SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

16.01.2015 Meclis Kararları


MECLİS KARARLAR

 1. (K.NO: 2) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 57 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, çevre düzeni planı F36b4 paftası, nazım imar planı F36b.16d paftası, uygulama imar planı F36b.16d.1c, F36b.16d.4a, F36b.16d.4b ve F36b.16d.1d paftalarının bulunduğu alanda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine ilişkin (PİN:1076-8) 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, (PİN:1077-72) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:580-34) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 3) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 58 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.08b ve G35b.09a paftası, uygulama imar planı G35b.08b.3b ve G35b.09a.4a paftalarının bulunduğu alanda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. Maddesine istinaden, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilmesine ilişkin (PİN:6588-2) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:8479-1) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 3. (K.NO: 4) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 59 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Kadıköy Mahallesi, nazım imar planı F36b.22a paftası ve uygulama imar planı F36b.22a.4a ve F36b.22a.4b paftaları, 11817 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, askeri alan kullanımından dini tesis alanı ayrılmasına ilişkin (PİN:1077-73) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:1055-43) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için İlkadım Belediye Başkanlığı’nın 36173590-28 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 4. (K.NO: 5) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Yalı Mahallesi, nazım imar planı F38d.01d paftası ve uygulama imar planı F38d.01d.4d paftası, 546 ada 1 parselin bulunduğu alanda, 546 ada 1 parselde bulunan jandarma alanı kullanımının 682 parsele yapılacak olmasından dolayı bu alanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 31.12.2014 gün ve 44618067 sayılı yazısı doğrultusunda spor alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:4897-9) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve (PİN:607-10) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 05.01.2015 gün ve 37035960-1 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 5. (K.NO: 6) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve sayılı; Vezirköprü İlçesi Belediye sınırlarında, Sofular Mahallesi, nazım imar planı F34d.06d paftası ve uygulama imar planı F34d.06d.1a, F34d.06d.1b, F34d.06d.1c, F34d.06d.1d paftalarının bulunduğu alanda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 30.12.2014 gün ve 44618067-19926 sayılı yazısı doğrultusunda spor alanı kullanımı belirlenmesine ilişkin (PİN:4911-2) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:4760-4) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 6. (K.NO: 7) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı F36c.02b paftası, uygulama imar planı F36c.02b.2a paftası, 593, 594, 595, 596 ve 597 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.12.2014 gün ve 2234 sayılı düzeltilerek onaylanan kararına ilişkin(PİN:1077-24)1/5000 ölçekli ve (PİN:4848-17) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğihazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 7. (K.NO: 8) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında, nazım imar planı G35b.01c paftası ve uygulama imar planı G35b.01c.1b, G35b.01c.2a, G35b.01c.2d paftalarının bulunduğu alanda, Hamamayağı 3.Derece sit alanını da kapsayan alanda düzenleme yapılmasına ilişkin (PİN:6588-3)1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve ilave nazım imar planı ve değişikliği ile (PİN:8479-2) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve ilave uygulama imar planı ve değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve ilave nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı ve ilave uygulama imar planı ve değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 8. (K.NO: 9) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 10 sayılı; Terme İlçesi Belediye sınırlarında, Çay Mahallesi, uygulama imar planı F37c.05c.4b paftası, 946 parselin bulunduğu alanda, ilköğretim alanı kullanımının yapı yaklaşma mesafelerinin her yönden 5’er metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:607-11) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için Terme Belediye Başkanlığı’nın 05.01.2015 gün ve 37035960-2 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 9. (K.NO: 10) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 11 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.4b paftasının bulunduğu alanda, konut ve park alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1055-44) 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 10. (K.NO: 11) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 12 sayılı; Tekkeköy Belediyesi sınırında, kıyıda yer alan Yeşilyurt Liman Sahasına ilave dolgu alanı eklenmesi ve imar planı değişikliğine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı hakkında görüş sorulmaktadır. Sözkonusu talebi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 11. (K.NO: 12) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 13 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4b paftasının bulunduğu alanda,Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 06.01.2015 gün ve 72964233-63-44 sayılı yazısı doğrultusunda, dere ıslah çalışmalarına yönelik olarak ada kenarında düzenleme yapılmasına ilişkin (PİN:580-35)1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 12. (K.NO: 13) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 14 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında Gürgenyatak Mahallesi, nazım imar planı F36c.03a ve F36c.03c paftaları, 10620 ada 4, 7, 8, 9 nolu parseller, 10623 ada 15, 16, 17 nolu parseller ile 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 547, 548, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502 nolu parsellerin bulunduğu alanda, özel üniversite alanı kullanımının konut, park, yol olarak düzenlenmesi, orman alanının kadastroya göre düzeltilerek, plansız alandan konut, yol ve park alanı ayrılması ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2014 tarih ve 20/360 sayılı kararı ile arazinin yapısı dikkate alınarak bölge ölçeğinde revizyon imar planı çalışmaları yapılacağından bu kapsamda değerlendirilmek üzere plansız alana çevrilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından ve Canik Belediyesi tarafından15.12.2014 gün ve 22510021-622-54655 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Arazinin yapısı nedeni ile plansız alana çevrilen parsellerin revizyon imar planı kapsamında değerlendirileceği, plansız alana çevrildiği için özel üniversite kullanım kararı kalmadığından özel üniversiteye bağlı kalma yönünden mağduriyetinde olmayacağı dikkate alınarak sözkonusu itirazın reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım, Hukuk Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 13. (K.NO: 14) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 15 sayılı; Ladik İlçesi Belediye sınırlarında nazım imar planı G35b.09d, G35b.08c, G35b.08b ve G35b.09a paftalarının bulunduğu alanda, belediye hizmet alanı, konut dışı kentsel çalışma alanı, spor alanı, itfaiye alanı, otopark alanı kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkinBüyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2014 tarih ve 20/359 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine spor alanı kullanımında kalıp belediye spor alanı kullanımına dönüştürülmemesi gerekir sebebi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından23.12.2014 gün ve 44618067-19589 sayılı yazısı ile itirazda bulunulmuştur. Nazım imar planında spor alanı kullanımı yer aldığından, Mekansız Planlar Yapım Yönetmeliğinin Gösterimler Bölümünde “Belediye Spor alanı” kullanımına ilişkin bir gösterimin olmaması nedeni ile plan açıklama raporunda yer alan “Belediye Spor Alanı” açıklamasının kaldırılması şeklinde itirazın kabulünü uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 14. (K.NO: 15) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 17 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Hasköy Mahallesi, nazım imar planı F36c.03a paftası, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185 nolu parsellerin bulunduğu alanda, konut, park ve yol kullanımlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-75)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 24.11.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, arazinin yapısının yapılaşma yanında sosyal ve teknik altyapının yapımı için uygun olmaması nedeni ile reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 15. (K.NO: 16) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 18 sayılı; Canik İlçesi Belediye sınırlarında, Devgeriş Mahallesi, nazım imar planı F36b.23c ve F36c.03b paftaları, 822, 827, 828, 829, 837,838, 844, 906, 823, 826, 830, 836, 839, 843, 907, 918, 919, 920, 921, 922 nolu parsellerin bulunduğu alanda, park ve spor alanı kullanımının bir kısmının Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 11.06.2014 gün ve 6028 sayılı yazısı doğrultusunda konut alanı kullanımına bir kısmının park alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında kaldırılan park alanı karşılığında 10789 ada 2 ve 3 nolu parseller ile 119, 125, 128, 129, 130, 131, 133 ve 385 nolu parsellerin bulunduğu alandaki resmi kurum alanı kullanımının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin (PİN:1077-76)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Canik Belediye Başkanlığı’nın 24.11.2014 gün ve 22510021-622-52182 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, park alanı kullanımının bütünlüğü bozulduğundan reddini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 16. (K.NO: 17) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 19 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Gazipaşa Mahallesi, uygulama imar planı E35c.19a paftası, 1101 ada 4, 5, 6, 7 ve 19 nolu parsellerin bulunduğu alanda, bitişik nizam 4 kat ve ayrık ikiz nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının dini tesis alanı kullanımı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:8473-1) 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Bafra Belediye Başkanlığı’nın 19.09.2014 gün ve 87527914-310.01.04.01/1863 sayılı yazısı ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu, 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 17. (K.NO: 18) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 20 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Balaç Mahallesi, nazım imar planı F36b.16a paftası, 9375 ada 7 ve 10 nolu parsellerin bulunduğu alanda, 10 parselin 1168,18 m2’lik kısmı Orman Genel Müdürlüğü’nün açmış olduğu dava neticesinde orman sayılmış olup 10 parsel ile 7 parsel alanı birleştirilerek, yapılaşma haklarının tek parselde değerlendirilerek konut alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:1077-77)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 25.12.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 18. (K.NO: 19) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 22 sayılı; Kavak İlçesi Belediye sınırlarında, Mahmutlu Mahallesi, nazım imar planı F36d08a paftası, 121 ada 136 nolu parselin bulunduğu alanda, akaryakıt, konut dışı kentsel çalışma alanı ve turizm tesis alanı kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin (PİN:4940-2)1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.12.2014 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur. Söz konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 20) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 23 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Düvecik Mahallesi, uygulama imar planı F36b.22c.4c, F36b.22c.4d, F36b.22c.3d, F36c.02b.2a ve F36c.02b.1b paftaları, 557, 562, 563 nolu parsellerin ve 6008, 6009, 6012, 6013, 6014 nolu adaların bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 05.11.2014 gün ve 20/62 (PİN:4848-10) sayılı kararıyla;belediye hizmet alanı ve endüstri meslek lisesi kullanımının üniversite alanı kullanımına dönüştürülmesi, 10mtlik yolun 15mtye çıkartılması ve üniversite alanının tamamının eğitim tesisleri alanı kullanımına çevrilmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 13.11.2014 gün ve 11547413-301.01-51042 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planına aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 20. (K.NO: 21) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 24 sayılı; Canik İlçesi sınırlarında, Teknepınar ve Hacıismail Mahalleleri, uygulama imar planı F36b.22c.2c, F36b.22c.3c, F36b.22c.3b ve F36b.23d.4a paftaları, Teknepınar Mahallesi 11597 nolu ada ve 1918 ada, Hacıismail Mahallesi 5865 ada 6 parsel, 5867 ada 5 ve 11 parseller, 5880 ada 4 parselin bulunduğu alanda, Canik Belediye Meclisinin 03.12.2014 gün ve 22/71 (PİN:4848-13) sayılı kararıyla; kültürel tesis alanı ve park alanı kullanımlarının kültürel tesis alanı kullanımına dönüştürülmesi (Gençlik Merkezi ve Spor Tesisi + Düğün Salonu) yanında kaldırılan park alanı kadar konut alanı kullanımının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkinoybirliği ile uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 10.12.2014 gün ve 11547413-301.01-54251 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planına aykırı olması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasını uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 21. (K.NO: 22) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 25 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Cumhuriyet Mahallesi, uygulama imar planı F36a.16a.3a paftası, 57 nolu ada ile 6395 nolu adanın bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve (PİN:580-31) 24/105 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2014 tarih ve 18/339 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; trafo alanı kullanımının yeniden düzenlenmesi yanında otopark alanının 3 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.12.2014 gün ve 84211085-301.01-248 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO: 23) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 26 sayılı; Atakum İlçesi Belediye sınırlarında, Yeni Mahalle, uygulama imar planı F36a.15c.3d ve F36a.15c.4c paftaları, 400 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve (PİN:580-30) 24/104 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2014 tarih ve 18/341 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının otel olarak kullanılmak üzere E:1.90 yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesi yanında “otel kullanımının otopark ihtiyacı kendi parselinde karşılanacaktır.” plan notu eklenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 12.12.2014 gün ve 84211085-301.01-248 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO: 24) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 27 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Baruthane Mahallesi, uygulama imar planı F36b.17c.1a paftası, 11897 ada ile 357 adanın bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 04.12.2014 gün ve (PİN:1055-41) 22/111 sayılı kararıyla; arazi eğiminin fazla olması nedeniyle imar planına yolun merdivenli yol olarak işlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 08.12.2014 gün ve 94651478/301.05.03/449 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO: 25) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 28 sayılı; Bafra İlçesi Belediye sınırlarında, Mahallesi, uygulama imar planı 20L-I paftası, 176 ve 177 nolu adaların bulunduğu alanda, Bafra Belediye Meclisinin 03.12.2014 gün ve 99 (PİN:912,8) sayılı kararıyla ticaret alanı kullanımının tescilli binaların korunarak yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Bafra Belediye Başkanlığının 17.12.2014 gün ve 87527914-301.05/2077 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO: 26) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 29 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Yukarıengiz Mahallesi, uygulama imar planı F36a.02a.3a paftası, 268 nolu parselin bulunduğu alanda, Ondokuzmayıs Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün ve 15/22 (PİN:3845-1) sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2014 tarih ve 16/271 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; belediye hizmet alanı, sağlık tesisi ve park alanı kullanımlarının kaldırılarak taşınmazın niteliğine uygun olarak mezarlık alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ondokuzmayıs Belediye Başkanlığının 08.12.2014 gün ve 49935936-301.05/731 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO: 27) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 30 sayılı; Ondokuzmayıs İlçesi Belediye sınırlarında, Pazar ve Yükseliş Mahalleleri, uygulama imar planı F36a.02a.2c paftası, Fatih Caddesinin bulunduğu alanda, Ondokuzmayıs Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün ve 15/23 (PİN:3845-2) sayılı kararıyla nazım imar planında 15m çizilen ancak uygulama imar planında 15m gösterilip sehven daha geniş çizilen yolun 15m olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle uygun görülen uygulama imar planı değişikliği Ondokuzmayıs Belediye Başkanlığının 08.12.2014 gün ve 49935936-301.05/731 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO: 28) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 60 sayılı; Çarşamba İlçesi Belediye sınırlarında, Çarşamba Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 72 sayılı kararıyla, Samsun-Ordu Karayolu güzergahında bulunan ve batıda Sanayi Kavşağı ile doğuda Kavak dibi Mevkii arasında kalan karayolunun sağlı sollu her iki cephesinde ve diğer cadde ve sokaklarında cephe düzenleme çalışmaları yapılmasınailişkin oy birliğiyle uygun görülen meclis kararı Çarşamba Belediye Başkanlığının 21.11.2014 gün ve 942726565-310.99/2729-1058 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiş olup karar hakkında görüş sorulmaktadır. Söz konusu teklifi uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO: 29) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 22.12.2014 tarih ve 4285 sayılı; İlgi : (a) Canik Belediyesinin 16.12.2014 tarih 54769 sayılı yazısı (b) 19 Mayıs Belediyesinin 16.12.2014 tarih 768 sayılı yazısı (c) Çarşamba Belediyesinin 03.12.2014 tarih 1093 sayılı yazısı 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu’nun 7/g maddesi uyarınca; 1-) İlgi (a) yazısında belirtilen; Canik İlçesi Hacıismail Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen yolun mevcut imar planına göre 651.Sokak (T.N:28) olarak isimlendirilmesininyeniden değerlendirilmek üzere Dairesine iadesi, 2-) İlgi (b) yazısında belirtilen; 19 Mayıs İlçesi Engiz Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen Hanımeli Caddesinin (T.N:23) isminin,Mescidi Aksa Sokak (T.N:23) olarak değiştirilmesinin yeniden değerlendirilmek üzere Dairesine iadesi, 3-) İlgi (c) yazısında belirtilen; Çarşamba İlçesi Çay Mahallesinde bulunan ekli krokide gösterilen 32.Sokak (T.N:7) isminin “Mustafa Kemal GÜNEŞDOĞDU Caddesi (T.N:7)” olarak değiştirilmesini uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO: 30) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 1 sayılı; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre hazırlanan ekli Ücret Tarifesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO: 31) İnsanları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.12.2014 tarih ve 1342 sayılı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24.maddesi gereğince hazırlanmış bulunan 2015 yılı geçici işçi vize cetvelinin tasdikini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 31. (K.NO: 32) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 24.12.2014 tarih ve 1343 sayılı; Belediyemiz Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı emrinde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49’uncu maddesi çerçevesinde 1. derece Sosyal Çalışmacı kadrosunda tam zamanlı istihdam edilen Haluk GÜNDOĞAN’a Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce tesbit edilen tavanı aşmamak üreze 01.01.2015 tarihinden itibaren aylık net 2.133,93 ücret ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 32. (K.NO: 33) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 30.12.2014 tarih ve 1373 sayılı; Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen miktar en son yapılan resmi nüfus sayımına göre; 1. Zabıta Personeline : 403,00 , 2. İtfaiye Personeline : 403,00 ’yi geçmeyecek şekilde tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak ödeneceği, Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Zabıta ve İtfaiye personeline 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık brüt aşağıdaki şekilde fazla çalışma ücreti ödenmesi: Aylık fazla çalışma ücreti alanlara, her ne altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başkaca bir ödeme yapılmaz, Yukarıdaki hükümlere göre ödenecek aylık maktu aylık çalışma ücretleri: a) Görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince, b)Bir yılda toplamı 30 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde, c) İtfaiye hizmetlerinde çalışan personel için görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanma hallerinde tedavi süresince, d) Yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevli olarak bulunma durumlarında; ödemeye devam olunur. Diğer hallerde ise fiilen çalıştığı sürece, ve bu süre ile orantılı olarak ödenir. 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 1-Zabıta Personeline aylık 403,00 ., 2-İtfaiye Personeline aylık 403,00 ödenmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO: 34) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve sayılı; Suriye ve Irak’tan ülkemize gelip çeşitli illerde devletimiz tarafından barındırılan sığınmacılara yasaların izin verdiği ölçüde yakacak, giysi, ilaç vb. yardımların Belediyemiz tarafından da yapılması ve konuyla ilgili sosyal yardımlar değerlendirme kuruluna yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO: 35) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 2541 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup tapuya; Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi F36b.22b.1b pafta 6222 ada 2 no’lu parselde kayıtlı bulunan Anakent İş Merkezi’nin 7. katındaki 122, 123, 124, 125, 126 ve 127 no.lu bağımsız bölümler, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün taşınmasından sonra başlamak üzere 5 yıl ve 3.000,00.-TL. bedelle Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’ne Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Kasım 2014 tarihli ve 20-1-386 sayılı kararı ile tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsisin kaldırılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO: 36) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 2542 sayılı; Mülkiyeti Belediyemize ait olup tapuya; Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi F36b.22b.1b pafta 6222 ada 2 no’lu parselde kayıtlı bulunan Anakent İş Merkezi’nin 6. katındaki 601, 602, 603, 604, 605 ve 606 no.lu bağımsız bölümler, SASKİ Genel Müdürlüğü’nün taşınmasından sonra başlamak üzere 5 yıl ve aylık 3.000,00.-TL. bedelle Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü’ne Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 Ekim 2014 tarihli ve 18-1-347 sayılı kararı ile tahsis edilmiştir. Söz konusu tahsisin kaldırılmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO: 37) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 1 sayılı; Samulaş A.Ş, 29.12.2014 gün ve 2014/1313 sayılı yazısında otobüsle toplu taşıma yapma yetkisi talep etmektedir. Atakum Türkiş Dolmuş hattında faaliyet gösteren kooperatif tarafından Samsun 2.İdare Mahkesi’inde açılan dava sonucunda Mahkemece Özel Halk Otobüslerinin kiralama süresinin 10 yıl ile sınırlı olması gerektiğine dair verilen karar sonucunda şu anda taşımacılık yapan 106 özel halk otobüsünün yaklaşık yarısının sözleşmelerinin iptali ve hatların yeniden ihale ile kiraya verilmesi gündeme gelmiştir. Bu durumda kentteki ulaşım ve taşımacılık hizmetlerinin nüfus artışı da dikkate alındığında hizmetin sağlıklı olarak yürütülebilmesi açısından sektördeki kamu ağırlığının artırılmasında yarar görülmektedir. Böylece toplu taşıma sisteminde olabilecek aksaklıklara anında müdahale edilebilmesi ve hizmetin olumsuz etkilenmemesi açısından “6215 sayılı kanunun 21. Maddesi ile değişiklik, 26. Maddesi uyarınca, mevcut sürdürülen rotasyonlu sisteme dahil olmak, süre bakımından Samulaş’ın Büyükşehir Belediyemizle tramvay işletme sözleşmesi’ nin süresiyle uyumlu olmak, kira bedeli bakımından özel halk otobüslerinden hat alınan kira bedeliyle eşdeğer tutulmak kaydıyla, Samulaş A.Ş.’ye Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplu taşıma yetkisi verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO: 38) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 2 sayılı; Samulaş A.Ş, nin, 29.12.2014 gün ve 2014/1315 sayılı yazısında bazı yeni yatırımlara ihtiyaç duyulması ve 65 yaş üstü, engelli ve vazife malullerinin ücretsiz taşınmakta olması nedeniyle (Bundan böyle gerçekleşecek her türlü bakım, onarım, yedek parça, sarf malzemesi ve işçilik giderleri kendilerine ait olmak şartıyla ) daha önce tramvay yolculuk gelirlerinin cironun % 38’ i olan kira bedelinin, tramvay yolculuk gelirlerinden elde edilen cironun %30 una indirilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO: 39) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 3 sayılı; Samulaş AŞ. 2015 yılı içinde şirketin yapması gereken yatırımlar nedeniyle 50.000.000 TL’ ye kadar borçlanma ihtiyacı duyulduğu, 29.12.2014 gün ve 2014/1314 sayılı yazısında ifade edilmektedir. Söz konusu şirketin talepleri doğrultusunda 5393 sayılı belediye kanununun 18 maddesi (d) bendi ve 68. Maddesinin ( e ) bentleri gereği, 50 adet otobüs alımı, yedek parça temini ve teleferik ağır bakımında kullanmak kaydıyla, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bankalardan alınacak krediler ilgili sözleşmelerde kefil olmasına ve ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Yusuf Ziya YILMAZ’ın bankalar ile kredi veren kuruluşlar nezdinde sözleşme ve taahhütnameleri Samsun Büyükşehir Belediyesi adına kefaleten imzalamaya (kredi genel sözleşmeleri, araç rehin sözleşmeleri vb. sözleşmeler dahil ) yetkili kılınmasına ve söz konusu temin edilecek araçların (otobüslerin) kredi karşılığı rehin verilmesine dair karar alınabilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO: 40) Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 05.01.2015 tarih ve 4 sayılı; UKOME’nin 22.09.2014 tarih 2014/7-2 sayılı kararı ile açılan ve 11.11.2014 tarih 2014/8-2 sayılı UKOME kararı ile fiyat tarifesi belirlenen Samsun Büyükşehir Belediyesi toplu taşımacılık hizmetinde kullanılmak üzere, aşağıda koltuk sayıları ile belirlenen araçları temin etmek kaydıyla Samsun - Kavak – Samsun Havza – Samsun - Vezirköprü İlçe Merkezleri arasında 10 yıllığına hat kullanma hakları ile birlikte ‘Uygulama Talimatı’ hükümlerine uygun olarak toplu taşıma hizmetinin 2886 Sayılı kanun hükümlerine göre ihale edilmesi düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda konusu geçen ilçelerden Kavak ilçesi için 6 adet, Havza İlçesi için 8 adet, Vezirköprü ilçesi için 10 adet 32-35 koltuklu araç (Midibüs) çalıştırılması için kullanma hakları ile birlikte “Uygulama Talimatı” hükümlerine uygun olarak toplu taşıma hizmetlerinin 10 yıl müddetle 2886 sayılı kanun hükümlerine göre ihale edilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO: 41) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 31 sayılı; Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş’den kullanacağı Yakakent Atıksu Arıtma Tesisi işi için ¨ 2.650.000,00(İkimilyonaltıyüzellibin) Yakakent Kanalizasyon inşaatı işi için ¨ 11.250.000,00 (Onbirmilyonikiyüzellibin),Vezirköprü Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için ¨ 5.200.000,00 (Beşmilyonikiyüzbin), Ondokuzmayıs Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı işi için ¨ 3.550.000,00 (Üçmilyonbeşyüzellibin) ve Salıpazarı Kanalizasyon İnşaatı işi için ¨ 3.700.000,00 (Üçmilyonyediyüzbin) olmak üzere toplam ¨ 26.350.000,00(Yirmialtımilyonüçyüzellibin) kredilere ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredilerin teminatlarının yetersiz kalması halinde, Büyükşehir Belediyemizin Maliye Bakanlığı ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ’ın yetkili kılınmasını uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO: 42) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 07.01.2015 tarih ve 61 sayılı; 6360 sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, otuz adet büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiş, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerin İl Özel İdarelerinin tüzel kişilikleri kaldırılmıştır. Söz konusu Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, Valilik Makamınca kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararı ile, İl Özel İdaresine ait bazı taşınmaz malların Belediyemize devri yapılmıştır. Bu kapsamda, mülkiyeti Samsun İl Özel İdaresine ait iken, 6360 Sayılı Kanun gereği söz konusu komisyonun 30.06.2014 tarih ve 04-1-1 sayılı kararı ile; İlimiz, Atakum İlçesi Denizevleri Mahallesi mülga Samsun İl Özel İdaresi yerleşkesi içerisinde bulunan,Tapuda Atakum 2975 no’lu parselde 17.519,05 m² olarak kayıtlı taşınmazın, ifraz edilerek 3040 parsel numarası ile tescil edilen 12.551,75 m² yüzölçümlü kısmının da Belediyemiz SASKİ Genel Müdürlüğüne devri yapılmıştır. 2975 no’lu parselin ifrazından geriye kalan ve 3039 parsel numarası ile tescil edilen 4968,00 m² lik kısımın ise, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup; İçişleri Bakanlığı’na tahsisli ve Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır. Yapılan şifahi görüşmede, taraflar arasında mutabakat sağlandığı üzere; mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Tapuda İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada 2 no’lu parselde kayıtlı, Bankalar Caddesi üzerinde yer alan Anakent İş Merkezinin 5.-6.-7.-8. ve 9. Katlarındaki, tamamı 4.832,44 m² yüzölçümlü bağımsız bölümler bir bütün olarak mülkiyeti ile birlikte Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından, Belediyemizden talep edilmiştir. Buna göre, a)- Düzenlenecek bir protokolde ayrıntıları belirtilmek, b)- Projenin uygulamaya geçilmesi aşamasında, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurumu(SPK) tarafından lisanslanmış bir gayrimenkul değerleme şirketinden alınacak, değerleme raporuna göre işlem yapılmak, c)- Samsun Büyükşehir Belediye Meclis kararına bağlanmak üzere; 1)-İçişleri Bakanlığı’na tahsisli ve Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından kullanılmakta olan, Tapuda Atakum İlçesi 3039 no’lu parselde Maliye Hazinesi adına kayıtlı 4968,00 m² yüzölçümlü parsel ve üzerindeki binanın tahsisinden Belediyemiz lehine vazgeçilerek, Belediyemize devir edilmesi; 2)- Mülkiyeti Belediyemize ait, Tapuda İlkadım İlçesi, Kale Mahallesi, 6222 ada 2 no’lu parselde kayıtlı, Bankalar Caddesi üzerinde yer alan Anakent İş Merkezinin 5.-6.-7.-8. ve 9. katlarındaki, tamamı 4.832,44 m² yüzölçümlü bağımsız bölümlerin İçişleri Bakanlığı Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına tahsis edilmek üzere bir bütün olarak mülkiyetinin Maliye Hazinesine devir edilmesi ,Konularının incelenerek bir an önce çalışmalara başlanılması için Samsun Valiliği’ne 31.12.2014 tarih ve 756.01.1415788 sayılı yazı yazılmış olup; olumlu görüş gelmesi halinde, konunun Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek, düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a yetki verilmesini uygun gören, Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO: 43)İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 116 sayılı; İlkadım İlçesi Belediye sınırlarında, Cedit Mahallesi, nazım imar planı F36b.17c paftası ve uygulama imar planı F36b.17c.4b ve F36b.17c.4c paftaları, 9449 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda, 9449 ada 5 parselin Maliye Hazinesine ait 2387.25mhisse oranı dikkate alınarak, 9449 ada 11 ve 12 parseller de yer alan Arkeoloji Müzesi ve Kültürel Tesis Alanı kullanımının otopark gereksinimini karşılamak üzere; resmi kurum (TZDK) kullanımının Fuar Caddesi yönünde 2387,25m2lik kısmının otopark alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin (PİN:1077-78) 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve (PİN:1055-47) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile plan açıklama raporunu uygun gören, İmar ve Bayındırlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.

Belediye Meclisimiz, 16 OCAK 2015 Cuma günü saat 14.00’de, Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında (Cumhuriyet Meydanı) toplanmak üzere, saat 15.30’da toplantı kapatıldı.