SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.01.2013 Meclis Kararlari


MECLİS KARARLAR     

 1. (K.NO:4) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3236 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, idare mahkeme kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 2. (K.NO:5) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3232 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, lojistik alan ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Samsun İl Özel İdaresinin 06.12.2012 gün ve 494 sayılı yazısı dikkate alınarak lojistik Köy ve çevresine ilişkin alanın çevre düzeni planında belirlenmesi, ancak imar planlarının ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yapılması koşulu ile uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO:6) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3228 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, Beypınar, Çobanlı, Çobanözü Mahallelerinin, bulunduğu alanda; ulaşım bağlantılarının dikkate alınarak arazi kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören,  İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:7) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3011 sayılı; İlkadım Belediye Başkanlığının 06.12.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.30.99-713.01/52 sayılı yazısı doğrultusunda Gazi Caddesi, Mescizade Sokak, Ümraniye Caddesi, Bahariye Caddesi gibi Caddelerde bina cephelerinde değişiklik, yenileme, özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmalarının yapılması amacıyla, uygulanacak projeler için Büyükşehir Belediyesinden görüş alınması koşulu ile İlkadım Belediyesine yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:8) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3219 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, afet riski olan alanların sınırlarının genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 6. (K.NO:9) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 2891 sayılı; İlkadım  İlçesi Belediye sınırlarında, İdare Mahkemesinin kararının yerine getirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 gün ve 20/411 sayılı kararıyla kabul edilen  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından 28.11.2012 gün ve 4220-2715-12/Eml.Ş sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur.  İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda plan değişikliğinden önceki plan haklarına dönüşüm sağlanarak iptal kararı yerine getirildiğinden söz konusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:10) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3083-3074-3075-3078 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2012 gün ve 20/409 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından 12.12.2012 ve 13.12.2012 günlü dilekçeler ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu itirazların 383 ada, 1 parselin koruma amaçlı imar planından önceki kullanım kararının yine kamu kullanımında olması, 644 ve 645 parsellerin ise daha önce yapılan imar uygulaması kapsamı dışında bırakılmış olmaları nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:11) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 2846 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a paftasının bulunduğu alanda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünün 27.11.2012 gün ve B.11.1.KGM.1.07.06.00/66645 sayılı yazısı doğrultusunda imar adası ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:12) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 2924 sayılı; Tekkeköy İlçesi sınırında, nazım imar planı F36c.04b paftasında,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2012 gün ve B.09.0.MPG.0.18.03.00-18340 sayılı yazısı ile Yıldız entegre Ağaç Sanayi Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan Metorol Boru Hattı ve Palamar Şamandıra sistemine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır. İmar planı önerisi ile SASKİ Genel Müdürlüğü kullanımındaki alandan geçiş yapıldığından söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planının, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:13) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3220 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.1a, F36b.23d.1b, F36b.23d.1c ve F36b.23d.1d paftalarının bulunduğu alanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2012 gün ve B.11.1.KGM.1.07.06.00/72937 sayılı yazısı doğrultusunda spor alanı ve yönetim merkezi kullanımında düzenleme yapılmasına ilişkin plan değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 11. (K.NO:14) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 2996 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mahallesi, nazım imar planı F36b.17d paftasında, fiili duruma uygun olarak cami alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 06.12.2012 gün ve B.02.1.DİB.4.55.42.01/215-760 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:15) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3221 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c paftasında 1050 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 1051 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 12 m’lik yolun kapatılarak yapılaşma koşulu değişmeden adaların birleştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 15.08.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:16) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3222 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.04a, F36c.04b, F36c.04c ve F36c.04d paftalarında, elektrik iletim hattının plana işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için TEİAŞ Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 07.12.2012 gün ve B.15.2.TEİ.2.10.01.01-754/1767 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği açıklama raporunun, elektrik iletim hattının geçtiği alandaki parsel maliklerinin mağdur edilmeyerek, her türlü sorumluluğun TEİAŞ tarafından yerine getirilmesi, nazım imar planında onama dışında bırakılan hattın onama sınırı içerisine alınması, nazım imar planı ile uygulama imar planı arasındaki uyumsuzluğun yaşanmaması için Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık 2012 gündeminde görüşülen hattın geçtiği kısımları da içeren nazım imar planına uygun uygulama imar planı üzerinde işaretlenerek, sadece elektrik iletim hattının geçtiği kısımlarını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 14. (K.NO:17) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 2735 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.19b.2a paftası 8191 ada 5 nolu parsel ile 8802 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 06.11.2012 gün ve 23/121 sayılı kararıyla; park ve konut alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 13.11.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/164 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu meclisce “Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, park alanı ve konut alanı kullanımlarının konum itibari ile değer farklılığı bulunduğundan, değeri düşük bir alandan daha değerli bir alana taşınması kamu yararına aykırı olduğundun ve planlama ilkelerine aykırı durum oluştuğundan eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanması” oy çokluğu ile kabul olundu.
 15. (K.NO:18) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3137 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09d.3a, F36a.09d.3b ve F36a.09d.3d paftalarının bulunduğu alanda, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 gün ve 18/370 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine vatandaşlar tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi doğrultusunda, Atakum Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 25/133 sayılı kararı ile eski plan haklarına dönüşümü şeklinde uygun görülerek, Atakum Belediye Başkanlığının 17.12.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:19) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3134 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15a.4a paftası, 6823 ve 6824 nolu adaların bulunduğu alanda, park ve konut kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin plan değişikliğini oyçokluğu ile reddeden Atakum Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 25/136 sayılı kararı, Atakum Belediye Başkanlığının 17.12.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararının; vatandaşın mağduriyeti dikkate alınarak plan değişikliğinin Atakum Belediye Başkanlığına sunulduğu şekliyle değiştirilerek kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 17. (K.NO:20) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3136 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç, uygulama imar planı F36a.16c.1d paftası, 6756 ada 13 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 25/134 sayılı kararıyla;  Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih ve 19/367 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının E:1.50 yapılaşma koşullu özel eğitim tesis alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.12.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, E:1.50 yapılaşma koşulunun daha önce özel eğitim alanı kullanımlarına verildiği şekli ile E:1.00 olarak değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 18. (K.NO:21) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3135 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36a.14c.4c paftası, 1602 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 25/135 sayılı kararıyla; Orman İşletme Müdürlüğünün raporu doğrultusunda orman alanı kullanımının büyültülmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.12.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:22) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3132 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Çakırlar, uygulama imar planı F36a.09c.4a ve F36a.09c.4b paftaları, 375 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 25/138 sayılı kararıyla; kadastro ile plan arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin oybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.12.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:23) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3133 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı F36b.15c.4b paftası, 1820 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 25/137 sayılı kararıyla; ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının TAKS kaldırılarak çekme mesafeleriyle birlikte, E:1.50 h:15.50 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 17.12.2012 gün ve M.55.6.ATB.0.10/173 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu “Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Büyükoyumca, uygulama imar planı  F36b.15c.4b paftası, 1820 ada 3 nolu parselin bulunduğu alanda, yapılan incelemede dairesinden gelen teklifte ilçe belediyesinden “oybirliği ile red” edilen teklif sehven “oybirliği ile kabul” olarak yazıldığından bu durumun düzeltilerek, söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve açıklama raporunu red eden Atakum Belediyesi Meclisi’nin 07/12/2012 gün ve 25/137 sayılı teklifi”ni uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olun.
 21. (K.NO:24) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3114 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, İlkadım Belediye Meclisinin 05.07.2012 gün ve 14/82 sayılı kararıyla uygun görülüp, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2012 gün ve 16/334 sayılı kararıyla kabul edilen plan değişikliğine yapılan itirazı reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 22/108 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 14.12.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/346 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:25) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3111 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Pazar Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22b.1a paftası, 304 ada 44 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 22/110 sayılı kararıyla; sayısallaştırma sırasında yapılan hatanın düzeltilmesi amacıyla bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımının bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.12.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/346 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:26) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3110 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kalkanca Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17d.2c ve F36b.17d.1c paftaları, 4581 ada 9 nolu parsel ile 11545 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 22/109 sayılı kararıyla; konut alanı kullanımından trafo alanı ayrılmasına ve “imar planı değişikliğinden önceki inşaat alanı aynen korunacaktır.” Plan notu eklenmesine ilişkin oy çokluğu ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 14.12.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/346 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, konut adasının yapı yaklaşma sınırı dikkate alınarak 5 mt. yapı yaklaşma sınırı içerisine trafo binasının yerleştirilmemesi koşulu ile, uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:27) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3112 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.3a paftası, 675 ada 17 nolu parselin bulunduğu alanda, konut kullanımının özel sağlık tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliğini oybirliği ile reddeden İlkadım Belediye Meclisinin 07.12.2012 gün ve 22/111 sayılı kararı, İlkadım Belediye Başkanlığının 14.12.2012 gün ve M.55.3.İLK.0.10/301.05.03/346 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu meclis kararını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:28) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 3128 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05a.4d paftası, 516 ada 6 nolu parselin bulunduğu alanda,  Tekkeköy Belediye Meclisinin 07.12.2012 tarih ve 34/179 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2012 tarih ve 18/366 sayılı kararlarıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının turizm ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında  “planın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde otel yapımı gerçekleşmediği takdirde eski plan haklarına dönüşüm yapılacaktır.” Plan notunun eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Tekkeköy Belediye Başkanlığının 14.12.2012 gün ve  M.55.6.TEK.B/4017 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 26. 26. (K.NO:29) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 25/12/2012 tarih ve 6970 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan Ücret Tarifesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ilgili ekli ücret tarifesindeki değişiklik ve teklifleri uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO:30) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 25/12/2012 tarih ve 612 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan toplam KDV hariç 1.200.000,00 TL. yaklaşık bedelli, 1 ADET DOZER ile 2 adet RİPERLİ GRAYDER’i 36 ay vadeli, aylık eşit taksitler halinde ve kullanıldığı aydan ödemeye başlanılması koşulu ile kredi kullanarak satın almayı düşünmekteyiz.         Söz konusu krediyi temin edebilmemiz için yapılan araştırmalar sonucunda İLLER BANKASI A.Ş’ nin belediyelere bu koşullarda kredi kullandırdıkları tespit edilmiştir.  İhtiyacımız bulunan 1 ADET DOZER ile 2 adet RİPERLİ GRAYDER’in satın alınmasında kullanılmak üzere toplam KDV hariç. 1.200.000,00 TL. tutarında kredinin (uygulandığı mevzuat dahilinde bankanın belirlediği aylık faizi de tahakkuk edilmek suretiyle tespit edilen borcun 36 ay vadeli ve eşit taksitler halinde ödenmesi koşulu ile) İLLER BANKASI A.Ş.’ den temin edilmesine ve bu hususta İller Bankası A.Ş.ne genel yetki verilmesine ayrıca kredi ile ilgili devam edecek işlemlerin yürütülmesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:31) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 19/12/2012 tarih ve 1700 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince hazırlanmış bulunan ekli 2013 yılı geçici işçi vize cetvelini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:32) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 19/12/2012 tarih ve 1702 sayılı; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2013 yılında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek olanlara  ;
 30. Belediyemizde boş bulunan;
 31. 1- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan Jeoloji Mühendisi Serkan ÇAM’ a; 2.512,03.-TL aylık net ücret,
 32. 2- 1. derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılacak olan Jeoloji Mühendisi Fatma Işık BEŞİROĞLU’na; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 33. 3- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan Jeodezi ve Fotogrametri  Mühendisi Banu YILMAZ AYGÜL’ e; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 34. 4- 1. derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi  Ayhan YAKAR’ a; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 35. 5- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  Çevre Mühendisi  Fatih KUTBAY’a; 2.512,03.-TL aylık net ücret,
 36. 6- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  Çevre Mühendisi  Feyza SEMİZOĞLU’na; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 37. 7- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  Çevre Mühendisi  Eser ÖNCEL’e; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 38. 8- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan İnşaat  Mühendisi Mustafa Volkan KIVILCIM’ a;2.251,51.-TL aylık net ücret,
 39. 9- 1. derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan İnşaat Mühendisi Süleyman AYGÜL’ e; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 40. 10- 1. derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  İnşaat Mühendisi Ceyhun KÜPÇÜ’ye; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 41. 11- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  İnşaat Mühendisi  Ebru ÖZÜM‘ e; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 42. 12- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  İnşaat Mühendisi  Kemal ÖZÜM‘ e; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 43. 13- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  İnşaat Mühendisi  Cengizhan İNAN‘ a; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 44. 14- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan Maden Mühendisi Bülent KARAMAN’ a; 2.512,03.-TL aylık net ücret,
 45. 15- 1.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan Maden Mühendisi Uygar Bülent GENÇ’ e; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 46. 16- 3.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan Gıda Mühendisi Emre KALKICI’ ya; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 47. 17- 3.derece Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan  Gıda Mühendisi Uğur Arif  HAYVALI’ ya; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 48. 18- 1.derece Şehir Plancısı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan Şehir Plancısı  Çağla KUTLU’ ya; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 49. 19- 1.derece Şehir Plancısı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan Şehir Plancısı Demet SARIUSTA’ya; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 50. 20- 1.derece Şehir Plancısı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  Şehir Plancısı Serdar SAĞLAM’ a; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 51. 21- 1.derece Mimar kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan Mimar Cüneyt YALÇINKAYA’ ya; 2.512,03.-TL aylık net ücret,
 52. 22- 1.derece  Mühendis  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan Bilgisayar Mühendisi  Taner Tuğbay TOLGAY’a; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 53. 23- 1.derece  Mühendis  kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan Bilgisayar Mühendisi  Asım  PAPİLA’ ya; 2.251,51.-TL aylık net ücret,
 54. 24- 1.derece Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  Elektik Teknikeri Emrah ALPASLAN’a; 1.870.29.-TL aylık net ücret,
 55. 25- 1.derece Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılacak  olan  Elektik Teknikeri İsmail BAYKAL ’a; 1.966.49.-TL aylık net ücret,
 56. 26-1.derece Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  İnşaat Teknikeri Funda YILDIRIM’a; 1.870.29.-TL aylık net ücret,
 57. 27- 1.derece Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılacak olan İnşaat Teknikeri Muhammet YAZICI’ ya; 1.870.29.-TL aylık net ücret,
 58. 28- 1.derece Tekniker kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılacak olan İnşaat Teknikeri Berkan ÇELİK’e; 1.870.29.-TL aylık net ücret,
 59. 29- 1.derece Sosyal Çalışmacı kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta olan Sosyal Çalışmacı Haluk GÜNDOĞAN’ a; 1.870.29.-TL aylık net ücret,
 60. 30- 1.derece Avukat kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan Avukat Çağatay TUNCER’ e; 2.312,20.-TL aylık net ücret,
 61. 31- 1.derece Avukat kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan Avukat Nafiz Alper GÖK’ e ; 2.312,20.-TL aylık net ücret,
 62. 32-5. derece Hemşire kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan  Hemşire Feodora ( CALAC ) GÖKHAN ‘ a; 1.980.24.-TL aylık net ücret,
 63. 33- 3. derece Sağlık Memuru kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan Sağlık Memuru  Uğur ŞENEL’ e; 1.632,06.-TL aylık net ücret,
 64. 34- 1.derece Veteriner Hekim kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak tam zamanlı çalıştırılmakta  olan Veteriner Hekim Mehmet YILDIZ’ a; 1.876.95.-TL aylık net ücret ödenmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 65. (K.NO:33) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 02/01/2013 tarih ve 01 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç)  Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre;
 66. 1. Zabıta Personeline: 361,00 TL,
 67. 2. İtfaiye Personeline: 361,00 TL’yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği, 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayınlanmıştır.
 68. Zabıta ve İtfaiye personeline 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi:
 69. Aylık fazla çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz,
 70. Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık çalışma ücretleri:
 71. a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince,
 72. b)Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde,
 73. c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince,
 74. d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında ödemeye devam olunması, diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenir.
 75. Zabıta Personeline aylık 361,00 TL.,
 76. İtfaiye Personeline aylık 361,00 TL ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 77. 31. (K.NO:34) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 25/12/2012 tarih ve 2633 sayılı; Mülkiyetleri Büyükşehir Belediyemize ait, Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan, aşağıda belirtili otopark niteliğindeki taşınmazlar işletme hakları ile birlikte, Samsun Anakent İmar İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin kirasına verilmiş olup, kiracı dosyalarında yapılan incelemelerde taşınmazların kira sözleşmelerinin geçerlilik sürelerinin nihayetlenmiş olduğu anlaşılmıştır. Şehrimizde yaşanan trafik yoğunluğu ve otopark sıkıntısı malumdur. Güven ve titizlik ilkeleri doğrultusunda çalıştırılarak hizmet vermekte olan ,
 78. Atatürk Bulvarı üzerindeki Büyük Cami Önü Yer altı Otoparkı ve 100. Yıl Bulvarı üzerinde, Anneler Parkı içerisinde yer alan Anneler Parkı Otoparkı’nın;
 79. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesindeki ‘Büyükşehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyet ve tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye ve bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak şirketlere, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.’ Hükmüne istinaden,    5 yıl müddetle Samsun Anakent İmar İnşaat Madencilik Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şirketi’nin kirasına verilmesi ve yıllık kira artışlarının, artışın yapılacağı ayda TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ( bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ) oranından aşağı olmamak kaydı ile Encümen tarafından, artışın kiracıya tebliğ edilmemesi durumunda da ÜFE oranı kadar artışın yapılmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu
 80. (K.NO:35) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 26/12/2012 tarih ve 2653 sayılı; Samsun şehrinin önünde bulunan TCDD ye ait eskimiş tesislerin; Samsun’un sahili kullanmasına engel teşkil eden konumunu yeniden düzenlemek için,  söz konusu tesisleri, Belediyemiz tarafından yapılacak bir lojistik köye taşımak maksadıyla TCDD ve Belediye arasında 10.03.2004 tarihli protokol ve buna ek 05.08.2004 tarihli protokoller imzalanmıştır.
 81. ‘Samsun Çevre Düzeni Planı ve Ulaşım Master Planı ’ çerçevesinde, TCDD Samsun Gar alanında içerisinde lojistik müdürlüğüne, vagon atölye müdürlüğüne, lokomotif atölye müdürlüğüne ait tesisler yukarıda anılan protokol hükümleri uyarınca, alt yapı tesisleri ile birlikte Belediyemiz tarafından Gelemen mevkiinde inşa edilerek, tesislerin buraya taşınması sağlanmıştır.
 82. Ayrıca, protokol hükümlerine göre; Tapuya İlimiz, İlkadım İlçesi, Fuar Mahallesi, 10547 ada, 4 parselde TCDD adına kayıtlı eski lokomotif bakım ve depo binasının da yıkılarak Belediye tarafından yapılan lojistik köydeki yeni yerine taşınması kararlaştırılmıştı.
 83. Tüm masrafları Belediyemiz tarafından karşılanarak söz konusu binanın yıkılması karşılığında lojistik köye yeni bir tesis yapılmış ve TCDD bakım ve depo faaliyetlerini bu yeni binaya taşımıştır. Ancak bu aşamada söz konusu bina, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınarak tescil edilmiştir. Belediye protokolle kendisine yüklenen maliyetleri karşılayıp, TCDD’ye yeni bir lokomotif bakım ve depo binası yapmış olmasına rağmen, tescilli yapı olması nedeni taşınmazın bugüne kadar ile yıkımı gerçekleşmemiştir.
 84. 11.12.2012 tarihinde Belediyemiz ve TCDD arasında, 10.03.2004 tarihli protokol ve buna ek 05.08.2004 tarihli protokollere ilişkin durum değerlendirme toplantısı sonucunda;
 85. ‘ Gerek Belediyemiz gerekse TCDD tarafından karşılıklı olarak protokol hükümlerinin yerine getirilemediği ifade edilmekle birlikte, TCDD’nin öncelikli olarak Gelemen mevkiindeki gerek Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazlar gerek Maliye Hazinesi mülkiyetindeki taşınmazların TCDD’ye devrinin gerçekleşmesi talep edilmiş Belediye tarafından bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği kabul edilmekle birlikte TCDD’nin de yerine getiremediği yükümlülükler olduğu ( örneğin sahildeki eski Loko Bakım Atölye Binası’nın ve üzerinde bulunduğu parselin Belediye’nin kullanımına bırakılmadığı ) Belediyemizin büyük bedeller harcayarak Gelemen’deki tesisleri inşa ettiği ve tapuya Tekkeköy İlçesi, 711 ada, 8 nolu parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 578/2400 hissenin ( 21.354,81 m² ) ve dolgu alanlarındaki kullanım hakkının TCDD’ye devredilmesine hazır olduğumuz ifade edilmiş, ancak Hazine’nin mülkiyetindeki taşınmazların mülkiyet devri için herhangi bir tasarruf yetkimizin de hukuken mümkün olmadığı, ifade edilmiştir. Bütün bu problemlerin dava yoluna gidilmeden sulh yoluyla çözülmesi için her iki kuruluşun yetkili makamları tarafından protokol hükümlerinin yerine getirilemeyen maddeleri için de ek protokol düzenlenmesi ’ ifade edilmiş ve tutanağa bağlanmıştır.
 86. Yukarıda açıklanan gerekçelerle birlikte,
 87. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. h. Maddesinde,   Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek ’,
 88. 18.e. maddesi,  Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek’,
 89. Ve 75.d. maddesi, Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.’
 90. Ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesinde‘ Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı; diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Kanunlardaki özel hükümler saklıdır‘  hükümlerine istinaden;
 91. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, Emlak Ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın 20.12.2012 tarih, 28150 sayılı yazısı ile de talep etmiş olduğu,
 92. a. Tapuya Tekkeköy İlçesi, 711 ada, 8 nolu parselde Belediyemiz adına kayıtlı bulunan 578/2400 ( 21.354,81 m 2  ) hissenin TCDD’ne devredilmesi,
 93. b. Bu konuda ek protokol yapmaya ve bu protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’a yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 94. (K.NO:36) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 25/12/2012 tarih ve 3201 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce;
 95. İlgi (a) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Unkapanı Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 224.Sokak isminin “Aşık Kemali BÜLBÜL SOKAK (T.N.3)” olarak,İlgi (b) yazısında belirtilen; İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde Cankurtaran Sokak mükerrer olduğundan ekli krokide gösterilen 3415 ada ve 3625 ada arasında kalan kısmının 1796 (T.N.17.3) olarak,İlgi (c) yazısında belirtilen Tekkeköy İlçesi    Çinik Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 907 ve 911 adalar arasında kalan yolun isminin 755. Sokak (T.N.1.1) olarak, Cumhuriyet Mahallesi 209 ada ve 210 ada arasında kalan yolun isminin 756.Sokak (T.N.4.1) olarak İsimlendirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.34. (K.NO:37) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 27/12/2012 tarih ve 3204 sayılı; Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan imar uygulama çalışmaları, emlak ve kamulaştırma işlemleri ve yine 3 Nisan 2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğindeki değişikliğe istinaden; Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan Tapu Müdürlüklerinde (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy Tapu Müdürlüğü) kurulmuş olan, Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden elektronik ortamda Belediyemize veri erişim hakkı sağlanması Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne 29.11.2012 tarih 6117 sayılı yazımızla talep edilmiştir.
 96. Talebimizle ilgili protokol Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih 1920 sayılı yazısıyla dairemize iletilmiş olup ekte sunulan protokolün onaylanması ile protokolü belediyemiz adına imzalamak üzere Genel Sekreter Kenan ŞARA’ya yetki verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 97. (K.NO:38) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 03/09/2012 tarih ve 1952 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.05c paftasında 1050 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller ile 1051 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 12 m’lik yolun kapatılarak yapılaşma koşulu değişmeden adaların birleştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 15.08.2012 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Ocak 2013 gündeminin 13.maddesinde aynı plan değişikliği görüşüldüğünden Dairesine iadesini,  uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 98. (K.NO:39) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 08/01/2013 tarih ve 61 sayılı; İlgi: Samsun Atakum İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 02.01.2013 tarih 99/3 sayılı yazısı  Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2007 tarih 116 sayılı kararı ile kabul edilen “Denetim görevi ile meydan, bulvar, cadde, yol ve sokakların isimlendirilmesi ve numaralandırılması Büyükşehir belediyesinin uhdesindedir” hükmünce; ilgi yazıda belirtilen Atakum İlçesi Atatepe Mahallesinde ekli krokide belirtilen sokaklara isim verilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 99. (K.NO:40) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/01/2013 tarih ve 2813 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.16a ve F36b.16b paftaları, 143 ada 2 ve 3 nolu parseller 11549 ada 10 parselin bulunduğu alanda park alanı kullanımın bir kısmının spor alanı kullanımına eklenmesi yanında kentsel iş merkezi ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığı’nın 16.11.2012 gün ve 2671 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur.   Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 100. (11 ŞUBAT 2013 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı