SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

15.05.2019 Meclis 2.toplantı Karar Özeti


MECLİS KARARI:

  1. (K.NO:148)Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 03.05.2019 tarih ve 17075 sayılı; Samsun Büyükşehir Belediyesi hizmet alanları içerisinde yürütülmekte olan altyapı, üstyapı projeleri ile kültür turizm projeleri, çevre peyzaj projeleri, kentsel dönüşüm projeleri, kamulaştırma projeleri vb. yatırım projelerinde ihtiyaç oldukça, ihtiyaç kadar olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den, diğer bankalardan ve kredi veren finans kuruluşlarından 200.000.000,00 TL kredi kullanılacaktır.
    Kullanılacak kredi için İller Bankası payı ve Büyükşehir payı gelirinin teminat olarak gösterilmesi, temlik edilmesi veya borca yetecek tutarda Belediyemize ait gayrimenkullerin ipotek edilmesi suretiyle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (e) bendi hükümlerinin de  yerine getirilerek 200.000.000,00 TL borçlanılmasına, bu borçlanmaya ilişkin her türlü işlemi gerçekleştirmeye ve belgeleri imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanının yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu  oy çokluğu ile kabul olundu.