SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.05.2009 Meclis Kararları


 1. (K.NO:149) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 1827 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, Büyükkolpınar Mah. nazım imar planı F36b.16c ve F36b.17d paftalarında 9466 ada, 9 parselin bulunduğu alanda belediye hizmet alanı ve park alanı kullanımının konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.11.2008 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 2. (K.NO:150) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 809 sayılı; Canik Belediyesi nazım imar planı F36c.02a paftasında, Dereler Köyü 931 ve 932 nolu parsellerin bulunduğu alanda Belediye Hizmet Alanı kullanımının Resmi Kurum Alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Belediyesinin 16.04.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.13.01.00-09-01-1201 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 3. (K.NO:151) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 850 sayılı; İlkadım (İlkadım Bölgesi) Belediye sınırlarında F36b.22a.3a, F36b.22a.4b, F36b.22a.4a ve F36b.21b.3b paftalarında, ulaşımda karşılaşılan sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla 25m en kesitli yol güzergahının genişletilmesi ve kavşak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 4. (K.NO:152) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 860 sayılı; İlkadım İlçesi sınırlarında, F36b.22a.4b, F36b.22a.4a, F36b.22a.4d, F36b.21b.3c, F36b.21c.2b, F36b.21c.2a paftalarının bulunduğu alanda mevcut yola göre güzergah düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 5. (K.NO:153) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 859 sayılı; Atakum İlçesi (Kurupelit Bölgesi )sınırlarında, F36a.15c.1a, F36c15c.1d, F36a.15c.4a, F36a.15c.4b, F36a.15c.4c paftalarının bulunduğu alandan geçen 30 mt.  en kesitli yola Raylı Sistem Güzergahının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 6. (K.NO:154) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 848 sayılı; Tekkeköy İlçesi (Kutlukent Bölgesi) Belediye sınırlarında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 21.04.2009 gün ve M.55.0.SBB.0.15-09-850 sayılı yazısı doğrultusunda Kerimbey Mahallesi 109 ve 295 nolu parsellerin bulunduğu alanda imar uygulamasındaki sorunların çözümlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 7. (K.NO:155) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 851 sayılı; İlkadım Belediyesi sınırlarında F36b4 paftasında resmi alan kullanımının otel kullanımına çevrilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2009 gün ve 6/77 sayılı kararıyla kabul edilen 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine Mimarlar Odası Samsun Şubesi tarafından 09.04.2009 gün ve 2009-92 sayılı, dilekçe ile itirazda bulunulmuştur. Söz konusu plan değişikliğinin yürürlükteki çevre düzeni planında yer alan kıyı kenar çizgisine uygun olarak hazırlanmış ve kurum görüşünün alınmış olması nedeni ile itirazın reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu.
 8. (K.NO:156) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 849 sayılı; İlkadım Belediyesi (Gazi Bölgesi) sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.3a F36b.22d.3b ve F36b.22d.3d. paftalarında,  Derebahçe Mahallesi 3240, 3885, 3887 adalar ile 5682 ve 5685 nolu adaların arasında park alanı kullanımlarından trafo yeri ayrılmasına ve karşılığında 794 ve 795 nolu parsellerin park alanına dönüştürülmesine ilişkin Gazi Belediye Meclisinin 04.03.2009 gün ve 6/9 sayılı kararıyla; ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Gazi Belediye Başkanlığının 06.03.2009 gün ve M.55.7.GAZ.0.10/53 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, park alanlarının trafo alanlarına ayrılmasın ile park kullanımlarının bütünlüğünün bozulması, kaldırılan yeşil alanların karşılığı olarak Büyükşehir Belediye hizmet alanından park kullanımının ayrılmasının 3194 sayılı yasa, yönetmelik ve şehircilik, planlama ilkelerine de aykırı olması neni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 9. (K.NO:157) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 843 sayılı; Canik Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.3b paftasında Teknepınar Köyü 1985 adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 04.03.2009 gün ve 6/14 sayılı kararıyla;  Akyel Sokak cephesinde mevcut binalar dikkate alınarak kadastro sınırına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.03.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-01-56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 10. (K.NO:158) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 847 sayılı; Canik Belediyesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.1d paftasında Teknepınar Köyü  11008 ada, 3 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin  09.04.2009 gün ve 8/29 sayılı kararıyla;  otoparka giriş için yolun genişletilmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.04.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-84 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, 11008 adanın bitişiğindeki konut imar adasında yer alan cephe işaretinin kaldırılması şeklinde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 11. (K.NO:159) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 846 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.4a ve F36b.23d.4d paftalarında Teknepınar Köyü 4053, 4054, 4055 ve 4056 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 09.04.2009 gün ve 8/28 sayılı kararıyla;  mevcut kadastro yolunun açılmasına ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.04.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-20-84 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 12. (K.NO:160) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 844 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22c.3b ve F36b.23d.4a paftalarında Teknepınar Köyü 1963 ve 1964 nolu adaların bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 04.03.2009 gün ve 6/16 sayılı kararıyla;  konut kullanımında bulunan kadastro yolunun, binalara girişin sağlanması amacıyla yol olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.03.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-01-56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 13. (K.NO:161) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 845 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.3d paftasında Hasköy Mahallesi 4289 nolu adanın bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 04.03.2009 gün ve 6/18 sayılı kararıyla;  Belgi Sokaktan girişi sağlamak amacıyla konut kullanımının yol olarak düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 09.03.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-09-01-56 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.
 14. (K.NO:162) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 670 sayılı; Tekkeköy Belediyesi (Kutlukent Bölgesi) sınırlarında, Kirazlık Mahallesi,  uygulama imar planı F36c.04a.3c paftasında,  492 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.03.2009 gün ve 3/16 sayılı kararıyla;  H:12.50mt yüksekliğinde kütle işlenmiş konut kullanımında bulunan alanın yapı kütlesi ve yapı yaklaşma mesafelerinin kaldırılarak alanın mevcut yapılaşma koşullarına göre düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 19.03.2009 gün ve 605 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.  Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporu, ayrık nizam 2 kat olacak şekilde uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 15. (K.NO:163) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 787 sayılı; Tekkeköy İlçesi (Aşağıçinik Bölgesi)  sınırlarında, 19 Mayıs Mahallesinde F36c.10b.2b paftasında, 2417 nolu parselin bulunduğu alanda Aşağıçinik Belediye Meclisinin 06.03.2009 gün ve 1/6 sayılı kararıyla; resmi alan kullanımı ve park alanı kullanımlarının mevcut alanları azaltmadan parsellere göre yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliği ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Aşağıçinik Belediye Başkanlığı’nın 27.03.2009 gün ve 254 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 16. (K.NO:164) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 841 sayılı; Belediyemize yapılan çeşitli yazılı ve sözlü müracaatlar ile Denetim ekiplerimizce yapılan tespit ve incelemelerde, kaçak ve imar mevzuatına aykırı inşaatların yapıldığı ve ilgili Belediyelerce gerekli ve yeterli önlemin alınmadığı işlemlerin yürütülerek sonuçlandırılmadığı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre Belediye Encümenlerince karar alındığı, iş yoğunluğu, araç, gereç ve ekipman yetersiz olmaları nedeniyle yıkım işlemlerinin yapılamadığı ve uygulamaların yerine getirilmediği tespit edilmiştir. Yerel seçimler öncesi ve sonrası Büyükşehir Belediyemizce yapılan tespitler ve bu yöndeki başvurularda, yeterli önemin gösterilmemesi sebebiyle izinsiz yapılaşmaların arttığı, gerekli işlemlerin yapılmaması nedeniyle fiili durum oluşturduğu ve bunun neticesinde de koruma ve islah planı olarak plan değişiklikleri ile yeterli, sosyal ve teknik alt yapı oluşturulmadan farklı imar planı değişiklikleri talepleri artmaktadır.   5216 Sayılı Büyükşehir Belediye yasasının 7. maddesinde, Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları belirlenmiş, Belediye ve mücavir köy sınırları içinde 5392 Sayılı Kanun ile tüm yapılaşmaların mevzuata (imar, gecekondu, kıyı, çevre vb.) uygun olmasını sağlamak ve bunları denetlemek İlçe ve Alt Kademe Belediyelerinin görev alanı içerisinde olup, 5216 Sayılı Kanunun 11. maddesinde ise İlçe Belediyelerinin bu tür uygulamalarıyla ilgili “Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi” belirtilmiştir. Son yıllarda ilimizde ve ülkemizde yaşanan deprem, sel ve taşkınlarda yaşanan felaketlerde can ve mal kayıpları da göstermiştir ki idareler planlama ve yapılaşma kararlarında, mevzuat kapsamında gerekli kontrol ve uygulama işlemlerini yerine getirmediğinden plansız ve çarpık yapılaşma ve kent yapısı ortaya çıkmaktadır.   Doğal kaynakları koruma ve dengeli kullanma ilkesi, toplum hayatı için sağlıklı yaşam ve yerleşme biçimlerini taşıyan imar planlarını birbirleriyle uyumlu çeşitli arazi kullanım kararlarını dengeleme amacını taşımaktadır. İzinsiz ve ruhsatsız yapılaşmalar, imar planlarının uygulanamamasına plan kararlarının etkilenmesine ve genel dengenin bozulmasına sebep olmakta ve kentsel yaşamın getireceği dinamizm nedeniyle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde (aykırı) imar planı değişikliği taleplerine yol açmaktadır.  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun “Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon” başlıklı 27. maddesinde de; “Büyükşehir kapsamındaki Belediyeler arasında hizmetlerin yerine getirmek bakımından uyum ve koordinasyon, Büyükşehir Belediyeleri tarafından sağlanır” denilmektedir. Bu nedenle Belediyeler 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesi ile ilgili izinsiz ve ruhsatsız yapılaşmalar ile ilgili yapılacak uygulamalar (yıkım vb. işlemler) yeterli eleman ve ekipmana sahip olunmaması durumunda, bu uygulamaları yürütecek ilçe belediyelerinin yıkım işlemlerine yardımcı olunması, ancak gerek Belediyelerdeki işlem sayısının fazlalığı gerekse de Büyükşehir iş programlarının yoğun olacağı düşüncesiyle, ilgili İlçe Belediyelerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. maddeleri uyarınca yasal işlemlerin tamamlanması, gerekli idari ve emniyet tedbirlerinin alınması halinde bir program dahilinde yıkım işlemlerinin yapılacağı yer, gün ve saatlerin belirlenerek, Büyükşehir Belediyemizce yapılacak iş programına göre gerekli makine, araç ve ekipman konusunda yardımcı olunması ve birlikte hareket edilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 17. (K.NO:165) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 732 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2008 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu.
 18. (K.NO:166) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30/04/2009 tarih ve 904 sayılı; Samsun Anakent İmar İnşaat Tic.Ltd.Şti., 28.04.2009 tarih, 251 sayılı yazısında, İlimiz Atakum İlçesi sınırları içerisinde Büyükşehir belediyemizce inşa edilen ekli projesinde de gösterilen, Hayal Büfe ve çay bahçesi, Ihlamur Büfe Ve Çay Bahçesi ile eski Kurupelit Belediye hizmet binasının alt katında yeralan büfe- çay bahçesi ve müştemilatlarının sezonluk olarak ( kira bedeli 6., 7., 8. ve 9. aylarda ödenmek üzere ) taraflarına kiralanması ve işletme haklarının da kendilerine verilmesini talep etmektedir. Yapılan incelmede 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26.maddesinde; “Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe otopark ve çay bahçelerini işletebilir yada bu yerlerin Belediye ve bağlı kuruluşlarının %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisi tarafından belirlenecek süre ve bedeller ile işletilmesini devredebilir” denilmektedir.   Büyükşehir Belediyesine ait ve ekli projesinde gösterilen:    1. Eski Kurupelit Belediye hizmet binasının alt katında yeralan büfe- çay bahçesi ve müştemilatlarının devri ve kira bedelinin tespitinin, Büyükşehir ve Atakum Belediyesince değerlendirilmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesi,    2. Hayal Büfe ve çay bahçesi’nin aylık 250,00 TL (sezonluk 1.000 TL) bedel ve 5 yıl süre ile,    3. Ihlamur Büfe Ve Çay Bahçesi’nin aylık 250,00 TL (sezonluk 1.000 TL) bedel ve 5 yıl süre ile, (kira bedeli 6., 7., 8. ve 9. aylarda ödenmek üzere ) Büyükşehir Belediyemizin % 99 oranında ortak olduğu Samsun Anakent İmar İnşaat Limited Şirketi tarafından işletilmesinin devrinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 19. (K.NO:167) Zabıta Dairesi Başkanlığının 28/04/2009 tarih ve 936 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Durak Taksi Yönetmeliği teklifinin uygun görülen, Hukuk, Ulaşım, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu.
 20. (K.NO:168) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 29/04/2009 tarih ve 863 sayılı; İlkadım (Gazi Bölgesi) Belediye sınırlarında, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait F36b.22c.1c paftasında, tapuda Derebahçe, 9621 ada 6 nolu parsel olarak kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanda; Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 30.04.2009 gün ve 1662 sayılı yazıları doğrultusunda, kavşak düzenlemesinde gereksinim olabileceği gerekçesiyle konut kullanımının kamu kullanımına ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu.