekçesiyle Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından 05.04.2010 gün ve 2010–99 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu nazım imar planı değişikliği yürürlükteki çevre düzeni planına uygun olarak hazırlandığından itirazın reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 5. (K.NO:143) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 548 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi uygulama imar planı F36b.17c.1a, F36b.17c.1b ve F36b.17c.1c paftalarında, yeşil alan kullanımının bulunduğu alanda kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün ve 6/85 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaş tarafından 06.04.2010 gün ve 548 sayılı dilekçeyle itirazda bulunulmuştur. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği, nazım imar planına uygun olarak hazırlandığından itirazın reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:144) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 647 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36c.04a paftasında 393 ada 6 ve 7 nolu parseller ile 351 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, park ve konut alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığı’nın 26.04.2010 gün ve M.55.6.TEK. B–210–1608 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:145) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 590 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Atakum Mahallesi nazım imar planı F36b.16a paftasında 2935 ve 2936 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut alanı kullanımının ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 14.04.2010 gün ve 590 sayılı dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı bütünlüğüne aykırı olması yanında çevre yapılaşmalarına kötü örnek teşkil edecek nitelik taşıdığından reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:146) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 615 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında Taflan Köyü nazım imar planı F36a.08b paftasında 2188 nolu parselin bulunduğu alanda, jeolojik etütleri yaptırılarak 29.03.2010 tarihinde onaylanan ve uygun alan ilan edilen alanda dini tesis alanı kullanımının belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı için Türkiye Diyanet Vakfı Atakum Şubesi tarafından 19.04.2010 gün ve ŞB/5516/631/15 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:147) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 676 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çobanözü Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.4a, F36a.20c.2c ve F36a.20c.3b paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün ve 6/78 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; 30m. en kesitli yolda düzeltme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:148) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 678 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16d.2d ve F36b.16d.2c paftalarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün ve 6/79 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak;  1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:149) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 667 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15d.3b paftasında 5134 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 5135 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller ile 5136 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/37 sayılı kararıyla; 7mlik yolların kaldırılarak ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut kullanımlarının birleştirilmesi yanında kaldırılan yolların karşılığında park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Atakum Belediye Başkanlığının 19/03/2010 tarih ve 1684 sayılı yazılarında belirtilen mülkiyet sorununu çözecek ve yol aksları birbirini karşılayacak biçimde park alanının ve konut adasının yeniden düzenlenmesi  şeklinde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:150) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 675 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar Yalı Mahallesi uygulama imar planı F36a.09c.1a, F36a.09c.1d, F36a.09d.2b ve F36a.09d.2c paftalarında 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 955, 931 nolu parseller ile 1291 nolu adanın bulunduğu alanda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.12.2009 gün ve 23/330 sayılı kararıyla polis okulu, resmi kurum, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak Atakum Belediye Meclisinin 07.04.2010 gün ve 8/62 sayılı kararıyla oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.04.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, park alanı kullanımında yer alan “su oyunları parkı” açıklamasının kaldırılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 13. (K.NO:151) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 674 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi uygulama imar planı F36b.16d.2a paftasında 9441 ada 13 parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.04.2010 gün ve 8/61 sayılı kararıyla; ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut adasından trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.04.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:152) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 673 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan Köyü uygulama imar planı F36a.09a.1a paftasında 1897 ada 21 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.04.2010 gün ve 8/59 sayılı kararıyla; mevcut yapıların ruhsatlandırılması amacıyla binaya (M) rumuzu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.04.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ruhsatsız binaların yasallaşmasına yönelik plan değişikliklerinin mevzuata aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:153) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 672 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.4b ve F36b.16a.1c paftalarında 3 ada 21 parsel, 8420 ada 3 parsel ve 8421 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.04.2010 gün ve 8/58 sayılı kararıyla; ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının, yol, cami ve park alanı kullanımında bulunan parsellerdeki 500m2 hissesini kamuya terk etmesi koşulu ile yapı yaklaşma mesafeleri ve kat adedinin yeniden düzenlenmesi yanında, yeşil alan belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.04.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:154) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 671 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi uygulama imar planı F36b.14a.1a paftasında 472 ada 1, 16 ve 17 nolu parsellerin bulunduğu alanda,  yapılan plan değişikliğini ada içerindeki yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıdığı gerekçesiyle oy birliği ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 07.04.2010 gün ve 8/57 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 14.04.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararının ekinde yer alan plan değişikliği önerisi incelendiğinde yapılaşma haklarını arttırıcı nitelik taşımaması yanında daha uygun mimari çözüm sağlanmasına yönelik olması nedeni ile Atakum Belediye Meclisine teklif edildiği şekliyle değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO:155) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 670 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Alanlı Mahallesi uygulama imar planı F36a.20b.2b paftasında 1533 ada 1 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.04.2010 gün ve 8/56 sayılı kararıyla; konut kullanımındaki 3 adet kütlenin parseller birleştirilerek tek bir kütle işlenmesine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 14.04.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/90 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:156) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 682 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.3c paftasında, İstasyon (Güzeldere) Mahallesi 24, 25 ve 26 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2010 gün ve 8/49 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 tarih ve 4/48 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; plansız alanda konut park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen ilave uygulama imar planı İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/227 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:157) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 679 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Kışla Mahallesi uygulama imar planı F36b.22d.2a paftasında 3676 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, serbest nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının yol cephesindeki 5m yapı yaklaşma mesafesinin kaldırılmasına ilişkin yapılan plan değişikliğini oy çokluğu ile reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2010 gün ve 8/42 sayılı kararı,  İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/227 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.     Söz konusu meclis kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:158) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 680 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22a.3c ve F36b.22d.2b paftalarında, İlyasköy Mahallesi 3733 ada 2 ve 9 nolu parseller ile 3436 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2010 gün ve 8/43 sayılı kararıyla; serbest nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımının serbest nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesi karşılığında konut alanı kullanımının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/227 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşma koşullarına aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 21. (K.NO:159) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 681 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mahallesi uygulama imar planı F36b.22a.3c ve F36b.22a.3d paftalarında, 3732, 3735, 3737, 3739, 3740 ve 3742 nolu adaların bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 06.04.2010 gün ve 8/47 sayılı kararıyla; kadastral duruma uygunluğun sağlanması amacıyla konut ve yol alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy çokluğu ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 13.04.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/227 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:160) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/05/2010 tarih ve 651 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.04a.2c, F36c.04b.4a,F36c.04b.1d ve F36c.04b.4b paftasında; 313 ada 568, 578, 579, 580 ve 581 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Tekkeköy Belediye Meclisinin 09.04.2010 gün ve 9/58 sayılı kararıyla; H:6.50 olarak önerilen büfe yüksekliğini emsallerine göre farklılık yaratacağı gerekçesiyle H:3.50 olacak şeklide değiştirilerek onaylanmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 22.04.2010 gün ve M.55.6.TEK. B./1604 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:161) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 21/04/2010 tarih ve 1098 sayılı; Büyükşehir Belediyesi 2009 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:162) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08/04/2010 tarih ve 551 sayılı; Samsun Ticaret Borsası, 04.03.2010 tarih, 2010-100/183 sayılı yazısında, 23 – 26 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladıkları ‘ Uluslararası Samsun Tarım Ve Gıda Fuarı’  alanı olarak kullanılmak üzere, Sevgi Park Fuar Alanı’nın, altyapı olanakları ile birlikte ‘ 15 – 30 Eylül 2010 tarihleri arasında taraflarına bedelsiz olarak tahsis edilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:163) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08/04/2010 tarih ve 563 sayılı; İmar planında okul yeri kullanımına ayrılan, tapuya İlimiz İlkadım İlçesi, Pazar Mahallesi, 451 ada, 22 nolu parselde kayıtlı bulunan 240.96 m²’lik taşınmazda Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 27/ 2400 ( 2.71 m²’lik ) hissenin Encümenin 25.02.2000 tarih, 223 sayılı kararı ile 74,25.-TL bedel karşılığında, parselde 2373/2400 hisse maliki Samsun İl Tüzel Kişiliği’ne satışının yapılması karara bağlanmış, ancak satış işlemi gerçekleşmemiş olup anılan hisse halen Belediyemiz adına kayıtlı bulunmaktadır. Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 22.03.2010 tarih, 09994 nolu yazısında, Bakanlıkları’nca yayınlanan 31.08.2005 tarih, 7924 sayılı ( 2005/67 ) genelgenin 6. maddesi,‘Şehir imar planlarında ilköğretim okulu olarak ayrılan ve mülkiyeti Hazine’ye, İl Özel İdaresi’ne veya belediyelere ait taşınmazların; 222 sayılı kanunun 62. ve 65. madeleri gereğince bedelsiz olarak ilköğretim kurumlarına tahsis edileceği ve il özel idareleri adına tapuya tescil edileceği hüküm altına alındığından, halen bazı belediyelerin mülkiyetinde görünen sözkonusu taşınmazlarla ilgili idari işlemler sonuçlandırılacaktır.’gereği bedelsiz olarak İl Özel İdaresi adına tapuya tescil edilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:164) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/04/2010 tarih ve 791 sayılı; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Başkanlık Makamından havaleli 20.04.2010 tarih, 2243 sayılı dilekçesi ile; Kale Mahallesindeki ofislerinin tadilatının tamamlanmasına kadar yatırım ve destek ofisi çalışmaları ve teklif çağrılarında kullanmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait Anakent İş Merkezinde yer alan 153 nolu bağımsız bölümün, 2 yıl süre ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na bedelsiz olarak tahsisinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu  oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:165)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05/05/2010 tarih ve 887 sayılı; Tapuya Saitbey Mahallesi, F36B22B1B pafta, 9969 ada, 1 nolu parselde kayıtlı, Kale Mahallesi, Kaptanağa Caddesi, No : 34  İlkadım - Samsun adresindeki zemin + 5 katlı binada yeralan, mülkiyetleri Belediyemize ait, her bir katı yaklaşık 1.142.00 m²’den oluşmuş, aşağıdaki tabloda belirtili taşınmazların Belediyemiz yatırımlarına kaynak olması amacı ile satışa çıkarılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi teklifinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

 28. (K.NO:166)Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 22/06/2009 tarih ve 1183 sayılı; Atakum Belediye Meclisi’nin, 05.06.2009 tarihli toplantısında alınan 11/38 sayılı kararı ve ekleri incelenerek; Yürürlükteki imar planları ve arazide katılması talep edilen Kamalı Köyü arazisinin Atakum Belediyesine katılması konusunda Kamalı Köyü Muhtarı Dilek ÇINAR’ın 26/06/2009 tarihli müracaatı ve Kamalı Köyü Kültür, Eğitim, Spor, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına Başkan Necdet KILIÇ’ın talepleri de dikkate alınarak,Atakum Belediyesi Meclis kararı eki Atakum Kaymakamlığının talebinde yer alan Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce hazırlanan 1/25000 ve 1/100000 ölçekli “Samsun ili Atakum ilçesi Kamalı köyünden, Atakum Belediyesi sınırları içerisine katılacak alan sınırı”nı gösterir kroki (2 adet) ve eki teknik raporunun uygun olmadığına,Belediyemiz Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita Şubesi Tarafından Hazırlanan ekli inceleme raporu ve ekleri 1/25000 ve 1/100000 ölçekli kroki de gösterilen “Atakum Belediyesi sınırlarına katılacak alanın sınırının (2-3-4-5) nolu noktalar arasında kalan 512-523-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-751, 8519 ada 1-2-3-4-5-6, 8520 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 8521 ada 1-2-3-4-5, 8522 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 8523 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, 8524 ada 3-4, 8525 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9, 8526 ada 1-2-3-4-5-6-7, 8527 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, 8528 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, 8529 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, 8530 ada 3, 8531 ada 4 ve 5, 8532 ada 3, 9795 ada 1-2-3-4-5-6-7-8, 9798 ada 1-2-3-4-5-6 nolu“ parseller olarak yer alan alanın, imar planı ile uygulamaları tamamlanmış, teknik alt yapı, imar faaliyetleri ve diğer Belediye hizmetlerinden faydalanması, kentin gelişmesi ve yerel yönetim faaliyetlerinin güçlendirilmesi açısından uygun olması nedeni ile söz konusu talebin  rapor ve eklerde yer aldığı şekilde değiştirilerek Atakum Belediyesi sınırları içerisine katılması ve Çobanlı Mahallesine bağlanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları Raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:167)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/03/2010 tarih ve 284 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05a ve F36c.05b paftalarında, Selyeri Mevkii Samsun- Ordu Karayolu Üzerinde bakır tesislerinin olduğu alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği teklifi için 24.02.2010 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları Raporu oybirliği ile kabul olundu.


(07 HAZİRAN 2010 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’de toplantı kapatıldı.)