SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.04.2010 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR 

 1. (K.NO:107) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 504 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Esenevler Mahallesi uygulama imar planı F36b.17d.1a paftasında İlköğretim alanından yaya yolu ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO:108) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 518 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı Sanayi Mahallesinde F36c.05a ve F36c.05b paftalarında park alanı, ilköğretim alanı, sağlık tesisi alanı ve kömür depolama alanı kullanımlarına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 gün ve 4/40 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine nazım plan dengelerinin dikkate alınmadığı ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçeleriyle vatandaşlar tarafından 02.03.2010 gün 342, 343, 351 ve 352 sayılı dilekçelerle itirazda bulunulmuştur. Sözkonusu itirazların plan değişikliği ile kabul edilen kullanım kararının nazım imar planı bütünlüğüne uygun olması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 3. (K.NO:109) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 516 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36b.22b paftasında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 gün ve 4/38 sayılı kararı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün kararına uygun olarak kent müzesi alanı düzenlenmesine ilişkin 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO:110) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 497 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a.25b paftasında 987 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanı kullanımının ortaöğretim alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Tekkeköy Belediye Başkanlığının 31.03.2010 gün ve M.55.6.TEK. B./165 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO:111) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 484 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.16a paftasında 233, 407, 2226, 2227 ve 2228 nolu adaların bulunduğu alanda, konut adalarının Atatürk Bulvarına cepheli parseldeki kısımlarına ticaret taraması yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Atakum Belediye Başkanlığının 25.03.2010 gün ve M.55.7.ATB.0.13/1851 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO:112) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 478 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında Tepecik Mahallesi nazım imar planı F36b.22d paftasında 3188, 3189 ve 3190 nolu adaların bulunduğu alanda, kapanan yolların karşılığında yeşil alan oluşturulmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığının 24.03.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.13/391 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO:113) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 427 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Taflan Mahallesi nazım imar planı F36a.08b paftasında, 2265 ada 3, 4, 5, 11 parseller, 2267 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2268 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 2294 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerin bulunduğu alanda ticaret alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı ve konut alanının birleştirilerek konut dışı kentsel çalışma alanına dönüştürülmesi yanında kaldırılan yollar karşılığında yeşil alan ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 18.03.2010 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur.  Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ve plan açıklama raporu, plan değişikli başvurusunda bulunan vatandaşların 13/04/2010 tarihli dilekçe ile mülkiyet sorunu çözümlenen konut alanının da konut dışı kentsel çalışma alanı (un fabrikası) kullanımına dahil edilmesine yönelik tekliflerini dikkate alacak şekli ile uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO:114) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 507 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36a.15c paftasında 3. dereceden sit alanını içeren alanda koruma amaçlı imar planı düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO:115) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 513 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.22b paftasında belediye hizmet alanı, park ve otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO:116) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 514 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı Anadolu Mahallesi, Zeytinlik Mahallesi ve Kadıköy Mahallelerinde F36b.22a ve F36b.22b paftalarında jeolojik etüd çalışmaları sonucunda heyelan alanından çıkan bölgeye yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 gün ve 4/42 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine mağdur oldukları gerekçesiyle vatandaşlar tarafından 09.03.2010 gün ve 378, 379, 380, 381,  389 sayılı, 08.03.2010 gün ve 362, 363, 368, 369, 370, 371, 372,  382 ve 383 sayılı dilekçelerle İlkadım Belediye Başkanlığı tarafından 09.03.2010 tarih ve M.55.6.İLK.0.01–108 sayılı yazı ile de itirazda bulunulmuştur. Sözkonusu itirazlar dikkate alınarak, Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımının Belediye hizmet alanı kullanımına çevrilmesi yanında park alanı kullanımından Belediye Hizmet Alanı kullanımının ayrılarak konut ve park alanlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 11. (K.NO:117) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 515 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.4a, F36b.16a.4d,  F36b.16a.4b ve F36a.20b.3c paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 tarih ve 4/44 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; Kuruzeytin deresinin ıslahı amacıyla 15m. en kesitli yolun 30m. en kesitli olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO:118) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 499 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Atakum Mahallesi uygulama imar planı F36b.17d.1b paftasında 4035 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 tarih ve 4/41 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  Gelirler İdaresi Başkanlığınca kullanılmak üzere Adliye kullanımı için ayrılmış alanın Resmi Alan kullanımına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 13. (K.NO:119) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 517 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22b.2d, F36b.22b.3a ve F36b.22b.3b paftalarında Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2010 tarih ve 4/39 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; T.C.D.D.Y kullanımındaki alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO:120) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 508 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21b.1d ve F36b.21a.2c paftalarında, 6879 adanın bulunduğu alanda imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirmesi amacıyla ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO:121) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 510 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21a.1d paftasında, Toybelen Köyü 1633 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/31 sayılı kararıyla; jeolojik etütler sonucunda önlemli alan tespit edilen parselin E:1.20 H:6.50m yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı olarak belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.03.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/147 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO:122) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 509 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.1d paftasında, Kavacık Mahallesi 9668 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/28 sayılı kararıyla; Samsun 2. İdare Mahkemesinin 2008/1044 Esas No, 2009/1091 Karar No sayılı kararını yerine getirmek için, konut alanının bir kısmının yol kullanımına ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.03.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/147 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO:123) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 511 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17d.2d paftasında, Kalkancı Mahallesi 4558 ada 12 parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/32 sayılı kararıyla; ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut adasından trafo alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.03.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/147 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO:124) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 519 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17d.2c paftasında, Kalkancı Mahallesi 2330 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu parseller, 2328 ada 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ve tapusuz 16 nolu parsellerin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/33 sayılı kararıyla; semt spor alanı konut, yol ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.03.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/147 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO:125) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 512 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21b.3b paftasında, Kıran Mahallesi 9884 ada, 11 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/35 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2010 tarih ve 2/4 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; E:1.20, h:12.50m yapılaşma koşullu resmi kurum alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 11.03.2010 gün ve M.55.6.İLK.0.10/147 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO:126) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 500 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15d.3a paftasında tapuda Büyükoyumca 5311 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parseller ile 5314 ada 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.02.2010 gün ve 4/34 sayılı kararıyla; ayrık nizam 3 kat TAKS=0.30 yapılaşma hakkına sahip konut adalarının arasındaki 7m.’lik yolun kaldırılarak inşaat haklarında değişiklik olmadan birleştirilmesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin 10m. olarak düzenlenmesi yanında kaldırılan yolun karşılığı olarak adanın kuzey batısındaki 7m. lik yol aksının 10m.’ye çıkarılması ve bu yol cephesinde otopark alanı düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.01.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/12 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, sürekliliği olan yolun kapatılmasının şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 21. (K.NO:127) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 501 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.16d.2b paftasında 1388 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parseller, 9408 ada 6 ve 7 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/38 sayılı kararıyla; E:1.25 TAKS:0.20 ve ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımlarının ve park alanının E:1.36 yapılaşma koşullu konut kullanımına çevrilmesi yanında kaldırılan park alanı karşılığında park alanı ayrılmasına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO:128) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 505 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi uygulama imar planı F36b.16a.2c paftasında 1591 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/45 sayılı kararıyla; ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut ve ticaret kullanımının yapı yaklaşma mesafeleri belirlenmesi yanında “1591 nolu parselin 7 metrelik yaya yolu cephesinde 1 metreye kadar kapalı çıkma yapılabilir.” plan notu eklenerek yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO:129) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 506 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında,  Cumhuriyet, İstiklal, Yeni, Büyükoyumca ve Körfez Mahalleleri uygulama imar planı F36a.15a.3c, F36b.16a.4b, F36b.16a.3d ve F36a.20b.3a paftalarının bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 05.03.2010 gün ve 6/46 sayılı kararıyla; trafo yerlerinin belirlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 15.03.2010 gün ve M.55.6.ATB.0.10/56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO:130) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 01/04/2010 tarih ve 236 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.21c.3c, F36b.22c.2a, F36b.22c.2b, F36b.22c.2d, F36b.22c.3a, F36b.22c.3b, F36b.22c.3c, F36b.22c.3d, F36b.22c.4a, F36b.22c.4b, F36b.22c.4c, F36b.22c.4d, F36b.22d.3a, F36b.22d.3b, F36b.22d.3c, F36b.22d.3d, F36b.22d.4c, F36b.22d.4d, F36b.23a.3a, F36b.23a.3b, F36b.23a.3c, F36b.23a.3d,  F36b.23a.4c, F36b.23a.4d, F36b.23c.1a, F36b.23c.1b, F36b.23c.1c, F36b.23c.1d, F36b.23c.3a, F36b.23c.3c, F36b.23c.3d, F36b.23c.4a, F36b.23c.4b, F36b.23c.4c, F36b.23c.4d, F36b.23d.1a, F36b.23d.1b, F36b.23d.1c, F36b.23d.1d, F36b.23d.2a, F36b.23d.2b, F36b.23d.2c, F36b.23d.2d, F36b.23d.3a, F36b.23d.3b, F36b.23d.3c, F36b.23d.3d, F36b.23d.4a, F36b.23d.4b, F36b.23d.4c, F36b.23d.4d, F36c.01b.2b, F36c.02a.1a, F36c.02a.1b, F36c.02a.1c, F36c.02a.2a, F36c.02a.2b, F36c.02a.2c, F36c.02a.4a, F36c.02a.4d, F36c.02b.1a, F36c.02b.1b, F36c.02b.1d, F36c.02b.2a, F36c.02b.2b, F36c.02b.2c, F36c.03a.1a, F36c.03a.1b, F36c.03a.1c, F36c.03a.1d, F36c.03a.2a, F36c.03a.2b, F36c.03a.2c, F36c.03a.2d, F36c.03a.3a, F36c.03a.3b, F36c.03a.3c, F36c.03a.3d, F36c.03a.4a, F36c.03a.4b, F36c.03a.4c, F36c.03a.4d, F36c.03b.1a, F36c.03b.1b, F36c.03b.1d, F36c.03b.4a, F36c.03b.4d, F36c.03d.1a, F36c.03d.1d, F36c.03d.2a, F36c.03d.2b, F36c.07c.1a paftalarında Canik Belediye Meclisinin 03.02.2010 gün ve 4/6 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2010 gün ve 2/33 sayılı kararıyla sosyal, kültürel, ve teknik altyapının yeniden düzenlenerek revizyon planı yapılmasına ilişkin kabul edilen 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve değişikliğine uygun olarak oy birliğiyle kabul edilen revizyon ve ilave imar planı Canik Belediye Başkanlığının 11.02.2010 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00–10–20–46 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave imar planı ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO:131) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22/03/2010 tarih ve 893 sayılı; Aykome (Altyapı Koordinasyon Merkezi)’nin Üst Kurulunda alınan karar doğrultusunda;
  • Aykome 2009 yılı Zemin Tahrip Bedeli Birim Fiyatlarının 2010 yılında da ÜFE ile güncellenerek devam etmesi,
  • Tranşe Kazı ve Çalışma İzin Bedelinin 1,5 TL/m olması,
  • Teminat Bedelinin 2 aydan daha az süren işlerde Zemin Tahrip Bedelinin %10’u,2 aydan daha fazla süreli olan işlerde Zemin Tahrip Bedelinin %5’i kadar olmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO:132) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 22/03/2010 tarih ve 894 sayılı; Aykome (Altyapı Koordinasyon Merkezi)’nin Üst Kurulunda alınan karar doğrultusunda yeniden hazırlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Aykome Yönetmeliği ekli şekilde düzenlenerek  uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu
 27. (K.NO:133) Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 09/03/2010 tarih ve 749 sayılı; Bilindiği gibi şehrimizde tek moloz döküm yeri Yılanlıdere Eski Çöp Depolama Sahası olup, kent merkezine olan uzaklığı yaklaşık 7,5 Km.’dir. Kentimizin doğu yakasına (Canik, İlkadım, Kutlukent) çok rahatlıkla hizmet etmekte olan söz konusu depo sahası, kentin batı yakasına (Atakum, Atakent, Kurupelit, Taflan) oldukça uzak sayılacak mesafelerde bulunmaktadır. Bu durum kişi veya kurumların, Yılanlıdere Eski Çöp Sahasına olan moloz dökme isteğini azaltmakta, üstelik nakliye kamyonlarının sinyalizasyon sisteminden ve imar yollarından geçiyor olması, nakliyecileri etkilemekte, çok sayıda molozları yol boylarına dökmelerine neden olmaktadır. Uygulama imar planında, Atakum bölgesinde yaklaşık 500 dönümlük bir dolgu alanı oluşturulmaktadır. Bu alanda planlanan üst yapı ve peyzaj alanlarının en kısa sürede oluşturulması için moloz artığına ihtiyaç duyulmaktadır. Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki yol bina v.b. inşaat temellerinden çıkan kazı ve moloz malzemelerinin yeni yapılmakta olan Atakum dolgu sahasına depolanması, bunun için ise söz konusu alanın dolgu alanı tamamlanana kadarki süre içerisinde dolgu döküm sahası olarak belirlenmesi ve beher m3. başına serme-düzeltme işlerini kendi iş makineleri ile yapacaklardan 1,00.-TL., serme düzeltme işlerini idaremiz iş makineleri ile yapılması durumunda ise 1,50.-TL. bedel alınması ve her yıl bu bedellerin TUİK tarafından yayımlanan ÜFE katsayıları ile güncellenmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO:134) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 02/03/2010 tarih ve 381 sayılı; Cedit Ilıca Spor Kulübü Derneği, 15.02.2010 tarih, 4 sayılı yazılarında, İlimiz İlkadım İlçesi, Batıpark Spor Alanı içerisinde Belediyemiz tarafından inşa edilen halı sahanın, gençlere ve çocuklara spor sevgisini aşılamak ve kazandırmak ile kulüp sporcularının faaliyetlerinde kullanılmak üzere taraflarına tahsis edilmesini talep etmektedir. Bu nedenle sözkonusu halı sahanın, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7-m maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddeleri uyarınca Cedit Ilıca Spor Kulübü Derneği’ne, kulübün amacı dışında kullanılmaması, 3. kişilere kira da dâhil devredilmemesi kaydı ile 5 yıl müddet ve aylık 50,00 TL bedelle adı geçen Spor Kulübü Derneğine tahsisinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO:135) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12/04/2010 tarih ve 503 sayılı; Tekkeköy İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05a.4a, F36c.05a.4b, F36c.05a.4c ve F36c.05a.4d paftalarında, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 608 ada 1 nolu parselin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 tarih ve 6/74 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak;  kent parkı içerisinde fuar alanı kullanımına da imkân verecek şekilde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO:136) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Metin BURMA’nın 12/04/2010 tarihli; 5747 sayılı kanun ile Atakent, Kurupelit, Altınkum, Çatalçam ve Taflan ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Atakum İlk Kademe Belediyesine katılması ile oluşan Atakum İlçe Belediyesinde geçmişte her belediyede farklı uygulanan Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 42/1 madde uygulamasında bir bütünlüğün sağlanması, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarında bulunan 42/1 maddesi ile ilgili sınırların kaldırılması ve tek bir uygulama sağlanması amacı ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2009 tarih ve 262 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına “Atakum Belediyesi ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde; Samsun-Sinop Karayolu ile deniz arasında kalan bölge, yapılaşma koşulu 2 kata kadar (2 kat dahil) olan konut ve ikinci konut bölgeleri, Yapılaşma koşulu E:0.70’e kadar (E:0.70 dahil) olan bölgeler hariç olmak üzere minimum 5000 m² veya m² sınırlaması olmaksızın ada bazında imar yönetmeliğinin 42/1 maddesi uygulanabilir” plan notu eklenmiştir. Eklenen plan notu ile tüm farklı uygulamaların ve sınırların kaldırılarak plan notuna bağlanması amaçlanmıştır. Ancak plan notu eklenmesi ile birlikte diğer sınırların imar planından silinmemesi uygulamalarda problemlere neden olacağından 42/1 maddesine yönelik sınırların kaldırılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği şeklindeki önergesinin, daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

(10 MAYIS 2010 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.00’de toplantı kapatıldı.)