SAMSUNBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ

16.02.2009 Meclis Kararları


 1. Geçen toplantıya ait 09 ŞUBAT  2009 tarihli tutanak özeti oybirliği ile kabul olundu.
 2. (K.NO: 43) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 392 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında, İlyasköy Mah. uygulama imar planı F36b.22a.3c, F36b.22b.4d ve F36b.22a.3b paftalarında,  gerek jeolojik etüdlerin yeniden değerlendirilmesi gerekse idare mahkemesi kararını yerine getirilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.12.2008 gün ve 23/466 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından
 3. 06.01.2009 gün ve  (tapulu sınır dışı)06.01.2009 gün ve  (tapulu sınır içi) 06.01.2009 gün ve 40, 41, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 (tapusuz)
 4. 07.01.2009 gün ve 100, 9907.01.2009 gün ve 101, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 97, 98, 61, 60, 59, 85, 86, 71, 70, 96,84, 83, 73, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 90,91, 92, 93, 94, 95, 74, 75, 76, 141, 142
 5. 08.01.2009 gün ve 151, 136, 152, 153,08.01.2009 gün ve 154, 156, 155, 177, 123, 124, 125,  126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 117, 116, 118, 119, 120, 121, 122
 6. 09.01.2009 gün ve 18209.01.2009 gün ve 185,186, 184, 183, 181, 180, 179, 178, 175, 174, 173, 172, 171, 170,169, 168, 167
 7. 12.01.2009 gün ve 231, 220, 219, 217, 23212.01.2009 gün ve 224, 225, 233, 234, 238, 216, 218, 239, 221, 323, 12.01.2009 gün ve 230, 222, 235, 236, 237, 226, 240, 241, 229, 228, 227, 190,191, 192,193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,212, 213,214, 215, 247, 248, 249
 8. 13.01.2009 gün ve 27213.01.2009 gün ve 27213.01.2009 gün ve 273, 272, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 254, 255, 256, 257, 258,259, 260, 261, 246
 9. 14.01.2009 gün ve 276, 277, 43214.01.2009 gün ve 277, 27614.01.2009 gün ve 276
 10. 15.01.2009 gün ve 281, 280, 28215.01.2009 gün ve 282, 281,15.01.2009 gün ve 281, 279, 280, 281,
 11. 16.01.2009 gün ve 286, 287,16.01.2009 gün ve 288, 287, 16.01.2009 gün ve 287, 302, 286, 285,
 12. 19.01.2009 gün ve 306, 305, 303, 30419.01.2009 gün ve 304, 305,19.01.2009 gün ve 304, 302, 303, 305,
 13. Askı süresi dışı;20.01.2009 gün ve 319, 320,
 14. 21.01.2009 gün ve 322
 15. 22.01.2009 gün ve 332, 333,
 16. 26.01.2009 gün ve 365,
 17. 29.01.2009 gün ve 383,
 18. dilekçelerle mağdur oldukları gerekçesiyle itirazda bulunulmuştur.Söz konusu itirazlar, itirazların bir kısmının plan onama sınırı dışında kalması, bir kısmının askı süresi dışında yapılmış olması yanında diğer itirazların ise plan bütünlüğü açısından uygun olmaması, vatandaşların mağduriyetlerine neden olacak bir içerik taşımaması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 19. (K.NO: 44) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 389 sayılı; Yeşilkent Belediye sınırlarında,  nazım imar planı F36b.21a ve F36b.21b paftalarında Derecik Mezarlığına ulaşımı sağlayan 15m en kesitli yolun 25m olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 20. (K.NO: 45) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 398 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında F36b.17c.4c ve F36b.17c.4d paftalarında, kavşağa denk gelen raylı sistem güzergahının bir miktar kaydırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 21. (K.NO: 46) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 401 sayılı; Canik Belediye sınırlarında akaryakıt ve LPG istasyonu ve konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımlarını içeren Büyükşehir Belediyesi 14.12.2007 gün ve 450 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için Samsun 1. İdare Mahkemesinin 14.11.2008 gün ve 2008/145 esas nolu kararı yerine getirmek amacıyla nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 22. (K.NO: 47) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 1845 sayılı; Canik Belediyesi nazım imar planı F36b.23d paftasında,  Kılıçdede Mah. Alan Mevki, 18K-IIIb pafta, 1369 ada, 17 nolu parselin bulunduğu alanda akaryakıt istasyonu kullanımına LPG ilave edilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 29.12.2008 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 24/09/2008 tarihli “LPG’li akaryakıt istasyonu için ön inceleme raporu”nun ekinde yer alan vaziyet planına uygun olması koşulu ile kabulünün uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 23. (K.NO: 48) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 393 sayılı; Kurupelit Belediye sınırlarında F36b.15c ve F36b.15d paftalarında, park alanı kullanımının otobüslerin durak alanı olarak kullanılmak üzere bir kısmının Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı kullanımına çevrilmesinin yanında, kaldırılan park alanı karşılığı olarak Pazar yeri kullanımının park alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 24. (K.NO: 49) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 295 sayılı; Yeşilkent ve İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.17c.4c ve F36b.21b.3c paftalarında,  Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 16.01.2009 gün ve M.55.0.SBB.O11.03/191 sayılı yazısı doğrultusunda Sebze, Meyve ve Balık Hali ile Kültür Park ve Balık Satış Merkezini besleyecek trafoların imar planına işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 25. (K.NO: 50) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 1848 sayılı; Kutlukent Belediyesi nazım imar planı F36c.03b ve F36b.23c paftalarında tapunun Asarağaç Mahallesi 236 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda depolama alanı kullanımının akaryakıt depolama ve dolum tesisi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 28.11.2008 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması, park alanlarının ve dolgu alanının yakınında boru hattı oluşturulmasında sakıncaların olabileceği, mülkiyet ile ilgili sorunların olması yanında bölgede zaten yeterince akaryakıt depolama ve dolum tesisinin halen mevcut olduğu nedeni ile  reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 26. (K.NO: 51) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 344 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında nazım imar planı F36b.17d ve F36b.17c paftasında Kalkanca Köyü Karasamsun Mahallesi, 2349 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parseller ile Cedit Mahallesi 7282 ada 1 nolu parsellerin bulunduğu alanda;  park alanı kullanımının otel olarak kullanılmak üzere ticaret alanına, kaldırılan park alanı karşılığında konut alanının park alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.01.2009 günlü dilekçeyle belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun, kaldırılan yeşil alanın aynı bölge içerisinde olmaması, ayrılan alanın bu kullanım amacı için uygun nitelik taşımaması, nazım imar planı bütünlüğünü bozacağından yeşil alanın farklı işlevlerde kullanılmasına yönelik daha önceki plan değişikliği önerisinin de yukarıdaki açıklamalarımızı da içerecek şekilde Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmemesi nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 27. (K.NO: 52) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 355 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında 19 Mayıs Mahallesi nazım imar planı F36b.22b paftasının bulunduğu alanda 7832 ada 4 nolu parselin bulunduğu alanda konut alanı kullanımının, ticaret alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 26.01.2009 gün ve 355 sayılı dilekçe ile belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin ve plan açıklama raporunun, çevre yapılaşma koşullarına uyumlu olmaması yanında sosyal teknik altyapı önerilerini içerecek yeterli alanın olmaması nedeni ile reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 28. (K.NO: 53) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 55 sayılı; Kutlukent Belediyesi nazım imar planı F36c.04a paftasında Asarağaç Köyü, 169 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda ticaret alanı kullanımının küçük sanayi sitesi kullanımına çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için 05.01.2009 günlü dilekçe ile Belediyemize başvurulmuştur.Söz konusu 1/5 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yürürlükteki 1/5000 ölçekli nazım imar planında zaten küçük sanayi sitesi kullanım kararının bulunması nedeni ile plan değişikliğine gerek olmadığından reddinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 29. (K.NO: 54) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 388 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.4a ve F36b.23d.4d paftalarında Teknepınar Köyü 1494 ada 7 nolu parselin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 06.01.2009 gün ve 2/6 sayılı kararıyla; cami, yol ve park alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.01.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-08-01-1001 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık,Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 30. (K.NO: 55) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 386 sayılı; Canik Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.23d.2c paftasında Hasköy Mahallesi 4728 ada, 4730 ada ile 4729 ada 8 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda Canik Belediye Meclisinin 06.01.2009 gün ve 2/4 sayılı kararıyla; belediye hizmet alanı kullanımının TAKS:0.30 ve ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Canik Belediye Başkanlığının 07.01.2009 gün ve M.55.7.CAN.0.10.00.00-08-01-1001 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, planlama alanında 2b kapsamında orman sınırları dışına çıkartılan alanların içinde olmayan kısmın onaylanması,diğer  kısmın ise eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 31. (K.NO: 56) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 252 sayılı; Gazi Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36b.22d.2b paftasında,  Derebahçe Mahallesi 3495 ada, 6 nolu parselin bulunduğu alanda Gazi Belediye Meclisinin 07.01.2009 gün ve 2/3 sayılı kararıyla; Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2008 tarih ve 18/373 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak; konut alanı kullanımının TAKS: 0.30 E:1.40 yapılaşma koşullu, yollardan 5mt ve yan bahçe 3,5mt çekme mesafeli yurt alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy çokluğuyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Gazi Belediye Başkanlığının 12.01.2009 gün ve M.55.7.GAZ.0.10/06 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 32. (K.NO: 57) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 390 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Selahiye Mah. F36b.22a.2b paftasında 704 ada 2 nolu parselin bulunduğu alanda, İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2009 gün ve 2/2 sayılı kararıyla sayısallaştırma sırasında park kullanımına ayrılan alanın blok nizam 4 kat yapılaşma koşullu olacak şekilde belirleyen İlkadım Belediye Meclis Kararını red eden Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının aksine aynı kararın tekrarına ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği İlkadım Belediye Başkanlığının 10.11.2008 gün ve M.55.7.İLK.0.10-633 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha önce konunun Büyükşehir Belediye Meclisince değerlendirilerek uygun görülmediğinden kaldırılan yeşil alanın ve artan yoğunluğun karşılığı, sosyal ve teknik altyapı önerilerinin bulunmadığı dikkate alınarak, eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 33. (K.NO: 58) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 391 sayılı; İlkadım Belediye sınırlarında, uygulama imar planı Kale Mah. F36b.22b.1c paftasında 5834 ada 3, 13 ve 14 nolu parsellerin bulunduğu alanda, bitişik nizam 6 kat yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımının, hmax:27.50mt yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımına çevrilmesine ilişkin plan değişikliğini oy çokluğu ile red eden İlkadım Belediye Meclisinin 07.01.2009 gün ve 2/4 sayılı kararı İlkadım Belediye Başkanlığının 08.01.2009 gün ve M.55.7.İLK.0.10-24 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 34. (K.NO: 59) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 331 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında, İstiklal Mahallesi, uygulama imar planı F36b.16a.3a ve F36b.16a.4b paftalarında 242 ada 8, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda, Atakum Belediye Meclisinin 07.01.2009 gün ve 2/8 sayılı kararıyla; TAKS:0.30 KAKS:0.90 ayrık nizam 3 kat ve TAKS:0.30 KAKS:1.50 ayrık nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanlarının, E:1.39 TAKS:0.30 h:15.50 yapılaşma koşullu konut kullanımına çevrilmesine ilişkin oy birliği ile kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Atakum Belediye Başkanlığının 21.01.2009 gün ve M.55.7.ATB.0.10/13 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada bütünlüğünü bozucu nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 35. (K.NO: 60) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 301 sayılı; Kurupelit Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.15c.4a paftasında tapuda 1801 ada, 6 nolu parselin bulunduğu alanda Kurupelit Belediye Meclisinin 05.01.2009 gün ve 1/5 sayılı kararıyla; ayrık nizam 5 kat TAKS:0.30 KAKS:1.50 yapılaşma koşullu konut alanının ayrık nizam 4 kat TAKS:0.30 KAKS:1.20 yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kurupelit Belediye Başkanlığının 16.01.2009 gün ve M.55.7.KUR.0.10 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun daha detaylı incelenmek üzere aynı Komisyonlarda bekletilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 36. (K.NO: 61) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 165 sayılı; Altınkum Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36a.09c.3d pafta, Samsun merkez tapulaması Çakırlar köyü 24G.IVc pafta, 22 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alanda Altınkum Belediye Meclisinin 06.01.2009 gün ve 1/5 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.11.2008 tarih ve 21/445 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine uygun olarak,  akaryakıt ve LPG kullanımına, konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının da eklenmesi yanında, 10m yapı yaklaşma mesafelerinin 5’er m’ye indirilmesi ve E:0.40, h:6.50m yapılaşma koşullarının E:1.00, h:15.50m olacak şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin oybirliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Altınkum Belediye Başkanlığının 09.01.2009 gün ve M.55.7.ALT.0.10/47 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu Meclisce değiştirilerek aynı Komisyonlara iadesi oybirliği ile kabul olundu.
 37. (K.NO: 62) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 399 sayılı; Tekkeköy Belediye sınırlarında, uygulama imar planı F36c.05c.1a, F36c.05c.1b, F36c.05c.1c, F36c.05c.1d, F36c.05d.1d, F36c.05c.2a, F36c.05c.2b, F36c.05c.2c, F36c.05c.2d, F36c.05d.2a, F36c.05d.2b,  F36c.05d.2c, F36c.05d.2d, F36c.04c.2c F36c.05d.3a, F36c.05d.3b, F36c.05a.3c, F36c.05c.4a ve F36c.05d.4b paftalarında Çay, Pınar, Selyeri, Kurtuluş ve 23 Nisan Mahallelerinin bulunduğu alanda konut dışı kentsel çalışma alanı ve okul alanı belirlenmesine ilişkin Tekkeköy Belediye Meclisinin 16.10.2008 gün ve 23/98 sayılı kararıyla kabul edilip,  Büyükşehir Belediye meclisinin 19.11.2009 gün ve 21/452 sayılı kararı ile değiştirilerek kabul edilen imar planı değişikliğine vatandaşlar tarafından yapılan itirazı değerlendiren Tekkeköy Belediye Meclisinin oy çokluğu ile kabul edilen 09.01.2009 gün ve 2/9 sayılı kararı,  Tekkeköy Belediye Başkanlığının 12.01.2009 gün ve 80 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu meclis kararının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 38. (K.NO: 63) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 397 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, Şabanoğlu ve 19 Mayıs Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.4c, F36c.04a.4d, F36c.04d.1a, F36c.04d.2b ve F36c.04d.1b paftalarında,  337 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller, 617 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.01.2009 gün ve 1/10 sayılı kararıyla;   TAKS:0.40 ve KAKS:1.20 ayrık nizam 3 kat yapılaşma koşullu konut alanı kullanımının bir kısmının park alanına, ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut alanı ve park alanı kullanımının bir kısmının ayrık nizam 3 kat TAK:0.40 KAKS:1.20 yapılaşma koşullu konut kullanımına bir kısmının ayrık nizam 4 kat yapılaşma koşullu konut kullanımına çevrilmesi yanında Samsun Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 42/1 maddesinin uygulanacağı sınırın plana işlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 21.01.2009 gün ve 93 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, nazım imar planı kararlarına uygun olmaması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 39. (K.NO: 64) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 396 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1c paftasında,  169 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.01.2009 gün ve 1/9 sayılı kararıyla;   H:3.50mt yapılaşma koşullu ticaret alanı kullanımının H:10.50mt yapılaşma koşullu küçük sanayi sitesi kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 21.01.2009 gün ve 93 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, yoğunluk arttırıcı nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 40. (K.NO: 65) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 395 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.04a.1c paftasında,  537, 538, 539 ve 540 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.01.2009 gün ve 1/8 sayılı kararıyla;   10mt en kesitli trafik yolu güzergahının yeterli parsel cephesi ve derinliğin oluşturulması amacıyla yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 21.01.2009 gün ve 93 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma ve mülkiyet düzenlerini bozucu nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 41. (K.NO: 66) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 394 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36b.23c.3d ve F36c.03b.2a paftalarında,  212 ada, 16, 17, 20, 21, 22, 29 ve 30 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.01.2009 gün ve 1/7 sayılı kararıyla;   F yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımının T yapılaşma koşullu konut dışı kentsel çalışma alanı kullanımına dönüştürülmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 21.01.2009 gün ve 93 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, ada yapılaşma düzenini bozucu nitelik taşıması nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 42. (K.NO: 67) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02/02/2009 tarih ve 334 sayılı; Kutlukent Belediye sınırlarında, Kirazlık Mahallesi, uygulama imar planı F36c.03b.2b paftasında,  219 ada, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 63, 64, 65, 66 nolu parsellerin bulunduğu alanda Kutlukent Belediye Meclisinin 02.01.2009 gün ve 1/11 sayılı kararıyla; 7mt en kesitlik servis yolunun kaldırılarak,  TAKS:0.60 ve H:12.50mt yapılaşma koşulu değiştirilmeden ticaret alanı kullanımının çekme mesafeleri eklenerek yeniden düzenlenmesine ilişkin oy birliğiyle kabul edilen uygulama imar planı değişikliği Kutlukent Belediye Başkanlığının 21.01.2009 gün ve 99 sayılı yazısıyla Belediyemize gönderilmiştir.Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun, daha önceden servis yolunun oluşturulmasına ilişkin plan değişikliğini, Kutlukent Belediyesinin teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmüş olması, planlama alanında yapılaşma koşullarının yeni belirlenmiş olması, planların sürekliliğinin sağlanmasının gerekliliği nedeni ile eski plan haklarına dönüşümü sağlayacak şekilde değiştirilerek onaylanmasının uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 43. (K.NO: 68) Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının 21/01/2009 tarih ve 53 sayılı; Büyükşehir Belediyemiz Fen İşleri Daire Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet 6x4 Damperli Kamyon,  7 adet 6x2 Damperli Kamyon ve 1 adet 8x4 Kamyon üzerine monteli 45 tonluk Vinç’in satın alınmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu ile kabul olundu.
 44. (K.NO: 69) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19/01/2009 tarih ve 146 sayılı; 2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu ile buna ilişkin yönetmelik; kamu konutu ( lojman ) olarak belirlenerek konutların, kurum personeline tahsisine ilişkin usul, esas ve şartlar ile uygulamaya dair hususları belirlemektedir.Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 6.maddesi; “Kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetindeki konutların, kamu konut türlerine göre belirlenerek, bu amaçta kullanılmak üzere ayrımının yapılması” hükmünü içermektedir.Belediyemiz mülkiyetinde olan, bu amaç için ayrılan, tahsis şeklinin ve ünvanlarının belirlendiği ekteki Kamu Konut listesinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 45. (K.NO: 70) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 20/01/2009 tarih ve 159 sayılı; Mustafa Kemal Atatürk Ve 18 Silah Arkadaşının Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere, Samsun’da karaya ayak bastığı, Tütün İskelesinden Atatürk Bulvarına kadar uzanan yol, “Protokol Yolu” olarak; Belediyemiz tarafından şehrin deniz ile bağlantısını sağlayacak ve Cumhuriyet Meydanı ile bütünleşecek şekilde, bu alana yeni bir kimlik ve prestij kazandırılarak tamamlanıp halkımızın kullanımına sunulmuştur.19 Mayıs Bulvarı’nın Atatürk Bulvarı ve Tütün İskelesi arasında kalan söz konusu yol ve rekreasyon alanının; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi uyarınca “KURTULUŞ BULVARI, KURTULUŞ MEYDANI” olarak isimlendirilmesinin uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 46. (K.NO: 71) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/01/2009 tarih ve 208 sayılı; Samsun’da önceleri çok yoğun olan, ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan, ata sporumuz olan binicilik sporuna karşı şehrimizde tekrar ilgiyi arttırmak; gençler arasında bu sporun gelişmesine ve yayılmasına hizmet etmek; vasıflı at yetiştiriciliği ve sporcuların eğitim ve gelişmelerini sağlamak; alternatif bir turizm türü olarak atlı spor turizmini geliştirerek, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlamak amaçları ile;Orman Genel Müdürlüğü tarafından 49 yıl süre ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne tahsisli; İlimiz Atakum İlçesi, Kurupelit Beldesi, Büyükoyumca Köyü sınırları içerisinde Gürcüler Mevkiinde 50.000 m² alan üzerinde; Belediyemiz tarafından yapılan “Binicilik Ve Atlı Spor Tesislerinin”, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne devir edilmesi,Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile yapılacak protokol ile;a-) Tesislerin bakım, onarım, güvenlik, temizlik işlerinin Belediyemiz tarafından yapılması,b-) Eğiticilerin temini, eğitim verilmesi, atların temini ve bakımının yapılması, veterinerlik hizmeti verilmesi, binicilik sporu ile ilgili ekipmanın Belediyemiz tarafından sağlanması,c-) Tesisin projesinde yer alan kantin, kafeterya, lokanta, dükkan, büfe, tenis kortu ve otopark gibi mütemmim cüzlerin Belediyemiz tarafından işletmesinin yapılması,d-) Bu konuda yapılacak protokolü imzalamak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 47. (K.NO: 72) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 28/01/2009 tarih ve 209 sayılı; 29.09.2005 tarih ve 25951 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediyelerin Arsa, Konut, İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmelik”in 15/f maddesi  “Konut ve işyeri satışlarında alınacak peşinat tutarı, satış bedelinin %50’sinden az olmamak üzere belirlenir. Kalan miktar en çok 2 yıl içerisinde ve belirlenecek plana göre ödenir. Bu şekildeki taksitli satışlar için Belediye Meclisince belirlenecek vade farkı uygulanır” hükmünü içermektedir.Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2008/175 sayılı kararı uyarınca, 2008 yılında yapılan taksitli satışlarda, aylık %1 vade farkı uygulanmış olup; 2009 yılı içerisinde de yapılacak taksitli satışlar için aylık % 1 vade farkı uygulanmasının uygun görülen, Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 48. (K.NO: 73) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 30/06/2009 tarih ve 1125 sayılı; Samsun ili Atakum Belediye sınırlarında F36b.17d paftasında, 5043 ve 5042 nolu adarlın bulunduğu alanda “köy hizmetleri” kullanımının; raylı sistemin daha ekonomik kullanılmasını sağlamak amacıyla  “kentiçi raylı sistem depo ve işlik alanı”  kullanımına çevrilmesi yanında 15m. enkesitli yolun da yeniden düzenlenmesi ilişkin Büyükşehir Belediyesi 12.07.2007 gün ve 271 sayılı kararıyla kabul edilen 1/5000 ölçekli  nazım imar planı değişikliği için Samsun 2. İdare Mahkemesinin 04.04.2008 gün ve 2007/313 esas nolu ve 2008/377 karar nolu kararı yerine getirmek amacıyla nazım imar planı değişikliği hazırlanmıştır. Sözkonusu 1/5 000 ölçekli  nazım  imar planı değişikliği teklifinin  ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Ulaşım Komisyonları raporu oybirliği ile kabul olundu.
 49. (K.NO: 74) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 09/02/2009 tarih ve 428 sayılı; Atakum Belediye sınırlarında raylı sistem güzergahındaki imar uygulamasında karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek amacıyla yapılaşma haklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hazırlanmıştır.Söz Konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve plan açıklama raporunun uygun görülen, İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Hukuk, Ulaşım Komisyonları raporu oy çokluğu kabul olundu
 50. (09 MART 2009 Pazartesi günü Saat 14:00’de Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Toplantı Salonunda toplanılmak üzere saat 15.30’ toplantı kapatıldı.)